Historia religii

Instytucja kościoła (instytucja religijna)

O czym 90% katolików nie wie.

Motto:

“Słowa prawdy
nie są miłe,
miłe słowa
– nieprawdziwe”.

Lao Tsy

======

======

Władzę religijną sprawują ludzie, którzy nazywani są kapłanami. Kapłani mają za zadanie utrzymać uzależnienie emocjonalne oraz umysłowe od systemu religijnego. Samodzielne myślenie jest zabronione. Samodzielne widzenie świata poza fizycznego jest zabronione.

Systemy religijne trwają od zawsze na tej planecie. Celem tych systemów religijnych jest utrzymania kontroli nad ludźmi za pomocą socjotechnicznych mechanizmów kontroli umysłu, przemocy fizycznej i przemocy psychicznej, morderstw.

Tam, gdzie są religie, tam występuje poddaństwo myślowo – emocjonalne, czyli niewolnictwo. Skuteczne socjotechniczne metody kontroli człowieka przez systemy religijne: poczucie winy, poniżenie człowieka, blokowanie wykształcenia, blokowanie rozumienia świata, blokowanie rozwoju świadomości człowieka wbrew intencjom Stwórcy.

Jeżeli ktokolwiek oferuje Tobie gotowy system wierzeń, to z całą pewnością – jest on Twoim wrogiem.

Żeby poznać daną rzecz, należy przeanalizować obiektywnie jej dobre i złe strony.

Zawsze było i do dnia dzisiejszego jest to samo: brak szacunku do wolnej woli.

Zawsze tak jest, że ci ludzie, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje myślenie, uczynki i swoje życie – usprawiedliwiają siebie wierzeniami religijnymi. Np. zabójstwa innych ludzi, kradzież cudzej własności, pasożytowanie na innych ludziach – bo tak rzekomo chce tzw bóg, bo tak jest napisane w rzekomo świętej książce. I każdy taki przestępca myśli, że jest zwolniony z odpowiedzialności za swoje uczynki. To jest oszukiwanie siebie, które źle się skończy dla takiego człowieka.

Co ty posiejesz, to będziesz zbierał. To prawo dotyczy każdego indywidualnie, kto mieszka w tym świecie. Nie ma możliwości ominięcia tego prawa.

Problem polega na tym, że nadal ci ludzie odpowiadają w 100% za swoje uczynki, myśli, emocje – swoje życie. Religia – mimo kłamstwa – nie zwolni ich od ich własnej odpowiedzialności, czyli skutków własnych działań. A wszystko musi zostać wyrównane, każdy dług będzie spłacony, z całkowitą dokładnością.

Nie ma sensu bawić się w iluzje, które mogą dawać komfort psychiczny. Takie iluzje są oszukiwaniem samego siebie.

Oszukiwanie siebie samego to najgorszy z możliwych błąd życiowy, za który człowiek płaci swoim życiem – w późniejszym czasie, oczywiście.

Tak działa sprawiedliwość świata.

Jeżeli myślisz, że możesz się wzbogacić oszukując innych, to skończysz tylko jako ktoś, kto oszukuje samego siebie. (prawo odbicia)
Fakt – może to długo potrwać.
Ale to jest tak pewne, jak to, że oddychasz.
Odbierzesz to, co ty zasiałeś.
Nawet nie myśl, że uda Ci się to prawo ominąć lub oszukać. To jest niemożliwe.

Kłamstwa kościoła i religii (2019-05-03)

Co ty posiejesz, to ty zbierzesz.

Każdy człowiek kreuje siebie i swoje życie za pomocą swojej wolnej woli.

Akcja daje reakcję.

Zabijanie innych ludzi dla pieniędzy zawsze źle się kończy dla sprawców.

======

Niewolnicy boga. Kult boga najgroźniejszą bronią. (2015-06-07)

======

Islandia przyjęła deklarację: wszystkie religie są bronią masowej zagłady (2019-04)

Reykjavik, Islandia – Islandzki parlament przegłosował klasyfikując wszystkie religie jako broni masowej zagłady. Islam, chrześcijaństwo, judaizm, hinduizm i buddyzm są teraz w tej samej kategorii co broń jądrowa, gaz musztardowy i chemiczne środki bojowe.

Logika, stojąca za deklaracją

Andrew Canard – jeden z ustawodawców, którzy głosowali za nowym prawem wyraził to, co wielu ludzi myśli w tym w większości ateistycznym kraju.

“Broń masowej zagłady jest z definicji bronią zdolną do spowodowania śmierci i zniszczenia na tak wielką skalę, że sama jej obecność w rękach wrogiej władzy może być uznana za poważne zagrożenie. Patrząc na krucjaty, wojny dżihad lub na to, jak ewangelicka oligarchia w Ameryce niszczą planetę, można zrozumieć, że wiara na masową skalę jest destrukcyjna.”

“Niedawno przyjęliśmy podobny środek w odniesieniu do chrześcijaństwa” – powiedział. “W parlamencie uważaliśmy za konieczne, aby ludzie wiedzieli, że cała religia jest zaburzeniem psychicznym. Niebezpiecznym zaburzeniem psychicznym”.

Islandia zaleca również, aby osoby uzależnione od religii należały od lokalnych biur “anonimowych wierzących”, podobnych do anonimowych alkoholików.

Reakcja

FOX News stoi na czele oskarżenia uważając to za atak na chrześcijaństwo i samą cywilizację. Ciekawe, czy to jest zamach na “demokrację” światową? A ludzie z Islandii – czy to są terroryści?

Dziwnym zrządzeniem losu tak zwany kanał informacyjny zaprasza znanych muzułmanów do omówienia tej kwestii. Nic dziwnego, że przybyli agenci ICE, aby przekonać się, że wszyscy mieli w kraju podstawy prawne. “Przyszedłem porozmawiać o Islandii i okazało się, że była to brutalna operacja” – powiedział jeden z anonimowych muzułmanów. “Powinienem był wiedzieć lepiej.”

Prezydent Trump rozpala ognie religijnego strachu. Prezydent Trump zwracając się do republikanów na wiecu – obiecał, że Stany Zjednoczone będą walczyć o Jezusa, Świętego Mikołaja i Królika Wielkanocnego.

“Amerykanie dla Ameryki – to jak Amerykanie dla Boga. Nie możemy pozwolić, żeby Islandia wymknęła się z rąk. (Ciekawe – czyich rąk?) Jeżeli teraz niczego nie zrobimy, to White Walkers (Biali Spacerowicze) zniszczą lato. Musimy budować mury. Anty-meksykański i mur wokół Islandii.”

W powiązanych wiadomościach sondaż opinii wskazał, że Republikanie w 85% uważają, że zmniejszenie korzyści dla potrzebujących jest konieczne, aby zbudować Wielki Mur Atlantycki.

A co z tzw demokracją i wolnością społeczną, która rzekomo obowiązuje w cywilizowanych krajach?

Źródło: Troborok

======

Na tej planecie istnieje tylko jedna religia – kult religijny, który ma różne nazwy w zależności od miejsca geograficznego.

Takie same kulty religijne przeznaczone dla ludzi istniały przed zaistnieniem obecnych religii.
Oczywiście celem jest całkowita kontrola nad ludźmi i odcięcie ludzi od wyższych światów duchowych. A kto stworzył te kulty, kto ma w tym interes i dlaczego?

======

Wydostań się z kręgu własnych wierzeń i przekonań, aby nie być niewolnikiem (2013-08-29)

Doświadczenie z pchłami.

Pchły zostały zamknięte w słoiku na 3 dni. Po trzech dniach słoik usunięto.

Okazało się, że pchły poruszały się w obrębie naczynia, w którym były zamknięte przez 3 dni.

Potomkowie pcheł też tak samo się poruszali – w obrębie wymiarów słoika, którego już nie było.

Wnioski: pchły nabrały nawyku i wiary w to, że nie mogą opuścić słoika.

Wiara tych pcheł przeszła na kolejne pokolenia pcheł, które utrzymywały tą wiarę swoich przodków do końca swojego życia.

To są zupełnie analogiczne zachowania do zachowań ludzi, którzy kopiują wierzenia swoich przodków – i pozostają niewolnikami tych wierzeń do końca swojego życia.

A swoje wierzenia tacy ludzie przekazują kolejnym pokoleniom swoich potomków.

Na takiej zasadzie działają wierzenia religijne u ludzi.

Człowiek ma takie same blokady myślowe i psychiczne – analogicznie do tych pcheł z filmu.

Trudno jest zmienić własne nawyki myślowe i emocjonalne.

Trudno jest zweryfikować wirusy informacyjne i wirusy emocjonalne, które są zainstalowane w umyśle i psychice.

Dopóki nie będzie zmiany w sposobie własnych przekonań i sposobie własnego myślenia – tak długo człowiek będzie niewolnikiem swoich przekonań.

Nawyki należy weryfikować.

Widać to u ludzi na przykładzie przekonań, które są kopiowane bezkrytycznie z pokolenia na pokolenie.

Manipulanci wykorzystują tą właściwość u ludzi. Wrogowie ludzi dobrej woli stosują indoktrynację za pomocą wirusów informacyjnych i wirusów emocjonalnych (uwiedzenie emocjonalne). Te wirusy, jak pokazuje historia i praktyka, mają zdolność kopiowania się z pokolenia na pokolenie. Zatem nie potrzeba już tak dużych nakładów na indoktrynację dla kolejnych pokoleń. Młode pokolenie kopiuje te wirusy informacyjne i emocjonalne od swoich przodków.

======

======

Informacja historyczna

O czym 90% katolików nie wie.

120 r. – Pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do “wypędzania duchów” nieczystych.

157 r. – Po raz pierwszy zastosowano formy pokuty.

II wiek – Święty Klemens z Aleksandrii pisał: “Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”.

III wiek – Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryi. Ewangelia Mateusza informuje, iż Józef “nie zbliżał się do Maryi, aż porodziła Syna”. (“Zbliżenie się” oznacza w Biblii małżeńskie współżycie; nie wiadomo, jak wyglądało zbliżenie przed poczęciem – nic o tym nie ma napisane).

200 r. – Ustanowiono “stan duchowny” przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików (kasty?) – przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

220 r. – Przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia.

250 r. – Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

312 r.- Bitwa pod mostem mulwijskim – Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych pogańskiego Rzymu (dotychczas Chrześcijaństwo było uważane za jedną z niebezpiecznych SEKT RELIGIJNYCH, które zagrażały Państwu Rzymskiemu). Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania niechrześcijan.

Nowa władza – “nowe” porządki.

321 r. – Cesarz Konstantyn nakazuje świecić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.

325 r. – Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma “świętego” i “dwójcę świętą” awansując Jezusa do miana Boga.

330 r. – Wprowadzenie czczenia zmarłych “świętych” i ich relikwii.

360 r. – Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.

381 r. – Do obowiązującej dotychczas konstantyńskiej “Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecia osobie tzw.” Ducha Świętego”. Działo się to na soborze w Konstantynopolu.

431 r. – Wyrażenie Xristo Tokos – Matka Chrystusa – zostało zastąpione na Teo Tokos – Boga Rodzica.

449 r. – Papież Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu.

539 r. – Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej.

VI wiek – Chrześcijański filozof Boethius, pisał “Kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie”. W VI wieku na soborze w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze, a w X wieku Odo z Cluny głosił, że “Obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju…”. (jak to się ma do kultu Matki Boskiej?)

593 r. – Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.

600 r. – Wprowadzono “godzinki” do Matki Boskiej oraz łacinę do liturgii.

715 r. – Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.

726 r. – W Rzymie zaczęto czcić obrazy.

783 r. – Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

787 r. – Kościół usuwa 2 przykazania Boże i dzieli 10 przykazanie Boże na 2 części.

813 r. – Ustanowiono Święto Wniebowzięcia N.M.P. (Najświętszej Marii Panny)

993. r. – Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

1000 r. – Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

1015 r. – Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. Przedtem duchowni mieli żony i dzieci.

1077 r. – Papież Grzegorz VII ustanowił “klątwę”.

1095 r. – Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową.

1099 r. – Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał: “Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga (?) nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych”.

XII wiek – Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, ze zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że “przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas”.

1116 r. – Sobór Laterański ustanowił spowiedź “na ucho”. (Spowiedź ma na celu wprowadzenie u człowieka konfliktu wewnętrznego przed ujawnianiem swoich intymnych tajemnic kapłanowi, który jest sędzią człowieka.)

1140 r. – Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.

1190 r. – Wprowadzenie sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych (sprzedaż odpuszczenia grzechów).

1204 r. – Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli i/lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi. Piece służące do palenia ludzi, takie jakie były budowane w XX wieku przez nazistowskich Niemców, po raz pierwszy stosowane były przez chrześcijańską inkwizycję.

1204 r. – Papież Innocenty III wysłał armię krzyżowców do Konstantynopola: Żołnierze Chrystusa zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i mordując mieszkańców. Następnie plądrują i palą miasto. Według relacji kronikarza Geoffrey’a Villehardeuin’a, nigdy przedtem, od stworzenia świata, nie wywieziono z miasta tylu bogactw.

1208 r. – Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków i ich sprzymierzeńców; rozpoczęła się Krucjata Albigeńska, której celem było wymordowanie katarów. Szacuje się, że Krucjata Albigezjańska pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji.

1229 r. – Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcja kar inkwizycyjnych. – Ciekawe: dlaczego?

1231 r. – Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi. (Heretycy to ludzie, którzy myśleli inaczej, niż władza kościelna. Dlatego oni byli mordowani w okrutny sposób.)

1244 r. – Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nie oszczędzano mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. “Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie.”

1263 r. – Zatwierdzono przyjmowanie komunii świętej pod jedną postacią.

1264 r. – Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.

======

Święty Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła Katolickiego

Papież z powodu boskiego prawa, ma duchową i doczesną władzę jako Najwyższy Król Świata. Papież Rzymu, jako głowa papieskiego rządu, posiada absolutną zwierzchność nad wszystkimi rządami na ziemi (we wszystkich krajach).

======

1275 r. – Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto, Florencję.

1311 r. – Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy.

1377 r. – Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessnę. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemensa VII.

1450-1750r – Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.

1484 r. – Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.

1492 r. – Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską, palono na stosach.

1493 r. – Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa.

1563 r. – Ustalono, że tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem wiedzy od Słowa Bożego.

1572 r. – We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: “Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”.

1590 r. – Kardynał Ladza Gian Albani: ślubuję postawić tron i ołtarz na kościach przeklętych heretyków i unicestwić ich jednego po drugim, nie zważając na błagania dzieci, starców czy kobiet.

1650 r. – W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z “krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona”. Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

1852 r. – Wprowadzono nabożeństwo majowe do N. M. P. (Najświętszej Marii Panny)

1854 r. – Wprowadzono dogmat o tzw. Niepokalanym Poczęciu N.M.P.

1855 r. – Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił iż “wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”. Wcześniej do Kongresu Stanów Zjednoczonych Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić.

1870 r. – Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża. (??)

======

3 Rzesza i Watykan

Hitler i Papież XII

======

Adolf Hitler – wódz 3 Rzeszy

Wiele nauczyłem się od zakonu Jezuitów. Jak do tej pory, nie było na ziemi nic, co mogłoby się równać z hierarchiczną strukturą Kościoła Katolickiego (z Watykanem). Ja widzę Heinricha Himmlera jako naszego Ignacego Loyolę. (Ignacy Loyola był założycielem zakonu Jezuitów).

======

Walter Schelenberg – szef niemieckiego kontrwywiadu, Norynberga (3 Rzesza)

Organizacja S.S. (Schutzstaffel) zorganizowana była przez Heinricha Himmlera według reguł zakonu Jezuitów. Zasady i ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli były modelem, który Himmler pragnął dokładnie skopiować.

======

Civilta Cattolica – oficjalny organ towarzystwa jezusowego (Jezuitów) (1939 rok)

Faszyzm jest systemem rządów, który jest najbliższy ideałom Kościoła Katolickiego.

======

1950 r. – W petycji do Watykanu, katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N. M. P. (w Ewangeliach nie ma słowa o tym).

=====

Cytaty:

“Kościół Rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie”. “Dictatus Papae” papieża Grzegorza VII (1073-1086).

======

Diabeł w Babilonie (2017-06-28)

======

Fragment

14 kwietnia 966 rok

Zmuszony zaistniałą sytuacją polityczną Mieszko I, władca Polski, przyjmuje chrzest wraz ze swą drużyną. W razie odmowy czekała śmierć, czyli wymordowanie ludzi żyjących na terenie obecnej Polski przez funkcjonariuszy Watykanu. Ten manewr polityczny i taktyczny ochronił życie wielu Polaków.

Kościół Rzymsko Katolicki był już wówczas w pełni ukształtowanym systemem religijnym nominalnego chrześcijaństwa, który z Chrystusem miał w rzeczywistości niewiele wspólnego.

Bezwzględne posłuszeństwo papieżowi.

Stosowanie przemocy i terroru – święta inkwizycja, banda bezwzględnych morderców.

Brutalna nietolerancja.

Promowanie tradycji watykańskiej kosztem prawdy Pisma Świętego.

Kult obrazów, zmarłych, męczenników i śmierci.

Adaptacja obrzędów i praktyk pogańskich do chrześcijaństwa.

Zakaz wypowiadania się katolików-laików na temat zagadnień duchowych.

Wmawianie ludziom zbawienia przez duchownych. Kapłani rzekomo są pośrednikami pomiędzy ludźmi a Bogiem (Stwórcą).

======

Podręczny słownik Wielkiego Inkwizytora królestwa Aragonii XIV wieku, Mikołaja Eymerica, pokazuje metody przekonywania ludzi do nauk Kościoła z Watykanu, jakimi święta inkwizycja się posługiwała.

Ten “dar przekonywania”, jakim Kościół sam siebie obdarzył, pokazuje bogobojne metody, za pomocą których Watykan i “antychryst” zapanowali nad światem.

Oto, co zalecał ludobójca katolicki, inkwizytor Mikołaj Eymeric w odniesieniu do heretyków.

===

Kto chce nabrać szacunku dla Kościoła z Watykanu, niech czyta i się boi:

§ 58. Wykluczona niech będzie litość dla dzieci, obecnych przy torturach ojca (i matki). Albowiem dzieci prawem boskim i ludzkim odpowiadają za grzechy rodziców. (!?)

§ 123. Żadnych doniesień chociażby i bezpodstawnych nie wolno inkwizytorowi wykreślać z księgi. Prawda może wyjść na jaw później, podczas przesłuchania.

§ 313. Dla stosowania tortury wystarczy zwykła chwiejność w zeznaniach oskarżonego.

§ 319. Przy uwolnieniu oskarżonego od odpowiedzialności, należy wystrzegać się uznania go za niewinnego. Wystarczy powołać się na brak dostatecznych dowodów winy.

§ 331. Odstępcy od Kościoła, którym ta zbrodnia została wykazaną, mimo wszystkich obietnic i przyrzeczeń na przyszłość, będą wydani świeckiej sprawiedliwości – dla wydania i wykonania wyroku. Inkwizycja ogłasza, że w oznaczonym miejscu i czasie, taki zbrodniarz będzie oddany w ręce władzy świeckiej. Inkwizycja jednocześnie ogłasza ludowi, aby mógł być na uroczystości wykonania wyroku śmierci obecny, wysłuchał kazania inkwizytora i uzyskał przez to zwykłe odpusty: 40 dni dla widzów i słuchaczy; 3 lata dla tych, którzy przyjmowali udział w tropieniu, sądzeniu i skazaniu heretyka; 3 lata odpustu dla tych, którzy wskażą nowych heretyków.

§ 332. Winny, nad którym już zapadł wyrok, przeprowadzonym będzie na miejsce męki i swojej śmierci. Towarzyszy mu tłum pobożnych i religijnych wyznawców, którzy się za niego modlą i nie opuszczają go, dopóki nie odda on swojej duszy Panu Bogu.

§ 335. Gdyby heretyk, już przywiązany do ofiarnego słupa na stosie do spalenia żywcem, wyraźnie ujawniał żal i skruchę, to w drodze wyjątkowej łaski może być do Kościoła przyłączony. Jednak zostanie on spalony żywcem.

§ 369. Inkwizytor Eymeric żąda, aby postępowanie odbywało się bez gadulstwa adwokatów i z ograniczeniem liczby świadków.

===

Jehowy, Jahwe >> nazwa pasożytniczej cywilizacji obcych “Hoova”. Pochodzą oni prawdopodobnie z naszej galaktyki. Kryminalną działalność Jahwe opisano w Biblii jako ludobójców (kryminalistów) – obserwując skutki ich działania względem ludzi.

======

Prawda o religii i o Katolikach (2015-07-27)

Kłamstwa kościoła i religii (2019-05-03)

Co ty posiejesz, to ty zbierzesz.

Każdy człowiek kreuje siebie i swoje życie za pomocą swojej wolnej woli.

Akcja daje reakcję.

Posiane dobro spowoduje zwrot dobra dla każdego sprawcy.

Posiane zło spowoduje zwrot zła dla każdego sprawcy.

======

Abraham Lincoln – prezydent USA (1865 rok)

Na horyzoncie dostrzegam bardzo ciemne chmury. A te chmury idą od Rzymu, od Watykanu.

O wojnie secesyjnej z USA pomiędzy północą a południem w latach 1861 a 1864.

Ta wojna byłaby niemożliwa bez złowrogiego wpływu Jezuitów. Zawdzięczamy Watykanowi, że widzimy naszą ziemię czerwoną od krwi naszych najszlachetniejszych synów.

===

Nowe sposoby zabicia mnie są wykrywane każdego dnia. My domyślamy się, że te sposoby zgładzenia mnie pochodzą od samych mistrzów mordowania ludzi, Jezuitów.

Nie wierzę, aby Bóg dokonywał nieustającego cudu chronienia mojego życia.

Nie ważne jest, w jaki sposób człowiek odchodzi z tego świata. Ważne jest, aby to odejście z tego świata stało się na straży honoru i obowiązku.

======

George Santyana

Kto nie pamięta historii zdarzeń, ten jest zmuszony powtarzać tą historię po raz kolejny w swoim życiu.

======

Adam Weishaupt (1748 – 1830)

Jezuita. Profesor Prawa Kanonicznego na katolickim uniwersytecie w Ingolstadt w Bawarii (Niemcy). Dnia 01 maja 1776 założył zakon Iluminatów. 1 maja to rocznica powstania zakonu, obchodzona jako święto pracy. Adam Weishaupt był twórcą Jakobinizmu i architektem Rewolucji Francuskiej 1789 – 1799.

======

Papież Klemens XIV (1769 – 1774)

Cesarzowa Austrii i Węgier, Maria Teresa Habsburg (1717-1780)

List Papieża Klemensa XIV do Cesarzowej Austrii i Węgier, Marii Teresy Habsburg:

Inwazja na Polskę i rozbiór państwa polskiego nie były dokonane tylko z powodów politycznych. (Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w 1772 roku.)

W interesie religii i duchowej korzyści Kościoła Katolickiego (Watykanu) było, aby dwór wiedeński rozciągnął swoje panowanie nad Polską tak daleko, jak tylko to możliwe.

======

Fiodor Dostojewski (1821 – 1881) – rosyjski pisarz

Towarzystwo Jezusowe, Jezuici, byli wyganiani z co najmniej 83 krajów za mieszanie się w sprawy polityki oraz spiski przeciwko legalnym rządom. Praktycznie każde takie wydalenie z kraju miało następujące przyczyny: szpiegowanie, tworzenie niepokojów społecznych i nawoływanie do rewolucji.

======

Józef Beck (1894-1944) – polski dyplomata (minister spraw zagranicznych, II Rzeczpospolita 1918 – 1939)

Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju, Polski, należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Watykanu (Kościoła Katolickiego).

======

Michaele Schmaus (1897 – 1993) – profesor teologii dogmatycznej

Kompromis pomiędzy wiarą katolicką a myśleniem liberalnym nie jest możliwy. Nic nie jest bardziej przeciwstawne niż katolicyzm i demokracja.

======

Papież Jan Paweł 2 – 18 maja 1998 rok

List apostolski “Ad Tuendum Fidem”:

Ktokolwiek zaprzecza lub poddaje w wątpliwość jakąkolwiek prawdę boskiej i katolickiej religii (…) i nie daje się przekonać pomimo ostrzeżeń, ma być ukarany jako heretyk.

======

Papież Jan Paweł 2 – 01 stycznia 2004 rok

CNN, 01 stycznia 2004 roku

Papież Jan Paweł 2 wezwał w Nowy Rok do pokoju na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Papież Jan Paweł 2 wezwał do stworzenia Nowego Porządku Świata (NWO), zbudowanego na godności człowieka oraz równości między narodami.

======

Papież Jan Paweł II – pochodzenie (2017-02-08)

======

Papież Benedykt XVI – grudzień, 2005 rok

Nie lękajcie się! Pokładajcie w nim nadzieję. (w kim?)

Życiodajna moc jego światła jest niezbędna do budowy Nowego Porządku Świata (NWO), opartego na sprawiedliwej etyce i ekonomicznych relacjach.

Kto niesie “światło” dla niektórych wyznawców?

======

======

Porównanie

Wszystkie religie na tej planecie – to są religie śmierci. Założycielami wszystkich religii są ci sami przestępcy, jeżeli spojrzeć na cechy wspólne tych wszystkich religii.

Kult ludzkiej krwi – energii życiowej, pozyskiwanej od przestraszonej i torturowanej osoby – to więcej energii życiowej. Morderstwa ludzi, którzy nie chcą tej patologii przestępczej.

Kult ludzkiej śmierci. Wg informacji dostępnych, rasa jaszczurów (rasa gadzia i smoków) jest autorem tzw religii. Ludzcy zdrajcy i kolaboranci współpracują w zamian za profity generowane z krzywdy ludzi. Starożytne kulty krwi ludzkiej zostały przeobrażone na obecne w tych czasach religie śmierci – kodowanie i manipulowanie ludzi w kierunku śmierci. Cel – uniemożliwić ludziom rozwój duchowy i właściwy poziom moralny.

Zamiast kultu życia Słowian. Wedy Słowiańskie – informacja o konstrukcji świata. To jest powód, dlaczego Słowianie od 2 tysięcy lat są niszczeni przez wrogów ludzi dobrej woli. Zamiast szacunku do planety, na której żyjemy.

Planeta też jest formą żywą. Słońce – gwiazda – też jest formą żywą. Ale są to trochę inne formy żywe niż forma żywa człowieka.

Powolne zabijanie połączone z cierpieniem ofiary (tortury), która bardzo się boi, jest zastraszona. Z elementami patologii seksualnej. Taka ofiara dostarcza najwięcej energii życiowej. Przykłady takich praktyk: kultura Majów z Ameryki Środkowej – religijne kulty mordowania ludzi. Obecne czasy – obozy koncentracyjne w czasie 2 wojny światowej i po 2 wojnie światowej. Obozy śmierci na Syberii z czasów komunizmu w Rosji.

Cel: zablokowanie rozwoju świadomości i zniszczenie rasy ludzkiej; zrobienie z ludzi niewolników, którzy będą na zawsze dawcami swojej energii życiowej dla pasożytów: z tej planety, spoza tej planety, z poziomów ponad fizycznych – eteryczny, astralny, mentalny.

– Kto żywi się ludzką krwią, ciałem człowieka i energią życiową ludzi od wielu tysiącleci – szczególnie ludzkich dzieci oraz młodych kobiet?

– Kto żywi się ludzką krwią, ciałem człowieka i ludzką energią życiową – ludzi nieświadomych i niezorientowanych w sytuacji?

Kult ludzkiej krwi i kult ludzkiej śmierci – to charakterystyczny autograf odwiecznych wrogów rasy ludzkiej. We wszystkich kulturach w historii tej planety.

Kto jest największym i odwiecznym wrogiem rasy ludzkiej – oprócz zdrajców rasy ludzkiej, oprócz kolaborantów? To oni stworzyli te patologie oparte o kłamstwo, oszustwo, manipulacje. przestępcze wymuszenia, morderstwa.

======

======

Imigranci w Niemczech, Frankfurt am Mein, 2015 rok. Symbol satanistów informuje, kto spowodował tzw. imigrację do Europy. Tym kimś są wyznawcy Szatana, którzy wprowadzają tzw. Nowy Porządek Świata, czyli demoniczny porządek świata.

======

Muzułmanie dążą do wprowadzenia prawa szariatu na całym świecie za pomocą kłamstwa, oszustwa, mordowania innych ludzi, przemocy. To są typowe działania demoniczne, czyli całkowity brak szacunku do drugiego człowieka.

Islam nakazuje im gardzić prawami ustanowionymi przez nie islamistów, czyli niewiernych, kafirów. Prawa niewiernych będą zlikwidowane a w ich miejsce, wejdzie prawo szariatu. Jest hańbą dla muzułmanina, gdy ten żyje pod panowaniem prawa autorstwa niewiernych.

Wprowadzenie prawa szariatu oznacza:

 1. Nie ma wolności słowa.
 2. Nie ma wolności prasy.
 3. Nie ma wolności wyznania (karą za porzucenie islamu jest śmierć).
 4. Nie ma wolności artystycznej.
 5. Można bić kobiety.

My, czyli niemuzułmanie (niewierni), otrzymamy status dhimmi – będziemy obywatelami trzeciej kategorii. Alternatywą dla tego upadlającego statusu jest albo przejście na islam albo śmierć.
Jako wspomniani obywatele trzeciej kategorii, aby “cieszyć” się tym statusem, będziemy musieli spełniać szereg warunków:

 1. Płacić dżizję, czyli podatek w wysokości połowy naszych zarobków.
 2. Z przedniej części naszej głowy zostaną ścięte włosy z zachowaniem krótkiego kosmyka na znak poniżenia.
 3. Nie mamy prawa nosić broni.
 4. Obowiązek trzydniowego ugoszczenia i wyżywienia pod naszym dachem wszystkich muzułmanów, którzy postanowią do nas przybyć.
 5. Gdy muzułmanin tego zażąda, ustąpimy mu miejsca a szacunek wobec niego jest bezdyskusyjny. – Tzn pełne poddaństwo.
 6. Nie będziemy mieli prawa budować nowych ani odbudowywać niszczejących budowli religijnych nie islamskich.
 7. Zakaz publicznego manifestowania naszej wiary.
 8. Nasze domy nie będą wyższe niż muzułmańskie.
 9. Jeżeli zaatakujemy muzułmanina, jakakolwiek ochrona jest unieważniana. Będziemy mogli zostać zamordowani, torturowani czy sprzedani.

Czyli typowe układy systemu totalitarnego, typowe układy mafijne.

Każdy objaw sprzeciwu grozi śmiercią.

Koran dzieli się na mekkeński i medyński. Ten pierwszy charakteryzuje się w miarę tolerancyjną treścią – w przeciwieństwie do Koranu spisanego w Medynie. To właśnie w nim znajduje się ogrom wersów nawołujących do tego, byśmy byli mordowani.
Wcześniejsze wersy Koranu mekkeńskiego zostały zniesione przez późniejsze wersy koranu medyńskiego. Te wcześniejsze są słabsze, unieważnione przez późniejsze.

Strategia muzułmanów:

1. Gdy islam jest słaby w danym kraju, jak np. w naszej ojczyźnie, Polsce, społeczność muzułmańska jest ugodowa, miła i uprzejma. Tradycyjnie jest to kłamstwo i oszustwo. Taki islam nie wykazuje jakichkolwiek oznak wrogości czy braku asymilacji. Islam mówi o konieczności tolerancji, walki z rasizmem i szacunku dla praw mniejszości. Prezentowane są pokojowe wersy Koranu mekkeńskiego. Na tym polega oszustwo i kłamstwo islamu. Oszukani i okłamani ludzie wierzą w zapewnienia o “religii pokoju”, pokojowej koegzystencji różnych wyznań, szacunku dla każdej osoby ze strony islamu. Niektórzy przechodzą na wiarę islamską. Naturalnie w chwili podjęcia decyzji, nie są oni informowani, że karą za odstępstwo, za odejście od islamu, jest śmierć.

Gdyby nie kara śmierci, islam byłby odległą historią.

Taki człowiek, który przyjął islam, dotrze do wersów nawołujących do mordowania innych ludzi w okrutny sposób z powodu innego myślenia o świecie, na którym on żyje.

Taki człowiek dostrzeże upadlający status kobiet, bo kobieta nie ma żadnych praw osoby ludzkiej. Kobieta może być bita, zamordowana, zgwałcona przez wyznawcę islamu – zgodnie z prawem szariatu. To jest to samo, co w dawnych czasach w Europie, przed rokiem 1918.

Taki człowiek zauważy, że prawo szariatu niszczy wszelką niezależność i swobodę. (Typowa patologia demoniczna.)

Zatem społeczność muzułmańska przy pomocy zmanipulowanego społeczeństwa stopniowo zdobywa coraz to więcej praw. Dzieje się tak, gdyż politycy uzasadniają swoje decyzje uprzejmymi apelami oraz zapewnieniami o pokojowym i tolerancyjnym obliczu islamu. Gdy jednak społeczność muzułmańska rośnie w siłę, tak dzięki kolejnym przywilejom jak i rosnącej liczebności, tolerancja i pokojowa egzystencja odchodzą do przeszłości.

Dopiero teraz muzułmanie (islamiści) pokazują swoje prawdziwe oblicze.

Muzułmanom nie wolno przyjaźnić się z niewiernymi – powstają zatem strefy muzułmańskie, gdzie nawet policja tubylców jest atakowana.

Gdy zostanie wybudowany meczet, muzułmanie uważają, iż ziemia na której powstał, jest ich własnością.

Islamiści tworzą “patrole islamskie”, które atakują tych niemuzułmanów, którzy mieli śmiałość zbytnio zbliżyć się do meczetu.

Nie ma już potrzeby urabiania społeczeństwa pokojowymi wersami Koranu mekkeńskiego, czyli oszukiwania.

Dżihad, czyli walka z niewiernymi w celu zaprowadzenia prawa szariatu, wchodzi w nową fazę.

Etap pokojowej koegzystencji, urabianie społeczeństwa propagandą, że “islam jest religią pokoju, tolerancji i szacunku” został zakończony.

Kolejnym krokiem islamistów jest rozszerzanie dominacji islamu na danym terytorium poprzez terror, strach i przemoc łącznie z brutalnymi morderstwami.

Społeczność muzułmańska jest na tyle silna, aby stopniowo i coraz śmielej wdrażać w życie wersety Koranu medyńskiego nawołującego do walki z niewiernymi.

W związku z powyższym – Islam musi zostać zdelegalizowany w naszej ojczyźnie, w Polsce. Jest to system totalitarny i morderczy.

======

Szariat – islamskie prawo. Totalitarny system kryminalny. System kłamstwa. System niszczenia wolnej woli. System niszczenia ludzi. System kłamstwa i obłudy, jak w każdej religii na tej planecie. (2015-12-21)

Parę słów prawdy o islamizacji (2015-09-09)

======

======

Sall – Czarnej arystokracji przeszkadza tylko ruski słowiański naród (4-6) (2014-04-01)

======

Watykan ukrywa prawdę o ufo (2014-02-26)

Dlaczego Watykan kontroluje świat – Jan Taratajcio (2019-06-24)

======

Jan Popko – Papież i ojciec Pio. Potęga świętych i idoli. (2017-10-13)

Ciągle te same kłamstwa religijne: jeżeli zabijesz innych ludzi, będziesz miał nagrodę w niebie (raczej – w piekle).

Absurdy i oszustwa, kłamstwa – ciągle te same od wielu tysięcy lat. To pokazuje moc i skuteczność zindoktrynowania, zaprogramowania umysłu ludzkiego.

Ludzie dają się oszukiwać przez tyle tysiącleci na takie same kłamstwa. Zamiast posłuchać swojego głosu wewnętrznego i tego, co Stwórca ma do powiedzenia. Ludzie słuchają uzurpatorów i kłamców.

Myślenie o dowolnej osobie powoduje połączenie energetyczne z tą osobą. Należy uważać, z kim się łączymy energetycznie.

Ludzie źli oddziałują negatywnie, jeżeli się z nimi połączymy za pośrednictwem myśli i emocji. Ludzie negatywni zawsze udają ludzi pozytywnych.

Ludzie dobrzy oddziałują pozytywnie, kiedy się z nimi łączymy.

======

Po drugiej stronie życia – Kris Rudolf (2018-09-08)

Druga strona życia – to są poziomy energetyczne ponad poziomem fizycznym, czyli astralny i mentalny.

Warto dodać, że wokół planety Ziemia utworzone jest więzienie na poziomach ponad fizycznych: mentalnym i astralnym (inaczej zwanych czwartym i piątym wymiarem), gdzie jest tzw światło – fałszywe światło (nie ma nic wspólnego z prawdziwym Światłem, które jest Szacunkiem). W roli tzw Boga występują przestępcy (jaszczury – odwieczni wrogowie rasy ludzkiej), którzy uzurpują sobie prawo do cudzej wolnej woli i do cudzego życia, w tym do(ludzkiej wolnej woli i życia ludzkiego. Ludzie są dla nich dawcami energii życiowej, części, mięsa i ludzkiej krwi. Dlatego w religiach (kontroli umysłu stworzonego przez wrogów ludzi) jest kult ludzkiej krwi i kult śmierci.

Kris spotkał tzw Boga, który siedzi na podwyższeniu i tronie – są to oznaki kultu własnej osoby (typowe dla natury demonicznej) i stawiania siebie wyżej od innych. To nie jest zachowanie Światła – tego prawdziwego Światła (Szacunku).

======

======

Biograf Rothschildów – Marcus Eli Ravage

Marcus Eli Ravage, poczytny żydowski dziennikarz, eseista, w swoim felietonie z 1928 roku napisał:

Wy nawet nie zaczęliście oceniać głębi naszej winy. Jesteśmy intruzami. Jesteśmy burzycielami. Jesteśmy wywrotowcami. Opanowaliśmy wasz naturalny świat, wasze ideały, wasze cele i spowodowaliśmy w tym spustoszenie. Byliśmy u źródła nie tylko Wielkiej Wojny (1 Wojny Światowej), ale u źródła prawie wszystkich waszych wojen (w tym, późniejszej 2 wojny światowej). Nie tylko rewolucji rosyjskiej 1917 (liczba ofiar w Rosji w latach 1917-1953 to 110 milionów ludzi – Słowian – Rosjan), ale prawie każdej z głównych rewolucji w waszej historii (w tym francuskiej i późniejszych). Wnieśliśmy niezgodę, zamieszanie i frustracje w wasze personalne i publiczne życie. W dalszym ciągu to czynimy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak jeszcze długo będziemy to czynić.

Żydzi mogą być dumni z przebiegłości Szawła (Pawła). I są z niego dumni. Przepiękny pomnik wystawił mu piórem, biograf Rothschildów, Marcus Eli Ravage:
Podbiliśmy was, jak żadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi (tutaj wątpliwość, bo liczba ludzi, którzy stracili życie przez ostatnie 2000 lat to można przyjąć 600 milionów; cała planeta; pominięto wcześniejsze czasy, opisane w Biblii – mordowanie całych miast – ludobójstwa), bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha (fałsz; przewrotność; okrutne mordowanie dla przykładu każdego ze swoich, kto nie zgadzał się z linią polityczną i chciał odejść od faryzeuszy), idei i przy pomocy propagandy. Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc, co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc naszą ewangelię do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi.

Rysunek: zasięg chrystianizmu (kolor fioletowy).

Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i waszemu systemowi prawnemu. Wszelkimi sposobami zostały wyeliminowane wasze poprzednie rdzenne tradycje ludowe.

Nasze legendy i ludowe opowiadania są waszą świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest waszą Ziemią Świętą. Nasza naturalna literatura jest waszą Świętą Biblią.

To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje. Nikt nie może być nazwanym wykształconym, jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

Żydowscy rzemieślnicy i żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci.

Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości.

Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figurą w waszych religijnych modlitwach.

My zlikwidowaliśmy waszych rdzennych idoli, waszych bohaterów i waszych królów. My zlikwidowaliśmy waszą rasową oryginalną tradycję i zastąpiliśmy ją naszym bogiem i naszymi tradycjami.

Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z tym czystym, całkowitym i sprawnym opanowaniem was! Jak to uczyniliśmy? Nieomal przez przypadek.

Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian ta nowa sekta stała się widoczna. Patriotyczny Żyd imieniem Paul lub Saul zrodził ideę powalenia rzymskich mocy przez zniszczenie dotychczasowych morale rzymskich żołnierzy (infekcja umysłów i psychiki wirusami myślowymi i emocjonalnymi) za pomocą doktryny miłości i nie stawiania oporu, która to głosiła mała sekta żydowskich chrześcijan.

On stał się on apostołem Gentiles (Gentile – nieobraźliwa nazwa nie Żydów w przeciwieństwie do „goim”. przyp.), który to dotychczas był jednym z najbardziej aktywnych i prześladowanych członków grupy.

Wykonał swoją pracę tak dobrze, że w ciągu 4 wieków wielkie imperium Rzymskie stało się ruiną. (Imperium Rzymskie zostało przekształcone w Cesarstwo Watykańsko – Germańskie, wrogie Słowianom i Polakom. Nawracanie na tzw wiarę chrześcijańską polegało na mordowaniu i grabieży na zasadach działania mafii.) A prawo, które wyszło z Syjonu, stało się oficjalną religią Rzymu.

To był początek naszej dominacji w świecie, tylko początek. (To jest tradycja od czasów Babilonu – kult słońca, stroje kapłanów do dziś nie zmienione.)

Koniec jest jeszcze bardzo daleko. W dalszym ciągu panujemy nad wami. (A ofiar i śmierci ludzi – przybywa).

Popatrzcie na wasz Kościół (który my stworzyliśmy dla was). Wasz idol – Jezus, którego niby słuchacie, nazwał nas zdecydowanie i jednoznacznie – „plemię żmijowe” (przewrotność, kłamstwo, nienawiść, pogarda, zazdrość). Wielokrotnie on powiedział do nas: „biada wam”. A wasz Papież nazywa nas „starszymi braćmi w wierze”. Tego żaden Żyd nie jest w stanie zrozumieć. Zresztą nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie to zrozumieć.

Popatrzcie trochę wstecz i zobaczcie co się stało. 19 setek lat temu byliście niewinną bezproblemową rasą. Modliliście się do niezliczonej ilości bogów i bogiń, rozważaliście misterium życia i stworzyliście podstawy naturalnej nauki i filozofii. Wasza kultura była szlachetna i zmysłowa, nie naszpikowana socjalną świadomością (lewacką świadomością), bez żadnego sentymentalnego kwestionowania i różnicowania ludzkiej wartości.

Któż wie, do jakiego wielkiego i wspaniałego osiągnięcia moglibyście dojść, jeśli pozostawilibyśmy was samych sobie (ale trzeba żyć waszym kosztem i utrzymać pełną kontrolę nad wami).

======

Historia tzw. świętego Wojciecha

Wojciech (Vojtěch) urodził się zaledwie 32 lata po buncie pogańskim w Czechach.

Wtedy w ciągu kilku lat (921 – 924) Czesi zniszczyli doszczętnie kościoły chrześcijańskie i wypędzili kapłanów kultu Jahwe z Watykanu. Jedynie interwencja władców Bawarii i Saksonii spowodowała powrót krwawego kultu Jahwe do Czech. Kiedy Wojciech sam już był członkiem hierarchii, starsi ludzie w Czechach nadal pamiętali pogański bunt. Czechy dalekie były od kultu chrześcijańskiego z Watykanu. Wciąż były pogańskie z katolickim dworem i klerem (kapłanami).

Vojtěch (Wojciech) był nadgorliwym fanatykiem. Nie mając jeszcze 30 lat został biskupem Pragi. Jego nadgorliwość, stosowanie brutalnych kar, tortur i przymusu fizycznego w „ewangelizacji” i nawracaniu na jedynie słuszną wiarę chrześcijańską własnego kraju spowodowały to, że był on przez rodaków znienawidzony.

Mając 33 lata musiał uciekać z Czech, gdyż groziło mu rozszarpanie przez tłum.

Po trzech latach spędzonych na wygnaniu zmuszony został groźbą klątwy swojego bezpośredniego przełożonego, arcybiskupa mogunckiego Willigisa, do powrotu na Czechy.

Niestety Vojtěch (Wojciech) będąc tępogłowym fanatykiem, nie poszedł po rozum do głowy. Nadal był fanatykiem, nadal stosował siłowe „nawracanie” na jedynie słuszną wiarę katolicką z Watykanu. Tym razem wytrzymał w Czechach niespełna trzy lata. Był tak znienawidzony, że katolicki książę Czech Bolesław II najechał rodowe ziemie rodu Vojtěcha i wymordował jego braci wraz z ich rodzinami. Uratowali się tylko ci bracia, którzy byli w tym czasie za granicą. Także Vojtěch (Wojciech), który pół roku wcześniej uciekł do Rzymu, przeżył tą masakrę.

Vojtěch zagościł na dworze Chrobrego. Natychmiast przystąpił do „chrystianizacji” Polan metodami, jakie stosował wcześniej w Czechach. Wystarczył rok, aby został on i w Polsce znienawidzony.
Bolesław Chrobry sam był dosyć gorliwym wyznawcą Jahwe. Ale to za sprawą i za podpuszczeniem Vojtěcha (Wojciecha) zaczęto w państwie Chrobrego wybijano zęby poddanym niższych stanów, jeżeli nie przestrzegali oni postu, który zarządził kościół katolicki. Jeżeli tacy poddani zostali złapani ponownie na nie przestrzeganiu zarządzeń kościoła watykańskiego, to ich zabijano.

Nienawiść do Vojtěcha (Wojciecha) mieli nie tylko pogańscy poddani Chrobrego, a ci stanowili nadal ogromną większość mieszkańców ówczesnej Polski. Nienawidzili go nawet mniej od niego nadgorliwi „koledzy po fachu”. Sami odczuwali narastający opór Polaków przed nową, obcą żydowską wiarą, zafundowaną im przez ojca Bolesława Chrobrego, Mieszka.

Metody „chrystianizacji” stosowane przez Vojtěcha wywoływały narastającą wrogość „nawracanych”. Wyczuł to zapewne i sam Chrobry, dlatego przezornie wysłał Vojtěcha na „misję ewangelizacyjną” do Prus.

Już sam fakt, że Chrobry dał Wojciechowi 30 wojów eskorty pokazuje, jak bardzo ten fanatyk watykański był znienawidzony. Bez eskorty nie dojechałby żywy do Gdańska.

W Gdańsku zasłynął Wojciech tym, że przymusowo, pod mieczami eskorty „nawrócił” pewną liczbę pogan na wiarę chrześcijańską z Watykanu. Na domiar złego wyciął tam święty dąb.

Jego zła sława dotarła do Prusów, zanim ten fanatyczny wyznawca Jahwe dotarł na ich ziemie.

Eskortę daną mu przez Chrobrego pozostawił Wojciech na granicy Prus. Wejście na ziemie Prusów z obcymi wojami byłoby najazdem.

Relacje dwóch nadal towarzyszących mu jego pomocników nawracania na jedynie słuszną wiarę katolicką z Watykanu, są mało wiarygodne. Ale do pewnego stopnia i z nich można się dowiedzieć np. tego, że Prusowie nie witali Wojciecha jak oczekiwanego gościa. Choć znani byli z tego, że ratowali życie obcym – np. rozbitkom i ludziom atakowanym przez piratów.

Pierwsza próba nawracania na wiarę żydo – chrześcijańską Prusów zakończyła się tym, że Wojciecha uderzono wiosłem po plecach. Innym razem obrzucano jego i towarzyszących mu „misjonarzy” kamieniami. Prusowie wielokrotnie nakazywali Wojciechowi opuszczenie ich ziemi.

Nie ma pewności, czy faktem historycznym było spotkanie Wojciecha z wiecem Prusów opisane ok. roku 1000 w Vita sancti Adalberti Ioannesa Canapariusa. Według owej kroniki Wojciech przekonywał Prusów 17 kwietnia 997 roku do jego chrześcijańskiego zabobonu i guseł (kultu żydowskiego Jahwe) za pomocą takich słów:

„Z pochodzenia jestem Słowianinem. Nazywam się Adalbert, z powołania zakonnik; niegdyś wyświęcony na biskupa. Teraz z obowiązku ja jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej tu podróży jest wasze zbawienie, abyście – porzucili głuche i nieme bałwany – i uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem i poza którym nie ma innego boga. Abyście wy, wierząc w imię Jego, mieli życie i zasłużyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach.” (Stwierdzenia i obietnice bez pokrycia – identyczne z Islamem: raj po życiu w tzw niebie, jeżeli zdradzicie siebie i przestaniecie słuchać waszego głosu wewnętrznego; jeżeli staniecie się niewolnikami władzy religijnej prowadzonej przez grupę ludzi, którzy są przestępcami – jak historia pokazuje.)

Prusowie w owym czasie zbyt wiele już wiedzieli o barbarzyńskich metodach wyznawców kultu Jahwe z Watykanu, a w szczególności Wojciecha. Dlatego nie dali się oszukać temu namolnemu funkcjonariuszowi z Waykanu.

Prusowie zdecydowanie i bezkompromisowo odpowiedzieli mu tak:

Nas i cały ten kraj, na którego krańcach my mieszkamy, obowiązuje wspólne prawo i jeden sposób życia. Wy zaś, którzy rządzicie się innym i nieznanym prawem, jeśli tej nocy nie pójdziecie, jutro zostaniecie ścięci.

Wojciech wiedział zatem, że jest intruzem i że ma szansę na uratowanie swojej głowy (uratowanie własnego życia), jeśli postąpi zgodnie z wolą Prusów.

Ale wygląda na to, że ten fanatyczny wyznawca Jahwe szukał śmierci. Do Czech czy do Polski nie miał po co wracać – bo wszędzie go znienawidzono. Cesarzowi niemieckiemu na dworze cesarskim też już nie był potrzebny. Cesarz cenił go tylko wtedy, gdy w Czechach lub w Polsce Wojciech realizował cesarskie interesy.

Najmniej wiemy o szczegółach samej śmierci Wojciecha. Wiadome jest, że nastąpiła ona 6 dni później, 23 kwietnia w świętym gaju Prusów.

A to oznacza, że Wojciech świadomie odrzucił postawione mu ultimatum.

Wiadome jest też, że Wojciech święte miejsce pogan zbezcześcił – co najmniej odprawił tam gusła i kulty do Jahwe. Pamiętając jednak o Gdańsku, gdzie zrąbał on święty dąb, można domyśleć się, że to samo Wojciech uczynił w zbezczeszczonej świątyni Prusów. Jest prawdopodobne, że zniszczył wszystko, co było do zniszczenia i na koniec wbił w ziemię rzymską szubienicę. To była zwyczajowa wówczas praktyka fanatycznych wyznawców Jahwe.

Jest prawdopodobne, że Wojciecha i jego dwójkę towarzyszy zaskoczyli Prusowie przy niszczeniu ich świętości. Prawdopodobnie Wojciech podniósł rękę, być może z siekierą, którą akurat rąbał kolejne święte drzewo, na pruskiego kapłana. Wtedy trafiły go oszczepy Prusów.

Najistotniejsze jest to, że jego towarzyszy nie zabito.

Wojciech zabijał innych ludzi – i w końcu sam został zabity. Jest takie przysłowie: kto mieczem walczy przeciwko innym ludziom – ten od miecza zginie. Prawo działania świata: prawo odbicia.

Najprawdopodobniej byli mądrzejsi i mniej fanatyczni od Wojciecha i osobiście nie dewastowali pogańskiej świątyni. Dlatego Prusowie pozwolili im odjechać. Choć mogli i ich zabić również. I wtedy nikt nigdy by się nie dowiedział, kiedy i jak zginął fanatyczny dzikus spod znaku rzymskiej szubienicy.

To właśnie od jego towarzyszy wiadome jest, że Prusowie ostrzegli Wojciecha na wiecu i że dali mu czas na opuszczenie ich kraju. Czyli, że nie napadli go znienacka podstępnie go mordując.

I taką kreaturę – fanatyka żydowskiej religii, znienawidzonego przez czeskich rodaków, znienawidzonego przez Polaków, za wyjątkiem Bolesława Chrobrego – uczyniono „patronem” Polski.

Rzekomy „patron” Polski (Lechistanu) – kryminalista, morderca, wyznawca religii kultu śmierci z Watykanu. Watykan zawsze – od samego początku swojego istnienia – jest śmiertelnym wrogiem Słowian, a w szczególności jest wrogiem Polaków. To widać jednoznacznie po uczynkach w ciągu ostatnich 2 tysięcy lat. Uczynki pokazują, kto kim jest.

Dla zindoktrynowanych polskich wyznawców żydowskiej religii chrześcijańskiej jest on wciąż „męczennikiem” i „chlubą narodu”. To jest jakaś patologia – jeżeli zapoznać się z historią – tą prawdziwą historią, a nie zakłamaną historią.

Tzw św Wojciech jest prawdziwym „Europejczykiem”. To przypomina bzdury o wprowadzaniu demokracji w różnych krajach w dzisiejszych czasach. Obserwując metody działań dzisiaj, można wnioskować, że ci sami przestępcy wprowadzają demokrację za pomocą mordowania ludzi. Tak samo, jak w ciągu ostatnich 2 tysięcy lat.

Te same metody działań zdradzają sprawców. To są ci sami kryminaliści, którzy kłamią, że mają coś wspólnego z zasadami moralnymi.

======

Jan Popko – Eden kontra Szatan, ciemna i jasna przemiana, prawda o mieście Oriin (2017-05-06)

======

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 01 (2018-10-20)

Teatr dla gojów #1

Opublikowany: 20-10-2018

W głupocie i ciemnocie żyje się w szczęściu i cnocie – powiedzenie z XVIII wieku.

100% ludzi w Polsce posiada umiejętność czytania i pisania, a 99% z pośród nich nie wie, w jakim celu? Komu mówią coś takie nazwiska jak Joseph S. Nye, Etienne Davignon, Denis Haley, Yotro Kobayashi czy Richard Haass? Pewnie nikomu. Pytanie jest jednak ważne, bo osoby te mają mieć więcej władzy niż Barack Obama, Władimir Putin, Nicolas Sarkozy czy Angela Merkel.

Za pomocą kierowanych przez siebie organizacji to takie osoby, jak: Nye czy Haass mają sprawować rzeczywiste rządy we współczesnym świecie.

Prezydent USA czy kanclerz Niemiec mają być tylko figurantami, którzy są zdani na łaskę i niełaskę takich tworów jak Grupa Bilderberg czy Komisja Trójstronna. O losach miliardów ludzi na planecie mają decydować osoby tworzące Radę Stosunków Międzynarodowych, uzurpujące sobie wpływ na światową gospodarkę, model polityczny i wywoływanie wojen w celu zdobycia ropy naftowej, zasobów złóż mineralnych, np. Rosji i Polski, pieniędzy i kontroli nad innymi ludźmi.

Masowe ludobójstwa służą osiągnięciu tych celów.

Demokracja; zasady: wolności, równości i braterstwa; prawa jednostki zapisane w konstytucjach – to tylko iluzja. Rządy poszczególnych państw, nauka, edukacja, służby państwowe – mają być także opanowane przez członków masonerii, a organizacje międzynarodowe – przez tzw iluminatów.

Według zwolenników teorii spiskowych, światem ma rządzić kilka potężnych, pozostających w cieniu, organizacji. Ich skład jest uzupełniany przez „emerytowanych” (koniecznie w cudzysłowie) polityków, wpływowych biznesmenów i adeptów tajnych bractw, takich jak „Skull and Bones” – symbol stosowany również przez SS, policję 3 Rzeszy. W sekretnej grze pojawiają się ciągle te same nazwiska: Rockefeler, Brzeziński czy Haley.

Kto ma rzeczywistą władzę?

Czy jest ktoś, kto zza kurtyny pociąga za wszystkie sznurki?

Kto manipuluje za pomocą kłamstwa?

Czy teorie spiskowe to wyraz nasilającej się paranoi? Czy też na naszych oczach zaczął się rodzić tzw nowy porządek świata, czyli demoniczny porządek świata?

Odpowiedzi na te pytania starają się udzielić najpopularniejsze na świecie teorie spiskowe dotyczące tajemniczych stowarzyszeń, które mają być motorem wszystkich zmian. A te teorie mają podstawy wynikające z obserwacji świata.

Tych zmian świat na tej planecie doświadczył w ciągu ostatnich 300 lat i przez ostatnie wiele tysięcy lat. Wystarczy obserwacja.

Na wszelki wypadek, by rozmyć cały obraz, spiskową ideologię rozciągnięto nie tylko do czasów templariuszy, ale do starożytności. A jak wiadomo w oczywisty sposób, tzw teoria spiskowa jest jedynym argumentem, który ma ośmieszać spostrzeżenia wnikliwych ludzi.

Najpotężniejszy „podziemny” ruch świata?

Największym tajnym stowarzyszeniem przewijającym się w teoriach spiskowych jest masoneria, która składa się z osób podejmujących działania przeciwko ludziom dobrej woli i przeciwko planecie Gaja (Ziemia). Taki wniosek wynika z obserwacji świata – po ich owocach i skutkach działań – wy poznacie ich.

To szeroki ruch światopoglądowy obejmujący wiele nurtów filozoficznych, politycznych i społecznych. Ruch, który posiada swe własne rytuały, obrzędy i stopnie wtajemniczenia, podzielony jest na wiele narodowych i ideologicznych lóż, obecnych w każdym zakątku świata. Tą całą organizację spaja wiara w konieczność doskonalenia i zmiany człowieka na lepszego – wg ich oficjalnej propagandy. Oczywiście ludzie dobrej woli są pomijani i atakowani. Wiara w braterstwo ponad podziałami oraz wiara w „Najwyższy Byt” sterujący wszechświatem. Od tego się zaczyna indoktrynacja. A tak naprawdę chodzi o uzurpację do cudzej wolnej woli i cudzego życia oraz życia cudzym kosztem, czyli życie pasożyta i przestępcy.

Tym „Najwyższym Bytem” dla członków tych organizacji jest oczywiście sam Azer Szatan, a nie Stwórca tego świata. Stwórca został zastąpiony innym stworzeniem, które uzurpuje sobie prawo do cudzej wolnej woli.

Globalny charakter ruchu każe przypuszczać, ze jego celem jest globalna władza.

Liczba masonów wynosi obecnie około 5 milionów na całym świecie.

Historia zaczęła się w Starożytnym Babilonie. Początki masonerii w obecnym kształcie wiążą się z epoką Oświecenia, to pierwsze loże powstały już w XVI wieku. Pierwszą z nich była prawdopodobnie Loża Killwinig w Szkocji założona w 1587 r. Za początek nowoczesnego wolnomularstwa uważa się utworzenie Wielkiej Loży Anglii w 1717 r.

Oficjalnie masoni zajmują się głównie pracą charytatywną (Skąd oni biorą te środki finansowe na cele charytatywne? Wiadomo z opisu Wszech Zasady – Baghavad Gita, że osoby o naturze demonicznej zawsze praktykują działalność charytatywną, aby zagłuszyć głos sumienia). To z nimi mają być związane idee polityczne promujące republikanizm i takie idee, jak „wolność, równość i braterstwo”. „Protokoły Mędrców Syjonu” – stwierdzają jednak, że żadnej równości tu nie ma i nie może być, bo każdy jest innym człowiekiem. To jest tylko iluzja i oszustwo dla gojów: wolność, równość i braterstwo. Jednak i tak nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ równość w rozumieniu równości stworzenia istnieje. To zależy od punktu widzenia, rozumienia i interpretacji.

Od samego początku wokół masonerii narosło wiele teorii spiskowych. Według jednych, masoneria służy iluminatom (oświeconym). Podobnie, jak Lucyfer oznacza – oświecony, który niesie światło. Nie oznacza to jednak, że jest tak w rzeczywistości. Celem jest zdobycie władzy nad światem, przejmując najpierw kontrolę nad narodowymi rządami i państwami. Jak stwierdzono w „Protokołach Mędrców Syjonu”, pierwszym krokiem przejęcia władzy była eliminacja arystokracji gojów, jako naturalnej ochrony gojów. Po eliminacji arystokracji w wyniku odpowiednio spreparowanych rewolucji i wojen, iluminaci zajęli ich miejsce. To pozwala na pełną kontrolę niewolników.

Według innych teorii, celem masonerii jest stworzenie społeczeństwa opartego o zasady wolności, równości, braterstwa, separacji państwa i Kościoła oraz tolerancji, multi – kulti itp. To są oczywiście pozory.

Według innych teorii masoneria to forpoczta żydowskiej dominacji lub nawet międzynarodowy spisek Judeo – masoński („Protokoły Mędrców Syjonu”). Pasożyty społeczne. Stworzyli oni religie śmierci dla gojów (chrześcijaństwo i islam), co zdradza naturę autorów tych religii. Skutki tych działań są widoczne dla każdego, kto chce obserwować zgodnie z rzeczywistością.

Religie są doskonałym narzędziem do zablokowania rozwoju świadomości u ludzi oraz bardzo skutecznie blokują samodzielne myślenie. Każdy zindoktrynowany człowiek jest niewolnikiem i nie zdaje sobie z tego sprawy.

Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą także, iż masoni od 30 stopnia wtajemniczenia wyznają kult Lucyfera (Oświeconego, Azera Szatana), którego nazywają też „Wielkim Architektem Wszechświata”.

Masoni na niższych poziomach tzw wtajemniczenia są oszukiwani, że tym „Wielkim Architektem Wszechświata” jest Stwórca wszechświata.

Warto zwrócić uwagę, że takie osoby zawsze uważają siebie za lepszych od innych i za oświeconych (illuminati) – problem rasy wyższej, o której często wspominał również Hitler.

O masońskim spisku ma świadczyć także symbolika subtelnie wtopiona np. w architekturę, która pokazuje, kto uważa siebie za właściciela tego świata.

Najbardziej symbolika ta ma być widoczna w Stanach Zjednoczonych, czyli w państwie założonym właśnie przez masonów. Masoni mieli pokazać swe symbole, takie jak słynna piramida z okiem, np. na urzędowych pieczęciach czy banknocie jednodolarowym. Symbole te widać również w kościołach katolickich i Watykanie, w Islamie i innych tzw religiach.

Zamachy z 11 września miały przekonać społeczeństwo o uzasadnieniu agresji wojennej na Irak. Zawsze jest realizowana zasada pasożytów: „dziel i rządź” (wprowadzaj podziały wśród ludzi i doprowadzaj do konfliktów pomiędzy ludźmi za pomocą oszustwa i kłamstwa).

Podobnie było w czasie 2 wojny światowej, kiedy rząd usa sprowokował atak Japończyków na Pearl Harbor 01-12-1941 roku w celu przekonania społeczeństwa amerykańskiego do przystąpienia usa do 2 wojny światowej.

Finasowanie wojen wg zasad Machiawelizmu z pozycji trzeciej siły, która czerpie korzyści z przeciwstawiania sobie dwóch przeciwników – to bardzo dochodowy interes. Ogromne pieniądze w zamian za śmierć milionów oszukanych ludzi.

Polityka według Machiavellego to sztuka skutecznego działania, która musi być oddzielona od moralności. A w polityce chodzi o skuteczność osiągania celów, a nie o czynienie dobra. Mąż stanu, aby prowadzić skuteczną politykę, musi także sięgać po środki i metody sprzeczne z zasadami moralnymi. Rządzenie powinno polegać na wytwarzaniu przekonania u ludzi, że działania rządzącego są dobre dla ludzi (manipulacja). Władca powinien zachowywać pozory łaskawości, prawości, moralności, człowieczeństwa, a siłę i terror powinien łączyć z podstępem, przewrotnością i zdradą. Pożądane jest, by poddani szanowali i kochali swojego władcę, a przynajmniej – by wywoływał on lęk u poddanych.

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 02 (2018-11-01)

Teatr dla gojów #2

Opublikowany 01-11-2018

Naszą liczbą i liczbą tych, którzy są z nami, jest liczba: 11. – Aleister Crowley, prorok New Age.

W New Age wierzy się, że 11:11 jest duchowym wezwaniem do przebudzenia w kierunku ewolucji świadomości. Liczba 11 ma być znakiem zachęty, aby uznać, że my również jesteśmy bogami. Kult New Age nie jest ateistyczny. To jest pycha, żeby stawiać siebie na równi Bogiem, Stwórcą. A kto od chwili buntu stawia siebie na równi ze Stwórcą i chce zastępować Boga przy użyciu oszustwa?

Ludzkość wchodzi w nową, ważną fazę ewolucji świadomości, zgodnie z prawami świata ustalonymi przez Stwórcę tego świata.

Tą fazę nazwano nową erą lub wejście ludzi na poziom czwarty energetyczny. To daje powiększenie świadomości u ludzi i wyklucza dalszą egzystencję w roli niewolników uzurpatorów i kryminalistów. Uzurpatorzy chcą przejąć kontrolę nad innymi ludźmi wykorzystując tą nową i kolejną fazę rozwoju świadomości ludzi i planety. Ponieważ ludzie mogą zacząć być świadomi swojej mocy wewnętrznej i swojej mocy duchowej.

Ludzie jako obraz i podobieństwo Stworzyciela – posiadają wszystkie możliwości i wolną wolę.

A uzurpatorzy usiłują to wykorzystać w przewrotny sposób, aby tradycyjnie za pomocą kłamstwa utrzymać kontrolę nad ludźmi, nad ich wolną wolą i ich życiem. Aby ludzie wierzyli, że wszystkie cechy nadane im przez Stwórcę, dostarczyli im wrogowie ludzi dobrej woli – uzurpatorzy i pasożyty. Pasożyty moralne chcą przypisać sobie osiągnięcia Stwórcy tego świata.

Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. – Genesis 3:5. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam – Genesis 3:13.
W Biblii tzw Bóg jest w liczbie mnogiej. Ten tzw Bóg nigdy nie był Stwórcą świata. To jest uzurpator i oszust. On usiłował i usiłuje utrzymać ludzi jako swoich niewolników i dostawców energii życiowej. Dlatego zawsze był i jest blokowany rozwój świadomości u ludzi.
A uczynki tego tzw Boga opisane w Biblii są uczynkami kryminalisty i psychopaty, który szczerze nienawidzi ludzi i gardzi nimi. A rzeźnicy Jahwe wykonywali dla niego brudną robotę, czyli mordowali innych ludzi, okradali i rabowali oraz robili z innych swoich niewolników. Taka działalność to typowa działalność kryminalna, w której nie ma śladu szacunku do wolnej woli człowieka. To typowa działalność sił demonicznych typu Anunnaki (Anakim, Gady). To są ci, którzy przybyli z nieba na ziemię.

Znając naturę przewrotności i kłamstwa, można się spodziewać, że akurat ten dobry jest tym złym oraz ten zły jest tym dobrym. Odwrócenie ról w kłamstwie jest typowe.

I wojna światowa miała miejsce głównie w Europie pomiędzy 1914 a 1918 rokiem.

Dlaczego w Europie? Na terytorium Słowian, którzy są niszczeni od 2 tysięcy lat.

Rewolucje i wojny – typowe ludobójstwa Słowian. Tu nie ma przypadku. To jest konkretny plan wyeliminowania Słowian z tej planety, przez konkretnych sprawców tych działań.

W sumie podczas pierwszej wojny światowej zabitych zostało około 40 milionów ludzi, zarówno cywili jak i żołnierzy. Czy wiesz, że to terrorysta rozpoczął pierwszą wojnę światową poprzez zabicie następcy Austro – Węgierskiego tronu?

Ten terrorysta, który zabił następcę Austro – Węgier, był masonem.

Znowu problem terrorystów i wojny z terrorystami – tak aktywny w obecnych czasach początku XXI wieku. Rzekoma wojna z terrorystami – ile jeszcze tego kłamstwa?

Obecnie, na początku XXI wieku, też jest prowadzona walka z „międzynarodowym terroryzmem” i walka o utrzymanie „demokracji światowej”. Z tego powodu zamordowanych zostało po 2 wojnie światowej co najmniej 50 milionów ludzi. A reszta żyjących ludzi jest okradana z ich energii życiowej w formie pieniędzy, czyli prowadzi życie w nędzy. Proceder zorganizowany systemowo.

Większość wojen jest rozpętywana i opłacana za pomocą kradzionych od ludzi pieniędzy. Celem jest wyeliminowanie wolnej ludzkości. Czyli ludzi, którzy samodzielnie myślą, mają samodzielną inicjatywę w działaniu, są niepodatni na kontrolę umysłu. Jednym z aspektów działania wrogów ludzi dobrej woli jest wprowadzanie za pomocą przemocy i manipulacji systemów religijnych, religii śmierci.

Celem jest stworzenie globalnego państwa policyjnego, nowego porządku świata, czyli demonicznego porządku świata. Prototypem tej patologii był komunizm po 2 wojnie światowej w krajach Europy Wschodniej i wcześniej zaczęty komunizm w Rosji od 1917 roku. To są obszary, gdzie żyją Słowianie. To wszystko było finansowane przez banki i ich właścicieli – kontrolerów.

Tajny rozkaz na końcu 1 wojny światowej brzmiał: utrzymać możliwie długo działania wojenne, aby goje możliwie mocno się wykrwawili, aby jak najwięcej ludzi straciło życie. To pokazuje, kto kontrolował ośrodki władzy po obu stronach walczących ze sobą – tak naprawdę, nie wiadomo, po co? To samo 2 wojna światowa – z punktu widzenia zwykłych ludzi ta wojna nie ma sensu. Ale wiadomo, że chodziło o ostateczne przejęcie władzy nad państwami narodowymi przez przestępców międzynarodowych i zabicie możliwie dużo ludzi.

Wojny to poważne straty energii i zasobów oraz upodlenie ludzi. To jest również cofnięcie w rozwoju moralnym, ekonomicznym, gospodarczym, zniszczenie dobrych warunków życia.

Cofnięcie rozwoju cywilizacji ludzkiej spowodowane przez wrogów ludzi dobrej woli. Bezczelna uzurpacja polega właśnie na decydowaniu o cudzej wolnej woli i cudzym życiu.

W 1933 roku zaledwie tydzień przed wyborami, które miały umieścić nazistów w najwyższych sferach władzy i uczynić Hitlera – de facto – dyktatorem, Reichstag został podpalony. Był to budynek parlamentu państwa niemieckiego. Adolf Hitler zapewnił wszystkich, że to komunistyczni terroryści podłożyli ogień. To właśnie nazywamy operacją fałszywej flagi. To rządowa agencja organizująca atak terrorystyczny, a później obwiniająca niezamieszaną organizację. Te praktyki trwają do dnia dzisiejszego, np. podkładanie bomb w Europie, zabijanie Europejczyków przez tzw terrorystów, wyburzenie budynków WTC w Nowym Yorku i zamordowanie 5000 ludzi – gojów, bo wśród nich nie było żadnego żyda, którzy tam pracowali również. – Ciągle to samo od 100 lat – ciągle jacyś terroryści.

Niedzielnego poranka, 7 grudnia 1941 roku Japończycy rozpoczęli atak z rzekomego zaskoczenia na Pearl Harbor, który unieszkodliwił amerykańską flotę na Pacyfiku oraz zmusił Stany Zjednoczone do włączenia się do wojny. Tej wersji większość z nas uczyła się w szkole. Ale tak naprawdę nie było żadnego ataku z zaskoczenia. USA zdecydowało się na kroki przeciwko obywatelom, aby mieć pretekst do rozpoczęcia wojny. 24 września przesyłka od japońskiego wywiadu morskiego do japońskiego konsula generalnego w Honolulu (Hawaje) została odszyfrowana. Transmisja była zapytaniem o dokładny plan rozmieszczenia statków w Pearl Harbor. Waszyngton zdecydował się nie poinformować oficerów stacjonujących w Pearl Harbor. To było zaplanowane przez rząd USA. Historia o braku informacji o planowanym ataku jest mitem. Tokio przesłało ponad 1000 transmisji o ataku floty Pacyfiku, zanim samoloty osiągnęły swój cel na Hawajach.

Operacje fałszywej flagi wywołujące w obywatelach nagłe przypływy patriotyzmu w połączeniu ze zdrową dozą propagandy oraz ignorancji, są od dawna doskonałą receptą na niekończące się wojny.

Ostatnio były to wieże WTC. W Nowym Yorku.

Ostatnio była sprowokowana i opłacona wielkimi pieniędzmi przez wrogów ludzi inwazja na Europę rzekomych uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Wcześniej kraje tych ludzi zostały zniszczone za pomocą budowania „demokracji światowej” i walki z rzekomym „międzynarodowym terroryzmem”.

Spędziłem 33 lata służąc jako żołnierz i podczas tego okresu większość czasu byłem wysokiej klasy mięśniakiem dla wielkiego biznesu, dla Wall Street i dla bankierów! – Generał Smedley Butler, podwójnie odznaczony medalami za zasługi w swojej książce “War is a Racket”.

Dziadek Georga Busha, późniejszy senator Prescott Bush, był dyrektorem i współudziałowcem kompani, które czerpały zyski z ich powiązań z finansowymi stronnikami III Rzeszy. Interesujące w historii rodziny Bushów są ich więzy z takimi ludźmi, jak: Avril Harriman, Allen Dulles oraz rodziną Rockefellerów. Od Jamesa Bakera III rozpoczyna się współpraca z naftowym interesem, Gulf Oil, Pennzoil, Osamą bin Ladenem… itp. itd.

Aleister Crowley był prawdziwym ojcem Barbary Bush. To oznacza że był on również dziadkiem Georga Busha. Aleister Crowley wyznał swoje powiązania z Hitlerem.

W 1904 roku żona Crolwleya, Rose, nagle weszła w stan transu i spisała wiadomość dla niego „On czeka na Ciebie, On, bóg wojny, syn Ozyrysa, Horus”.

Nowa era Horusa niedługo się zacznie. Ale najpierw Ziemia musi spłynąć krwią, musi umrzeć wielu ludzi – tego wymaga ten Posłaniec Horusa. Kolejny zbrodniarz i kryminalista.

Ogromna ilość 70 milionów zabitych podczas II wojny światowej mogła być niczym więcej, niż masową ofiarą dla Horusa, Gwiezdnego Dziecka, boga – Słońca, Antychrysta, Dajjala.

Strach i powolne umieranie torturowanych ludzi jest pożywieniem energetycznym dla złych bytów, wrogów ludzi. Tak było z ofiarami z ludzi w patalogicznych kultach religijnych np. w Ameryce Środkowej, tak jest obecnie.

Szczególnie ofiary z dzieci ludzkich do dnia dzisiejszego. Wydzielana energia życiowa i energia psychiczna zasila wszystkie złe byty w świecie fizycznym, a szczególnie w świecie astralnym.

Zdrajcy rasy ludzkiej służą tym bytom z innych wymiarów, z wymiaru astralnego. Upadek moralny tych wszystkich złych osób powoduje zanik generowania przez nich energii moralnej i energii życiowej. Dlatego za pomocą przestępstw okradają innych z ich energii – i coraz bardziej pogrążają siebie w swojej degeneracji. To jest ich wybór świadomy, ponieważ oni również mają swoją wolną wolę. Szkoda tylko, że używają swojej wolnej woli do niszczenia cudzej wolnej woli.

Podstawowa zasada świata powoduje zniszczenie każdego, kto niszczy cudzą wolną wolę.

Ta zasada jest realizowana za pomocą sprawiedliwości wg prawa odbicia.

Rockefellerowie oraz Rothschildowie byli fundatorami Hitlera i Nazistowskiego Imperium. A wcześniej Rewolucji Październikowej w Rosji, co spowodowało uformowanie systemu ludobójstwa o nazwie komunizm. Śmierć poniosło co najmniej 100 milionów ludzi – Słowian. Olbrzymia nienawiść do Słowian.

Dlaczego dwie rodziny żydowskie z pochodzenia, finansowałyby Hitlera oraz wzrost jego III Rzeszy? Ponieważ wyznają idee syjonizmu (nie chodzi tu o wielki żydowski spisek). Aby wypełnić swój cel muszą zabić miliony ludzi żydów (tych biednych, bogaci są nietykalni), chrześcijan i muzułmanów. Jeżeli wierzysz, że prawdziwa wojna toczy się pomiędzy religiami, które stworzyli wrogowie ludzi dobrej woli, zostałeś oszukany. Podziel i podbij – to jedna z najstarszych strategii pasożytniczych, czyli: dziel i rządź.

Żołnierze to durne, głupie zwierzęta, która są używane jako pionki w polityce zagranicznej – Henry A Kissinger.

Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne udające waszych przyjaciół, nie oszczędzając stada. – Dzieje apostolskie 20:29. Pierwsza wojna światowa zakończyła się (oficjalnie) 11 listopada o 11:00. 11+11+11=33 (symbolika masońska).

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 03 (2018-11-11)

Teatr dla gojów #3

Opublikowany: 11-11-2018

Obecnie na całym świecie, w szalonym tempie, idzie budowa „Nowego Porządku Świata” (New World Order, czyli demoniczny porządek świata), imperium nadchodzącego Antychrysta – moshiacha.

Siły zła niszczą ostatnie ślady suwerenności państwowej różnych krajów. Siły zła narzucają mieszkańcom wszystkich państw tej planety kontrolę elektroniczną, powszechnie ustanawiają zboczenia, perwersje i degenerację. Działania są realizowane w wielu aspektach, które maskują się za pomocą sloganów „dobrych intencji” i działania dla „dobra” ludzi oraz „budowania demokracji”.

Często one pozostają niezauważone. Te procesy związane są już z bezpośrednim przygotowaniem do powszechnego zainstalowania atrybutów szatańskiego kultu religijnego, którego duchowym fundamentem jest ekumenizm. Jednym z przykładów tworzenia tego kultu jest utworzenie w licznych krajach świata parków światowych religii, z których największy planuje się wybudować na przedmieściach Moskwy. Jeszcze jednym przykładem jest pojawienie się w Moskwie kompleksu ekumenicznego pod bluźnierczą nazwą „Nowa Jerozolima”. Wybudowane pod „dobrym” pretekstem współdziałania religii te kompleksy architektoniczne z pewnością staną się fundamentem religii demonicznej.

Pieniędzy na te demoniczne cele jest dużo. A ludzie w większości żyją w biedzie.

Niestety, takich przykładów można zobaczyć coraz więcej. Siły demoniczne już budują szatańską infrastrukturę w różnych krajach świata. W ten schemat wpisuje się także następująca struktura symboli, która jest instalowana w różnych krajach świata.

Mowa jest o niejakim „Gongu Pokoju”, który kilka lat temu zaczęła pewna organizacja o nazwie „Indonezyjski Komitet Pokoju” narzucać w formie „podarunku” rozlicznym krajom świata na koszt ludzi żyjących w danym kraju.

PS. 06 maja 1856 urodził się aszkenazyjski Żyd, psychoanalityk, Sigmund Freud (fundament obecnej psychologii). Atakował moralność ludzi Europy, krytykował to co uważał za neurotyczny nacisk na płeć człowieka Zachodu. Według niego wzory moralne ludzi w Europie powinny zostać zastąpione przez żydowskie wartości swobody seksualnej – oczywiście przeznaczone tylko dla gojów, wg „Protokołów Mędrców Syjonu”. Co ciekawe, promował idee kazirodztwa i pedofilii jako normalne, coś na co zezwala również najświętsza księga Żydów – Talmud. W tej chwili te patologiczne idee wprowadza na siłę Unia Europejska na obszarze całej Unii. Jest to narzucanie patologii na siłę, bez zgody ludzi dobrej woli – Europejczyków. Tzw politycy – darmozjady i zdrajcy rasy ludzkiej – mają swoje „zabawy” z porwanymi dziećmi, które oni na końcu mordują i żywią się energią życiową swoich ofiar razem ze swoimi mocodawcami.

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 04 (2018-11-14)

Wykładowca, autor wykładu o religiach, mówi o swoich studentach z Islamu. Ludzie z Islamu są wierni swojej religii – jak on to stwierdził. To raczej wygląda na to, że ludzie w Islamie mają tą wierność do własnej śmierci dla swojej religii. Przyczyną tego stanu rzeczy jest najbardziej skuteczna indoktrynacja w okresie dziecięcym. Przemoc psychiczna i przemoc fizyczna realizowana bezwzględnie powoduje skuteczne wypranie mózgu. Ofiara – dziecko – po takich traumatycznych przejściach w okresie dzieciństwa – z reguły nie poddaje w wątpliwość tzw “nauk religijnych” i tzw “autorytetów” religijnych. Te dzieci, które nie chcą przyjąć „nauk religijnych” – są mordowane.
Samodzielne myślenie na okres tego życia fizycznego – zostało skutecznie wyeliminowane przez oprawców (przestępców). Obserwujemy tutaj kopiowanie się wirusów informacyjnych i wirusów emocjonalnych – z jednego pokolenia – na kolejne pokolenia. Jest to zgodne z założeniami ustalonymi przez autorów i twórców tego systemu wierzeń religijnych dla ludzi, aby ci ludzie nie myśleli samodzielnie.
Tu nie ma żadnej wolnej woli, jest terror lub morderstwo. Zaszczucie psychiczne ludzi, a szczególnie zaszczucie psychiczne dzieci – jest z reguły bardzo trwałe.

Groty – miejsca przekazów religijnych, miejsca pojawiania się tzw Marii, „Królowej Niebios”, „Czarnej Madonny”. A jak wiadomo – jest to demon, a nie żadna świętość.

Gady (Annunaki) – lubią mieszkać w grotach i pod ziemią.

Sierp jako symbol ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) – przypomina sierp islamski. Symbole są te same. To zdradza, kim są autorzy tych symboli i gdzie oni mają swoje wpływy. Kto stworzył religie – gotowe systemy wierzeń, aby wyeliminować samodzielne myślenie u ludzi?

***

Teatr dla gojów #4

Opublikowany 14-11-2018

Wykładowca, autor wykładu o religiach, mówi o swoich studentach z Islamu. Ludzie z Islamu są wierni swojej religii – jak on to stwierdził. To raczej wygląda na to, że ludzie w Islamie mają tą wierność do własnej śmierci dla swojej religii. Przyczyną tego stanu rzeczy jest najbardziej skuteczna indoktrynacja w okresie dziecięcym. Przemoc psychiczna i przemoc fizyczna realizowana bezwzględnie powoduje skuteczne wypranie mózgu. Ofiara – dziecko – po takich traumatycznych przejściach w okresie dzieciństwa – z reguły nie poddaje w wątpliwość tzw “nauk religijnych” i tzw “autorytetów” religijnych. Te dzieci, które nie chcą przyjąć „nauk religijnych” – są mordowane.
Samodzielne myślenie na okres tego życia fizycznego – zostało skutecznie wyeliminowane przez oprawców (przestępców). Obserwujemy tutaj kopiowanie się wirusów informacyjnych i wirusów emocjonalnych – z jednego pokolenia – na kolejne pokolenia. Jest to zgodne z założeniami ustalonymi przez autorów i twórców tego systemu wierzeń religijnych dla ludzi, aby ci ludzie nie myśleli samodzielnie.
Tu nie ma żadnej wolnej woli, jest terror lub morderstwo. Zaszczucie psychiczne ludzi, a szczególnie zaszczucie psychiczne dzieci – jest z reguły bardzo trwałe.

Groty – miejsca przekazów religijnych, miejsca pojawiania się tzw Marii, „Królowej Niebios”, „Czarnej Madonny”. A jak wiadomo – jest to demon, a nie żadna świętość.

Gady (Annunaki) – lubią mieszkać w grotach i pod ziemią.

Sierp jako symbol ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) – przypomina sierp islamski. Symbole są te same. To zdradza, kim są autorzy tych symboli i gdzie oni mają swoje wpływy. Kto stworzył religie – gotowe systemy wierzeń, aby wyeliminować samodzielne myślenie u ludzi?

Celem ukrytego światowego rządu jest dokonanie podziału nie-żydów (goje) metodami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i religijnymi (zasada pasożytów: dziel i rządź; wprowadzaj podziały pomiędzy ludźmi – wtedy jest łatwiej nimi rządzić).

Obecnie tzw przywódcy, politycy to kukiełki w rękach międzynarodowej finansjery, którzy wykonują polecenia – często wbrew interesom ludzi. Kłamstwo tych kolaborantów jest powszechne.

Plan polega na zbrojeniu przeciwnych sobie stron Gojów (nie-Żydów) i wywoływanie incydentów lub wojen, żeby oni walczyli między sobą. Celem jest zniszczenie narodowych państw, zniszczenie samodzielnego myślenia i zniszczenie samodzielnej inicjatywy. W końcu ludzie mają zniszczyć siebie nawzajem, w wyniku prowokacji i manipulacji siły trzeciej pozostającej w ukryciu.

Polityka według Machiavellego to sztuka skutecznego działania, która musi być oddzielona od moralności. W polityce chodzi o skuteczność osiągania celów, a nie o czynienie dobra. Mąż stanu, aby prowadzić skuteczną politykę, musi także sięgać po środki i metody sprzeczne z zasadami moralnymi. Rządzenie powinno polegać na wytwarzaniu przekonania u ludzi, że działania rządzącego są w istocie dobre dla ludzi (manipulacja i oszustwo).

Taki władca powinien zachowywać pozory łaskawości, prawości, moralności, człowieczeństwa, a siłę i terror powinien łączyć z podstępem, przewrotnością i zdradą. Pożądane jest, by poddani szanowali i kochali swojego władcę, a przynajmniej – by wywoływał on lęk u poddanych.

Tym, którzy jeszcze nie wiedzą przypominam, że wykreowanie ISIS było typową operacją fałszywej flagi. Twór ten został utworzony przez USA i Izrael w ramach kontynuacji amerykańsko – izraelskiej operacji „Arabska Wiosna”. To był pretekst do wywołania wojny w Syrii, z myślą o jej eskalacji w kierunku Iranu i docelowo rozkręceniu wielkiego apokaliptycznego kotła na Bliskim Wschodzie.

Celem głównym tradycyjnie z jest zniszczenie Europy za pomocą uruchomienia operacji masowego importu imigrantów do Europy w roku 2015 (multi kulti lub multi – kupa).

Ogromna ilość 70 milionów zabitych podczas II wojny światowej mogła być niczym więcej niż masową ofiarą dla Horusa, egipskiego boga słońca.

***

Nasza rasa jest rasą panów.
Jesteśmy boskimi bogami na tej planecie.
Tak różnimy się od gorszych ras, jak oni od owadów… inne rasy są bestiami i zwierzętami, a w najlepszym przypadku są bydłem.
Naszym przeznaczeniem jest rządzenie gorszymi rasami.
Masy ludzi będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy.
Menachem Begin, premier Izraela 1977-1983.

Adolf Hitler – również opowiadał o rasie wyższej. Wnuk Rotschilda.

***

Sprowadzanie obcych ludów do określonego kraju jako obywateli, likwiduje zagrożenie ze strony rodowitej ludności działającej jako jednolita jednostka.
Jest tak dlatego, że dwie różne kultury i zwyczaje obu narodów są dla każdego z nich trudne do zaakceptowania.
Kiedy te dwie grupy są zajęte rozwiązywaniem tego problemu, żydzi korzystają ze swojej niewidzialności, aby niekwestionowanie robić, co chcą robić w danym kraju.

***

Zgodnie z Talmudem, świętą księgą żydowską, populację świata żydzi postrzegają jako składającą się z żydów i nie – żydów (gojów).
Jedynym końcowym rezultatem imigracji jest zniszczenie wszystkich ras. Wszystkie rasy zmieszają się i stworzą jedną rasę – rasę niewolników (nie – żydów).

***

Żydzi zawsze chcieli światowego rządu, który przypadkowo będą oni kontrolować.
Dzięki wymieszaniu się różnych ras w różnych krajach, granice państwowe nie będą potrzebne, a rządy w krajach można zastąpić jednym światowym rządem. Unia Europejska, a wcześniej kraje socjalizmu – są wstępem do tego nowego porządku świata.

***

“Dzięki straszliwej potędze naszych międzynarodowych banków, zmusiliśmy chrześcijan do licznych wojen.
Wojny mają dla żydów szczególną wartość, bo chrześcijanie (i wyznawcy innych religii) wyżynają się wzajemnie i robią więcej miejsca dla nas, żydów.
Wojny są żydowskimi żniwami, na chrześcijańskich wojnach tuczą się żydowskie banki.
Ponad 100 milionów chrześcijan usunięto z powierzchni tej planety dzięki wojnom. A to jeszcze nie koniec.”
Rabin Reichorn na pogrzebie rabina Simeona Ben-Ludah w 1869 roku.

***

1 Wojna Światowa została wywołana w celu zniszczenia Cara Rosji.
Car Rosji został zastąpiony komunizmem, który został wykorzystany do niszczenia ludzi i ich religii.
Zostało zamordowanych około 100 mln Słowian.
Żydzi u władzy komunistycznej stworzyli i prowadzili obozy koncentracyjne (obozy zagłady, obozy śmierci) w Rosji (Związek Radziecki) od roku około 1920, przeznaczone do okrutnego mordowania Rosjan.

***

2 Wojna Światowa wykorzystana do zwiększenia przejęcia kontroli nad państwami narodowymi Europy.
Wykorzystanie opresji przeciwko żydom w celu stworzenia państwa Izrael. Wywołanie nienawiści przeciwko narodowi niemieckiemu. Zwiększenie potęgi politycznego syjonizmu i likwidacja faszyzmu wykreowanego przez Rotschild’ów.

***

3 Wojna Światowa zostanie wykreowana za pomocą nienawiści do świata islamskiego (muzułmańskiego).
Nowy porządek świata, w którym wszyscy mają być niewolnikami. Kiedy wojna będzie się toczyć, pozostałe kraje będą zmuszone do walki ze sobą do stanu całkowitego wyniszczenia się: psychicznego, fizycznego, duchowego i gospodarczego. Wtenczas będzie łatwo przejąć całkowitą kontrolę nad krajami, które przetrwają.

***

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 05 (2018-12-11)

Teatr dla gojów #5

Opublikowany 11-12-2018

“Blogi internetowe zagrażają demokracji” – Barack Obama, laureat Pokojowej nagrody Nobla rozdawanej tylko „wybranym” z odpowiedniego urodzenia.
Barack Obama prowadził wojnę o 1 dzień dłużej od swojego kolegi z ciemnej organizacji, poprzedniego zbrodniarza na tej planecie – Busha Juniora.

Ci kryminaliści u władzy nazywają wszystko, co zagraża ich przestępczym działaniom: zagrożeniem demokracji lub antysemityzmem. W zależności od potrzeby. A propaganda w środkach masowego przekazu pierze mózgi ludziom, którzy bezkrytycznie wierzą w te kłamstwa.

Tak samo jest w socjalizmie i komunizmie – wolność słowa zagraża władzy „ludu”, czyli kryminalistom i złodziejom u władzy. Można nazwać rzeczy po imieniu.

Każdy, kto był potencjalnym zagrożeniem dla władzy złożonej z przestępców – był mordowany.

Zasady i praktyki przestępcze nie zmieniły się do dnia dzisiejszego, jak widać.

Banki, konsorcja bankowe i inne instytucje finansowe zaczęły na wielką skalę kreować tzw. dodatkowy pieniądz. Kreowanie polega na drukowaniu papieru bez pokrycia w usługach i produktach. Taki pieniądz nie ma żadnej wartości większej od papieru, na którym zrobiono wydruk.

Za pomocą takiego oszustwa jest realizowany przestępczy proceder przejmowania (wykupu za fałszywe pieniądze) ziemi i dóbr materialnych na świecie, np. nieruchomości, fabryk, zakładów przemysłowych, terenów całych państw narodowych.

W USA nie ma już farmerskiego rolnictwa, a stanowi ono mniej niż 5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w rolnictwie. Ziemia, uprawy, hodowla, produkcja rolna przeszły za sztucznie wykreowane długi, czyli lichwę, w posiadanie konsorcjów bankowych.

Tylko jak teraz zdefiniować produkcję rolną należącą do tych hiper banków w odniesieniu do produkcji w komunistycznych kołchozach? W pierwszych własność wielkiego kapitału, w drugich – własność tzw państwa, czyli przestępców będących u władzy w państwie socjalistycznym. W obydwu przypadkach pracują najemni robotnicy dla właściciela zamiast dla siebie.

Edukacja również kształci niewolników do pracy na rzecz pasożytów i darmozjadów u władzy. Kto kontroluje edukację, ten kontroluje ludzi.

Ludzie mają pracować dla grupy pasożytów społecznych u władzy, a nie dla siebie i dla własnego rozwoju w każdym aspekcie własnego istnienia.

Z raportu z lutego 1990 roku Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BRI) z Bazylei wynika, że dzienna wielkość międzynarodowych transakcji walutowych w 1989 roku osiągnęła wartość 740 miliardów dolarów. Ale tylko 2 % tej kwoty odnosi się do ekonomii fizycznej, czyli do produktów i usług. Reszta, czyli 98% to operacje na kredytach, pożyczkach, długach, obligacjach itp. Dwa lata później, w 1992 roku wg BRI dzienny wpływ z podobnych operacji osiągnął 1 bilion dolarów.
Zdaniem A. Lamfalussy’ego, byłego dyrektora BRI, brak przejrzystości operacji i wyników finansowych może spowodować kryzys płynności walut, innymi słowy – świat ryzykuje każdego dnia ogólnym załamaniem waluty. To znaczy brakiem pieniędzy nagle i wszędzie.

Tym bardziej, że pieniądze nie mają pokrycia w produktach i usługach, bo za dużo jest ich wydrukowanych i wykreowanych elektronicznie, co najmniej 9 razy za dużo. A to wynika z oszustwa i lichwy.

Niezależni ekonomiści oceniają, że aktualne finansowe zasoby świata mają pokrycie w produktach i usługach zaledwie w 10% – 25%. To oznacza, że 75% – 90% światowych zasobów gotówkowych to po prostu pusty pieniądz. Pieniądz dramatycznie niebezpieczny w posiadaniu nielicznej światowej oligarchii finansowej, praktycznie bez przeszkód sterującej już światową polityką za pomocą manipulacji, oszustwa, lichwy, kłamstwa, przemocy, morderstw.

Na medialnej scenie obserwujemy tylko aktorów – prezydentów, premierów, ministrów państw. Autorzy i reżyserzy tej złodziejskiej sztuki nigdy nie stają przed kamerami i nie udzielają wywiadów, są niewidoczni dla zdezorientowanych mas oszukiwanych wieloma metodami niewolników ludzkich. Dobrze ukryci we wspaniałych rezydencjach, z nich wydają polecenia i rozkazy. Działanie z ukrycia powiększa skuteczność działań przestępczych.

W roku 1980, 109 państw (wśród nich i Polska) znajdujących się na drodze rozwoju posiadało zadłużenie w Banku Światowym, bankach prywatnych i Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) na łączną kwotę 430 miliardów dolarów. Od 1980 roku do 1986 roku kraje te spłaciły 326 miliardów dolarów oprocentowania i 332 miliardów dolarów kapitału tzn, że oddano wierzycielom 658 miliardów dolarów. Jednakże w 1986 roku dług tych 109 państw wzrósł do 882 miliardów dolarów, wg Banku Światowego i ONZ.

Spróbujmy to policzyć w miliardach dolarów: 430 – 326 – 332 = 882 miliardów dolarów.

To jakaś nowa, genialna matematyka światowych banków, tzn typowa lichwa, stosowana od wielu tysiącleci przez pewne grupy pasożytów społecznych. Ta wspaniała pomoc Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych banków kosztowała ludzkość w latach 1980–1986 śmierć 530 mln ludzi wg danych ONZ.

Statuty tych powstałych w 1944 r instytucji głoszą niesienie pomocy przez kredytowanie rozwoju.

Ludzie umierali z głodu; z zimna; z chorób; od przymusowych szczepionek; z braku rozwoju przemysłu, rolnictwa, energetyki.

Bo ten niczym nie uzasadniony złodziejski zysk oligarchii finansowej jest ważniejszy od ludzkiego życia. Ten złodziejski system nie powstał przecież w wyniku uczciwej pracy.

Tzw polski dług Edwarda Gierka w 1980 roku wynosił 20,7 miliardów dolarów. Do roku 1989 nie był spłacany i na koniec 1989 roku wynosił już 39,5 miliardów dolarów. Wzrósł prawie o 100%, chociaż w tym czasie do Polski dotarło nie więcej, niż 290 milionów dolarów.

Jest taki stary żydowski dowcip: jeżeli ja pożyczę 20 PLN, to mam wielki ból głowy, bo muszę je zwrócić; ale jeżeli ja pożyczę 1 milion PLN to głowa boli nie mnie, ponieważ głowa boli tego, kto mi pożyczył, bo ja mogę nie oddać długu. To żart, ale też i wielka mądrość. Uczmy się od naszych pasożytów społecznych, bo naprawdę warto. W końcu oni są właścicielami większości światowych kapitałów, które stworzyli kosztem życia bardzo wielu ludzi.

Żeby jednak skorzystać z tej mądrości musimy najpierw utworzyć polski rząd, który nie będzie wspomagał niszczenia i rozkradania naszej Ojczyzny. Musimy mieć niepodległość, a nie kretów i zdrajców na obcych usługach przeciwko Polakom.

W 1989 roku padł mur berliński. Prezes Deutsche Bank (DB), Alfred Herrhausen, chciał zaproponować Europie Wschodniej i Zachodniej plan integracji i rozwoju. A jeszcze wcześniej ośmielił się domagać anulowania długu krajom trzeciego świata.

W jednym z wywiadów mówił o potrzebie powstania w Warszawie banku rozwoju na wzór niemieckiego Banku Odbudowy, którego początki sięgały tzw ,„Planu Marshalla”. Miał to być rozwój bez ingerencji Banku Światowego.

Prezes Deutsche Bank dobrze wiedział, że Niemcy nigdy nie stałyby się potęgą gospodarczą, gdyby w 1953 roku nie anulowano im 50% długu wojennego, który zaciągnęła hitlerowska III Rzesza.

Polsce nie darowano nawet 1 dolara.

Jesienią 1989 roku, na cztery dni przed przybyciem do USA, gdzie miał przedstawić swój plan dla Europy Wschodniej, Alfred Herrhausen został zamordowany. Oficjalnie zginął w przypadkowym wypadku drogowym.

W Polsce od roku 1990 funkcjonuje tzw seryjny samobójca. Tzn ludzie niewygodni dla władzy popełniają samobójstwa, najczęściej w piątek po południu i w wyniku depresji, w którą nagle popadają. Często okazuje się, że ci samobójcy mają połamane kości, są pobici, kilka razy strzelali do siebie z broni palnej, zostali pocięci piłą łańcuchową na kawałki itp. Wcześniej na niewygodnych dla władzy ludzi napadali tzw nieznani sprawcy lub ludzie znikali bez śladu.

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 06 (2018-12-15)

Teatr dla gojów #6

Opublikowany 15-12-2018

Sprawdzają się analizy i przewidywania z lat 70. XX wieku niezależnych ekonomistów i polityków. Europa Zachodnia pogrąża się w kryzysie za sprawą żydowskich właścicieli i decydentów światowego systemu finansowego opartego na $ USA i € UE. Równolegle prowadzone jest niszczenie struktur krajów europejskich za pomocą narzucanych różnych praw i ustaw, które są przeciwko ludziom i przeciwko rodzinie. Cała produkcja z Europy jest usuwana za pomocą patologicznych podatków i jest ona przenoszona do Chin. Chiny będą wzrastały gospodarczo. A kiedy staną się one potęgą gospodarczą, międzynarodowi przestępcy będą usiłowali użyć Chin do najazdu militarnego na Europę i zniszczenia Europy, czyli rasy białej ludzi.

Jedyna metoda likwidacji nieustającego kryzysu: finansowego, gospodarczego, politycznego, demograficznego, kulturowego, cywilizacyjnego – która da pozytywne efekty, to trwała likwidacja systemów utworzonych przez wrogów ludzi dobrej woli, czyli pasożytów społecznych. Oraz fizyczna likwidacja światowego syndykatu zbrodni.

We wszystkich państwach Zachodu narasta niechęć do żydowskich mniejszości. 700 lat temu żydzi zostali wyrzuceni z państw Europy na swoją zbrodniczą i pasożytniczą działalność przeciwko mieszkańcom państw Europy. Widać – sytuacja się powtarza, żydzi powrócili. Oni dalej realizują swoją zbrodniczą i pasożytniczą działalność przeciwko mieszkańcom tej planety oraz przeciwko wszystkim państwom narodowym. Ciągle ta bezczelna uzurpacja do cudzego życia, uzurpacja do cudzej własności, uzurpacja do cudzej wolnej woli.

Powszechne media żydowskie, własność syndykatu zbrodni, określają tę niechęć – celowo błędnie – antysemityzmem. Media są istotnym narzędziem manipulacji, kłamstwa, indoktrynacji. Media nigdy nie przyznają, że ta niechęć ma podłoże: socjologiczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne. To jest czysta nienawiść i pogarda do ludzi dobrej woli.

To zdrowa obrona przed pasożytem społecznym i zbrodniarzami. Na taką opinię pasożyta i zbrodniarza przeciwko ludzkości żydzi sobie sami zapracowali przez ostatnie kilka tysięcy lat za pomocą swoich uczynków. Zakłamane media tego nigdy nie stwierdzą.

W Polsce, na tle pozostałych państw Zachodu, niechęć do Żydów jest trudno zauważalna. O wiele łatwiej spostrzec u nas można niechęć Żydów do Polaków – w powszechnych mediach żydowskich jest ona widoczna niemal każdego dnia. A system społeczno – polityczny Rzeczypospolitej Polski jest typową bezwzględną okupacją polskiego narodu i państwa. A ta okupacja i ludobójstwo na Słowianach trwa już co najmniej 2 tysiące lat.

Ostatnio we Wrocławiu młodzież próbowała uniemożliwić wykład na uczelni Żydowi Zygmuntowi Baumanowi. W związku z tym incydentem żydowski prezydent Wrocławia, a za nim media żydowskie, nazwały młodzież faszystowską hołotą. Oczywiście według tych samych elementów zachowanie młodzieży było także antysemickie.

Ale jak nazwać władze uczelni, prezydenta miasta, powszechne media żydowskie, władze żydowskie Rzeczypospolitej Polski, które zapraszają na wykłady Żyda Zygmunta Baumana? Był on członkiem zbrodniczych bolszewickich (żydowskich) organizacji Urzędu Bezpieczeństwa, które odpowiadają za wymordowanie co najmniej 600 tysięcy Polaków w latach 1944 – 1956? W tych latach funkcjonowały obozy zagłady dla Polaków na terenie PRL, w których mordowano Polaków. Jedną z ulubionych „rozrywek” w obozie koło Krakowa było zmuszanie ludzi do układania się na stos. Ludzie będący na dole stosu byli zaduszeni ze skutkiem śmiertelnym przez ludzi, którzy leżeli na szczycie stosu. Ci z Polaków, którzy przeżyli taki obóz po powrocie do swoich mieszkań odkrywali, że w ich mieszkaniach mieszkają już rodziny żydowskie. Ich mieszkania zabrali żydzi. Po 2 wojnie światowej w Polsce była bieda, było mało mieszkań. A rodziny żydowskie w Polsce dostawały za darmo mieszkania, samochody oraz żywność. Polacy musieli na nich pracować. Tak było do roku 1990 – i jest i dzisiaj. Zbrodniarze komunistyczni, którzy mordowali Polaków na terenie Polski po 2 wojnie światowej – do tej pory otrzymują wysokie polskie emerytury. Polscy podatnicy są zmuszeni do płacenia im emerytur. Zbrodniarze nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Można Polskę i Polaków ograbić ze wszystkiego. Polaków wolno opluwać i wyśmiewać. Wolno antypolskich bandytów czynić autorytetami i stawiać im pomniki na koszt Polaków. Ale antysemitą być nie należy w Polsce, nie wolno! Bo Żydów można liczyć w Polsce na palcach, jak pisze Żyd Stefan Bratkowski w gadzinówce Aarona Schechtera, pseudonim: Adam Michnik. Brat Aarona, jako sędzia PRL, skazał na śmierć wielu Polaków do roku 1956.

Taka rzekomo mała liczba Żydów w Polsce. Byłby to rzeczywiście jedyny sensowny argument, gdyby tylko był prawdziwy, gdyby Polski nie zamieszkiwało dzisiaj minimum 4 mln Żydów. Niestety, Polacy nie posiadają we własnym kraju, ani swojej władzy, ani swoich mediów, które określiłyby jednoznacznie całe oszustwo antypolskiego systemu władz.

Istnieją opinie, wg których komunizm wykazywał ekonomiczną słabość, co musiało prowadzić do społecznego niezadowolenia. Komunizm rzekomo rozpadł się z tego powodu. Tylko problem w tym, że w USA w roku 1970 na spotkaniu międzynarodowym zaplanowano likwidację socjalizmu.

USA, awangarda liberalnego kapitalizmu, najlepszy z możliwych systemów – wpadł w kryzys. Kryzys, który uczciwie mówiąc, można zlikwidować w jeden przyzwoity sposób: przez upaństwowienie banku centralnego łącznie z całym systemem obiegu pieniądza. To oznacza, że za politykę pieniężną odpowiada rząd i parlament – reprezentanci narodu. A nie narodu wybranego. Zawsze jest pytanie: do czego oni uważają siebie za wybranych? Tu chodzi o przedstawicieli narodu każdego państwa narodowego, a nie pasożytów i przestępców społecznych.

Nacjonalizacja systemu obiegu pieniądza – inaczej jego przywłaszczenie przez państwo, reprezentowane przez rząd i parlament wyłoniony z narodu. Jest to dokładnie takie samo przywłaszczenie tego systemu, jakiego dokonała finansowa mafia czerpiąca przestępcze korzyści z wymiany produktów pracy pomiędzy konsumentem i producentem. Pośrednictwo w każdej transakcji finansowej, które nie jest potrzebne ani konsumentowi, ani producentowi, ani usługodawcy.

Podatek VAT od każdej transakcji finansowej – i wielokrotny podatek tego samego produktu lub usługi.

No i jaka zatem istnieje różnica między komunizmem, a liberalnym kapitalizmem?

Czy przypadkiem wadliwość tych systemów i wbrew pozorom ogromne ich podobieństwa nie wynikają z nadreprezentacji we władzach finansowych i politycznych każdego z nich pewnej wędrownej nacji z narodu wybranego?

Powojenne dwudziestolecie, lata 1945 – 1965, po okresie wielkiego boomu gospodarczego spowodowanego wojną, niosło gospodarce Stanów Zjednoczonych powolne, ale systematyczne pogarszanie koniunktury. Prezydent J.F. Kennedy i jego współpracownicy przygotowali plan naprawy gospodarki. Istotą tego planu było osłabienie roli Banku Rezerw Federalnych (FED), jako banku centralnego państwowego. Bank Rezerw Federalnych od 1913 roku jest prywatną własnością żydowską. Taki przejęty przez państwo bank nie mógłby już okradać rządu USA i obywateli USA za pomocą lichwy. FED też nie mógłby osłabiać pozycji banków prywatnych przez zmuszenie ich do udzielania nisko oprocentowanych kredytów amerykańskim firmom. Kredyty te miały zachęcać do inwestycji i stymulować wzrost gospodarczy. Żeby wymusić na prywatnych bankach zaprzestanie pobierania lichwiarskiego, niszczącego gospodarkę oprocentowania kredytów, rząd USA wyemitował pewną ilość dolarów z nadrukiem „United States Notes”, w odróżnieniu od „Federal Reserve Notes”. Nadruk ten informował o możliwym maksymalnym oprocentowaniu bankowym. Wynosiło ono 2% i zawierało w sobie zarówno koszt udzielenia kredytu, jak również zysk dla banku, ale już bez lichwy. Jak wiadomo – prezydent J.F. Kennedy długo nie żył. On został zamordowany z tego powodu.

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 07 (2018-12-25)

Teatr dla gojów #7

Opublikowany 25-12-2018

Rok 1844, pojawiła się wśród adwentystów kwestia sporna dotycząca dnia świętego, która na zawsze podzieliła adwentyzm.

Rok 1874. Rząd bawarski otrzymał dowody, które potwierdzały istnienie trwającej konspiracji lucyferiańskiej (satanistycznej). Adam Weishaupt, jezuita, profesor prawa kanonicznego odstąpił od chrześcijaństwa i przyjął ideologię lucyferiańską. On nadal uczył na Uniwersytecie w Ingolstadt. W 1770 roku handlarze pieniędzmi, którzy niedawno organizowali Dom Rotszyldów, wynajęli go do poprawienia i unowocześnienia starych „Protokołów Mędrców Syjonu”.

Protokoły zaplanowano w taki sposób, by dać synagodze szatana ostateczne panowanie nad światem. Tak żeby mogli ustanowić ideologię lucyferiańską nad pozostałościami rasy ludzkiej po finałowym kataklizmie społecznym przez zastosowanie szatańskiego despotyzmu. Weishaupt zakończył swoje zadanie 1 maja 1776 roku.

Plan nakazywał zniszczenie wszystkich istniejących państw narodowych, arystokracji, rządów i religii. Cel ten miał zostać osiągnięty przez podział mas ludzi, które nazwał on „gojim”, co oznacza ludzkie bydło. To wprowadzanie podziałów polega na wciąż rosnącej liczbie przeciwstawnych obozów i partii w sprawach politycznych, społecznych, rasowych, ekonomicznych, kulturowych i innych. Przeciwstawne strony miały być potem uzbrojone, a przygotowany „incydent” miał spowodować walkę między nimi i ich osłabienie, aż do likwidacji państw narodowych, rządów narodowych, systemów kulturowych i instytucji religijnych.

W 1776 roku Weishaupt założył zakon Iluminatów dla wprowadzenia tego planu w życie. Słowo „iluminaci” pochodzi od słowa Lucyfer i oznacza „trzymający światło”. Weishaupt używał kłamstwa o rzekomym humanizmie, a celem jego było doprowadzenie do jednego rządu światowego. Rząd światowy miał umożliwić ludziom o udowodnionych zdolnościach umysłowych rządzenie światem – oczywiste kłamstwo. Zwerbował on około dwa tysiące zwolenników. Wśród nich znaleźli się najinteligentniejsi ludzie sztuki, literatury, edukacji, nauki, finansów i przemysłu. Założył on potem loże Wielkiego Wschodu, które miały być ich tajnymi głównymi centralami.

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 08 (2018-12-26)

Teatr dla gojów #8

Opublikowany 26-12-2018

Trzy ośrodki kontroli nad gojami, które są oznaczone obeliskami (symbolami):

 1. Vatican City – religie; kontrola nad umysłami i duszami oraz manipulacja, kłamstwo; odcinanie od wpływów wyższych sfer duchowych; tworzenie konfliktów wewnętrznych; blokowanie rozwoju świadomości u ludzi; blokowanie samodzielnego myślenia u ludzi; pozbawianie ludzi ich wolnej woli;
 2. City of London – finanse; kontrola i manipulacja finansowa; okradanie ludzi z energii życiowej w formie pieniędzy; pozbawianie ludzi ich wolnej woli;
 3. Washington D.C. – służby mundurowe, siły militarne; cyngle, gangsterzy z bronią, wojsko do likwidacji oporu i wprowadzania demokracji.

W 1925 roku jego eminencja kardynał José Maria Caro Rodriguez, arcybiskup Santiago w Chile, opublikował książkę „Wolnomularstwo i jego tajemnice”. Ta książka przedstawia, w jaki sposób iluminaci, sataniści i lucyferianie ustanawiali jedno tajne towarzystwo nad drugim. Autor przedstawia dużą ilość udokumentowanych dowodów. Autor książki pokazuje, że nie tylko masoni 32. i 33. stopnia wiedzą, o co chodzi w lożach Wielkiego Wschodu, w Nowym i Reformowanym Obrządku Palladiańskim Pike’a oraz w stowarzyszonych lożach Adopcyjnych, w których następuje wtajemniczenie żeńskich członków konspiracji. Na stronie 108 powołuje się na autorytet Margiotty, że Lemmi był zacietrzewionym i zatwardziałym satanistą. To było przed tym, zanim Pike wybrał Lemmiego na następcę Mazziniego jako dyrektora Światowego Ruchu Rewolucyjnego (mordowanie ludzi w różnych krajach przy użyciu tzw rewolucji, np. Rewolucja Francuska, Rewolucja w Rosji 1905 i 1917). Ale zanim został wybrany, był wprowadzony w ideologię lucyferiańską.

Wysocy kapłani wiary lucyferiańskiej na tej ziemi wprowadzili cześć szatana w niższych stopniach zarówno lóż Wielkiego Wschodu jak i rad Obrządku Palladiańskiego, a potem zapoznali wybrane jednostki z pełną tajemnicą, że Lucyfer jest bogiem równym Adonai. Pismo Święte wymienia Lucyfera tylko kilka razy – Księga Izajasza 14; Łukasz 10,18; Apokalipsa 9,1-11. Doktryna lucyferiańska jednak stwierdza stanowczo, że Lucyfer przewodził buntowi w Niebie, że szatan jest najstarszym synem Boga (Adonai) i bratem św. Michała, który pokonał konspirację lucyferiańską w Niebie. Nauczanie lucyferiańskie utrzymuje również, że św Michał przyszedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, żeby spróbować powtórzyć to, co zrobił w Niebie – i doznał niepowodzenia. Ponieważ Lucyfer, szatan, diabeł – nazwijcie go, jak chcecie – jest ojcem kłamstwa. Wydaje się, że te duchowe siły ciemności oszukują tak wielu ludzi, jak to możliwe. Bez wchodzenia w spór, przeciętny chrześcijanin powinien łatwo zdać sobie sprawę z tego, że istnieją dwie nadprzyrodzone moce. Jedna, do której odnosimy się jako do Boga, któremu Pismo Święte daje wiele imion. I druga moc – zły, diabeł, która także wydaje się mieć wiele imion. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać jest to, że według Apokalipsy (zakończenia kolejnego etapu rozwoju świata) nastąpi sąd ostateczny.

Czyli rozdzielenie – wg wolnej woli – tych dobrych od tych złych.

Ponieważ każdy ma prawo żyć wg własnej wolej woli. Oczywiście – są zawsze skutki własnych wyborów.

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 09 (2018-12-27)

Teatr dla gojów #9

Opublikowany 27-12-2018

Tajne stowarzyszenia istnieją od setek i tysięcy lat. Odgrywały i odgrywają istotną rolę w polityce i geopolityce. Choćby dlatego, że wielu prezydentów USA, polityków, artystów należało do nich w celu wykonywania poleceń.

Przypomnę przemówienie Johna F. Kennedy, który jawnie i odważnie mówił: – ”Samo słowo „tajemnica” jest odrażające w wolnym, otwartym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury, jak i historycznie, przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń. Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych środkach. Aby rozszerzać swą strefę wpływów poprzez infiltrację (szpiegostwo), zamiast inwazji. Poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów. Poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru (naruszenie wolnej woli). Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny. Maszyna ta łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane. Jej pomyłki są ukrywane, a nie publikowane. Jej przeciwnicy są uciszani (również za pomocą morderstw). Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany.” Waldorf – Astoria Hotel New York City, 27 kwietnia 1961.

Przedstawiam listę najbardziej tajemniczych stowarzyszeń i organizacji:

11. Blackwater – Czarna Woda. Jest ona dostępna w grze pod nazwą miasta w Red Dead Redemption I, II od Rockstar Games – największy deweloper gier na świecie. W serii GTA w części V znajdziemy mnóstwo okultystycznych odniesień. Przypadek? Tu nie ma przypadków!. To nie jest tajne stowarzyszenie, ale najemna, prywatna armia. Działa na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych. Głośno o niej zrobiło się w Iraku, kiedy najemnicy działali bezprawnie. Oferują najemników piechoty, marynarki, policji. W Blackwater pracują nie tylko byli żołnierze US, ale również żołnierze GROM-u. Blackwater z jednej strony pełni bardzo ważną rolę w armii amerykańskiej. A z drugiej strony wykonuje zlecenia, które są niemożliwe do wykonania dla publicznej armii US.

10. The Black Hand. To tajne stowarzyszenie wojskowe na Bałkanach, zostało założone w 1911 roku, w celu wyzwolenia ludności serbskiej z Austro – Węgier. Zaplanowali zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który był dziedzicem tronu austriackiego. To morderstwo uznaje się za bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej.

9. The Order of the Skull & Bones – stowarzyszenie Czaszka i Kości. Elitarna organizacja masońska. Działa na Uniwersytecie w Yale. Została założona w 1832 roku przez Williama Huntingtona Russela. Posiada własną prywatną wyspę. Należą do niej takie rodziny jak: Rockefeller, Vanderbilt, Kery, Bush. Symbole czaszka i kości były używane w starożytności oraz przez policję SS w 3 Rzeszy.

8. Rosicrucians – Różokrzyżowcy. Różokrzyżowcy to wspólnota, która inspirowała się gnozą i kabałą (czarna magia). Przejęli dziedzictwo po Templariuszach. Wyznawali wiarę w boskość człowieka. Odłam masonerii.

7. Ordo Templis Orientis – O.T.O. – Zakon Świątyni Wschodu, lub rzadziej Zakon Wschodnich Templariuszy. Międzynarodowa organizacja religijno – zakonna o charakterze masońskim. Przeszła radykalne zmiany, kiedy mag i satanista zwany „wielka bestia”, Aleister Crowley, przejął przywództwo.

6. Hermetic Order of The Golden Dawn – Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku. Jest to kolejna grupa okultystyczna, która wyrosła z tradycji masońskiej i różokrzyżowców. Kładła znacznie większy nacisk na rytualną magię jak: astrologia, podróże astralne, kryształowe kule. Młody Aleister Crowley był jednym z najbardziej znanych członków zakonu.

5. The Knights Templar – Templariusze. Stowarzyszenie założone prawie tysiąc lat temu jako rodzaj ochrony pielgrzymów w Ziemi Świętej. Byli początkowo nazywani biednymi żołnierzami Chrystusa. Nieoficjalnie był to zakon pielęgnujący gnostycyzm i kabalizm. Jego satanistyczny charakter udowadnia sama masoneria. Niektóre z organizacji wolnomularskich uważają się za spadkobierców tradycji zakonu templariuszy. Część lóż masońskich przyjęła nazwę „Rycerzy Świątyni”, niektóre posługują się też flagami templariuszy. Podczas spotkań przebierają się za templariuszy.

4. Opus Dei. Opus Dei jest formą organizacji w Kościele Katolickim. Badacze twierdzą, że ma ścisły związek ze światem polityki. W jej szeregach znajdują się bankierzy, lobbyści, politycy.

3. Jezuici. Wiele osób uważa, że to zakon jezuitów rządzi światem i jest ramieniem zbrojnym Watykanu.

2. The Freemasons – Masoneria. Masoneria to międzynarodowe stowarzyszenie, częściowo tajne, którego członkowie rozpoznają się za pomocą odpowiednich znaków i emblematów. Wiele ludzi nie orientuje się o sile tej organizacji. Wystarczy popatrzeć na znaki – symbole masońskie, którymi posługują się. Wiele z nich jest podobnych do symboli satanistów.

1. The illuminati – iluminaci. Nazwa „illuminati” oznacza oświeceni, pochodzi od lucyfera czyli niosącego światło. Iluminaci są oświeceni (uważają siebie za oświeconych), ale nie w rozumieniu biblijnym, tylko doktryny okultyzmu. Obecnie jest to ruch społeczny, którego zadaniem jest przekonwertować młodych ludzi na nieświadomych satanistów.

Wszystkie organizacje charakteryzują się związkiem z kabałą, czyli z satanizmem. To jest ich ukryte podłoże działalności. Ten ukryty fakt potęgował dokonywanie przewrotów, spisków i zbrodni. Osoby będące ich członkami są sprzedawczykami, zdrajcami rasy ludzkiej, kukłami międzynarodowej banksterki.

Do wielu z nich należeli Rothschildowie czy inne rodziny bankierskie. Tajne stowarzyszenia służyły i służą do zjednywania inteligentnych ludzi. Dzięki temu bankierzy mogli w łatwy sposób wykorzystywać ich do realizacji własnych celów.

Każda organizacja do funkcjonowania potrzebuje pieniędzy. Jedynym źródłem ich pozyskania są banki. Bankierzy w każdej chwili mogli odciąć finansowanie grupy i spowodować jej rozłam. Zauważ, że nie mówimy tutaj o grupie, która utrzymuje się ze składek członkowskich, tylko o potężnych organizacjach potrzebujących milionowych budżetów do przestępczego przejmowania władzy w różnych regionach świata, w różnych regionach tej planety. Tylko bankierzy mogli doprowadzać rządy i narody do upadku, dzięki władzy nad podstawowymi narzędziami ekonomicznymi. Przykładem może być tu Rosja w 1917 roku.

======

Teatr kłamstwa dla gojów cz. 10 (2018-12-27)

Teatr dla gojów #10

Opublikowany 27-12-2018

Jest to ostatni odcinek z serii: Teatr dla gojów Cześć: #4 – już ograniczona, bo nieodpowiednie treści! – hm. Ja tylko cytuję i powielam ale nic nowego!

Parę słów od siebie z racji, że pojawiają się komentarze i niepotrzebna dyskusja oraz konflikty:

 1. Seria: Teatr dla gojów, ponieważ dla rozgrywających nas od środka siłom jesteśmy tylko ludzkim bydłem, ludzkimi zwierzętami (zgodnie z talmudem). I jeśli myślisz, że kogoś obchodził i obchodzi los rodowitych Polaków z nacji Słowiańskiej, patrząc tylko na samą Europę, to jest to teatr kłamstwa serwowany od pokoleń kosztem życia w biedzie i zniewoleniu, od 2 tysięcy lat. Zobacz obecny stan w Polsce narzucany przez siły żydowskie.
 2. Jeśli myślisz, że osoby, które Ciebie „reprezentują” w życiu religijnym, politycznym a tym samym ekonomicznym – kochają Ciebie, to podlegasz iluzji i jesteś oszukiwany. Bierzesz udział w teatrze kłamstwa i idziesz ku własnemu unicestwieniu.
 3. Ludzie uzyskują tytuły naukowe doktor i współzawodniczą ze sobą, kto będzie prowadził wykład w teatrze: Protestant, Pastor, Ksiądz, polityk itd. Macie treści. Zweryfikujcie te treści, czy jest prawdziwa, czy fałszywa. Nie dajcie się ogrywać i oszukiwać, jak naiwne dzieci we mgle!
 4. Zostałem wychowany w „wierze” katolickiej. Nie stanowi dla mnie problemu zatrzymanie się i zweryfikowanie. Jeśli obecny rytuał w Kościele Katolickim to kult słońca, kult krwi ludzkiej i kult śmierci, a różne religie, mniejsze czy większe są dziełem okultystów, to mam na tyle szacunku sam do siebie, że potrafię powiedzieć: dziękuje, wychodzę. I żyć wg własnych zasad i wartości, które znaczą więcej, niż bieganie po kościołach i ładne prezentowanie się! Kościół – nazwa kojarzy się z kościami, a kości ze śmiercią. To są kulty śmierci. Darujcie sobie komentarze w stylu: zajmij się pan swoją wiarą. Babilon z okultyzmem to nie jest żadna wiara!
 5. Odniesienia komentujących do historii. Do jakiej historii? Tzw historia, jaką znacie z mediów i książek, to świat przedstawiony przez kolegów okultystów. Czyli jedno kłamstwo. Większość teorii naukowych („naukowych”) napisanych zostało przez Jezuitów! Czyli jedno kłamstwo. Jeśli Rothschild wykupił agencje informacyjną Reuters, na końcu 19 wieku, to o czym my tu mówimy? Wcześniej mieliśmy zagładę i podporządkowanie Słowian przez armię cesarstwa Germańsko – Watykańskiego z Watykanu. Illuminati usiłuje od 2 tysięcy lat zniszczyć Słowian. W Polsce jest Komisja Edukacji Narodowej od 1773 roku. Jest ona sterowana przez tą organizację illuminati. Dlaczego wy nie rozumiecie, w jakim teatrze kłamstwa żyjecie?

Obecnie jest 01-01-2019, godz 13.00.
Na kanale TV: History 2, naiwni ludzie mogą się dowiedzieć, skąd pochodzi swastyka. Program przechodzi do starożytności, żadnych konkretów. Po czym łączy pochodzenie swastyki z kosmitami (?!).
Kilka tygodni wcześniej.
Polsat History o pochodzeniu Templariuszy i skąd wzięła się symbolika tajnych stowarzyszeń na banknocie 1 dolar amerykański. Strata czasu – strzępki danych.

To są programy przeznaczone do kontroli naiwnych ludzi i przykładnej dezinformacji oraz tworzenia złudzenia idealnego świata, czyli matrixa. Nie dajcie się podzielić i oszukiwać przewrotnym kłamcom.

======

======

Jezus a Królestwo Agarthy – Danuta Anna Sharma (2019-02-20)

======

Pytania dodatkowe:

Dlaczego Watykan (ekspozytura demonicznych Reptilian (Gadów, Jaszczurów) i „anielskich” Plejadian) od 968 roku (więcej, niż 1000 lat) okupuje Polskę? Bo Polska jest kluczem do wyzwolenia nie tylko naszej przepięknej planety, nie tylko całego Układu Słonecznego. Polska jest kluczem do wyzwolenia wielkiej części Galaktyki (Drogi Mlecznej) spod okupacji sił demonicznych. Tak, w całym Wszechświecie bój idzie teraz o Polskę, o dusze Lachów (Polaków). A kluczem jest Łysa Góra i jej ukryte skarby w postaci Królewskich Krypt Starożytnych Władców Wielkiego Imperium Lechitów.

Oprócz budzących się Lachitów (Polaków), Łysą Górą tak bardzo interesuje się illuminacki CERN oraz inni zainteresowani (loże, „służby”, rządy, Watykan – pierwszy wróg Polaków). Teren Łysej Góry jest na bieżąco zdalnie monitorowany przez cywilizację Plejadian, która chętnie by widziała siebie jako zarządzającą planetą Ziemia, po bliskim już usunięciu z niej rasy gadziej.

======