Kody podświadome

Pytanie, które należy sobie zadać, w jakim stopniu znasz:

  1. mechanizmy psychologii?
  2. siłę wpływu przekonań podświadomych na życie?
  3. wpływ przekonań podświadomych na własne decyzje życiowe?

Wiadomo i należy zdać sobie sprawę z tego, że przekonania podświadome – czyli nieuświadomione – mogą zrobić z człowieka niewolnika na całe jego życie lub człowieka prawdziwie wolnego.
Człowiek prawdziwie wolny używa własnej wolnej woli o tworzenia własnego szczęśliwego życia, które powiększa jego świadomość i percepcję świata. Taki pozytywny rozwój wpływa bardzo pozytywnie na innych ludzi, inne istoty żyjące w tym świecie. A życie jest realizowane zgodnie z zamierzeniem Stwórcy tego świata. Patologia nie blokuje normalności życia.

Pojawiają się wtedy ukryte możliwości, które ujawniają się tylko wtedy, kiedy jest przestrzegany szacunek do siebie i innych indywidualności. W innych przypadkach te ukryte możliwości zaprojektowane przez Stwórcę tego świata nie zaistnieją. Ten świat jest bardzo inteligentną strukturą – dzieło chwali swojego mistrza (jest takie powiedzenie: dzieło chwali Mistrza).

Negatywne kody podświadome są więzieniem własnych przekonań, które może być – i jest – piekłem na ziemi. Ponieważ podświadomość tworzy rzeczywistość życia fizycznego. Jeżeli są wady software podświadomego, to one się ujawnią w życiu fizycznym. Należy obserwować własne życie, aby się zorientować, jakie kody podświadome są w naszej podświadomości.

Na szczęście człowiek dorosły (nie dziecko) – może zmienić te kody podświadome. Aby siebie wyzwolić, zbawić od złego wpływu na swoje życie (zbawić siebie od sabotażu).

Kody podświadome są efektem akceptacji przez świadomość, czyli nas, przekonań własnych lub obcych (obcych wirusów i robaków informacyjnych oraz emocjonalnych; cechy: kopiowanie się i rozprzestrzenianie się na inne jednostki ludzkie; manipulacja świadomością i zachowaniem; są różne metody instalowania tych wirusów informacyjnych).

Kody podświadome mogą być wprowadzone do podświadomości z pominięciem świadomości człowieka, np. kodowanie podprogowe, wpływy typu hipnotycznego, narzucanie myśli i emocji w sposób subtelny (świadomość nie zdaje sobie sprawy, że podlega manipulacji), manipulacja informacyjna (kłamstwo).

Z uwagi na to, że podświadomość jest emocjonalna, wrogowie ludzi stosują metody połączone, tzn. wirusy informacyjne oraz wirusy emocjonalne. To daje najbardziej efektywną kontrolę nad umysłem i emocjami człowieka. Bardzo dobrym przykładem są manipulacje (oszustwa) typu religijnego, które można uznać za bardzo skuteczną broń masowego rażenia. Ludzie zindoktrynowani (odpowiednio zmanipulowani) działają jak bezmyślne roboty, które wierzą w swoją nieomylność. Oni są gotowi zabić każdego, kto myśli inaczej, niż oni. Kontrolerzy takich ofiar indoktrynacji mają nad nimi pełną kontrolę, tzn. nad ich umysłami i emocjami. Skuteczność tej metody kontroli umysłów i emocji typu religijnego (sekty religijne) wynika z wykorzystania uwodzenia emocjonalnego już w okresie rozwojowym dziecka. A dziecko jest bardzo podatne na kodowanie podświadome połączone z odpowiednio spreparowanymi bodźcami fizycznymi, które bardzo skutecznie kodują podświadomość. Wykorzystywana jest tu jedna z cech podświadomości: duża podatność na obce sugestie połączone z dużym ładunkiem odpowiednio spreparowanych emocji rzekomej akceptacji przez manipulatorów (agresorów). Wszystko i tak jest oszustwem, ale z dodatkiem wiarygodności, aby uzyskać zamierzony efekt końcowy.

Dlatego słuszne jest spostrzeżenie: jeżeli ktokolwiek proponuje Tobie gotowy system wierzeń (przekonań), to z całą pewnością jest on Twoim wrogiem.

Przekonania podświadome można podzielić na dwa rodzaje kodów:

  1. takie, które budują nasze sukcesy życiowe w każdym aspekcie życia (podświadomość dba o nasze sukcesy);
  2. takie, które blokują nasze sukcesy życiowe w każdym aspekcie życia (podświadomość przeciwdziała w osiągnięciu naszych sukcesów).

Przyczyną pojawienia się przekonań, czyli wierzeń subiektywnych, są wpływy wewnętrzne i wpływy zewnętrzne, przy współudziale bodźców fizycznych, które mocno oddziaływają na podświadomość.

Zawsze przekonania powstają od kogoś, kto ma dla nas autorytet, np. rodzice; wychowawcy; funkcjonariusze religijni; przestępcy u władzy; agresorzy i wrogowie ludzi działający w „białych rękawiczkach”, którzy wykorzystują bardzo subtelne metody manipulacji psychologicznej i jednocześnie wmawiają ludziom, że to jest dla ich dobra.

Czy zadałeś sobie pytanie: dlaczego troska o Twoje zdrowie ze strony przestępców u władzy stała się taka agresywna? Zapewne przestępcy u władzy (typowe pasożyty społeczne) mają w tym swój interes realizowany kosztem innych ludzi, których okłamują.

Wyjątek stanowią wpływy stosowane z pominięciem umysłu świadomego ofiary, czyli kodowanie bezpośrednie podświadomości za pomocą technik telepatii bezpośredniej lub urządzeń technicznych (w tym broń energetyczna skierowana, psychotroniczna).

Wpływy wewnętrzne to wytworzenie własnych przekonań wynikających z niewłaściwej wiedzy i braku weryfikacji (w oparciu o własną intuicję) tych przekonań oraz wiedzy. Przyczyną jest manipulacja (kłamstwo) z zewnątrz.

Wpływy zewnętrzne to wpływy typu telepatycznego, manipulacji (kłamstw) tworzonych przez manipulatorów (kłamców) lub ludzi, którzy chcą żyć kosztem innych ludzi (pasożyty) lub bezmyślnych ludzi, którzy bezmyślnie powtarzają błędy swoich przodków.

Ofiara manipulacji (kłamstwa) może sama wytworzyć swoje przekonania w wyniku działania manipulatorów. Manipulator osiąga wtenczas to, co chce uzyskać w zakresie przekonań jego ofiary. Ofiara przekazuje następnym ludziom i swoim potomkom te wirusy informacyjne i wirusy emocjonalne.

Zatem manipulator nie musi już osobiście tworzyć przekonań, wystarczy te przekonania tylko zręcznie podtrzymywać znacznie mniejszym nakładem energii i czasu. Ponieważ ofiara manipulacji już samodzielnie zasila energetycznie te wymagane przez manipulatora (pasożyta i wroga) przekonania, bo używa własnej energii życiowej i swojego czasu do tego celu. Dodatkowo taka ofiara dba o to, aby zarazić tymi wirusami informacyjnymi i wirusami emocjonalnymi ludzi, z którymi się spotyka. A manipulator obserwuje to.

Ofiara oczywiście jest pewna faktu, że te jej przekonania są jej własnymi przekonaniami, które ona sama stworzyła. W razie wątpliwości ofiara posługuje się tzw dogmatami, które z założenia nie mogą być zmienione, co opiera się tylko i wyłącznie na tzw wierze w te dogmaty. Ofiara nie ma prawa wątpić w te dogmaty. Jeżeli ofiara ma wątpliwości co do tych dogmatów, używana jest kłamstwo, zastraszanie oraz odcinanie ofiary od jej głosu wewnętrznego, który zawsze mówi prawdę – głos intuicji.

Najtrudniej obronić się przed toksycznymi wpływami ludzi z własnej rodziny, ponieważ odruchowo uważa się tych ludzi za przyjaciół. A tak często nie jest. Są to najbardziej groźni wrogowie.

Jedynym prawdziwym autorytetem jest własna intuicja.
Innych autorytetów brak, z jednym wyjątkiem: Stwórca tego świata. Każdy ma prawo i może się z nim skomunikować bez żadnych pośredników (kłamców i pasożytów).

U ofiary tworzone jest, kodowane (do podświadomości) możliwie duże poczucie winy (ofiara jest winna wszystkiemu) oraz jest niszczony pozytywny obraz samego siebie w sensie psychologicznym, za pomocą zachowań typowo toksycznych (np. fałszywy przyjaciel uprawia krytykanctwo przy każdej sposobności i zapewnia ofiarę, że jest prawdziwym przyjacielem – on kłamie). Równocześnie przedstawiane są człowiekowi tzw wartości moralne dla uzyskania zwiększonej wiarygodności. Kłamcy zawsze opowiadają o moralności, ale nie stosują tych zasad moralnych w swoim życiu.

Dlatego zawsze ważne jest spostrzeżenie: po uczynkach ich poznacie, kim oni są.

Te manipulowanie umysłu i manipulacje emocjami ludzi ma za zadanie blokowanie rozwoju świadomości. Ponieważ dobrze rozwinięta świadomość nie dopuści do zrobienia z człowieka ogłupionego niewolnika, który jest okradany z własnego szczęśliwego życia, z własnej energii życiowej, z własnego ciała fizycznego, ze swojej własności.

Celem robienia z człowieka niewolnika jest kradzież jego energii życiowej. Jedną z form fizycznych energii życiowej jest pieniądz, czyli środek wymiany usług i produktów.

Obraz samego siebie w sensie psychologicznym to wszystkie przekonania człowieka o swojej osobie i o wartości swojej osoby.

Obraz samego siebie to fundament psychologiczny każdego człowieka.

Są dwa obrazy samego siebie, które decydują o życiu człowieka: pozytywny lub negatywny. Dają one konkretne efekty w życiu każdego człowieka.

Ten mechanizm psychologiczny może zapewnić pełne posłuszeństwo manipulatorom (pasożytom), czyli rzeczywistym wrogom ofiary.

Jeżeli zbyt dużo ofiar zaczyna poddawać w wątpliwość określone wierzenia, następuje ludobójstwo – reset. To jest bodziec psychiczny i fizyczny, aby utrzymać wymagane wierzenia, przekonania i posłuszeństwo. Taka kryminalna działalność eliminuje tych, którzy rozwinęli swoją świadomość i odważyli się myśleć inaczej. Okrucieństwo połączone z użyciem zaawansowanych urządzeń technicznych daje zawsze wymagane efekty zamierzone przez manipulatorów (kryminalistów).

Oczywiście to było i jest niszczenie wolnej woli i typowa działalność kryminalna stosowana przez przestępców, pochodzących głównie spoza tej planety.
Dlatego ci kryminaliści zostaną w końcu pociągnięci do odpowiedzialności.

======