9dmind

======

======

Najlepszym antywirusem na wirusy informacyjne i wirusy emocjonalne jest Twój umysł (Twoja intuicja / Twoje serce).

======

Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem.
Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi.
Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos.
I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.

Steve Jobs (założyciel i twórca firmy Apple)

======

Jeżeli jest pusto w środku (wewnątrz), to moda nie pomoże.

======

Wielka mądrość zawsze szanuje wolną wolę.

Zaufanie do tak zwanych autorytetów to przyczyna wszelkiej głupoty.

Zdrowa agresja i zdrowy egoizm są niezbędne do skutecznego działania. Każda przesada w dowolnym kierunku powoduje powstanie patologii. Złoty środek jest najlepszy, ponieważ znajduje się on pomiędzy skrajnościami.

Kto nie pamięta historii zdarzeń, ten jest zmuszony powtarzać tą historię po raz kolejny w swoim życiu.

Kto oddaje wolność za bezpieczeństwo, ten nie zasługuje na wolność i na bezpieczeństwo.

Umysł mierny (miernota) potępia i wyśmiewa wszystko, co przekracza jego rozumienie.

Wielka chwała wydaje się poniżeniem.

Jeżeli ty oglądasz świat tylko za pomocą oczu fizycznych, to ty niewiele widzisz.

Tylko człowiek wolny się buntuje. Niewolnicy są posłuszni.

Wolnego, mądrego i samodzielnego człowieka – nie można zamienić w niewolnika.

Dobrobyt oparty na znajomości umiaru – jest trwałym dobrobytem.

Głupiec wykształcony jest gorszy od głupca.

Wykształcenie nie ma nic wspólnego z mądrością.

Religijność nie ma nic wspólnego z pobożnością (z szacunkiem).

Uzurpatorzy zawsze są bardzo bezczelni.
Uzurpatorzy zawsze kreują siebie na świętych i doskonałych moralnie.
Uzurpatorzy zawsze kłamią, oszukują, manipulują i stosują przemoc (to są kryminaliści).
Uzurpatorzy zawsze są złodziejami, często złodziejami w “białych rękawiczkach”.
Uzurpatorzy zawsze chcą z innych zrobić swoich niewolników, którzy mają im służyć. Uzurpatorzy to pasożyty socjalne (społeczne).
Uzurpacja zawsze dotyczy cudzej wolnej woli, cudzego życia, cudzej energii życiowej i cudzej własności.

Pięknymi słowami można kupić u ludzi zaufanie, a nawet szacunek.
Jednak to uczynki pokazują, kto kim jest.

Słowa prawdy nie są piękne i miłe, a słowa piękne i miłe nie są słowami prawdy.

Zazdrość to jest ukryta nienawiść.

Sprzeczności to jest manifestacja zła.

Ci, którzy uczestniczą w dyskusjach, nie są dobrymi ludźmi.

Religia żąda od ciebie, abyś ty przyjął cudze myśli (poglądy) i uznał je za twoje własne.

Duchowość wymaga odrzucenia cudzych myśli i odrzuca cudze poglądy.
Duchowość wymaga kształtowanie własnych myśli i własnych poglądów.
Duchowość rozwija twoją wolność i pozwala korzystać z twojej własnej Wolnej Woli.
Duchowość rozwija twoją niezależność i samodzielne myślenie.
Duchowość tworzy twoją niepowtarzalną indywidualność.

Ci, którzy posiadają wiedzę, nie popisują się nią.
Ci, którzy popisują się swoją wiedzą, nie posiadają tej wiedzy.

Pusty dzban dźwięczy najgłośniej.

Niewiedza i ignorancja to najgorsi doradcy.

Technologia w złych rękach zawsze jest używana do złych celów, przeciwko ludziom lub przeciwko innym istnieniom.

Prostactwo (bezczelność) i pycha nigdy nie może zrozumieć, co to znaczy taktowne zachowanie się.

Bóg (Stwórca) i Jezus (siła duchowa, która nie ma nic wspólnego z religią) – to oni są największymi ateistami. Oni nie uprawiają żadnego religijnego kultu cargo.

Każda droga zaczyna się od postawienia tego pierwszego kroku.

======

======

9dmind – sens nazwy

Nazwa “9dmind” nawiązuje do schematu (modelu) konstrukcji świata, który można opisać jako 9 poziomów (energetycznych) działania świata.
Oczywiście – sensem życia jest samodoskonalenie siebie. Każdy żyjący tutaj człowiek powiększa swoją świadomość i uczy się samodzielnego myślenia.

======

Cel i sens zaistnienia strony 9dmind

Prawa działania świata. Szacunek i wolna wola. Szacunek do wolnej woli własnej i cudzej. Skromność wewnętrzna.

======

======

======

======

Lechistan

Słowianie

======

Przepowiednia z Wed Słowiańsko – Aryjskich na te czasy, sprzed 40.000 lat

Odrodzenie Rasy Wielkiej – Sławian (Słowian) i przebudzenie Ducha opiekuńczego, synów Rodu Niebieskiego przyniesie Biały Wilk, posłany przez Bogów na Świętą Ziemię Rasy Wielkiej.

Oczyści się święta Ziemia z tysiącletniego niewolniczego jarzma cudzoziemskich wrogów (czarnogłowych), którzy składają w ofierze krew i ciało dzieci.

Wszech niszczący Ogień Odpłaty – Sił Świata, spali sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków cudzoziemskich wrogów (wszystkich uzurpatorów), co pustką bezduszną napełnili cały Świat Ludzki.

Oni niosą na sztandarach swoich kłamstwo, wady, lenistwo, okrucieństwo, uzurpację cudzego i pożądanie, strach i zwątpienie w siły swe.

I to będzie Wielkim Końcem Świata – ich demonicznego świata, który stworzyli za pomocą oszustwa i przemocy.

Dla tych cudzoziemskich wrogów, przybyłych ze Świata Ciemnego, nastąpi koniec.

Nastąpi koniec czasów ciemności, dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i potomków Rodu Niebieskiego – Słowian (Sławian).

======

======

Psychologia – Obraz samego siebie

Obraz samego siebie (FUNDAMENT osobowości, który determinuje życie człowieka) – jest to efekt samooceny własnych indywidualnych cech charakteru, woli, temperamentu, uzdolnień, właściwości ciała.

Obraz samego siebie – to “korzeń” osobowości psychicznej człowieka, który determinuje wszystkie inne cechy osobowości.

Obraz samego siebie można kształtować samodzielnie za pomocą pracy nad sobą.

======

Psychologia – Charakterystyka typowych zachowań obronnych

Pojęcie mechanizmu obronnego wprowadził do psychologii i psychiatrii Freud i pierwszy scharakteryzował działanie kilku podstawowych mechanizmów obronnych:
– wypierania,
– sublimacji,
– reakcji upozorowanych.

======

Psychologia – Mechanizmy obronne

Mechanizmy obronne są to procesy działające poza świadomością jednostki (z których jednostka nie zdaje sobie sprawy), których sensem istnienia jest likwidacja konfliktów wewnętrznych (emocjonalnych), zmniejszanie lęku, rozładowywanie napięcia emocjonalnego; rozwiązywanie sytuacji, której uświadomienie jest dla jednostki nie do zniesienia (jednostka nie chce jej sobie uświadomić).

Jest to działanie automatyczne, wcześniej wyuczone w sposób nie do końca uświadomiony lub całkowicie nieświadomy, polegające na zniekształcaniu, przemieszczaniu i otamowywaniu “zabronionych” tendencji wywołujących lęk.

======

Psychologia – Mechanizmy obronne – zniekształcanie

Mechanizmy obronne polegające na zniekształcaniu schematów reagowania:

 • racjonalizacja,
 • zaprzeczanie realnym faktom,
 • izolacja,
 • selektywny brak uwagi,
 • dysocjacja,
 • projekcja.

======

Psychologia – Mechanizmy obronne – przemieszczanie

Mechanizmy obronne polegające na przemieszczaniu schematów reagowania:

 • przeniesienie,
 • sublimacja,
 • kompensacja,
 • reakcje upozorowane,
 • unieważnianie poprzedniego działania,
 • ascetyzm,
 • twórczość,
 • intelektualizacja,
 • fiksacja,
 • regresja.

======

Psychologia – Mechanizmy obronne – naśladowanie

Mechanizmy obronne polegające na naśladowaniu i wbudowywaniu w siebie schematów reagowania innych jednostek:

 • identyfikacja,
 • inkorporacja,
 • introjekcja,
 • konformizm.

======

Psychologia religii – Kult Cargo

Kult cargo rozwinął się mocno podczas II wojny światowej – zdarzało się, że np. piloci samolotów transportowych, widząc w dżungli pasy startowe, próbowali na nich lądować – z tragicznym skutkiem.

======

Psychologia religii – konsekwencje psychologiczne

Dziecko ma niezwykle podatny na sugestię umysł, co udowodnił chociażby eksperyment dr Johnsona przeprowadzony w 1939 roku. Jego celem było odkrycie przyczyn jąkania oraz udowodnienie wpływu perswazji na tę wadę wymowy. Miał on też potwierdzić, iż poprzez sugestię można wywołać jąkanie u zdrowych ludzi.

======

Kody podświadome

Pytanie, które należy sobie zadać, w jakim stopniu znasz:

 • mechanizmy psychologii?
 • siłę wpływu przekonań podświadomych na życie?
 • wpływ przekonań podświadomych na własne decyzje życiowe?

======

======

Ludzie toksyczni

Ludzie toksyczni – ludzie fałszywi i bezczelni.
Cecha charakterystyczna: brak szacunku do innych.
Osoba toksyczna to ktoś, kto nie wspiera ciebie w żadnym momencie twojego życia. Taka osoba ciągle powtarza i programuje negatywnie twoją podświadomość…

======

Mobbing i przemoc w rodzinie

Mobbing dotyczy głównie obszarów nękania psychicznego, dyskryminacji i prześladowania w miejscu pracy lub w domu (przemoc w domu).

Konflikt trwa krótko, może być sytuacją jednorazową. Mobbing trwa systematycznie dłuższy czas (miesiące), dotyczy jednej osoby (ofiary). Celem mobbingu jest dokuczenia (złośliwe nękanie) lub usunięcie osoby z grupy osób.

======

Bezczelni ludzie (tupeciarze)

Bezczelny człowiek (tupeciarz) jest obłudny i fałszywy. To jest agresor i pasożyt.
Ofiary tupeciarza tracą bowiem świadomość własnych praw i czują się winne. I to te ofiary mają wyrzuty sumienia przy próbie domagania się sprawiedliwości.

======

Pasożyty i wampiry energii

Po spotkaniu z kimś czujesz się zmęczony?
To wcale nie znaczy, że miałeś czynienia z wampirem, ale tylko z pasożytem energetycznym.

======

======

Filozofia ALOHA

Starożytna nauka o budowie wewnętrznej człowieka, nazywana “HUNA”. Człowiek i jego wewnętrzna budowa (konstrukcja). Właściwości człowieka oraz jego możliwości. Huna przetrwała przez co najmniej 12 tysięcy lat ziemskich na Hawajach – z czasów Atlantydy i czasów wcześniejszych.

======

Filozofia Tao

Tao, które można zdefiniować jako Tao, nie jest Tao.
Tao – filozofia życia ludzkiego.
Doskonałość wewnętrzna jest celem i sensem życia.
Powiększanie własnej świadomości jest celem życia.
Umiejętność samodzielnego myślenia i dostrzegania, jest celem życia.

======

Filozofie życia

Mamy dwie filozofie życia: szacunek i pasożytnictwo.
Filozofia życia funkcjonująca w świecie dualizmów – reprezentuje biegun pozytywny (cechy natury boskiej): jasna strona mocy, konstrukcja, harmonia, uporządkowanie, spokój wewnętrzny, skromność etc.

======

Mapy świadomości (model)

Poziom pierwszy: potrzeba bezpieczeństwa
Pierwszą fazą rozwoju świadomości jest zagwarantowanie możliwości przeżycia.
Człowiek funkcjonujący na tym poziomie troszczy się wyłącznie o sferę swojej własnej materialnej egzystencji. Dominującymi elementami życia są schronienie, pokarm, pieniądze. Zdobywanie pieniędzy za wszelką cenę.

======

Odwieczne Prawa Życia

Przeszłość pozostaw za sobą, a bądź tutaj i teraz, zaplanuj przyszłość.

Wspaniałe rzeczy mogą Ciebie spotkać tylko wtedy, kiedy o nie poprosisz. Jeżeli ty będziesz wierzył, że się zdarzą te wspaniałe rzeczy i podejmiesz odpowiednie działanie, otrzymasz te rzeczy.

======

Stany intelektów

Względny Zasób Wolnej Woli (ZWoW) (inaczej: poziom energii moralnej) można zdefiniować następująco: względny zasób wolnej woli jest to stosunek aktualnie posiadanego przez dany intelekt (osobę) bezwzględnego zasobu wolnej woli (E) do aktualnej pojemności moralnej tego intelektu (osoby), czyli do maksymalnego zasobu wolnej woli (E max), jaki intelekt ten mógłby osiągnąć zabiegami czysto moralnymi.

======

Szacowanie poziomu energii moralnej

Potencjał zasobu wolnej woli zwiększa się z powodu wypełniania praw moralnych, czyli realizowania filozofii doskonalenia siebie (automatyczny skutek: doskonalenie swojego otoczenia, harmonia) nazywanej TOTALIZM.

Potencjał zasobu wolnej woli zmniejsza się z powodu omijania praw moralnych, czyli realizowania filozofii pasożytnictwa (degradowania siebie – automatyczny skutek: degradowanie swojego otoczenia, chaos) nazywanej PARASITYZM.

======

======

Zdrowie

Ogień Ognisko Relaks (YT: Tabula Rasa) (30 minut) – należy patrzeć BEZ okularów

======

======

Zdrowie – zaplanowana epidemia

Czy zadałeś (zadałaś) sobie pytanie: dlaczego “troska” o zdrowie ludzi na całym Świecie stała się taka agresywna?

======

======

Grawitacja a inwazja obcych

Obcy z ufo, czyli zdegenerowani moralnie eksploatatorzy i okupanci rasy ludzi na planecie Ziemia od wielu tysięcy lat ziemskich. Oni ciągle się wtrącają w życie ludzi i w życie cywilizacji ludzkiej na tej planecie. Znani są jako kryminaliści i ludobójcy.

======

Zeznanie świadka

Zeznanie człowieka żyjącego w Polsce, który jest uprowadzany, wbrew własnej woli, przez kryminalistów z UFO.

Informacje od osoby uprowadzanej przez UFO, które pokazują cechy wewnętrzne, poziom moralny i metody oraz strategie działań.

To jest przemysłowe pozyskiwanie energii życiowej od mieszkańców tej planety, czyli ludzi.

Z jakiegoś powodu świadkowi nie skasowano pamięci.

Jeżeli przyjąć dystans Ziemia – Mars równy 81 000 000 km, to lot około 30 sekund wymaga średniej prędkości 2 700 000 km/h.

======

Chemtrails (smugi chemiczne)

Zwykłe smugi kondensacyjne mają nie więcej niż 10 długości samolotu.

Smugi chemiczne są bardzo długie.

======

Chemtrails (smugi chemiczne) – Foto

Trucizna chemiczna (aluminium, metale ciężkie, struktury techniczne), trucizna biologiczna (wirusy, bakterie i grzyby) rozpylana na ludzi z samolotów, morgellons.
Cel: zniszczenie planety, ludzi, sfery biologicznej planety.
Działania kryminalne z premedytacją.

Widać wyraźnie, że trucizna z koncernów farmaceutycznych wylatuje za statecznikiem samolotu, a nie z silników.
Koncerny farmaceutyczne kiedyś produkowały Cyklon-B do zabijania ludzi, a dzisiaj produkują mieszankę trucizn “chemtrails”.

Trucizna dla ludzi i biosfery planety dodawana jest również do paliwa lotniczego do samolotów. W takim przypadku rozpylona trucizna bardziej przypomina smugę kondensacyjną z pary wodnej ze spalin, ale ta smuga jest za długa.

======

Jaszczury z Oriona

Poznaj odwiecznych wrogów ludzi, którzy są również Twoimi wrogami. Ich kolaboranci to tzw elita lub kasta kapłanów. Ci kolaboranci są zdrajcami rasy ludzkiej. To oni wykonują działania kontroli umysłu, kontroli świadomości ludzi za pomocą systemu: religia lub inna ideologia. To programuje umysły nieświadomych ludzi i robi z nich niewolników. Od tych wrogów ludzi pochodzi przemoc (wojny i morderstwa), kradzież ludzkiej energii życiowej, kradzież ludzkiego życia i uzurpacja ludzkiej wolnej woli.

Gady (forma inteligentna) są bardzo przebiegłe, przewrotne, fałszywe i inteligentne. Używają swoich zdolności umysłowych i zaawansowanej techniki do robienia krzywdy ludziom (dusze ludzkie, części zamienne, pożywienie). UFO współpracuje. Typowa natura demoniczna, jeżeli patrzeć na ich uczynki. Ponieważ tylko uczynki pokazują, kto kim jest. Wzrost typowych gadzich humanoid to 6 do 8 stóp wysokości (180 do 210 cm).

Patrząc na poszlaki, to prawdziwymi okupantami planety i rasy ludzi są Archonci (byty z przestrzeni ponad fizycznej) i owady (forma inteligentna – oczywiście). Gady są im podporządkowane.

======

Sojusznicy Ludzkości

Obszerne sprawozdanie na temat obecności na Ziemi obcych, ich zamiarów i metod działania. O jego autorach niewiele wiadomo, a oni nazywają siebie Sojusznikami Ludzkości.

Może się wam wydawać, że agresorzy sympatyzują z waszymi ideałami. Ale oni robią to tylko po to, by zyskać wasze oddanie – taki manewr taktyczny, czyli typowe oszustwo.

Jesteście suwerenami waszej wolnej woli.

Jesteście suwerenami waszego wolnego życia.

Jesteście suwerenami tej planety, na której żyjecie.

Używajcie tego, co macie wewnątrz siebie – tej nieskończonej mocy duchowej i nieograniczonych możliwości, które macie wbudowane wewnątrz siebie.

Nikt z zewnątrz tego wam nie zapewni, ponieważ wszystko jest wewnątrz.

Na zewnątrz z reguły jest kłamstwo fałszywych manipulantów i uzurpatorów cudzej wolnej woli oraz uzurpatorów cudzego wolnego życia.

======

Czarna śmierć

Technologiczne indukowanie chorób i ludobójstwa w czasach przed rokiem 1900.
Epidemia Czarnej Śmierci zaczęła swój pochód w Azji i wkrótce dotarła do Europy, gdzie w ciągu niespełna 4 lat pochłonęła ponad 25 milionów ofiar (około jednej trzeciej mieszkańców Europy). Niektórzy historycy uważają, że liczba jej śmiertelnych ofiar wynosiła nawet 35-40 milionów, czyli około połowy mieszkańców Europy.

======

Metody kontroli umysłu

Wszystkie metody kontroli umysłu testowano nielegalnie na ludziach i bez wiedzy opinii publicznej.
Programy kontroli umysłu rozpoczęto jeszcze przed 2 wojną światową, przed rokiem 1939.
Jest całkowicie pożądane, aby żaden dokument opisujący eksperymenty na ludziach nigdy nie został opublikowany.

======

Po lewej: piramida władzy – patologia pasożytów (piekło pasożytów) – żadnemu normalnemu człowiekowi niepotrzebna do normalnego życia patologia pasożytów.

Po prawej: piramida wiedzy – normalny świat wg projektu Stwórcy, dla normalnych ludzi, którzy mają szacunek do siebie oraz wolnej woli innych osób.

======

Dzieci i szczepionki

Sami wywołujemy choroby i sami zmierzamy w kierunku masowych zachorowań na raka oraz do uszkodzeń mózgu poprzez używanie szczepionek (prof. Leon Grigorski).

W przypadku dzieci ryzyko szczepień jest o wiele większe niż ewentualne korzyści z niego płynące. (Dr Carlton Fredericks).

======

Historia religii

Systemy religijne trwają od zawsze na tej planecie. Celem tych systemów religijnych jest utrzymania kontroli nad ludźmi za pomocą socjotechnicznych mechanizmów kontroli umysłu, przemocy fizycznej i przemocy psychicznej, morderstw.

======

System kłamstwa

System wieloaspektowego oszustwa ludzi: kontrola umysłu i kontrola nad ludzkimi zachowaniami, indoktrynacja religijna, techniki czarnej magii, propaganda w środkach masowego przekazu, kryminalna działalność, blokowanie wolnej woli, blokowanie rozwoju świadomości u ludzi, likwidacja samodzielnego myślenia u ludzi poprzez ogłupianie przez całe życie zaczynając od etapu edukacji młodego człowieka.

Kto kontroluje edukację, ten kontroluje ludzi.

======

System kłamstwa (kontrola ludzi, szczepionka, RESET 676)

Kontrola ludzi za pomocą kłamstwa o epidemii wirusa korona.
Odebranie ludziom wolności.
Elektroniczny obóz koncentracyjny (elektroniczny obóz śmierci) dla ludzi.

======


System kłamstwa (Polska)

=

Są 4 rodzaje kłamców:

 1. kłamią z powodu strachu, oni mają naturę tchórzy;
 2. notoryczni kłamcy, którzy kłamią dla kłamania;
 3. kłamcy, którzy kłamią, aby uniknąć odpowiedzialności;
 4. kłamcy, którzy kłamią dla władzy i pieniędzy – to są najgorsi kłamcy o naturze typowo demonicznej (mordercy, złodzieje, pasożyty społeczne, psychopaci, degeneraci moralni); fałsz, oszustwo i przemoc to ich metody działań.


======

Taktyka działania pasożytów – wrogowie rasy ludzi

W naszych czasach miejsce władców liberalnych zajęła władza złota. Były czasy, kiedy rządziła wiara (religia).

Władza nasza, przy obecnym chwianiu się wszystkich władz, stanie się więcej od nich niezwalczona, bowiem pozostanie niewidoczna aż do chwili, kiedy ona umocni się o tyle, że żaden podstęp nią nie zachwieje.

Hasłem naszym jest siła i podstęp. Cel uświęca środki.

Było to jeszcze w czasach starożytnych, kiedy po raz pierwszy rzuciliśmy narodowi wyrazy: “wolność, równość, braterstwo”. Wyrazy od tej chwili tyle razy powtórzone przez papugi bezmyślne, które ze wszystkich stron zleciały się na tę przynętę.

Możliwość zmiany przedstawicieli narodu oddała ich do dyspozycji naszej i niejako naszemu przeznaczeniu.

======

======

Rozmowa ze Światłem

Przypadek śmierci klinicznej i zdarzenia po opuszczeniu ciała fizycznego.
Mellen Thomas Benedict przeżył swoją śmierć w 1982 roku. Był martwy przez ponad półtorej godziny, w ciągu której opuścił ciało i udał się w kierunku Światła. Ponieważ ciekawił go Wszechświat, został zabrany w jego odległe rejony, a nawet dalej – w energetyczną Pustkę Nicości poza Wielkim Wybuchem.

======

Opowieść o życiu

Prawo przyczyny i skutku [czyli karma – konsekwencja wyborów własnych] jest jednym z wielu praw, rządzących tym światem i w tym świecie. Jeżeli już mamy być dokładni, to prawo to oddziałuje również i w tamtym świecie, dokąd udaje się człowiek po tak zwanej śmierci.

======

Wszech Zasada

Nawet mędrzec działa zgodnie ze swoją naturą, gdyż każdy ulega swojej naturze, będącej darem trzech sił natury materialnej: dobroci, pasji i ignorancji.

Siła dobroci – będąc czystszą od innych – oświeca i uwalnia od grzesznych reakcji (szkodliwych reakcji). Ci, którzy znajdują się pod jej wpływem, zostają uwarunkowani przez koncepcję szczęścia i wiedzy.

Siła pasji rodzi się z nieograniczonych pożądań i pragnień. I z tego powodu wcielona dusza przywiązuje się do materialnych czynności przynoszących zyski.

Przyczyną złudzenia wszystkich żywych istot jest siła ciemności zrodzona z ignorancji. A rezultatem jej jest szaleństwo, lenistwo i ospałość, które związują uwarunkowaną duszę.

Ci, których umysł cichy jest i niewzruszony, już pokonali narodziny i śmierć.

Spośród wielu tysięcy ludzi, jeden może dąży do doskonałości.

Ja jestem oryginalną wonią ziemi, Ja jestem ciepłem ognia i życiem wszystkiego co żyje.

Według ludzkich obliczeń, tysiąc epok wziętych razem składa się na jeden dzień Brahmy. Równie długo trwa jego noc.

Kiedy zaczyna się dzień Brahmy, jawi się cały ten ogrom żywego istnienia – manifestując się ze stanu niezamanifestowanego – a gdy noc zapada, wszystko ono ponownie łączy się z niezamanifestowanym.

Głupcy wyśmiewają Mnie, kiedy zstępuję w ludzkiej postaci.

Są dwie klasy istot: omylne i nieomylne. W materialnym świecie każda istota jest omylna, natomiast każda istota w świecie duchowym nazywana jest nieomylną.

Prostota, łagodność, prawdomówność, wolność od złości, wyrzeczenie, spokój, niechęć do krytykowania, współczucie dla wszystkich żywych istot, wolność od żądzy, delikatność, skromność i mocna determinacja, wigor, zdolność przebaczania innym, hart ducha, czystość, wolność od zazdrości i pragnienia honorów – te transcendentalne cechy przynależą ludziom pobożnym o boskiej naturze.

Wyniosłość, pycha, złość, zarozumiałość, opryskliwość i ignorancja – te cechy właściwe są demonicznej naturze.

======

Magia & Pieczęci Energetyczne & Zwierzchności (siły) demoniczne

Czarna magia – to działanie ograniczające wolną wolę drugiego człowieka.

Pieczęci kosmiczne – blokady ustawione przez UFO na poziomie genetycznym, poziomie DNA. Cel: zablokowanie rozwoju świadomości ludzi.

Pieczęć energetyczna, czyli jak ukraść człowiekowi duszę za pomocą rytuałów czarnej magii.

Kult “Królowej Niebios”, “Czarnej Madonny”, “Dziewicy” i Demoniczne Zwierzchności. Jakie skutki powoduje oddawanie czci siłom demonicznym?

======

======

Zjawiska

======

Tablica cykliczności dla siłowni energii

======

Tablica cykliczności dla urządzeń napędowych

======

Magnokraft – statek o napędzie magnetycznym (eterycznym)

======

======

SRV0 – Naukowa tele obserwacja

SRV (Scientific Remote Viewing) pozwala na rejestrację informacji pochodzących z nieświadomości (umysłu nieświadomego, poza świadomego), zanim zostaną one zakłócone przez normalne procesy intelektualne stanu czuwania, takie jak: racjonalizacja czy wyobraźnia.

Tele obserwacja daje możliwość zbierania informacji za pomocą podróży w czasie i w przestrzeni.

======

SRV1 – Tele obserwator

======

SRV2 – Prezydent

======

SRV3 – Przesiedlanie ludzi

======

SRV4 – Upadek wczesnej cywilizacji Szarych

======

SRV5 – Strzał z nieba

======

======

Najbogatszy człowiek w Babilonie

Dlaczego pracujesz tak ciężko, a wciąż należysz do najuboższych?

Czy chcesz żyć z roku na rok, jak niewolnik? Tylko praca, praca – która prowadzi donikąd.

======

Legenda o złotych pergaminach

“Ja” to bóstwo, któremu nie wolno służyć.

Słuchaj własnej intuicji – a wiele usłyszysz – i wiele zobaczysz, zauważysz.

Życzliwość dla siebie i innych powoduje zaistnienie darów od świata.

Bogactwo zdobywa człowiek mądry – to jest prawdziwe bogactwo, a nie dużo pieniędzy.

======

Rasa ludzi na planecie Ziemia (Gaja; Urantia)

======

Rozmowy z Bogiem 🙂

======

Wszechświat

======

======

======

Dodaj komentarz