Filozofia ALOHA

Starożytna nauka o budowie wewnętrznej człowieka, nazywana “HUNA”.

Człowiek i jego wewnętrzna budowa (konstrukcja). Właściwości człowieka oraz jego możliwości.

Huna przetrwała przez co najmniej 12 tysięcy lat ziemskich na Hawajach – z czasów Atlantydy i czasów wcześniejszych. Ludzie, którzy używali naukę Huna w praktyce, przewidzieli i widzieli przyszłość. Dlatego umieścili starożytną wiedzę wśród ludzi na Hawajach.

Odkrywcą systemu Huna był Amerykanin Max Freedom Long, na początku XX wieku. On napisał książki na temat Huny, po jej odkryciu.

Aloha – to określenie Wielkiego Ducha, który jest wszędzie. W Chinach nazywany jest on: Tao. W kulturze europejskiej: Bóg.

FILOZOFIA ALOHA

 1. IKE Świat jest tym, za co go uważacie (świat jest lustrzanym odbiciem Twoich wyobrażeń; to co jest wewnątrz ciebie – to pokazuje się na zewnątrz).
 2. KALA Nie istnieją żadne granice (twoje wyobrażenia ograniczają ciebie; twoja indoktrynacja ogranicza ciebie).
 3. MAKIA Energia postępuje za uwagą (energia jest tam, gdzie jest Twoja uwaga; twoja energia jest tam, dokąd kierujesz swoje myśli).
 4. MANAWA Teraz jest moment mocy (w tej chwili, a nie w przeszłości lub przyszłości).
 5. ALOHA Kochać oznacza być szczęśliwym (szacunek tworzy szczęśliwe życie; sensem życia człowieka wg zamierzenia Stwórcy jest szczęście i szczęśliwe życie, rozwój własnej świadomości, rozwój własnego rozumienia, wzrost duchowy, umiejętność samodzielnego myślenia).
 6. MANA Cała moc pochodzi z wnętrza (nie szukaj wiedzy ani autorytetów na zewnątrz siebie, bo ty ich tam nie znajdziesz; jedynym prawdziwym autorytetem jest twój głos wewnętrzny, głos spokoju, nie głos emocji).
 7. PONO Skuteczność jest miarą rzeczywistości (zastosuj wiedzę w praktyce, teoria bez praktyki jest bezużyteczna; twoja wiedza jest i będzie egzaminowana przez praktyczne życie).

Budowa (konstrukcja) człowieka wg HUNA

Wiedza na temat konstrukcji człowieka istnieje od co najmniej 25 tysięcy lat ziemskich. Wywodzi się z jeszcze bardziej odległych czasów i miejsc w tej i innych galaktykach.

Człowiek składa się z trzech jaźni (osób):
 1. podświadomość (najniższa świadomość), która posługuje się niską maną (energią życiową);
 2. świadomość to stan czuwania człowieka (kiedy my nie śpimy), która posługuje się maną średnią, generowaną z many niskiej przez podświadomość;
 3. nadświadomość to opiekun tych dwóch niższych jaźni człowieka (czasami nazywany duchem opiekuńczym, aniołem stróżem), która posługuje się maną wysoką; opiekun ma możliwość natychmiastowego leczenia ciała człowieka.

Mana – to hawajska nazwa energii życiowej, nazywana również wodą życia.

Ludzie żyjący w czasach istnienia Atlantydy zawarli tą wiedzę w
języku hawajskim w ten sposób, że każde słowo hawajskie ma podwójne znaczenie: zwykłe oraz zawierające pojęcie nt. Huny. Ci mądrzy ludzie osadzili ten język na niedostępnych wyspach z kontynentów, aby ta wiedza dotrwała do naszych czasów bez zniekształceń i zafałszowań, które znajdują się np. w Indiach, Bliskim Wschodzie – wiedza zniekształcona i mocno szczątkowa, zasadniczo bezużyteczna.

Tamtejsi szamani (Kahuna) prawidłowo ocenili możliwości i prawidłowo widzieli przyszłość widmową obecnych czasów z perspektywy około 12 tysięcy lat temu. Ponieważ ta wiedza dotrwała do czasów obecnych i została “przypadkowo” odkryta na początku XX wieku przez Maxa Freedoma Longa, który spisał tą wiedzę i własne doświadczenia, w kilku książkach.

Podświadomość człowieka

To jedna z trzech osób składająca się na całego człowieka. Ma ona
własną osobowość i indywidualność. Posiada własne zdanie na różne tematy, które mogą być różne od wierzeń świadomości człowieka. Jeżeli jest brak współpracy niskiej i średniej świadomości człowieka ze sobą, to mamy rozbicie psychiczne człowieka.
Można – i należy komunikować się z własną podświadomością. Należy mieć pozytywny stosunek do siebie, dobre nastawienie do siebie. Należy szanować siebie. W przeciwnym razie człowiek nie będzie mógł mieć dobrego życia.

Cechy i właściwości podświadomości:

 • obsługuje i kontroluje hardware człowieka: ciało fizyczne, ciało eteryczne (wzór energetyczny ciała fizycznego, nazywane czasami ciałem fantomowym) – każde zakłócenia (długotrwałe) emocjonalne wpływają na stan zdrowia ciała fizycznego – oraz ciało astralne: emocje, życie psychiczne człowieka;
 • znajduje się tam cała psychika człowieka (emocje, życie emocjonalne); naturą emocji są cykliczne wahania, nie ma stałości;
 • w podświadomości znajduje się cała pamięć stała człowieka; kodowanie pamięci oparte jest o odpowiednio duże emocje towarzyszące zapamiętanym informacjom;
 • w podświadomości jest całkowity zapis odczuć ze wszystkich zmysłów – wszystko jest zarejestrowane: myśli, emocje, uczynki, słowa, odczucia zmysłów; oprócz tego istnieje baza danych świata (nazywana Księga Akaszy), której nie można zmienić – zabezpieczenie przed pasożytami uzurpującymi sobie prawo do cudzej wolnej woli;
 • ma naturę dziecka kilkuletniego – przyjmuje sugestie własne od świadomości i sugestie obce, którym towarzyszą bodźce fizyczne; ta możliwość jest często wykorzystywana przez przestępców, którzy uzurpują sobie prawa do cudzej wolnej woli za pomocą indoktrynacji, kłamstwa i manipulacji; wykonuje bezkrytycznie polecenia i decyzje świadomości; jeżeli software podświadomy zawiera wirusy informacyjne lub wirusy emocjonalne, to podświadomość tworzy negatywne zdarzenia w życiu fizycznym takiego człowieka; jeżeli jest poprawny software podświadomy, to człowiek ma możliwość stworzenia dla siebie pozytywnego życia;
 • ma wbudowane zasady moralne i jest tzw “głosem sumienia” o naturze emocjonalnej;– naturalnym językiem podświadomości są emocje i odczucia emocjonalne; słowa mówione są niezrozumiane, zatem komunikacja za pomocą słów, w których nie ma emocji – jest bezcelowa, bo nie będzie zrozumiana;
 • komunikuje się z opiekunem człowieka, czyli nadświadomością – o ile nie ma poczucia winy w stylu poczucia emocjonalnego niegodności swojej; systemy religijne tworzą konflikty wewnętrzne w człowieku i powodują powstanie poczucia winy; ten mechanizm jest wykorzystywany do przejęcia kontroli nad człowiekiem;
 • jest szybsza o ok 280 miliardów razy od umysłu świadomego; jest superkomputerem, ale przetwarza wszystkie dane bez rozróżnienia, czy są one pozytywne, czy negatywne dla człowieka; można powiedzieć, że jeżeli są “śmieci” informacyjne na wejściu, to będą przetworzone “śmieci” informacyjne na wyjściu + skutek negatywny np. w zdrowiu psychicznym i ostatecznie fizycznym;
 • do świadomości średniej człowieka dociera nie więcej wszystkich danych niż 10%; podświadomość ma zaawansowane filtry danych i przekazuje do świadomości częściowo zanalizowane i syntetyczne dane;
 • jest mocno podatna na bodźce fizyczne i wpływy hipnotyczne, co jest wykorzystywane przez osoby o naturze demonicznej do manipulacji (okłamywania) za pomocą odpowiednich socjotechnik, np. w massmediach, religiach itp..

Możliwe ataki typu hackerskiego na podświadomość człowieka (hackowanie podświadomości ofiary):

 • zewnętrzne:
  typu hipnotycznego, socjotechniczne kodowanie przy obniżonym progu świadomości (lepsza podatność), przy obecności silnych emocji (strachu); oddziaływania typu telepatycznego naturalne lub technologiczne; oddziaływania zdalne za pomocą myśli i emocji lub urządzeń technicznych (psychotronicznych) – za pomocą dostrajania się do fal mózgowych ofiary; fale mózgowe mają naturę eteryczną – forma fizyczna magnetyczna i elektryczna); oddziaływania podprogowe: wizualne, dźwiękowe – np. reklamy, TV; modulacja obrazu, infradźwięki, modulacja fal elektromagnetycznych: telefony komórkowe, komputery – efekt hipnotyczny i kodowanie częstotliwości negatywnych; implanty to urządzenia psychotroniczne, które są w dużej licznie sztuk stosowane na ludziach w celu kontroli i blokowania ludzi w ich życiu, w ich rozwoju świadomości; implanty stosowane są na poziomie fizycznym, eterycznym i astralnym.
 • wewnętrzne:
  instalowanie wirusów informacyjnych i wirusów emocjonalnych (przekonań destrukcyjnych), które umożliwiają przejęcie kontroli nad podświadomością ofiary (systematycznie i powoli, aby ofiara nie zauważyła złowrogich wpływów); wpływ obcych myśli i emocji.

Ideał kontroli nad ofiarą: ofiara jest przekonana, że obce pomysły i obca wizja świata – to są jej pomysły autorskie, które ona sama wymyśliła.

Przykładem może być tzw. przemysł rozrywkowy, który ma konkretne przesłania podświadome dla – szczególnie młodych ludzi: “pij piwo i inne twardsze używki – i nie zadawaj pytań (na temat życia i tego, co się dzieje na tej planecie)”; “seks jest jedyną potrzebą ludzkości, a zatem używaj” – ludzie bez intuicji z całą pewnością rujnują sobie swoje życie, ponieważ zanika u nich szacunek do siebie i innych.

Zawsze celem agresji na człowieka jest rozbijanie wewnętrzne człowieka i możliwe zablokowanie mu drogi w sfery naturalne dla każdego człowieka: wolności duchowej jako fundamentu życia.

Ataki tego typu są możliwe jeszcze przed narodzeniem (życie płodowe), również za pośrednictwem matki dziecka z uwagi na sprzężenie emocjonalne matki z dzieckiem.

Idealną ofiarą manipulacji i zniewolenia jest osoba, która uważa obce przekonania za swoje własne przekonania, zakodowane z pominięciem świadomości człowieka bezpośrednio do jego podświadomości.

W życiu podświadomość człowieka uczy się od świadomości człowieka, jako swojego nauczyciela. Natomiast świadomość człowieka uczy się od swojego opiekuna, nadświadomości.

Jedyny tzw grzech człowieka, to szkodzenie sobie lub szkodzenie komuś innemu.

Skutki łamania zasad moralnych, czyli szkodzenia sobie lub innym:

 • coraz gorsze samopoczucie psychiczne, które człowiek może zagłuszać za pomocą np. alkoholu, tytoniu i innych używek, seksu – jednak to nie spowoduje rozwiązania problemu, a będzie coraz większe “ciśnienie” psychiczne, coraz większe negatywne samopoczucie do czasu, aż człowiek zrozumie i zadośćuczyni krzywdom spowodowanym innym;
 • po kilku latach zaczną pogarszać się warunki życia – w sensie coraz mniej szczęśliwych zbiegów okoliczności; taki człowiek może mieć dużo pieniędzy (często ukradzionych innym), ale jego sumienie będzie go dręczyło coraz bardziej (można to znieczulić np. używkami, stylem życia – ale to rozwiązanie tylko tymczasowe, bo i tak kiedyś będzie trzeba stawić czoła skutkom swoich działań, czyli tzw. karmie); oczywiście – jest również karma pozytywna, jeżeli ktoś dał pozytywne rzeczy od siebie;
 • ludzie nie zdają sobie sprawy z zasady życia lub ją lekceważą: “jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz” lub “co zasiejesz, to będziesz zbierał”; ta zasada działa na przestrzeni wielu żyć fizycznych; jeżeli ktoś w tym życiu zrobi krzywdy innym, to będzie musiał to odpracować; w tym życiu taki człowiek może żyć bez natychmiastowo widocznych z zewnątrz negatywnych konsekwencji; ale przyszłe życia tego człowieka będą obciążone konsekwencjami negatywnych uczynków; negatywne myśli i emocje; czarna magia – usiłowanie wpływania na wolną wolę innych za pomocą siły myśli i emocji, zawiść do innych; modlenie się za innych, aby wymusić na innych określone zachowania; negatywnego słowa; władcy karmy zadbają o realizację skutków, np.: strata życia fizycznego w młodym wieku, kalectwo fizyczne lub umysłowe, bardzo złe warunki życia, nieszczęśliwe układy życiowe.

Zwrot negatywny, jak również pozytywny, jest realizowany bardzo sprawiedliwie przez tzw. świat.

Świadomość (średnia) człowieka (ja)

Pełni rolę jednostki arytmetyczno – logicznej, tzn. jej zadaniem jest podejmowanie wielu decyzji w życiu, w ciągu dnia itd..
Posiada pośredni dostęp do pamięci krótkiej i długiej (długoterminowej, stałej) – przy pośrednictwie podświadomości.
Zadaniem świadomości jest dobra współpraca z młodszą świadomością, którą prowadzi przez życie, czyli własną podświadomością. Jest to możliwe, kiedy człowiek ma pozytywny stosunek do samego siebie, szanuje siebie.

Nadświadomość człowieka (Duch Opiekuńczy)

Ma rolę anioła stróża – chroni przed złem – pod warunkiem, że człowiek poprosi o pomoc. To warunek niezbędny, ponieważ jest tu zasada nienaruszania wolnej woli.

Dopóki człowiek nie poprosi opiekuna własnego o pomoc – w odpowiedni sposób – nie otrzyma pomocy.

Jednym z zadań nadświadomości jest tworzenie dla swojego podopiecznego możliwie optymalnej przyszłości widmowej w co najmniej kilku wersjach, które będą realizowane fizycznie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc itd.

Budulcem do tworzenia owej przyszłości widmowej są: uczynki (pieczętują postawę człowieka), jego myśli, jego emocje (słowa) – wyemitowane każdego dnia życia.

Im wyższa jakość tych rzeczy, tym lepszą przyszłość dla siebie można zbudować.

Im niższa jakość tych rzeczy, tym gorsza przyszłość czeka człowieka.

To jest zwykła fizyka i matematyka, zwykłe: 2+2=4.

Ludzie, którzy rozumieją ten mechanizm – korzystają z tego.

A ci, którzy nie rozumieją – sami sobie tworzą negatywne życie.

Każdy pozytywny uczynek, każda pozytywna myśl i emocja – jest na wagę złota, jest bardzo cenna.

Te zasady działają od początku świata. Te zasady działały przed zaistnieniem ludzkich religii i nieludzkich (pasożytniczych) religii, a żadna religia tych zasad nie zmieni. Religie (wytwory ludzi) znikną – a zasady świata będą działały dalej.

Podświadomość z reguły komunikuje się z nadświadomością, ale zaawansowani ludzie mogą komunikować się z własnym opiekunem bezpośrednio z pozycji świadomości.

Oczywiście – podświadomość komunikuje się z nadświadomością (opiekunem), jeżeli jest brak poczucia winy. I kieruje do opiekuna energię życiową razem z intencją. Pasożyty wiedzą o tym, zatem cały ich wysiłek jest skierowany w stworzenie poczucia winy w podświadomości człowieka wszelkimi metodami. Celem jest rozbicie jedności wewnętrznej człowieka, zablokowanie kontaktu człowieka z własnym opiekunem.

Dlaczego to takie ważne/ istotne?

Odpowiedź jest prosta.

Jeżeli człowiek jest jednością trój – osobową, to nie można zrobić z takiego człowieka swojego niewolnika i okradać go z jego energii życiowej, np. w formie pieniędzy. Nie można manipulować takim człowiekiem, czyli nie można okłamać takiego człowieka.

Dlaczego? Ponieważ taki człowiek widzi jednoznacznie, czy ktoś go usiłuje okłamać, okraść z energii życiowej np. w formie pieniędzy, zrobić mu krzywdę. Taki człowiek może widzieć tzw. przyszłość widmową, może być dobrym telepatą (dobrze odbierać cudze myśli i emocje) – i on może odczytać kłamstwa i fałsz. Opiekun jest doradcą (głos wewnętrzny).

Umysł poza świadomy (nieświadomy)

Tak można określić podświadomość i nadświadomość (opiekuna), które współpracują ze sobą. Mają te osoby możliwość – i tworzą rzeczywistość fizycznego życia zainteresowanego człowieka w liczbie kilku wersji tzw. przyszłości widmowej, która materializuje się fizycznie w zależności od podjętych wyborów życiowych.

Świadomość średnia ma siłę woli, ale nie może sama tworzyć życia fizycznego. To zadanie dla umysłu nieświadomego.

Świadomość średnia może i musi wybierać cele życiowe, ale sposób ich realizacji należy do zadań umysłu nieświadomego. A są to np. “przypadkowe” zbiegi okoliczności, “nagłe” okazje itp..

======

======

Modlitwa wg Huna – sposób używania

Etapy przygotowania skutecznej modlitwy, które zalecali Kahuni:

 1. Zbadaj problem – odpowiedz sobie, o co ci chodzi; sprawdź, czy nie jest to wewnętrznie sprzeczne lub sprzeczne z tym. o co się już wcześniej modliłeś? Czy przypadkiem nie chcesz komuś wyrządzić krzywdy?
 2. Odpowiedz na pytanie: czy na pewno chcesz ten problem rozwiązać?
 3. Odpowiedz na pytanie: jak chcesz rozwiązać problem? Jeśli widzisz, że rozwiązanie go leży w twojej mocy, to po co się modlić?
 4. Przygotuj formułę prośby. Ułóż ją w czasie teraźniejszym. Formuła nie może zawierać sprzeczności i jakichkolwiek negatywnych myśli i emocji o tobie i innych (ani ich indukować). W modlitwie nie mogą zawierać się jakiekolwiek zaprzeczenia (np. słowo: nie).
 5. Naucz się formuły na pamięć, tak żebyś mógł ją w każdej chwili wypowiedzieć bezbłędnie. Teraz jesteś gotów do użycia właściwej modlitwy.
 6. Skoncentruj się na temacie, zrelaksuj się i naładuj oddechem [zaleca się 3 do 10 głębokich, pełnych oddechów, energetyzujących ciało].
 7. Trzykrotne wypowiedz formułę bez zmian i poprawek. Dobrze jeśli powtarzaniu tekstu towarzyszy wizualizacja – przyspiesza realizacje.
 8. Zakończ [zawsze!] formułę: “Cokolwiek się stanie, niech najlepiej służy Najwyższemu Dobru, mojemu i innych”.
 9. Podziękuj.
 10. Wyprowadź się ze stanu medytacji [np. przez odliczanie od 1 do 5 po zadaniu polecenia].
 11. Pozostań przez chwile w stanie uspokojenia.

Uwaga!

 • Bądź cierpliwy i ufny.
 • Nie sprawdzaj, na jakim etapie realizacji znajduje się modlitwa. Jeśli wypowiedziałeś ją z ufnością i podziękowałeś za zrealizowanie, nie przeszkadzaj w jej urzeczywistnieniu.
 • Nie marudź, że jeszcze się nie zrealizowała. Jeśli tak będziesz myślał, nadasz mocy mechanizmowi odwlekania realizacji lub niezrealizowania.
 • Nie roztrząsaj problemu na nowo.
 • Wielu ludzi, którzy kreują sobie bogactwo, żyje w niepewności i oczekiwaniu, że jeśli im się nie uda kreacja, to umrą z głodu lub skompromitują się. Jak myślisz, co sobie mogą wykreować z takim oczekiwaniem?
 • To, co możesz zrobić, to przekonywać siebie, że już teraz jesteś gotów zaakceptować skutki swej modlitwy. Możesz też spróbować postępować tak, jak gdyby twoja prośba została spełniona. W tym jednak należy zachować umiar.

W modlitwie według Huny nie ma miejsca na:

 • błagania,
 • jęczenia,
 • ofiary,
 • poniżanie,
 • zwykły handel.

Pozycja:

Nie trzeba do niej klęczeć, ani trzymać złączonych dłoni.

Pozycja jest obojętna, a liczy się:

 • siła i wyrazistość myśli i emocji,
 • intencja,
 • czystość i spokój umysłu.

======

Modlitwa nie może być prośbą (proszeniem), ponieważ każda prośba jest przyznaniem istnienia stanu braku. To jest oszustwo systemów religijnych.

A jeżeli przyznajemy stan braku, to jest to ukryta myśl, która jest wysyłana jako prośba rzeczywista.

Wtenczas uzyskujemy spełnienie tej prośby, czyli istnienie braku (można powiedzieć, że modlitwa nie została wysłuchana – ale modlitwa została wysłuchana).

Dlatego należy tworzyć w swojej wyobraźni (wizualizacja) stan wymagany przez nas, że już posiadamy to, co chcemy. Umysł pozaświadomy (podświadomość i nadświadomość) mają tworzyć rzeczywistość, jakiej sobie życzymy. To już nie jest prośba, tylko wyznaczenie celu do zrealizowania.

Prawdziwe przeznaczenie umysłu – szczególnie nieświadomego (podświadomość i nadświadomość) – to tworzenie (życia fizycznego). Ale to i tak tworzy. Problem, żeby panować nad tym tworzeniem dla własnej korzyści i korzyści innych – automatycznie.

======

Mana – to hawajska nazwa energii życiowej. Inna nazwa to woda życia. Manę tworzy każda żywa istota. (Dobrze to pokazano w filmie “Gwiezdne Wojny”, w części 4, 5, 6.)
Każda świadomość człowieka ma swoją energię życiową:

 • niska, której używa podświadomość;
 • średnia, której używa świadomość;
 • wysoka, której używa nadświadomość.