Jaszczury (gady) z Oriona

======

Jak Annunaki (jaszczury) rządzą ziemią. Z wywiadu z 7 letnim Davidem, chłopcem z planety Inua (2016-06-20)

David Icke – Węże (jaszczury) rządzą tą planetą (2012-10-02)

======

Jaszczury (gady) – wersja inteligentna – rządzą tą planetą i rasą ludzi.

Jednak z poszlak (reset z około 1825 roku – 200 lat temu) i logicznych wniosków wynika, że jaszczury i ich niewolnicy (szarzy – przeznaczeni do wykonywania “brudnej roboty”), są kontrolowani przez owady (wersja inteligentna). Agresorzy i okupanci stworzyli swoje sługi nazywane popularnie: masoni (niewątpliwie oni działają przeciwko rasie ludzi i niszczą ślady techniczne zniszczonej cywilizacji ludzi sprzed 200 lat). To jest chyba oczywiste, ponieważ ewolucyjnie owady we wszechświecie były wcześniej, niż gady (jaszczury, potrafią zmieniać swój wygląd i kształty). A ssaki były później, niż gady (jaszczury).

Są oczywiście grupy jaszczurów (gadów), które nie są wrogami rasy ludzi. Są oni neutralni i nie zamierzają robić z ludzi swoich niewolników (kradzież energii życiowej ludzi, pokarm z ludzi, części zamienne, ludzkie dusze – cenna energia).

======

(Tekst z około roku 2003 lub trochę wcześniej)

Wiele, wiele milionów lat temu w dalekiej galaktyce żyła (i nadal żyje) grupa istot wyglądających dokładnie jak gady, inaczej zwane jaszczurami.

To nie są zwyczajne jaszczurki, jak Ziemianie wyobrażają sobie ruchliwe stworzonka biegające tu i tam. Są to prawdziwe, wyglądające jak aligatory, 6 do 8 stóp wysokości (180 do 210 cm), chodzące w pozycji pionowej wyprostowanej istoty z twarzą humanoida.

Jaszczury są bardzo przebiegłe, przewrotne, fałszywe i inteligentne. Typowa natura demoniczna, jeżeli patrzeć na ich uczynki. Ponieważ tylko uczynki pokazują, kto kim jest.

Na tyle inteligentne, aby stworzyć i użytkować bardzo zaawansowane statki kosmiczne (z napędem grawitacyjnym), które podróżują po wszystkich galaktykach.

Poziom zaawansowania technicznego gadów pozwala im tworzyć inne istoty, wyraźnie w celu służenia im (gadom). Wiec te wytworzone sztucznie istoty mają swój statek kosmiczny, zbudowany również przez jaszczury. Te wytworzone istoty, zwane są szaraki (“grays”).

Szaraki zostali przejęci przez siły negatywne, którym oni obecnie służą. Jedna z najstarszych ras w tej galaktyce, która zdegenerowała się moralnie. Zniszczyli swoją planetę pod względem biologicznym. Ich ciała fizyczne uległy degeneracji – cierpią na zespół Downa. Dlatego usiłują bez zgody ludzi, na których wykonują eksperymenty genetyczne, stworzyć hybrydę: szary – człowiek.

W ciałach fizycznym i eterycznym posiadają implanty techniczne wspomagające. Ich duże czarne oczy to urządzenia komunikacyjne i wzmacniające również siły umysłu i wpływania na umysły np. ludzi. To wpływanie na umysły ludzi nosi znamiona przemocy.

Wyjaśnimy relacje miedzy ludźmi a gadami, w tym szczególnym czasie (Milenium).

Jest siedem poziomów “gęstości energii” dla wszystkich.

Najwyższym poziomem jest poziom 7, gdzie duch czy też dusza jest jednością ze Stwórcą.

Ziemianie w dzisiejszych czasach istnieją na poziomie 3, razem z niższymi istotami, jak np kamienie i rośliny na poziomie 1 i zwierzęta na poziomie 2.

Na poziomie 5, 6 i 7 istnieją tylko duchy, czy też dusze bez ciała fizycznego.

Ludzie (Ziemianie) są teraz w sytuacji zbliżającego się milenium, będą się przenosić na poziom 4.

Jaszczury (Reptile) istnieją na 4 poziomie, który również jest poziomem fizycznym.

Dopóki ludzie są na poziomie 3, istoty z poziomu 4 pozostają dla nich niewidzialne (wyższy poziom wibracji energii, wyższa częstotliwość).

Dlatego wrogowie ludzi usiłują nie dopuścić do przejścia ludzi na poziom 4 – i zobaczenia przez ludzi wrogów ludzi i podjęcie skutecznej obrony.

Jaszczury (Reptile) okazjonalnie pojawiają się na poziomie 3, ale nie mogą na nim pozostać na długo. Przebywanie na poziomie 3 wymaga znacznych nakładów energii, bardziej zagęszczona energia.

Istoty, które posiadają dusze czy też ducha (np jak ludzie, gady), klasyfikowanie są również według ich przekonań, na:

 • STS (służba tylko dla siebie – są zainteresowani tylko sobą, egoizm) lub
 • STO (służba również dla innych).

Ludzie, kiedy przenoszą się na poziom 4, mają możliwość wyboru pomiędzy STS a STO.

Gady (Reptile) są wyłącznie STS. Te osoby są fałszywe, to są egoiści, kłamcy, oszuści, pasożyty (życie cudzym kosztem), złodzieje, kult własnej osoby, żądza władzy – natura typowo demoniczna. Takie same cechy mają wszystkie istoty przez nich stworzone – cechy pochodne od swoich stwórców.

Gady mają zamiar rządzić ludźmi na poziomie 4. Ponieważ gady wybrały zamknięcie się na poziomie 4 i drogę egoizmu, muszą bez przerwy pobierać duże ilości energii od istot z poziomu 2 i 3. Czyli gady realizują życie pasożyta cudzym kosztem, czyli kosztem ludzi już od wielu tysięcy lat ziemskich.

Ponieważ gady pozostają na tym poziomie 4 i są tam uwięzione (dosł. “obwarowane”).

Efektem niemoralnego postępowania jest zanik życiodajnej energii moralnej, której stwarzanie zapewniają bezinteresowne uczynki i szacunek. Efektem tego jest śmierć moralna, dlatego desperacko próbują pobrać jak najwięcej energii od ludzi z użyciem przemocy i oszustwa religijnego.

Planem gadów jest:

1. Zachować swoja rasę jako dominującą nad innymi rasami, czyli agresja przeciwko wszystkim – w szczególności rasie ludzkiej (ludzie – to mają być w pełni kontrolowani niewolnicy, dostawcy energii psychicznej i żywności fizycznej i energetycznej). Ten proceder przestępczy trwa już co najmniej 25 tysięcy lat ziemskich. Ich ulubioną formą ataku na cudze planety jest doprowadzanie wysłanych przez nich meteorytów lub komet do kolizji z atakowaną planetą. W ten sposób zamordowali mieszkańców ludzkich na tej planecie około 1815 roku w liczbie około 32 miliardy. Efektem tej zbrodni była strata około połowy atmosfery gazowej i obniżenie ciśnienia atmosferycznego około 2 razy. Pas asteroid w układzie Słonecznym jest wynikiem zniszczenia planety Mardek przez zmiennokształtnych (jaszczury, smoki). Wszyscy mieszkańcy tej planety zostali zabici. Mars kiedyś miał atmosferę i wodę na powierzchni. To efekt działania jaszczurów (smoków, zmiennokształtnych).
Jaszczury (smoki) kontrolują Archonci – byty istniejące na poziomie astralnym i mentalnym, nie posiadają ciał fizycznych. Archonci żywią się energią psychiczną ludzi: nienawiścią, bólem, cierpieniem – powolne mordowanie przerażonych ludzi dostarcza im najwięcej energii życiowej z ich ludzkich ofiar. Przykładem są patologiczne kulty religijne, gdzie morduje się przerażonych i mocno cierpiących ludzi: Ameryka Środkowa – Inkowie, obozy śmierci w czasie wojny, sadystyczne mordowanie przerażonych dzieci ludzkich w kultach satanistycznych i pedofilskich.

2. Zwiększyć swoją liczebność i w związku z tym przewagę liczebną.

3. Zwiększyć swoją moc i umiejętności, które wykorzystują przeciwko innym rasom istot żywych. Równocześnie za pomocą manipulacji w kodzie genetycznym i ciałach energetycznych (ponad fizycznych) usiłują ograniczać zdolności, moc i umiejętności ludzi.

4. Rozplenić się po całym poziomie energetycznym 4 – dominacja.

Ich błędem jest to, że widzą tylko to, co chcą widzieć. Doświadczają tego czegoś, co można nazwać – “myśleniem życzeniowym”. Oni też podlegają prawu odbicia tego wszechświata. Ich agresja przeciwko innym zwraca się przeciwko gadom. Ich kłamstwo, fałsz i oszustwo wraca do nich jako autorów tego procederu przestępczego – oni sami pozostaną oszukani, oni sami siebie oszukują.

Organizacja gadów jest bardzo rozległa i nosi nazwę ‘Orion Union’ (Związek Oriona), która składa się z gadów i ich ludzkich kolaborantów, zwanej ‘Consortium’ (Konsorcjum).

Intencją gadów jest stworzenie nowej rasy w celu sprawowania nad nią kontroli oraz kontroli nad resztą ludzkości.

Istnieją informacje, że są ludzie w pełni kontrolowani przez gady, które żyją pod powierzchnią ziemi. Takie gady nigdy nie wychodzą na powierzchnię ziemi. Pracują oni nad nowymi ciałami fizycznymi dla siebie, na czas przejścia na poziom 4 energetyczny, ponieważ ich własne ciała już ich nie satysfakcjonują.

Klonują, a także wykradają ludzkie embriony. Chcą określić, jaki jest dla nich najlepszy “pojemnik na dusze” („soul receptacle”).

Ich planem jest zmiana fizycznej rzeczywistości. Gady stworzyły “zbiorniki” i kolekcjonują w nich składniki, które będą używane do stworzenia nowej rasy. Wykorzystują do tego zaginione osoby, a szczególnie zaginione dzieci w dużej liczbie. Do tej pory, czyli do roku 2019, znikało około 25 milionów ludzi w każdym roku.

Ci ludzie byli wykorzystywani jako:

 • jedzenie fizyczne (krew i ciało – tak samo, jak w kultach śmierci na tej planecie, nazywanych religiami);
 • zasilanie energią życiową;
 • części zamienne;
 • materiał genetyczny do produkcji ciał fizycznych i do handlu z innymi rasami.

Gady każdego roku zabierają 10% więcej dzieci ludzkich, których ciała są poddawane eksperymentom mającym określić konieczne zmiany w DNA.

Gady “żywią się” tylko negatywną energią psychiczną:

 • strach;
 • lęk;
 • nienawiść;
 • zazdrość;
 • pogarda;
 • agresja oparta o nienawiść;
 • ludzkie cierpienie typu psychicznego lub fizycznego w połączeniu ze strachem, przerażeniem (filmy typu horrory służą również temu celowi – duża liczba osób, która ogląda takie filmy, dostarcza pożywienia energetycznego pasożytom i wrogom).

Taka ofiara ludzka wydziela dużo energii życiowej, a ciało fizyczne produkuje dodatkowo odpowiednie substancje chemiczne i komórki macierzyste. Dlatego takie miejsca, jak kulty religijne z ofiarami z ludzi w Ameryce Środkowej lub obozy śmierci (2 wojna światowa i gułagi na Syberii), to są doskonałe miejsca do zasilania się energią życiową od powoli zabijanych ludzi.

Wyznawcy religii biorą udział w rytuałach picia krwi ludzkiej i jedzenia ciała ludzkiego w postaci symbolicznej, ale energia myśli i emocji zasila energetycznie gady, ponieważ ludzie wysyłają myśli i emocje. Każda religia zawiera w sobie zabijanie człowieka i kult krwi ludzkiej.

Inny przykład to kulty religijne z ameryki środkowej – kultury typu Inkowie, gdzie był przeprowadzany kult okrutnego torturowania i powolnego mordowania ludzi, również z udziałem narkotyków i patologicznego seksu. Byty nie fizyczne mogły się nasycić (nakarmić) energią życiową ofiar z ludzi. Inny przykład to więźniowie obozów zagłady na Syberii (gułagi) i hitlerowskie obozy zagłady.

Właśnie w tym celu gady stworzyły religie dla ludzi na tej planecie. To są kulty i rytuały cierpienia, krwi i śmierci pod pozorem świętości i pod pozorem prawdy. A jest to tylko oszustwo, manipulacja i kłamstwo.

A ludzie i wyznawcy tych religii wierzą, że to jest święte i ma coś wspólnego ze Stwórcą.

Duże okrucieństwo jest niezbędne, aby uzyskiwać odpowiednie efekty. Jedna z metod to „zabawy” w polowanie na ludzkie dzieci pochodzące z handlu dziećmi i z porwań. Dzieci przerażone uciekają przed zbrodniarzami i są mordowane w taki sposób, aby zadać jak największe cierpienie dzieciom. W tym procederze biorą udział ludzie na wysokich stanowiskach, zdrajcy rasy ludzkiej i kolaboranci. Ci degeneraci moralni zasilają się energią zamordowanych przez siebie ofiar.

Porwani ludzie są poddawani torturom oraz cierpieniu aż do uzyskania powolnej śmierci ciała fizycznego w stanie przerażenia, cierpienia psychicznego i fizycznego. Celem jest wytworzenie jak największego “transferu energetycznego” oraz uzyskanie jak najwięcej energii życiowej (pedovore i adrenochrom).

Ludzie są w części kontrolowani przez gady (Reptile) – typowe opętania, często za zgodą sługi gadów w ludzkim ciele fizycznym.

Przestępcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Analogią i przykładem mogą być filmy z gatunku horrorów, gdzie przerażona ofiara powoli umiera w dużym cierpieniu psychicznym i fizycznym.

Zwierzęta też często są bardzo źle traktowane, co generuje energię cierpienia. Ta energia zasila gady i inne pasożyty energetyczne.

Istoty STS na poziomie 3 pobierają energie z istot na poziomie 1 i 2.

Ekstremalny strach i złość zwiększają pole energetyczne strachu (złości), które ma negatywną naturę. To negatywne pole złej energii psychicznej przyciąga negatywne istoty żyjące na poziomie astralnym. Nienawiść i pogarda jest paliwem (pożywieniem) dla tych istot i pozwala im dalej działać.

Przykładem jest zeznanie kapitana wojska japońskiego w czasie 2 wojny światowej, który odbierał z portu oddział żołnierzy japońskich. Ci żołnierze zostali sprowadzeni z terenu Chin, ponieważ dopuszczali się na cywilnej ludności bardzo okrutnych morderstw. Dowództwo wojsk z tego powodu wycofało ten oddział do Japonii. Kapitan zeznał, że wszyscy żołnierze mieli nieludzkie oczy, oczy z pionową źrenicą. Takie oczy mają gady (Reptile). Ci ludzie byli opętani przez gady, które ich wykorzystywały jako narzędzie do okrutnego mordowania Chińczyków – i pobierania od tych ofiar energii życiowej oraz energii psychicznej przerażenia i cierpienia.

Tak wygląda eteryczna i astralna metoda żywienia – pochłanianie energii psychicznej i życiowej ofiar. Jest to realizowane przez zaawansowaną technicznie ekstrakcję energii przez czakrę podstawy lub czakrę seksualną i często jest opisywane jako zabiegi ginekologiczne lub ekstrakcja spermy.

Odbywa się to także przez transfer (zamianę) energii eterycznej i psychicznej podczas porwań ludzi na statki bazowe znajdujące się na orbicie planety lub do podziemnych baz. Porwany człowiek jest umieszczany na stole, który pobiera do zbiorników energię życiową (eteryczną i psychiczną). Może być wpompowana w system energetyczny (ciała ponad fizyczne) człowieka syntetyczna energia eteryczna, ale nie koniecznie. Ofiara ma kasowaną pamięć i umieszczane w pamięci syntetyczne wstawki wspomnień, których nigdy nie przeżywała w życiu w celu nadpisywania oryginalnych wspomnień. To dla pewności, aby nie dopuścić do ujawnienia tego przestępczego procederu. Z reguły ofiary mają wyłączoną technicznie świadomość, są nieprzytomne, są w transie typu hipnotycznego. Stosowane są odpowiednie urządzenia techniczne.

Szaraki są sondami gadów. Naśladują funkcje pożywiania się i istnieją poprzez interakcje z duszami gadów. Realizowane jest to za pomocą technologii dużo bardziej zaawansowanej, niż cokolwiek, co ludzie mogliby dziś zrozumieć. Szaraki są nie tylko sztucznie skonstruowanymi (zmodyfikowanymi) istotami, ale także funkcjonują jako fizyczna i mentalna projekcja gadów. Mają wiele możliwości, takich samych jak gady. Natomiast różnią się całkowicie wyglądem.

Te istoty nie maja duszy za pewnymi wyjątkami, ponieważ obecność duszy powoduje szybsze reakcje u robota biologicznego. Szarzy (Grays) są tylko rozszerzeniem gadów. Te istoty są sterowane za pomocą woli i myśli na dowolny dystans. “Krew” tych istot nie jest prawdziwą krwią, jak np. ludzka. Jest substancją dającą się łatwo przechowywać, nie infekuje się, jest bardzo wydajna i ma zielony kolor.

Są również obcy (z poza tej planety) członkowie Konsorcjum, którzy operują na poziomie 3. Ale ta praca jest wykonywana głównie przez ludzi, z którymi nawiązano kontakt i którzy wybrali ścieżkę STS. Wielu uprowadzonych twierdzi, że miało pozytywne doświadczenia. Miało je, ponieważ obrazowe odczyty aury wykonywane przez istoty STS na poziomie 4 umożliwiły zidentyfikowanie ich jako potencjalnych agentów przeciwko rasie ludzi.

Istoty STO nie uprowadzają nikogo, pojawiają się na niebie i nawiązują kontakt telepatyczny. Szanują wolną wolę innych żyjących istot, w przeciwieństwie do STS. STO cechuje taktowne zachowanie, a nie prymitywne i prostackie zachowanie. STS to są bezczelni uzurpatorzy cudzej wolnej woli, cudzego życia i cudzej energii.

Nadchodzący w szybkim tempie przełom (Milenium) będzie poprzedzony zdarzeniem, które w ziemskim systemie słonecznym ma miejsce mniej więcej co 3600 lat. Chodzi o przybycie grupy komet. Klasa rządząca na Ziemi wie, że “obiekt” jest już w drodze. Jest to gromada wielu różnego rozmiaru komet (asteroid), która zbliża się do Ziemi i Słońca spiralnie, ze wszystkich stron. Ta gromada komet przyniosła już wiele zmian na Ziemi i w całym systemie gwiezdnym. Czternaście części tej gromady zderzyło się z Ziemia 27 milionów lat temu i spowodowało śmierć wielu gatunków dużych zwierząt. Gromada komet wleciała w system słoneczny w czasach “upadku”.

Upadek to historia przejęcia rodzaju ludzkiego przez gady (Reptoidy). W tym czasie cała Ziemia była Edenem. Prawdziwą tożsamością “węża” w Edenie było nadejście gadów (jaszczurów, Reptoidów). Stało się to 309 882 lat temu, czasu ziemskiego (punkt odniesienia: rok 2003 lub wcześniej). Od tamtego czasu ludzie są poddawani manipulacjom genetycznym i energetycznym w celu zlikwidowania zdolności typu telepatia, widzenie poza fizyczne, odcięcie od ducha i poziomów duchowych wyższych.

Człowiek bez łączności z duchem i sercem energetycznym, to chodząca psychika, która używa tylko umysłu świadomego (logicznego) jako jedynego narzędzia poznawczego itd. Tacy ludzie nie rozumieją szacunku, nie ma w nich uczuć wyższych.

Gady poprzez wojny i inne okoliczności studiowały rasę ludzka i manipulowały nią przez jakieś 74 000 lat. Również na poziomie genetyki oraz energetyki eterycznej i psychicznej.

Np tzw pieczęci energetyczne, czyli blokady energetyczne. Są one kopiowane na potomków, tzw grzech pierworodny, czyli brudna i przestępcza ingerencja w energetykę człowieka z równoczesnym przekazaniem ludziom przewrotnego kłamstwa, że to rzekomo kara boga i wina ludzi.

Zjedzenie owocu z “Drzewa Poznania Dobra i Zła” było symbolem zakodowania ograniczeń genetycznych, czyli uszkodzenia energetyki i genetyki człowieka przez okupanta i agresora – czyli gady.

W tym momencie zaszło kilka zmian fizycznych, włączając wykształcenie “gadziego mózgu”. Zazdrość została zakodowana i jest to przedstawione w historii o Kainie i Ablu.

Gady genetycznie zmieniły ludzi dla własnych potrzeb żywieniowych.

Innym znaczącym zdarzeniem, jakie miało miejsce w przeszłości, była destrukcja (zniszczenie) planety Kantek. Planeta ta istniała tam, gdzie teraz jest pas asteroid. Wiele istot z tej planety zostało przeniesionych na Ziemię w ramach eksperymentu genetycznego przeprowadzonego przez gady około 8 000 lat temu. Ludzie o włosach koloru blond i niebieskoocy – to są ich potomkowie. Takie jest pochodzenie rasy Aryjskiej i Celtyckiej, okrutnych i wytrzymałych ludzi.

Planeta Wenus weszła w skład układu słonecznego w wyniku grawitacyjnego ciągu gromady asteroid wspomnianych wcześniej. Wenus była “starożytnym wędrowcem” z okolic Arktura.

Trzecie wydarzenie było związane z planetą Martek, znaną obecnie jako Mars. Planeta była zamieszkała przez istoty znane jako ‘Sasquatch’ lub Wielka Stopa. Te istoty zostały zasymilowane na Ziemi do pracy na rzecz gadów.

Gady sprowadziły na Ziemię również inne istoty, znane jako Nephilim. Te istoty są egzekutorami “porządku”, ich zachowanie jest podobne do znienawidzonego gestapo podczas ziemskiej 2 wojny światowej.

Wpływ gadów (Reptili) na Hitlera był praktycznym posunięciem w przygotowaniach do czasów obecnych.

Kamienne głowy na Wyspach Wielkanocnych reprezentują Nephilim. Gady próbowały stworzyć “Rasę Panów” przez łączenie ziemskich kobiet z Nephilim, lecz te gigantyczne istoty (olbrzymy, ok. 5 metrów wzrostu, np. Goliat z Biblii) nie mogły przetrwać z uwagi na silne przyciąganie ziemskie. Jednakże Nephilim powracają.

Podziemne bazy są w Nowym Meksyku, Kolorado, Kalifornii, na wybrzeżach Florydy i w Górach Appalachach. Dudniące podwodne głosy są wynikiem powiększania podwodnych baz przy pomocy dezintegracji materii. Te bazy są tam już od dłuższego czasu.

Dzisiaj rząd próbuje dowiedzieć się czegoś o “dużym ufo”, o średnicy około 20 km, który został zauważony przy zanurzaniu się w wody Pacyfiku. Ten pojazd nie jest pod wodą, lecz pod powierzchnią dna oceanu. Zajmuje się on powiększaniem bazy przy użyciu zaawansowanych narzędzi do dezintegracji materii, co jest zapowiedzią przybycia trzech kolejnych statków z około 12 milionami Nephilim.

Na Ziemi już obecnych jest około 36 milionów gadów. Jednak oni pozostają niezauważeni przez ludzi z powodu przebywania na poziomie 4 energetycznym. Nic do tej pory nie zostało wykryte, jednak podczas prób kilka nowoczesnych pojazdów podwodnych zostało straconych.

(Tłumaczenie: RoBo. Tekst jest najwyraźniej kompilacją informacji zaczerpniętych z przekazów z Kasjopea)

======

======

Reptile city under Kair – EGYPT (2013-03-22)

======

Тотальный контроль, секретные общества – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИЕЗУИТ – ЧЕРНЫЙ ПАПА (2020-06-13)

Całkowita kontrola, tajne stowarzyszenia – Papież Jezuita – Czarny Papież (2020-06-13)

===

To nie są oczy jaszczura (gada), tylko oczy owada (oczy OWADA – powyżej).

Okupantem rasy ludzi i tej planety od 200 lat są owady i gady (oczywiście wersja inteligentna, tak jak ludzie są wersją inteligentną grupy biologicznej: ssaki), które to rasy obcych zniszczyły całkowicie cywilizację ludzi o nazwie Tartaria. Oni zamordowali 32 miliardy ludzi, a połowa atmosfery planety wyleciała w kosmos z powodu bombardowania planety Ziemia za pomocą asteroidów oraz używania broni promieniowej z latających statków (najczęściej w formie latającego talerza, dysku). Cały dorobek techniczny i kulturowy Tartarii został zniszczony, a planeta została całkowicie zdewastowana.

Sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za morderstwa na ludziach.

Wygląda na to, że gady są kontrolowane przez owady (wersja inteligentna, prawdziwy okupant tej planety i rasy ludzi).

Religie na tej planecie – magiczny kult ludzkiej krwi, kult ofiary z ludzkiego ciała i z człowieka, kult śmierci (wolnego) człowieka, czarna magia i pełna kontrola nad umysłem człowieka. Wspólna cecha – to są rytuały śmierci i rytuały krwi ludzkiej.
Władca – i jego słudzy
słudzy (zdrajcy rasy ludzi)

Fryderyk Trump złożył w ofierze Ziemię dla talmudycznej Tory, 1966 rok.

Co oznacza symbol Judaizmu – siedmiogłowa menora?
To jest ich “bóg” – Jahwe (jaszczury, smoki, zmiennokształtni – opisani np w Biblii bezwzględni kryminaliści – mordercy, którzy dopuszczali się ludobójstw).

Odwrócony krzyż – symbol satanistów.
Hrabia Vlad Dracula, Serbia (jaszczur, smok, zmiennokształtny) – lubił pić ludzką krew lub kąpać się w ludzkiej krwi.

Hekate – bogini sił ciemności, czarów, czarnej magii oraz świata istot i zjawisk nadprzyrodzonych (z innego wymiaru świata, ze świata demonicznego).
Statua Wolności (“Wolność” Opromieniająca Świat – illuminati), Nowy York.

======

Wielka Strategia Gadów

James Bartley (data publikacji przed rokiem 2006)

Ten artykuł ma zaznajomić czytelnika w celu podniesienia poziomu świadomości o zjawisku uprowadzeń i pozwolić uniknąć nieszczęść, które są wspólne do wielu porwanych (abductees).

Nazywam się James Bartley i jestem kolegą Eve Lorgen. Należę do porywanych. Jestem studentem wojskowej historii i studiowałem tajemne związki ze zjawiskiem UFO.

My ludzie zamieszkujemy w strefie wpływów gadów.

Symbole gadziej kontroli i władzy są wszędzie dookoła nas. Kobiety są traktowane jako gorsze – typowe dla cywilizacji o pasożytniczej filozofii życia. Ludzie nie szanują się i są jak olbrzymie stado ogłupionych owiec. (Takie same owce, jak te owce z religii katolickiej.)

Wielka Strategia gadów polega na dzieleniu i rządzeniu.

Ma podzielić ludzi i skłócić ich ze sobą.

Ma na celu podbić ród ludzki przez wykorzystywanie psychologicznych słabości wewnątrz nas.

Wiem, że to jest gorzka prawda o nas. Ale lepsza jest gorzka prawda, niż słodkie kłamstwo.

Ale musimy być dość dojrzali, by mieć prawidłowy obraz faktów. Nie możemy pozwolić, żebyśmy my ludzie byli utrzymywani w wiecznej duchowej niewoli przez nieznajomość nas samych i przez nasze myślenie życzeniowe.

Strategia podziałów i kontroli to oczywista taktyka w naszym osobistym życiu.

Ta taktyka sztucznych podziałów jest też stosowana w skali globalnej, odnoszącej się do skali makrokosmosu.

Podlegaliśmy długotrwałemu procesowi genetycznej manipulacji oraz manipulacji matrycy duszy. Długość życia ludzkiego została sztucznie skrócona, by ułatwić zawracanie do obiegu naszych dusz dla celów znanych gadom, które widzą ród ludzki jak zasób do eksploatacji i źródło energii dla siebie.

Krótkie życie uniemożliwia zorientowanie się w warunkach życia, w krótkim czasie trudno zrozumieć sens życia. W tym clu ludzkie życie zostało drastycznie skrócone przez wrogów rasy ludzkiej.

Ciemni bogowie tego świata są dobrze zorientowani w geologicznym kalendarzu tej planety i przygotowali się odpowiednio.

Jesteśmy włączeni i zaangażowani w duchową wojnę w kosmicznej i wielowymiarowej skali. Celem tej wojny są nasze wolne dusze i likwidacja wolnej woli. Możemy wyłamać się z tego stanu duchowej niewoli i duchowego ujarzmienia. Czas podnieść się z kolan i pociągnąć do odpowiedzialności wrogów rasy ludzkiej.

Możemy też być zawróceni do obiegu życia, tutaj w obszarze rządów gadów.

Gady usiłują zastąpić Stwórcę – Boga. Uzurpacja i pycha gadów jest ogromna.

Ta planeta jest więzieniem na poziomach: fizycznym, eterycznym, astralnym, mentalnym. Te poziomy kontrolują gady – rasa gadów. Cyklicznie nasi potomkowie będą musieli zacząć wszystko od początku, bez żadnego rozumienia, do czego doszli przedtem. Ciemne Wieki powracały.

Duchowa Wojna

Jak Duchowi Żołnierze, my ludzie, musimy być dość dojrzali, by zdać sobie sprawę, że gady i ich wspólnicy znają nasze słabości i wrażliwość lepiej, niż my sami. Gady i obcy ufo spoza tej planety dokonywały modyfikacji genetycznej ludzi w celu wprowadzenia ograniczeń z postrzeganiu rzeczywistości przez ludzi. Dużo porwanych ludzi przez ufo (abductees), mimo różnej orientacji w metafizyce, muszą znieść zwykłą niedolę w ich życiu. Porwani mają typowe doświadczenie, emocjonalny albo psychologiczny uraz wynikający z gwałtu na ich wolnej woli.

Wolna wola jest niszczona przez uzurpatorów.

Typowym zdarzeniem jest zaprogramowanie umysłów porywanych w kierunku blokowania im dostępu do prawdy i światła. Celem jest utrzymanie ich pod wpływem przemocy gadów, którzy uważają siebie za bogów.

Agenci i prowokatorzy gadów są wysyłani do naszego życia, by siać zamieszanie i niezgodę. Teraz więcej niż kiedykolwiek musimy być ostrożni w stosunku do wszystkiego, co nam się przedstawia i manipuluje np. za pomocą mass mediów i pseudo moralności.

Uprowadzenia są dużym i o dużym zasięgu problemem.

Są aspekty tego zjawiska, które są nie do odróżnienia od demonicznego nawiedzenia i demonicznego kontroli, czarów, wzbudzania strachu, horrorów.

Istnieje interakcja i współpraca pomiędzy organizacjami ludzkimi typu wywiadowczego a inteligencjami nie – ludzkimi, która trwa już wiele tysięcy lat lub milionów lat ziemskich. Obecnie określane jest to jako wiedza okultystyczna, ale tak na prawdę jest to współpraca z siłami czarnego i demonicznego świata. Praca części ludzi jako zdrajców i kolaborantów obcych – przeciwko ludziom dobrej woli – nie jest nowością.

Gadzi Gospodarze

Większość uprowadzonych nie jest nawet świadomych faktu uprowadzenia z powodu technik blokowania pamięci i umysłu. Są oni nieświadomymi współpracownikami gadów, piątą kolumną z powodu zaprogramowanego umysłu. Piszą oni książki, organizują spotkania na temat UFO. Większość uprowadzonych szuka prawdy na zewnątrz siebie, zamiast wewnątrz siebie.

Posiadamy uszkodzone systemy w postaci ciał fizycznych. Uszkodzenia te wynikają z manipulacji matrycą duszy oraz manipulacji genetycznych. A efektem tych uszkodzeń jest niezdolność prawidłowego rozumienia i obserwowania rzeczywistości. To zapewnia pełnię władzy przez tzw bogów (zła), którzy są rodowodu gadziego. To umożliwia kolektywne i indywidualne niewolnictwo nieuświadomione przez większość ludzi.

Orientacja i Dojrzałość

Obecnie bardziej, niż kiedykolwiek musimy rozpoznać, że są w nas mechanizmy zaprogramowane przez pasożyty o wysokiej inteligencji. Celem tych kodów podświadomych jest utrzymanie nas w wiecznej niewoli. Te kody podświadome mają możliwość duplikacji na następne pokoleniach ludzi – dzieci kopiują kody swoich rodziców. Widać to dobrze na przykładzie np. religii i wierzeń.

Czy twoja szczególna słabość to przejadanie się, nadużywanie leków lub narkotyków, bezład, alkoholizm, nadużywanie seksu? To są wynalazki ciemnych bogów i uzurpatorów. To wszystko pochodzi z tego samego źródła. To wszystko jest charakterystyczne i ma wspólny mianownik.

Inne rzeczy charakterystyczne to: ciągły lęk i duchowy niedorozwój.

Jest dużo ludzi o tych cechach, a niektórzy z nich chcą te wady zamontować u innych ludzi.

Nie słuchaj tych ludzi ogłupionych i zmanipulowanych. To są tylko użyteczni idioci dla gadów. Oni są członkami “pokazu kukiełek”, teatru kłamstwa, teatru przewrotności i zamierzają utrzymać ciebie pod kontrolą ciemnej strony.

Ty zacznij słuchać swojego wewnętrznego głosu, który jest prawdziwym i jedynym autorytetem.

Teraz trzeba zlikwidować nasze zniewolenie. Trzeba dać naszym dzieciom i dzieciom naszych dzieci szansę na wyłamanie się z tego patologicznego systemu demonicznego, narzuconego siłą, bezwzględnie i w bardzo podstępny sposób.

Szczerze, James Bartley, San Diego, Kalifornia

======

======

Mutwa – zuluski szaman, Afryka

Uprowadzenia przez obcych ufo i przez gady.

Kontrola umysłu człowieka przez gady.

Opętanie przez gady.

Spotkałem ludzi, którzy uciekli z początkiem masakr w Rwandzie, wiele lat temu. Ci ludzie byli przerażeni przez to, co wydarzyło się w ich kraju. Oni powiedzieli, że rzeź Hutus przez Watusi i Watusi przez Hutus wynika z działania demonicznych bytów spoza świata fizycznego (poziom astralny). Wpływ na umysły ludzi i opętanie.

Faktycznie te ludobójstwa karmią byty demoniczne (Imanujela), potwory, pasożytów, ufo, gady.

Ponieważ te byty demoniczne (Imanujela) wchłaniają energię życiową ludzi – energię psychiczną ludzi.

Energia ta jest generowana przez masy ludzi będących w przerażeniu albo powoli zabijanych, również przez innych ludzi. Cierpienie fizyczne, psychiczne i duchowe ludzi jest też „przysmakiem” dla demonicznych pasożytów spoza wymiaru fizycznego, w tym gadów.

Przymusowe szczepienia (pseudo medyczne)

Powiedziano nam, że jest epidemia ospy. Wszystkie dzieci muszą być zaszczepione (Afryka). Mój dziadek zwykł mówić, że szczepienie przez białego człowieka robi ciebie ślepym. Jeżeli masz troszczyć się o bydło, nie możesz pójść się szczepić.

Inspektorzy, którzy podawali szczepionki, przychodzili i sprawdzali każde dziecko, czy posiada znaki po szczepieniu. Nasza babka zwykła poddawać nas silnemu bólowi, by uratować nasze duchowe oczy. Kolba kukurydzy była podgrzewana i przyciśnięta do skóry dziecka. Kiedy inspektorzy przyszli do szkoły, to zobaczyli pęcherze i przyjmowali, że dziecko było zaszczepione.

Zauważyłem, że dzieci w szkołach misji, które były zaszczepione na ospę albo odrę, nie mogły zobaczyć duchowych istot w ogóle oraz “duchowych”: ufo, gady. Latający spodek przeleciałby przez niebo przy wielkiej szybkości i byłby zobaczony przez dużo kobiet i ludzi. Ale dzieci, które były zaszczepione nie zobaczyłyby niczego i zauważyłem to setki razy.

Kredo Mutwa

(reportaż wideo: www.davidicke.com)

Czarni ludzie wszystkich plemion, wszyscy afrykańscy szamani, jeśli już zdecydują się powierzyć komuś swe sekrety to powiedzą, że obok bytów demonicznych (Imanujela) są też gady (Imbulu). Jest też inna nazwa, którą określa się te istoty. To Chitauri. Ta nazwa oznacza dyktatorów.

Gady (dyktatorzy) przybyli na Ziemię w swych przerażających maszynach, które poruszały się w powietrzu. Maszyny były w kształcie wielkich mis – dysków, które generowały z siebie przeraźliwy hałas i ogień w niebiosach. Gady powiedzieli ludziom, których siłą zgromadzili przy pomocy ognistych biczów, że są wielkimi bogami z nieba.

Tak zwani bogowie, wyglądali jak ludzie. Oni byli znacznie wyżsi od ludzi, mieli długie ogony i przeraźliwe ogniste oczy. Niektórzy z nich mieli dwoje żółtych jasnych oczu. Inni mieli troje oczu z czerwonym i okrągłym okiem pośrodku czoła.

Gady odebrały ludziom moce, które ludzie posiadali: możliwość mówienia przy pomocy umysłu, moc przesuwania obiektów myślą, możliwość widzenia przyszłości i wglądu w przeszłość oraz możliwość duchowych (astralnych) podróży do innych światów.

(www.credomutwa.com)

======

Ochroniarz prezydenta USA (Barack Hussein Obama). Rok 2013.

Obamas reptilian secret service spotted aipac conference 3 angles (2013-03-18)

======

Gadzi celebryci (Reptile celebrities) (2016-05-15)

======

Zmiennokształtni (2021-03-05)

======

Sekretna umowa (gady)

Trucizny, jako “lekarstwo” – metale (aluminium i inne metale ciężkie) zatruwają umysły ludzi, które są rozpylane z samolotów (chemtrails). Woda i żywność są też zatrute (żywność – zatruta przez glifosat). Dlatego ludzie są coraz bardziej ogłupieni (bezmyślni) i coraz bardziej chorzy na różne choroby. Do tego dodaje się bardzo silne skażenie elektromagnetyczne, które współpracuje z metalami rozpylanymi z chemtrails.

Złudzenie będzie takie wielkie, tak ogromne, tak subtelne, że ludzie nie będą tego dostrzegali. Ci, którzy to zobaczą, muszą być traktowani jako obłąkani (teorie spiskowe).

Będziemy tworzyć oddzielne organizacje oficjalne, by zapobiec w dostrzeżeniu związku między nami. Zachowamy się, jak gdybyśmy nie byli połączeni, by utrzymać złudzenie normalnego życia. Nasz cel będzie zrealizowany tak precyzyjnie, żeby nigdy nie jak padło na nas podejrzenie. To też zapobiegnie zauważaniu zmian przez ludzi, jakie się zdarzają.

Zawsze będziemy stać powyżej względnego pola doświadczenia i rozumienia ludzi, ponieważ znamy sekrety absolutu i mamy większą wiedzę o świecie.

Będziemy pracowali zawsze razem i będziemy związani więzami krwi oraz przez dyskrecję. Śmierć przyjdzie do każdego, który o tym powie publicznie ludziom.

Utrzymamy życie ludzi jako krótkotrwałe (m in manipulacja genetyką) w celu zablokowania rozwoju świadomości u ludzi oraz blokowania rozumienia przez ludzi.

Umysły ludzi muszą być słabe.

Podczas udawania dobroci, w rzeczywistości będziemy przeciwko dobru.

Użyjemy naszej wiedzy, nauki i technologii na różne subtelne sposoby tak, żeby oni nigdy nie widzieli, co się dzieje. Np. ingerowanie w genetykę człowieka i jej nielegalna modyfikacja. Np. częstotliwość prądu elektrycznego równa 50 Hz – wchodzi w rezonans z centralnym układem nerwowym człowieka i powoduje wadliwe działanie oraz uszkadzanie. Np. mikrofale, które wpływają na jakość komunikacji w komórkach ciała fizycznego człowieka o częstotliwości 2,4 GHz. Uszkodzenia komórek ciała fizycznego i degeneracja genetyczna. Technologia 4G. Np. technologia telefonii komórkowej 5G, która ingeruje w komunikację informacyjną DNA człowieka. Np. masowe detonowanie bomb atomowych od czasów 2 wojny światowej, które powoduje skutki negatywne: skażenie promieniotwórcze oraz uszkodzenie ciał ponad fizycznych u ludzi. A my mamy osobistą ochronę naszych urządzeń, których nie posiadają zwykli ludzie.

Użyjemy miękkich metali (aluminium) i środki uspokajające dodając je do żywności, wody i powietrza (zatruwanie powietrza, wody i żywności; konserwanty w żywności, chemtrails).

Ludzie będą w truciznach wszędzie, gdzie tylko przebywają.

Miękkie metale (aluminium m in z chemtrails i szczepionek; rtęć; metale ciężkie) spowodują uszkodzenie ich umysłów.

Będziemy obiecywać znalezienie kuracji w naszych ośrodkach badawczych, ale nakarmimy ich jeszcze większymi ilościami trucizn.

Trucizny będą zaabsorbowane przez ich skórę i usta. Trucizny te zniszczą ich umysły i systemy reprodukcyjne.

Trucizny będą ukryte we wszystkim, co ich otacza. Trucizny będą w tym, co oni piją, jedzą, oddychają i przedmiotach długiego użytkowania.

Od tego wszystkiego ich dzieci urodzą się martwe, a my ukryjemy tę informację.

Musimy być pomysłowi w rozdawaniu trucizn, ponieważ oni mogą zobaczyć rzeczywistość.

Nauczymy ich, że trucizny są dobre, z obrazami zabawy i muzycznymi tonami. Socjotechniki i reklamy. Pomogą nam tacy, którzy podziwiają nowości. Zwerbujemy ich, by rozpowszechniać nasze trucizny.

Oni zobaczą nasze produkty, które będą używane w filmie, mass mediach – w ten sposób przyzwyczaimy ich do naszych produktów. Oni nigdy nie będą wiedzieli o prawdziwych skutkach używania naszych produktów.

Kiedy oni będą się rodzić, wstrzykniemy trucizny za pomocą przymusowych szczepionek do krwi ich dzieci i przekonamy ich o naszej dla nich pomocy.

Obecnie szczepienia są przymusowe – zaraz po urodzeniu się dziecka. Cel szczepień:

 • uszkodzenie mózgu i uszkodzenie funkcji umysłowych;
 • uszkodzenie funkcji psychicznych;
 • uszkodzenie systemu immunologicznego, co powoduje ciągłe chorowanie;
 • modyfikacja genetyki człowieka, co ułatwi kontrolę i sterowanie człowiekiem za pomocą fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (mikrofal) w połączeniu z nano czipami umieszczonymi w ciałach ludzi przy okazji szczepień;
 • śmierć.

Zaczniemy wcześnie kontrolę umysłu, kiedy ich umysły będą młode. Edukacja.

Będziemy mieli na celu ich dzieci. Będziemy podsuwali i sugerowali rzeczy szkodliwe. Ale takie rzeczy, które ich dzieci lubią – np zatrute słodycze.

Kiedy ich zęby będą się psuły (próchnica zębów), napełnimy ich zęby metalami – plomby z dodatkiem rtęci. Te plomby w zębach oraz odpowiednio spreparowane pasty do zębów zabiją ich umysł i ukradną ich dobrą przyszłość.

Fluor. Fluoryzacja wody i zębów. Dodawanie fluoru do pasty do zębów, który jest bardzo silną trucizną.

Kiedy ich zdolność nauczania się będzie osłabiona, będziemy tworzyli naszą medycynę i leki.

Te nasze leki zrobią ich jeszcze bardziej chorymi i spowodują inne choroby, dla których będziemy tworzyć jeszcze więcej medycyny i leków. Kolejne leki będą jeszcze bardziej trujące – pod pozorem medycyny.

Oddamy ich pojmowanie, rozumienie świata i ich słabość pod panowanie naszej potęgi.

Oni staną się przygnębieni i osłabieni, w depresji psychicznej, powolni i otyli.

Kiedy oni przyjdą do nas po pomoc, damy im jeszcze więcej trucizny.

Będziemy kierować ich uwagę na pieniądze i materialne towary w taki sposób, aby oni nigdy nie łączyli się ze swoją wewnętrzną duchowością.

Oderwiemy ich od ich duchowości cudzołóstwem, seksem, zewnętrznymi przyjemnościami i grami komputerowymi tak, żeby oni nie mogli nigdy być jednością ze wszystkim, jednością ze światem.

Ich umysły będą należeć do nas i oni zrobią wszystko, co my im powiemy.

Jeżeli oni odmówią, znajdziemy sposoby, aby wprowadzić do ich życia technologię zmieniania umysłu – kontrolę umysłu. Użyjemy obaw, lęków i strachu, jako naszej broni. Np. filmy: horrory, thilery, zabójstwa – codzienne pranie mózgu przez transmisje w TV.

Stworzymy ich rządy i założymy wewnątrz tych rządów naszą opozycję. Będziemy rządzili w rządzie i opozycji równocześnie.

Zawsze będziemy ukrywać nasz cel, ale będziemy wykonywali nasz plan rządzenia.

Oni wykonają pracę dla nas i będziemy żyli z ich trudu. (Pasożyt społeczny, rządzenie za pomocą nędzy jest bardzo skuteczne – nie potrzeba funkcjonariuszy ochrony.)

Nasze rodziny nigdy nie będą mieszać się z ich rodzinami. Nasza krew (niebieska) musi być czysta zawsze, ponieważ to jest droga i sposób.

Spowodujemy, że oni będą zabijali się nawzajem, kiedy to będzie nam pasowało.

Wszelkie rewolucje i wojny na tej planecie my tworzymy.

My rozbijamy i będziemy rozbijali ich wewnętrzną jedność za pomocą dogmatu i religii.

My skontrolujemy wszystkie aspekty ich życia i powiemy im, co i jak mają myśleć.

My będziemy kierować nimi uprzejmie i łagodnie. My będziemy pozwali im na przekonanie, że to oni kierują sobą i swoim życiem. (Iluzja demokracji, wybory pomiędzy rzekomą władzą a rzekomą opozycją – teatr kłamstwa.)

My będziemy wprowadzali podziały pomiędzy nimi i w ten sposób my będziemy nimi rządzili. (Dziel i rządź – zasada każdego pasożyta społecznego.)

Kiedy światło zaświeci pośród nich, będziemy gasić to światło przez śmieszność albo śmierć. W zależności, co będzie dla nas najlepsze. Mordowanie niewygodnych ludzi.

Zrobimy tak, aby oni robili sobie krzywdę nawzajem i nie stosowali zasad moralnych w swoim życiu. W ten sposób zabijemy ich własne dzieci.

Dokonamy tego przez używanie nienawiści jako naszego sprzymierzeńca, a gniewu jako naszego przyjaciela.

Nienawiść będzie ich oślepiać całkowicie. Nigdy oni nie dostrzegą nas jako swoich władców z powodu swoich konfliktów bez końca. Oni będą zajęci zabijaniem siebie nawzajem. (Religie wprowadzają konflikty wewnętrzne w człowieku – celowe działanie blokujące rozwój świadomości ludzkiej.)

Spowodujemy ich nienawiść do siebie i do ich sąsiadów.

Oni będą zabijali swoich sąsiadów tak długo, jak będziemy to uważali za stosowne.

My będziemy tak robili, ponieważ oni nie mogą nas odkryć i zobaczyć.

Nadal będziemy dobrze prosperowali z ich wojen i z ich śmierci. Duże zyski finansowe i polityczne. Kontrola nad ludźmi.

Powtórzymy to tyle razy, aż nasz ostateczny cel będzie zrealizowany – całkowita kontrola i całkowita władza nad rasą ludzi na tej planecie.

Nadal ich życie będzie przebiegało w lęku, obawie, gniewie, agresji oraz złości.

Ludzie będą blokowani do wyższych sfer duchowych przez nas.

Użyjemy wszystkich narzędzi, aby to zrealizować. Cel uświęci środki. Życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia. Znajdziemy kolaborantów wśród ludzi i damy im kontrolę do nadzoru naszych niewolników.

Narzędzia do naszej władzy nad nimi będą dostarczone przez ich pracę niewolniczą. Oni sami wykonają nasze narzędzia ich nadzoru i kontroli nad nimi.

Zawsze będziemy ukrywać boską prawdę przed nimi, że jesteśmy jednością. Oni nigdy nie mogą się tego dowiedzieć!

Oni nigdy nie mogą się dowiedzieć, że pozory fizyczne u ludzi (np. kolor skóry) są złudzeniem. Oni muszą zawsze myśleć, że oni nie są równi.

Krok po kroku, małymi krokami – posuwamy się naprzód ku naszemu celowi.

Przejmiemy ich planetę Ziemię, zasoby i bogactwa. I zrealizujemy całkowitą kontrolę nad nimi.

Oszukamy ich i namówimy do przyjmowania ustaw i praw, które ukradną im wolność, którą oni będą mieć.

Założymy system pieniędzy – pasożytniczy system ekonomiczny, który uwięzi ich na zawsze, utrzymując ich i ich dzieci w długu.

Kiedy oni stawią nam opór, oskarżymy ich o zbrodnie i przedstawimy inną historię dla świata, ponieważ wszystkie media są nasze.

Użyjemy naszych mediów by skontrolować strumień informacji.

Kiedy oni będą się buntować przeciw nam, będziemy ich zabijać jak owady.

Ponieważ życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia dla nas.

Oni będą bezbronni, ponieważ oni nie będą mieć żadnych broni – rozbroimy ich w imię obrony przed terroryzmem.

Będziemy ich rekrutowali do współpracy z nami, aby rekruci wykonali nasze plany. Będziemy im obiecywali życie wieczne, ale życia wiecznego oni nigdy nie będą mieli. Ponieważ oni nie są z nas.

Rekruci będą określani jako “nowicjusze” i będą indoktrynowani za pomocą prania mózgu (iluminaci i masoneria).

Rekruci, nasi słudzy – masoni – mają uwierzyć we fałszywe obrządki przejścia do wyższych królestw. Członkowie tych grup będą myśleć, że oni są jednością z nami. Ale oni nigdy nie dowiedzą się prawdy. Oni nigdy nie mogą poznać tej prawdy. Ponieważ oni będą zwracać się przeciwko nam, jeżeli poznają prawdę.

Z powodu pracy tych kolaborantów dla nas, oni będą nagradzani ziemskimi rzeczami, wielkimi tytułami, prestiżem, pieniędzmi, sławą. Ale oni nigdy nie będą stawali się nieśmiertelnymi, ani nigdy nie dołączą do nas. Oni nigdy nie będą przyjmowali światła, ani nie będą podróżowali do innych gwiazd i planet – innych cywilizacji. Oni nigdy nie będą osiągać wyższych królestw. Zabijanie ich własnego rodzaju przez nich samych zapobiegnie ich przejściu do królestwa oświecenia z powodu blokowania karmicznego. Tego oni nigdy nie będą wiedzieli, jako zdrajcy własnej rasy ludzkiej.

Prawda przed tymi kolaborantami będzie ukryta i nie będą mogli się na niej skupić, aż będzie za późno dla nich.

Będzie wielkie złudzenie wolności. Ludzie nigdy nie będą wiedzieli, że oni są naszymi niewolnikami.

Kiedy wszystko będzie na miejscu według naszego planu, będziemy tworzyli rzeczywistość dla nich. Ta rzeczywistość będzie ich więzieniem. Oni zamieszkają w iluzji matrix.

Kiedy nasz cel będzie zrealizowany, nowa era naszego panowania zacznie się.

Nowy porządek świata, czyli demoniczny porządek świata.

Umysły ludzi będą blokowane przez ich wierzenia i religie, które my sami stworzyliśmy w odległej przeszłości. Miejscem kontroli religijnej nad umysłami ludzi żyjących na tej planecie jest Watykan. Religie wprowadziliśmy w celu zablokowania odbudowy świadomości u ludzi po modyfikacjach energetycznych i genetycznych oraz w celu zablokowania wzrostu świadomości u ludzi. Dogmaty religijne i wierzenia religijne, które są kopiowane na potomków ludzkich, bardzo skutecznie blokują wzrost świadomości ludzi. Strach, lęk, kult śmierci, kult ludzkiej krwi i sprzeczne informacje zawarte w kultach i rytuałach religijnych skutecznie prowadzi do konfliktów wewnętrznych i konfliktów zewnętrznych u ludzi. Te religie, to:

 • buddyzm;
 • chrześcijaństwo, w tym katolicyzm;
 • islam;
 • judaizm;
 • inne religie.

Te religie śmierci i kulty krwi ludzkiej przygotowaliśmy dla naszych niewolników, aby oni oddawali nam swoją energię życiową.

Aby oni sami za pomocą swoich wierzeń spychali siebie w dół pola energii moralnej. W ten sposób oni sami blokują sobie swoją wolność, rozwój swojej własnej świadomości, swoje szczęśliwe życie.

Wierzenia typu religijnego są wirusami informacyjnymi i wirusami emocjonalnymi, które mają zdolność kopiowania się pomiędzy ludźmi i wzmacniania się. Te robaki informacyjne kopiują się z pokolenia na pokolenie ludzi i zarażają umysły. One zaciemniają rozumienie świata i zaciemniają rozumienie praw działania świata. Te wirusy blokują skutecznie rozwój świadomości ludzi, co jest wielką korzyścią dla nas.

Ale jeżeli oni kiedykolwiek dowiedzą się, że oni są nam równi, wtedy zginiemy.

Oni nie mogą dowiedzieć się o tym!

Jeżeli oni kiedykolwiek dowiedzą się, że razem oni mogą nas zwyciężyć, to oni pokonają nas.

Oni nie mogą rozpoznać, kim jesteśmy, co zrobiliśmy i co robimy.

Oni nie mogą poznać naszej działalności przeciwko ludziom.

My nie możemy pozwolić, by zasłona z ich oczu spadła.

Jeżeli oni się dowiedzą, będą na nas polowali i nikt nie da nam schronienia.

To jest tajna konwencja, przez którą będziemy żyli wygodnie kosztem ludzi przez resztę życia i przyszłe życia.

Ponieważ ta rzeczywistość przetrwa dużo pokoleń.

Ta konwencja jest pieczętowana przez naszą krew. My, którzy z nieba przybyliśmy by osiąść na tej planecie, opanować i przejąć tą planetę.

Ta konwencja musi być tajna i nieznana ludziom. To musi być jednoznacznie utajnione!

Jeżeli to się ujawni, to furia Świadomości, Pierwszego Kreatora, Stwórcy, Tao – spadnie na nas i będziemy rzuceni w otchłań tam, skąd przybyliśmy. I my pozostaniemy tam aż do końca czasu.

(Gady)

======

Duński lekarz i polski profesor o przemyśle choroby i śmierci (2022-08-27)

Duński lekarz, naukowiec publikujący m.in. w słynnej Bibliotece Cochranowskiej mówi jasno:
tzw. leki na receptę zabijają 200 000 ludzi rocznie w USA i są trzecią najczęstszą przyczyną zgonu, po chorobach serca i nowotworach.
Naukowiec ten napisał całą książkę na temat zorganizowanej przestępczości i korupcji w przemyśle farmaceutycznym, w którą zaangażowani są ministrowie rządów i lekarze. Przekupywanie profesorów wydających opinie o produktach, farmaceutów, lekarzy. Nic dziwnego, że leki są później polecane z zadziwiającym entuzjazmem (znowu zdrajcy za kradzione pieniądze zabijają ludzi). Nasze ciała są gigantycznym rynkiem, wręcz polem bitwy.

Z kolei prof. Wiąckowski mówi o przemyśle farmaceutycznym tak:
“Leczenie chorób jest dla niego celem w najlepszym wypadku – drugoplanowym. Rynkiem zbytu jest nasze ciało, dopóki dotykają je choroby. Ekspansja chorób jest niezbędna dla wzrostu przemysłu farmaceutycznego (przestępców).”

Ostatnie 2 lata pokazały nam, jak bardzo jest to prawda (od stycznia 2020 roku).
A teraz tzw. szczepionki – premier Mateusz Morawiecki, w czerwcu 2022 roku zakupił za pieniądze polskich podatników 60 milionów sztuk tzw. szczepionek, po 100 dolarów USD za 1 sztukę. 6 miliardów dolarów USD do podziału z koncernami farmaceutycznymi. “Jasnowidze” z tzw. rządu już wiedzą, że będzie kolejna epidemia, która jest planowana we wrześniu 2022 roku.

Jak długo będziemy jeszcze na to pozwalać?

======

Rozmowa z syjonizm illuminati (David Rockefeller) (2012-05-29)

Fragment książki pt. “Ręce precz od tej książki”.

Od czasów 2 wojny światowej tzw. iluminaci używają wolnej energii do zasilania podziemnych baz i podziemnych miast, wybudowanych za pieniądze okradanych ludzi.

Plany wprowadzanego Nowego Porządku Świata przewidują, że 95% populacji ludzi na tej planecie zostanie zabita, a reszta żyjących dostanie czip pod skórę i będzie całkowicie kontrolowana, również w zakresie rozmnażania się. Typowe biologiczne roboty.

Oczywiście nadzorcą i kontrolerem będzie lider obcej cywilizacji spoza tej planety o nazwisku: Szatan.

======

Człowiek planety Ziemia – s-02 odc. 13 (2019-10-07)

Kim jest Azer Szatan?

Skąd pochodzi Azer Szatan?

Jakie cechy i właściwości ma Azer Szatan?

Poznaj swojego odwiecznego wroga, który ma na tej planecie swoich kolaborantów ludzkich – zdrajców rasy ludzkiej.

======

Celebryci 666 (2021-03-01)

======

Oczko (oko)… Tym razem nie oczko wodne. (2021-03-01)

David Icke – Globalne duchowe przebudzenie ludzkości (2012-10-20)

======

Инопланетные захватчики. Высшая и низшие касты рептилоидов на Земле. (2020-07-05)

Okupanci z innych planet. Wyższa i niższa kasta jaszczurów (smoków, gadów) na Ziemi.

======

Okupanci ludzi (owady, wersja inteligentna):

Watykan – centrum kontroli umysłów ludzi i centrum kultu Szatana – Saturna
Watykan
Watykan
Greta Tunberg

======

======

Wirusy informacyjne i wirusy emocjonalne – to główna broń wojen informacyjnych i psychologicznych.

Wszystkie one oparte są na kłamstwie i służą do tego, aby niepostrzeżenie zmusić obiekt ataku do pożądanego skutku oczekiwanego przez agresora.

======

======

======

Hipnoza regresywna: gady – Barbara Taube (2019-09-22)

Informacja od chłopca po jego śmierci klinicznej (2017-10-27)

======

======

Zwiastuni Świtu

Przed najazdem mieliście potężne możliwości. Pierwotny egzemplarz biogenetyczny człowieka posiadał niewiarygodną ilość informacji, był między wymiarowy i wiele umiał.

Kiedy świat najechali tzw. bogowie stwórcy, to oni odkryli, że miejscowe gatunki wiedzą zbyt dużo. Lokalne gatunki miały za duże zdolności. Lokalne gatunki miały podobne zdolności do tych agresorów i uzurpatorów, którzy podawali się za Boga – Stwórcę.

Najeźdźcy dokonali manipulacji genetycznych i dużego zniszczenia.

Powstały eksperymentalne wersje gatunku sprowadzone na planetę, w których oryginalna baza danych została rozproszona, ale nie zniszczona.

Kiedyś DNA ludzi był nienaruszony. Był jak wspaniała biblioteka, gdzie cała informacja jest skatalogowana i opisana. Można było natychmiast znaleźć wszystko, co było potrzebne.

Kiedy dokonano zmiany biogenetycznej w celu odłączenia danych, to było jakby ktoś pochował system katalogów, ściągnął wszystkie książki z półek i zrzucił na stos na podłodze, aby nie było w nich żadnego porządku. Tak właśnie dawno temu wasz DNA został rozproszony i rozrzucony przez najeźdźców. (Zwiastuni Świtu, rozdział 3)

W starożytności możemy znaleźć wiele śladów jawnej działalności Gadów.

W starożytnym Sumerze gady występowali jako Annunaki i byli oni uznawani za Bogów, którzy poprzez modyfikację DNA naczelnych stworzyli człowieka. Oni mianowali się panami ludzi oraz stwórcami ludzi.

Gady w Egipcie również odcisnęli swoje piętno. W hieroglificznej historii tej krainy znaleźć możemy wiele informacji o bogach, którzy walczyli między sobą o władzę i wpływy.

Warto także zwrócić uwagę na wielkie cywilizacje Ameryki Południowej. Intrygującym faktem są historie opowiadające o tym, jak tamtejsze ludy z natury dobre i pokojowe, przechodzą pod władanie raz to jednego, raz drugiego boga.

Ostatecznie do akcji wkraczają bóstwa żądające ofiar z ludzi.

Najbardziej znane to:

 • Quetzalcoatla;
 • Kukulcan.

Na Ziemię postanawia przyjść wysłannik Konfederacji istot STO, nazywany Jezus. Jego zadanie to pokojowe zlikwidowanie niewoli ludzi za pomocą pokazania prawdy o wszechświecie.

Siły STS, siły pasożytów, postanawiają przekręcić tą informację i tworzą nową religię dla ludzi, która umożliwi w przyszłości wywołanie wielu niepokojów na Ziemi. Te religie będą wprowadzały fałsz i oszustwo, aby skutecznie zablokować powtórny rozwój świadomości u ludzi i są używane do wywoływania konfliktów pomiędzy ludźmi.

Gady zmuszone były do skonstruowania zaawansowanego rodzaju sondy, który swobodnie mogłaby przeskakiwać między gęstościami oraz wymiarami i wykonywać konieczne czynności. Tymi sondami są istoty zwane „Szaraki” (Grays). Oni funkcjonują poprzez współdziałanie z duszami Jaszczurów. Jest to technologia dalece zaawansowana do tego, co jest ludziom znane. Jednak Szarzy nie są jedynie sztucznie zaprojektowani i zbudowani, ale funkcjonują jako projekcje mentalne i fizyczne Gadzich istot.

Obecnie Gady starają się odciągnąć jak największą liczbę ludzi od poszukiwania prawdy i rozwoju duchowego. Doskonałą symboliką obecnego stanu ludzkości jest film „Matrix”. Film wg Kasjopei, był inspirowany przez istoty STO chcące przebudzić ludzi. Rok 2012 jest momentem, w którym do Ziemi dotrze fala mająca spowodować przeskoczenie naszej planety do 4. gęstości. Gadom bardzo to nie pasuje, ponieważ ludzkość wyewoluuje przez to zdarzenie i stanie się znowu równa samym Gadom. Oznaczać to będzie koniec możliwości czerpania korzyści z tej populacji, dlatego właśnie wszelkimi środkami Gady starają się ogłupić jak największą liczbę ludzi.

======

Madlen Namro – O gadach (reptilianach) (2014-11-19)

======

Madlen Namro – Symbole i manipulacje koszczajów (gadów) (2018-11-01)

Niebieska krew, prawdziwa krew, cz. 3 – Ewa Wierzbicka (2013-07-26)

======

Kto i dlaczego tłumi naszą świadomość – Mariusz Jabłoński, cz. 1 (2018-11-20)

======

Kto i dlaczego tłumi naszą świadomość – Mariusz Jabłoński, cz. 2 (2018-11-20)

======

======

Rola szyszynki w odblokowaniu piątej komory serca – Jerzy Naglik (2017-04-02)

======

Krzysztof Tarasiewicz odc. 5 – Szyszynka i demony (2016-07-09)

Regenerowanie i aktywowanie szyszynki – Jerzy Naglik (2016-01-21)

Szyszynka – to jest część w mózgu, która ma rolę komunikacji z wyższymi sferami duchowymi. Jest możliwa komunikacja z naszym opiekunem duchowym lub nadświadomością.

Wrogowie ludzi, w tym kapłani kultów religijnych, usiłują zablokować szyszynkę za pomocą strachu. Kiedy człowiek się boi i jest przerażony, szyszynka nie działa prawidłowo – i człowiek może być ogłupiony przez manipulujących człowiekiem.

Innym elementem, który blokuje szyszynkę jest naświetlanie ludzi promieniowaniem elektromagnetycznym, np. za pomocą anten telefonii komórkowej, HAARP, Wi-Fi, satelity i inne źródła smogu elektromagnetycznego.

======

Głównym celem agresji owadów, smoków (jaszczurów, gadów) są Słowianie (biała rasa ludzi). Rasa jaszczurów jest od “brudnej” roboty.

======