9dmind – sens nazwy

Nazwa “9dmind” nawiązuje do schematu (modelu) konstrukcji świata, który można opisać jako 9 poziomów (energetycznych) działania świata.

Każdy z ludzi powinien znaleźć w swoim życiu chwilę czasu, aby zastanowić nad sobą, swoim życiem i swoim istnieniem oraz nad sensem swojego istnienia.

Oczywiście – sensem życia jest samodoskonalenie siebie. Każdy żyjący tutaj człowiek powiększa swoją świadomość i uczy się samodzielnego myślenia. Każdy człowiek coraz lepiej rozumienie siebie i reguły (prawa) działania świata, które są bardzo precyzyjne. Człowiek za pomocą własnego doświadczenia uczy się dostrzegania subtelności i coraz lepszego rozumienia szacunku i taktowności. Każdy uzyskuje coraz większe światło mądrości, które zastępuje ciemność ignorancji, czyli brak wiedzy.

======

Poziomy konstrukcyjne świata:

 1. fizyczny (mając ciała fizyczne – możemy żyć w świecie fizycznym (na poziomie fizycznym – najbardziej zagęszczona forma energii); ciało fizyczne opiera swoje działanie na formach energii eterycznej: magnetycznej i elektrycznej oraz cieple fizycznym; forma grawitacyjna – jest również wykorzystywana: ciśnienie atmosferyczne, pozycja pionowa przy chodzeniu)
 2. eteryczny (wzorzec energetyczny poziomu fizycznego, w szczególności wzorzec ciała fizycznego człowieka – im większa moc ciała eterycznego i jego sprawność, nie zakłócona przez negatywy psychiczne, tym lepsze zdrowie ciała fizycznego i jego równowaga; wszystkie narządy, szkielet, mięśnie, komórki ciała fizycznego, kod DNA itd. – są wytworzone w oparciu o wzorzec eteryczny ciała fizycznego; jest dużo pasożytów, które okradają ludzi z energii eterycznej – życiowej, np. wirusy, bakterie, grzyby – tymi formami fizycznymi sterują świadomości posiadające takie ciała fizyczne – zgodnie z wiedzą Huna; są oczywiście indywidua posiadające świadomość na poziomie ludzkim
 3. astralny (sfera emocji, uczuć; energia psychiczna – posiada bardzo dużą moc; wrogowie okradają ludzi nieświadomych, z ich energii psychicznej również włączając wampiry energetyczne ludzkie)
 4. mentalny:
  4a niższy – myślenie typu logicznego, abstrakcyjne
  4b wyższy – idee, natchnienia – od intuicji; dostęp do wyższych poziomów
 5. intuicyjny (tylko niektórzy ludzie obecnie żyjący na tej planecie używają intuicji, mają wogóle rozwiniętą intuicję – tacy ludzie posiadają dobroć i szacunek – i odpowiednio dużą moc wewnętrzną)
 6. intuicyjny wyższy (indywidualność i moc wewnętrzna, dostrzeganie)
 7. intuicyjny najwyższy (przenikanie i odczuwanie tego wszechświata i innych wszechświatów)
 8. dusza (zasób doświadczeń dotychczasowych, które najczęściej pochodzą z żyć fizycznych w różnych światach fizycznych); tworzy się w niej tzw. ziarno, na podstawie którego (przy przejściu do następnego wcielenia fizycznego) tworzone są na nowo wszystkie niższe ciała energijne (od poziomu 7 w dół) – z uwzględnieniem skutków karmicznych (zależności przyczynowo-skutkowych) jako konsekwencja myśli, emocji, uczynków – generowanych poprzednio (proces automatyczny);
  po zakończeniu życia fizycznego i trwałego opuszczeniu ciała fizycznego, dezintegrują się ciała subtelne (6 poziomów oprócz fizycznego wcześniej opuszczonego), a doświadczenia z życia ulegają analizie i syntezie wniosków (indywiduum same ocenia siebie, nikt inny tego nie wykonuje)
 9. duch (indywiduum, indywidualność niepowtarzalna, która posiada ident – znacznik wibracyjny niepowtarzalny we Wszechświecie, który wyróżnia daną osobę, charakteryzuje ją również – strukturę energetyczną niezmienialną mimo przechodzenia przez kolejne życia w światach fizycznych i różne osobowości typu psychicznego w trakcie żyć w światach fizycznych)

W zakresie poziomów od fizycznego do mentalnego wyższego – każdy pasożyt, a szczególnie wróg rasy ludzkiej (oraz część ludzkich wampirów oraz toksyków – toksycznych ludzi) – może atakować ludzi i okradać ich z ich własności: wolnej woli; energii życiowej; dobrego, szczęśliwego i pozytywnego życia; blokowania szerokich możliwości – czyli zniewalania za pomocą kłamstwa, spreparowanych systemów wierzeń, hackowania podświadomości, uwodzenie emocjonalne, wstawianiu wirusów informacyjnych do podświadomości – często z pominięciem świadomości atakowanego; negatywne kodowanie podświadomości: negatywne przekonania, negatywne emocje. Najskuteczniejszą metodą rozbijania wewnętrznej spójności człowieka jest spowodowanie poczucia winy i poczucia niegodności własnej, czyli utworzenie negatywnego obrazu samego siebie i poczucia winy. Widać to dobrze w każdym spreparowanym systemie wierzeń i przekonań, gdzie są wmontowane kłamstwa (ok. 90%) i prawdziwe rzeczy (ok. 10%) – w celu stworzenia złudzenia wiarygodności. Twórcy takich systemów wierzeń i przekonań – trzeba przyznać – znają się dobrze na psychice ludzkiej.

Każdy, kto oferuje Tobie gotowy system wierzeń (np. religijny, polityczny, ideologiczny) – z całą pewnością – jest Twoim wrogiem.

Podświadomość nie rozumie przeczenia “nie”. Np. dekalog – jeżeli świadomie wypowiadamy, myślimy słowa “nie kradnij” – to podświadomość taką afirmację traktuje z pominięciem przeczenia “nie”, bo tego przeczenia logicznego nie rozumie. Zatem polecenie dla podświadomości brzmi: “kradnij”. I tak z każdą afirmacją.
A właściwą afirmacją pozytywną jest: “żyj uczciwie”.
Od poziomu intuicyjnego w górę – występują już zbyt wysokie wibracje, aby pasożyty mogły istnieć i okradać innych. I tu zaczyna się wolność i niezależność. Świat dualny już tutaj nie obowiązuje.

Można zidentyfikować pozycje trzech jaźni człowieka, które są osadzone na określonych poziomach energetycznych świata.

======

Nominalny człowiek ma w sobie trzy jaźnie, trzy osoby – niezależnie myślące, nazywane różnie:

 1. podświadomość (jaźń niższa; emocje)
 2. świadomość – my świadomie (jaźń średnia; logiczne myślenie, decyzje)
 3. nadświadomość (opiekun, anioł stróż itp) (jaźń wyższa; intuicja)

Na poziomach od 1 do 4a znajduje się podświadomość (utrzymuje system fizyczny i eteryczny przy życiu, jest podatna na sugestie (również hipnotyczne) – szczególnie przy udziale bodźców fizycznych, np. polewanie wodą przy oczyszczaniu z poczucia winy; emocje; pamięć (grona myślowo-emocjonalne); tworzy energię życiową (manę niską – podstawową, wodę życia), która zasila świadomość i nadświadomość; podświadomość ma swoją logikę (logikę małego dziecka, lecz siłę słonia); “jest to hardware dla procesora – świadomości”).

Na poziomach od 4a do 4b rezyduje świadomość (myślenie logiczne i abstrakcyjne; nie można jej zahipnotyzować; nie ma własnej pamięci), specjalizacja w dokonywaniu decyzji i wyborów życiowych, którym podporządkowana jest podświadomość. Podświadomość nie musi się zgadzać z decyzjami świadomymi, co jest pokazywane za pomocą tzw. chorób fizycznych (objawów chorobowych). Zadaniem świadomości jest uczenie podświadomości (młodszej jaźni) logicznych wyborów i prowadzenie przez życie. Jednak podświadomość zna zasady moralne, które świadomość z własnego wyboru może omijać – i powodować negatywne skutki dla siebie – przede wszystkim.

Od poziomu 5 w górę rezyduje nadświadomość, którą można określić jako ducha opiekuńczego (tworzy przyszłość widmową w oparciu o myśli, emocje i uczynki danego człowieka – możliwie jak najkorzystniejszą; jeżeli jakość myśli, emocji i uczynków będzie niska, to przyszłość widmowa, która stanie się rzeczywistością, będzie proporcjonalna do budulca); przyszłość widmowa jest tworzona zawsze w kilku różnych wersjach – do realizacji fizycznej jest wybierana ta wersja, która wynika z wykonania decyzji świadomych w zakresie wyboru przez świadomość. Dotyczy to też grup społecznych, nie tylko pojedynczej osoby (np. społeczność miejscowości, naród, kontynent, planeta, galaktyka itd.).

Występuje proces automatyczny: podświadomość w czasie początku snu wysyła automatycznie do nadświadomości zanalizowaną i zsyntetyzowaną informację o myślach, emocjach i uczynkach (przypomina to tzw. rachunek sumienia); nośnikiem jest oczywiście energia życiowa (mana niska, woda życia), która przekazywana jest do nadświadomości.

Głos sumienia = głos podświadomości (towarzyszą emocje).

Głos intuicji = głos nadświadomości (nie towarzyszą emocje, lecz harmonia i spokój, można odczuć specyficzny ucisk na czubku głowy – ośrodek energetyczny umieszczony w obszarze ciała fizycznego (okolice szyszynki) – przesyła informacje z energią.

Każdy może osiągnąć kontakt z własną nadświadomością, jeżeli będzie tego chciał. W kontakcie tym pośredniczy podświadomość (bez udziału podświadomości, kontakt nie jest możliwy u zwykłych ludzi). Istotnym warunkiem kontaktu podświadomości z nadświadomością jest brak poczucia winy (zawsze – główny cel ataku wrogów ludzi – to rozbicie wewnętrznej trójjedności). Poczucie winy oprócz niszczącej wewnętrznie siły i pozbawiania energii życiowej, niczego dobrego nie daje.

Nadświadomość nie stosuje niskich emocji i myśli (np. zemsta, wrogość, nienawiść, pogarda, zazdrość etc.), lecz służy pomocą w zamian za dostarczenie jej many (energii życiowej) i prośby (życzenia) o pomoc.

Nadświadomość nie zareaguje, o ile nie poprosi się o pomoc – z powodu poszanowania wolnej woli.

Odcinanie ludzi od ich nadświadomości realizowane jest przede wszystkim przez rozbijanie trójjedności wewnętrznej, wzbudzanie w ludziach poczucia winy (np. wmawianie, że jesteś niegodnym niczego grzesznikiem – podświadomość interpretuje takie stwierdzenie dosłownie, ponieważ ma swoją logikę bardzo precyzyjnego wykonywania poleceń, jednak z poczuciem zasad uczciwości), kodowanie odpowiednio spreparowanych systemów wierzeń, czy przez podstępne odwracanie uwagi od ważnych życiowo rzeczy, czy rozbudzanie negatywnych postaw, czy kultywowania własnej osoby (rozwój pychy i fałszywej dumy).

======

Należy jeszcze zauważyć, że istnieje takie pojęcie, jak: umysł pozaświadomy.
Umysł pozaświadomy to oczywiście połączenie podświadomości i świadomości w działaniach dla dobra i korzyści danego człowieka.
Umysł pozaświadomy ma moc tworzenia i materializowania zdarzeń i materii fizycznej w określonej formie.

Każda idea, pomysł zasilony odpowiednim entuzjazmem i determinacją ulega materializacji fizycznej (ze zwłoką czasową najczęściej) – pojawia się w naszym życiu.

Umysłem świadomym nie tworzymy bezpośrednio skutków w świecie fizycznym głównie, w którym żyjemy, ale nasze świadome decyzje są “życzeniem naszym” – a te życzenia – materializują się. Nasze życzenia są rozkazami, które powodują tworzenie konkretów z materii ogólnej: myśli i emocji.

Można tworzyć rzeczy pozytywne – służące nam i innym lub tworzyć rzeczy negatywne, szkodliwe. Kwestia wyboru świadomego przez każdego.

Tam, gdzie skupimy i zwrócimy naszą uwagę, tam posyłana jest nasza energia życiowa – moc nieskończona – ku tworzeniu i materializacji w formie fizycznej – ostatecznie.

Ideałem manipulanta (kłamcy) jest to, aby ofiara była przekonana, że obce idee i pomysły – są jej własnymi pomysłami.

Podświadomość działa znacznie szybciej od świadomości – co najmniej 288 mln razy szybciej. To bardzo precyzyjny superkomuter. Do świadomości dociera informacja już przygotowana przez podświadomość w ilości około 10% tego, co odbiera podświadomość.

Nadświadomość działa znacznie szybciej od podświadomości, co najmniej wiele krotności tych 288 mln razy.

Jest powiedzenie: dzieło chwali mistrza (stwórcę).

======

Światy równoległe, część 1 – Grzegorz Sławicki (2015-08-21)

Światy równoległe, część 2 – Grzegorz Sławicki (2015-09-18)

======

Budowę świata można w przybliżeniu przedstawić jako zestaw kul o różnych średnicach i wspólnym środku. Większa sfera zawiera w sobie mniejszą sferę oraz przenika tą mniejszą kulę – tworzy z mniejszą kulą wspólny obszar, zawiera ją w sobie. Każdy obszar wewnątrz kuli tworzy określony świat z określonymi prawami „fizycznymi”.
Idąc wzdłuż wspólnego promienia tych co najmniej 9 kul, mamy przekrój wertykalny („pionowy”) świata. Idąc po powierzchniach kul możemy obserwować świat horyzontalnie – „poziomo”.

Obowiązują fraktalne zasady budowy i funkcjonowania świata. Mniejsze elementy o podobnej strukturze (tylko podobnej – w zakresie zmienności przedziałów) tworzą większe elementy o podobnej strukturze, lecz nie identycznej.

Świat ma wbudowaną właściwość, którą można nazwać: nieobliczalność, nieprzewidywalność.

Dotyczy to konstrukcji świata, jak i praw działania świata. Wszystko jest wibracją, falą o różnym zagęszczeniu i poziomie energii.

Mniejsze elementy są „cegiełkami” tworzącymi większe elementy, które tworzą zorganizowane, wysoko inteligentne struktury. Wszystkie struktury doskonale komunikują się ze sobą nawzajem i z otoczeniem. Wysoka inteligencja jest zawarta we wszystkim, również w najmniejszych cząstkach . Kwestia, czy obserwujący potrafi to świadomie dostrzec? „Dzieło zawsze chwali Mistrza, Stwórcę”.

Każda taka cegiełka ma swoją niepowtarzalną indywidualność, którą można odbierać jako niepowtarzalną wibrację (drganie). Taką indywidualną wibrację można nazywać „identem” (identyfikatorem). Dotyczy to dowolnego obiektu we wszechświecie, a w szczególności osoby ludzkiej. Człowiek jest indywiduum, bardzo wysoko inteligentna i doskonała struktura.

Wszystko jest bardzo inteligentne i powiązane ze sobą, jedne rzeczy są wynikiem innych rzeczy, występują też sprzężenia zwrotne – wg ustalonych precyzyjnie reguł.

Patrząc na wszechświat, łatwo zauważyć realizację praktyczną powiedzenia: „dzieło chwali swojego mistrza (stwórcę)”.

Prawa działania świata są proste, nie wymagają super inteligencji potrzebnej do ich zrozumienia.

Każda żywa istota, w tym człowiek, ma wpisane te zasady działania i postępowania – w swoim wnętrzu.

Wystarczy pokora wewnętrzna i szacunek – aby dostrzec, jak te zasady działają w praktyce.

W przypadku człowieka – i jemu podobnych istot (również obdarzonych wolną wolą, samoświadomych, poza rasą ludzką) – obowiązuje zasada wolnej woli. Wolna wola daje możliwość działania zgodnie z zasadami świata (nazywanych: moralnymi) lub wbrew zasadom świata.

Każdy w swoim życiu musi dokonać wyboru świadomego – co wybiera: działanie zgodne z szacunkiem lub działanie przeciwko szacunkowi. Tu nie ma przypadku, tu jest decyzja.

Jednak – działania zawsze powodują konsekwencje: jeżeli są dobre (zgodne z szacunkiem) – to pozytywne, jeżeli są złe (przeciwko szacunkowi) – to negatywne. Każdy indywidualnie odpowiada za swoje wybory, uczynki, myśli i emocje. Na tej podstawie, na podstawie swoich doświadczeń każdy uczy się, czyli – doskonali się.

Oczywiście, co jest dobre lub złe – to zależy od punktu widzenia, horyzontu widzenia, uczciwości wewnętrznej względem siebie.

Można zaobserwować, że dobro jest skutkiem szacunku do wolnej woli. Tzw natura boska, czyli dobroć.

Zło pojawia się, kiedy jest szkodzenie sobie i/ lub innym, z powodu własnej ignorancji, czyli braku wiedzy. Zło jest przeciwieństwem szacunku. To jest tzw natura demoniczna.

Zasady typu dwubiegunowość obowiązują oczywiście w światach dualizmów.

Na wyższych poziomach (wibracyjnych) – nie ma zasad dualizmów, a bardziej to przypomina kryterium jedności, pełniejszej synchronizacji. Jedność ze światem i innymi osobami powoduje powiększenie własnej indywidualności – która jest coraz bardziej wyraźna.

Można określić, że podstawową regułą i pierwszą zasadą działania świata jest wolna wola.

Wolna wola jest pomijana, z oczywistych względów, w każdym systemie spreparowanych wierzeń. Przykłady takich wierzeń, które zawsze są przeciwko wolnej woli : kult cargo, systemy religijne, systemy polityczne, systemy ideologiczne. Twórcy tych systemów wierzeń usiłują zastąpić samodzielne myślenie ludzi systemem dogmatów jedynie słusznych. Każdy z ludzi ma myśleć tak, jak tego chcą manipulatorzy. Typowa uzurpacja cudzej wolnej woli.

Z wolnej woli wynikają inne zasady:
– sprawiedliwości (dobroć skutkuje pozytywem, zło skutkuje negatywem);
– szacunku, który można rozumieć jako fundament miłości (składową podstawową, bazową), czyli mocy twórczej;
– odpowiedzialności własnej za swoje wybory (brak wyboru – to też jest wybór; nie ma możliwości ominięcia).

W świecie nie ma żadnych przypadków ani losowości ani chaosu (to tylko model ludzki rzeczy, ponieważ nie można ogarnąć wszystkich zasad sterujących – zasad typu fraktalnego).

Wolna wola to forma energii konstruktywnej, życiodajnej. Wolną wolę posiadają żywe istoty na poziomie rozwoju samodzielnej świadomości.

Wolna wola jest najważniejszą i pierwszą wartością oraz zasadą w życiu. Z obserwacji wynika, że świat nie toleruje niszczenia wolnej woli oraz braku szanowania wolnej woli innych osób (obdarzonych wolną wolą).

Zasada jest prosta: kto niszczy wolną wolę, ten sam będzie zniszczony. Nie ma możliwości odwołania tego prawa ani ominięcia tego prawa.

Sprawiedliwość zapewnia realizację wyrównania rachunków w 100%. Kwestia czasu i układu zdarzeń, kiedy zostanie zrealizowane wyrównanie rachunków z każdym indywidualnie.

Dotyczy to też spreparowanych systemów wierzeń, z których robi się tzw świętość. Hipokryzja i głupota, która wynika z ignorancji (braku wiedzy).

Agresorzy naruszają wolną wolę za pomocą kłamstwa, oszustwa, uwodzenia emocjonalnego, manipulacji, wymuszeń, przestępstw kryminalnych, przemocy fizycznej, przemocy psychicznej (nękanie, szykanowanie), tworzenia konfliktów wewnętrznych w człowieku (typowe dla każdej religii). Bardziej subtelna agresja to zachowania toksyczne oparte o fałsz i kłamstwo.

Inne formy agresji to stosowanie przymusu ekonomicznego (finansowego) przeciwko innym ludziom. Tworzenie za pomocą finansów określonych warunków życiowych w celu wymuszania określonych zachowań i skutków. Celem tych działań jest ograniczanie wolnej woli innych i okradania ich z ich energii życiowej – pieniędzy. To doprowadza do nędzy, która skutecznie wymusza określone zachowania.

Układy fraktalne świata widać u ludzi. Pojedyncza osoba to wyjątkowy świat, grupa ludzi może również stworzyć wspólny świat – także unikalny.

Moc dwójki ludzi lub większej grupy ludzi – wzrasta wykładniczo, nieliniowo.
Mamy przykłady grup ludzkich o określonej mentalności: para kobieta – mężczyzna (człowiek pojedynczy ma moc 10^1=10; para kobieta – mężczyzna ma moc już 10^2=100), rodzina, osiedle, miasto, województwo, naród, kraj, planeta, galaktyka, świat fizyczny, grupa światów fizycznych, wszechświat.

Grupy np. ludzi lub innych ras (poza ludzką), osób obdarzonych wolną wolą, tworzą wspólną mentalność, działania oraz konsekwencje działań.

Pozytywne grupy tworzą dobre efekty, negatywne grupy mogą wywoływać negatywne skutki. Natura demoniczna zawsze dąży do zniszczenia świata, w którym żyje.

Np. złość i agresja, nienawiść mogą tworzyć wiry energii astralnej niszczycielskie, które na poziomie świata fizycznego mogą się objawiać jako burze, huragany, różne klęski żywiołowe.

Pozytywne nastawienie do innych i świata – daje pozytywne skutki, również w świecie fizycznym jako dobra pogoda, sympatyczne i dobre życie, harmonia środowiska naturalnego itp..

Widać, że mentalność ludzi wpływa na ich świat zewnętrzny, w którym żyją. Świat jest zwierciadłem (odbiciem lustrzanym) myśli i emocji ludzi, każdego człowieka. Materializują się myśli i emocje w świecie fizycznym – przeważnie ze zwłoką czasową: tygodni, miesięcy, lat.

Na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju, każda indywidualna osoba, może stworzyć i zmaterializować swój własny wszechświat fizyczny. Już to robi żyjąc życiem człowieka. Jeden z wielu innych wszechświatów, w którym będą mogły istnieć i żyć inne indywidualności będące na niższym poziomie rozwoju wewnętrznego. Analogicznie do nas ludzi – obecnie, którzy zamieszkujemy ten wszechświat fizyczny (jeden z wielu wszechświatów).

W świecie dualizmów, czyli w tym przypadku fizycznym świecie, występują trzy typy (energie) oddziaływań na osoby żyjące w tym świecie:
– dobroć (szacunek, pokora wewnętrzna, wiedza, światło wiedzy – natura boska);
– pasja (emocje, entuzjazm, pożądania, nieobliczalność, przywiązanie do owoców swojej pracy);
– ignorancja (brak wiedzy, egoizm, przeciwieństwo szacunku: nienawiść, zazdrość, pogarda, buta, arogancja, bezczelność – natura demoniczna).

Te trzy typy energii oddziałują na każdą osobę w różnych udziałach % (suma = 100% oddziaływania), w zależności od:

 • woli osoby;
 • poziomu wewnętrznego rozwoju danej osoby i rozumienia świata;
 • jej pokory wewnętrznej;
 • otwartości umysłu i wnętrza;
 • opanowania własnego umysłu i emocji;
 • rodzaju myśli;
 • rodzaju emocji;
 • rodzaju uczynków, które pieczętują postępowanie osoby – i determinują potem skutki działań;
 • pożądań;
 • przywiązania do owoców swojej pracy.

Tzw ”władcy karmy” dopilnują realizacji zasad sprawiedliwości, jeżeli nie w tym, to w kolejnych cyklach (żyć w światach fizycznych). Nawet przez wiele cykli (żyć fizycznych) jest realizowanie wyrównywania rachunków. Warto mieć to na uwadze, bo potem niektórzy są zdziwieni, dlaczego życie takie „ciężkie” (ciągle „pod wiatr” i „pod górkę”). A jakoś oni nie potrafią skojarzyć skutku z przyczyną. I potem oni mają pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie. Bo oni sami wykreowali takie skutki swoimi działaniami.

Świat i wszechświat jest strukturą opartą o falowanie energii o różnych częstotliwościach i amplitudach. Energie zawsze przepływają z różnymi prędkościami. Te falowanie mocy nośnej jest różne w różnych aspektach: tzw. materii fizycznej, wyższych poziomów energetycznych świata, w zdarzeniach w życiu człowieka, odpowiedniej pory na działanie i nie działanie, aktywności, spoczynku itp..

Energie z wyższych poziomów mają zawsze większą siłę (efektywność) od energii z poziomów niższych. Dlatego energia konstrukcji świata jest mocniejsza od energii destrukcji świata. Szacunek ma większą siłę od nienawiści i zazdrości (zawiści) oraz pogardy.

Zainteresowani budową świata, jeżeli będą chcieli, mogą zapytać osobiście Konstruktora świata o wszystko, bez udziału rzekomych pośredników religijnych od kultu cargo.

Jeżeli ktoś zada pytanie – dostanie niewątpliwie odpowiedź, najczęściej za pomocą układów zdarzeń w swoim życiu.

Zainteresowanie się światem, w którym żyjemy, nie jest to obowiązkowe. Jest wolna wola – i wybór należy do zainteresowanego.

======

======

Elementy struktury ciała eterycznego (wzorca energijnego ciała fizycznego)

Zaobserwowano system meridianów (południków; kanały energetyczne), czyli systemu kanałów przewodzących energię eteryczną, nazywaną jako CHI, która może posiadać polaryzację Yang (aktywną) lub Yin (bierną).

Ten system kanałów energii eterycznej jest niezależny od systemów: nerwowego, krwionośnego, limfatycznego, naczyniowego.

Przeciwieństwa polaryzacji zapewniają powstanie różnicy potencjałów niezbędnych do przepływu i poruszania się energii. System składa się z 4 grup przewodów połączonych małymi, włoskowatymi końcówkami.

Badania profesora Kim Bong Han’a (Korea).

Zlokalizowano południki i zbadano zawarte w nich płyny. Przez wybrany punkt wprowadzono radioizotop, co umożliwiło obserwację strumienia płynu kanalikowego od punktu na skórze do głębiej położonych przewodów, a potem znowu od środka do powierzchni skóry. Zrobiono zdjęcia kanalików i południków przebiegających w ciele.

Prowadzono eksperymenty, które wykazały, w jaki sposób dany organ podlega konkretnemu południkowi. Południk uszkodzono i obserwowano zmiany, które zaszły w odpowiednim organie.

Ta sama grupa naukowców odkryła, że w płynie południkowym znajduje się ważny składnik, który nazwano sanalem. Jest to nigdzie nie spotykany typ cząstki – granulki – składającej się z kwasów DNA, RNA oraz białka.

Sanal bierze udział w tworzeniu się komórek. Oznaczony radioizotopem (w celu obserwacji) przenika z płynu południkowego do komórki, następnie przedziera się przez jej ściankę na zewnątrz i znów krąży jako sanal.

W pewnym stadium jest on na pozór nie do odróżnienia od chromosomów komórki. Kim Bang Han uważa, że zdolność do przekazywania cech dziedzicznych, przypisywana chromosomom, jest w rzeczywistości jedną z funkcji sanalu.

Profesor dowiódł również, że typ powstałej komórki zależy od tego, z którego południka pochodzi cząstka sanalu. Np. komórka wątroby może powstać tylko z sanalu, który płynie w południku rządzącym wątrobą.

Sieć południków, to jeden z pierwszych układów, które formują się w zarodku. Procesem tym niewątpliwie steruje nadrzędna struktura energetyczna.

Np. w zarodku kurczęcia już w 15 godzin po zapłodnieniu powstaje układ kanałów energii eterycznej. A zatem w rozwoju zarodka południki sterują rozwojem narządów, a później sterują już wykształconymi organami.

System południków decyduje o kondycji całego ciała fizycznego.