Filozofie życia

Mamy dwie filozofie życia: szacunek i pasożytnictwo.

Szacunek do innych osóbPasożyt i pasożytowanie na innych osobach; uzurpacja
Filozofia życia funkcjonująca w świecie dualizmów – reprezentuje biegun pozytywny (cechy natury boskiej): jasna strona mocy, konstrukcja, harmonia, uporządkowanie, spokój wewnętrzny, skromność etc.Filozofia życia funkcjonująca w świecie dualizmów – reprezentuje biegun negatywny (cechy natury demonicznej): ciemna strona mocy, nienawiść, zazdrość, destrukcja, chaos, lęk, agresja, pycha, pogarda, żądanie kultu własnej osoby, prestiż etc.
podporządkowanie się bezpośrednio Wszechświatowemu Intelektowi (Wszech zasadzie) i określeniu tej Osoby jako doskonałościosoba nie uznaje istnienia Wszech zasady i uważa siebie za najważniejszą osobę na świecie, co pociąga za sobą negatywne konsekwencje
skromność i zdrowy obraz samego siebie, osoba nie potrzebuje być zauważa na przez innychwymuszanie kultu własnej osoby na innych, żądanie od innych osób bezwzględnego posłuszeństwa oraz poddaństwa
szanowania wolnej woli u innych i szacunek do siebie oraz innych osóbniszczenie wolnej woli innych osób, uzurpacja do cudzej wolnej woli, uzurpacja do cudzej własności
buduje moralność i szczęśliwe życiepowoduje upadek moralny i degenerację moralną, prowadzi do śmierci; objawy zewnętrzne to wszelkie kulty śmierci typu religijnego, pedofilia, oszustwa, kradzież
prowadzi do pozytywnego rozwoju i zwiększania się własnego zasobu wolnej woli przez uczynki bezinteresowne; energia moralna jest to subtelna energia pozytywna niezbędna do życia; brak energii moralnej powoduje śmierć moralną przez zaduszenie psychiczneprowadzi do destrukcji; nie wytwarza zasobu wolnej woli, energii moralnej – stąd konieczność jej rabowania od innych osób, które mogą i chcą ją powiększać; kradzież energii moralnej oczywiście od osób słabszych, np. ludzi żyjących na tej planecie
osoby samodzielnie wytwarzają energię życiową (manę) niezbędną do życia, jako skutek uboczny bycia dobrym i życia w harmonii ze światemokradanie słabszych i nieświadomych z ich energii życiowej (many), jak również z substancji wytwarzanych przez ciało fizyczne, np. ludzi żyjących na tej planecie przez przestępców z tej planety i spoza tej planety
osoby mają własną inicjatywę i samodzielne myślenie; aktywność wynika ze zdrowego myślenia; osoby mają dużo pozytywnej energiibrak inicjatywy (inicjatywa jest niszczona celem wytworzenia bezwzględnego posłuszeństwa); bierność intelektualna; brak energii do życia; patologiczne myślenie; pasożyty i wampiry energetyczne
osoby żyjące zgodnie z zasadami szacunku posiadają cechy boskie: skromność, spokój umysłu, brak przywiązania do owoców swojej pracy, taktowność w postępowaniu, stosują w działaniach swoich zasadę złotego środka, prawdomówność; osoby takie po osiągnięciu pewnej doskonałości wewnętrznej wychodzą ponad świat dualizmówosoby żyjące zgodnie z zasadami pasożyta posiadają cechy demoniczne: pycha (=fałszywe postrzeganie rzeczywistości), egoizm, chaos wewnętrzny, złość, agresja, przesadne przywiązania myślowo – emocjonalne, brak taktu w postępowaniu, ordynarność, grubiaństwo, bezczelność, podstępność, przewrotność, kłamstwo
zależności pomiędzy osobami żyjącymi wg zasad szacunku: partnerstwo, otwartość, szczerość, szacunek, prawdomównośćzależności pomiędzy osobami żyjącymi wg zasad kłamstwa: podział wertykalny społeczeństwa; hierarchiczna struktura typu mafijnego, np. kastowość, stosunki feudalne; brak otwartości; fałszywość, zazdrość, agresja, bezwzględność, wykorzystywanie słabszych bez żadnych skrupułów; donoszenie na inne osoby; zdrada; niewolnictwo
radość wewnętrznabrak radości wewnętrznej
pozytywne i życzliwe nastawienie w stosunku do otoczenia; widzenie i akcentowanie u wszystkich aspektów pozytywnych; zadowolenie i radość z życianegatywne i nieżyczliwe nastawienie w stosunku do otoczenia; doszukiwanie się i widzenie u wszystkich złych cech, narzekanie, ciągłe niezadowolenie, krytykanctwo
tolerancja i wyrozumiałośćbrak tolerancji objawiający się agresją, złością, zazdrością, pogardą
prawdomówność i otwartość; deklaracje pokrywają się ze skutkami działań; dzielenie się z innymi osiągnięciami naukowymi i technicznymikłamstwo i fałsz; w wypowiedziach medialnych (w tym – przekazach telepatycznych) dużo cudownych deklaracji – lecz skutki działania takich osób są bardzo niszczące; utajnianie i brak informacji; szczególnie zaś zazdrosne strzeżenie wiedzy i techniki, np tzw kapłani, obcy spoza tej planety, wrogowie rasy ludzkiej; ludzie porywani, brani przez obcych okupantów wbrew swojej wolnej woli celem eksploatowania, mają wkodowane w swoje umysły fałszywe wstawki pamięciowe (na zasadzie nakazów hipnotycznych); ludzie uczciwi muszą zostać zlikwidowani
szacunek do wolnej woli i szanowanie cudzego życianiszczenie wolnej woli innych osób i podstępne zabójstwa niewygodnych ludzi; kult bezmyślnej i ordynarnej siły używanej do niszczenia; propaganda sukcesu i nieomylności, np. nieomylność funkcjonariuszy Watykanu
bezwarunkowa wartość jednostki; wszyscy są sobie równi, lecz każdy jest inny i niepowtarzalny; uszanowanie indywidualności każdej osoby i jej indywidualnych potrzebwartość jednostki definiowana przez jej pozycję w hierarchii – im ktoś wyżej w łańcuchu pokarmowym, ten ważniejszy i budzący większy respekt; jednostka nie ma znaczenia (np systemy totalitarne typu religijnego lub typu ideologicznego)
bezinteresowna pomoc dla innychbrak pomocy bezinteresownej; ewentualnie pomoc interesowna – pseudo pomoc, której celem rzeczywistym jest wykorzystanie dla własnych celów; opuszczanie w biedzie
motywacja za pomocą szlachetności i uczciwościmotywowanie za pomocą niskich pobudek: strachem, pożądaniem, ambicją – typowy wyścig szczurów; najwyższą wartością jest przewrotność i kłamstwo
rządzenie w oparciu o autorytet moralnyrządzenie za pomocą zakazów; władza sprawowana przez osoby najbardziej niemoralne i głupie, które są tylko figurantami, np. rządy i parlamenty państw na tej planecie; rzeczywistą władzę po siadają osobnicy określani jako “szare eminencje”, o których istnieniu społeczeństwo żyjące w układach pasożytniczych nic nie wie; osobnicy ci są “geniuszami zła” i są rzeczywistą władzą posługującą się między innymi zaawansowanymi socjotechnikami; używają oni osiągnięć technicznych do utrzymywania kontroli na innym osobami; w cywilizacjach pasożytów poza tą planetą stosuje się już chipy indoktrynacyjne – monitorowane są myśli i emocje niewolników; układy typowo gangsterskie
przyjaźń i jedność; obietnice są uczciwie realizowanewprowadzanie podziałów i skłócanie, zasada pasożytnicza: “dziel i rządź”; preferowanie są wieloznaczności, brak jednoznaczności; preferowane są obietnice, które nigdy uczciwie nie są zrealizowane; mówi się dużo słów, z których nic nie wynika; wprowadzane są konflikty wewnętrzne psychiczne do wnętrza człowieka – typowe dla religii
uświadamianie i pokazywanie indywidualnym osobom ich wartości i znaczeniawpajanie indywidualnym osobom ich nieistotności; wartość osób i wartość ich życia nie ma żadnego znaczenia; brak szacunku do życia; brak szacunku do osób
generowanie własnych rozwiązań intelektualnychokradanie innych również w zakresie pracy umysłowej (plagiaty)
chęć do pracy i pomocy wynikająca z harmonii wewnętrznej – owoce tej pracy są konstruktywne; niezbędnym warunkiem konstruktywnej i dobrej pracy jest spokój wewnętrznydziałanie po linii najmniejszego oporu i brak odpowiedzialności wynikający z lenistwa; pożądane działania dla osobników znajdujących się wyżej w hierarchii wymusza tylko strach
odpowiedzialność za swoje postępowanie i przyjmowanie własnej karmy (skutków swoich działań) z pokorąosobnicy wyznający pasożytnictwo znani są z prób zrzucania swojej złej karmy na osoby, które są nieświadome i nie znają działania praw moralnych; sprawcy, którzy krzywdzą ludzi, z reguły nie zostają ujawnieni i jednocześnie usiłują oni obwiniać innych, np tzw boga lub diabła; w ten sposób oszukana ofiara kieruje swoje myśli i emocje do niewłaściwych osób
osobnicy stosujący w swoim życiu szacunek nigdy nie manipulują innymi; nigdy nie wymazują pamięci ludziom, którzy ich spotkali lub zostali przez nich wzięci na pokład ich statku (na pewno nie w celu ich eksploatacji); jeżeli oni chcą się skontaktować z ludźmi – zawsze robią to w sposób otwarty i uczciwy – rozumieją taktowne zachowanie, oni nie naruszają wolnej woli ludziosobnicy stosujący w swoim życiu pasożytnictwo manipulują i kłamią w bezwzględny sposób, np za pomocą nakazów hipnotycznych, wymazywania pamięci, narzucaniu poglądów – wczytywaniu ich do umysłu ofiary etc. przy użyciu stosownych urządzeń technicznych
– psychotronicznych; wmuszanie przekonań u ludzi żyjących na tej planecie realizowane jest na globalną skalę przy użyciu transmiterów umieszczonych na orbicie planety i z księżyca – stacji kosmicznej; oni zawsze działają w ukryciu; nigdy nie szanują wolnej woli; cechy tych osób są identycznie wszędzie, na całej planecie
przedstawiciele osobników; zwróć uwagę na wyraz twarzy i oczu; można też odebrać wibracje myślowo – emocjonalne towarzyszące każdej osobie (istocie); przede wszystkim oczy są odbiciem wnętrza (1)przedstawiciele osobników (zwróć uwagę na wyraz twarzy i oczu; można też odebrać wibracje myślowo – emocjonalne towarzyszące każdej osobie (istocie); przede wszystkim oczy są odbiciem wnętrza (2)
Pupilek ufo (analogicznie do pupilków ludzi: koty i psy), nazywany: gryf;
cechy charakterystyczne: czerwone i hipnotyzujące oczy do hipnotyzowania ofiary, z której wyciąga krew jako pożywienie; posiada pióra jak ptaki; szpony – pazury; może latać; orli dziób;
Po lewej stronie zdjęcia jest tzw. krogulec – kolejny pupilek ufo.