Lechistan

======

Fundamenty nowego życia – Współistnienie (2012-06-22)

======

Siergiej Sall. cz. 1/6. Cywilizacja przedpotopowa była bardziej rozwinięta. (2014-03-31)

======

Siergiej Sall. cz. 3/6. Zagadka magicznych kamieni. (2014-04-01)

======

Siergiej Sall. cz. 5/6. Jak nasi przodkowie przetrwali Apokalipsę? (2014-04-03)

======

Original Solar System. Artificial Moon. – Steward Swerdlow (2017-11-04)

Siergiej Sall. cz. 2/6. W jaki sposób przejawia się dzisiaj satanizm? (2014-04-01)

======

Siergiej Sall. cz. 4/6. Czarnej arystokracji przeszkadza tylko ruski naród. (2014-04-01)

======

Siergiej Sall. cz. 6/6. Pozostałości cywilizacji Wedyjskiej. (2014-04-06)

======

======

Terytorium i stolice Imperium Lechitów na przestrzeni wieków (2017-10-26)

======

Czym są Słowiańsko – Aryjskie Wedy? (2015-12-06)

Европа была славянской землёй 300 лет назад. Факты, которые официальные историки не смогут оспорить. (2019-11-15)

======

Edward Sławianin Leh – Symbolika słowiańska (2016-01-18)

======

20 Przykazań Słowian (2019-04-11)

Daj mądre przykazania swoje Rodom Ludzkim, potomkom Rodu Niebiańskiego i Rasy Wielkiej.

Żeby Sprawiedliwość zatriumfowała na naszej Ziemi.

A Kłamstwo żeby zginęło na zawsze z naszego Świata – i nie zostało po nim nawet wspomnienie.

PERKUN (siła duchowa o wielu imionach) powiedział:

 1. Czcijcie Rodziców swoich i utrzymujcie ich w starości, bo jak wy wykażecie troskę o nich, tak i o was zatroszczą się dzieci wasze.
 2. Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów Waszych, a wasi potomkowie będą pamiętać o was.
 3. Brońcie starych i młodych, swoich ojców i matki, synów i córki, gdyż to Krewni wasi. Mądrość i Piękno Narodów Waszych.
 4. Nie twórzcie (cudów) dla dobra własnego. Lecz co Wielkie, twórzcie dla dobra Rodu swojego i Rodu Niebieskiego.
 5. Obmywajcie po pracach ręce wasze, bo kto rąk nie obmywa, to siłę Bożą traci.
 6. Pogłębiajcie w dzieciach swoich miłość do waszej ziemi, żeby nie zachwycali się tylko cudami zamorskimi. Aby dzieci wasze mogły same uczynić cuda wspanialsze i piękniejsze, ku chwale waszej ziemi świętej.
 7. Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro, gdyż przekleństwa na siebie ściągniecie. I nie będzie przebaczenia przez wszystkie dni bez reszty.
 8. Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę, do innych krajów, w poszukiwaniu życia łatwego, ten jest odstępcą Rodu swego. Nie będzie wybaczenia jego Rodu, gdyż odwrócą się Bogowie od niego.
 9. Nie przechwalajcie się siłą swoją łapiąc za broń, lecz chwalcie się sukcesami na polach bitew. Zachowujcie w tajemnicy Mądrość Bożą, a Mądrości Tajnej cudzoziemcom nie dawajcie.
 10. Nie przekonujcie tych ludzi, którzy nie chcą was słuchać i wysłuchiwać słów waszych.
 11. Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego. A gdy do was nieszczęście przyjdzie, pomogą i wam bliźni wasi.
 12. Zachowajcie wasze Sanktuaria i Świątynie od pohańbienia przez cudzoziemców. Jeżeli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy i Wiary Przodków waszych, nawiedzą was lata smutku, krzywd i cierpień.
 13. Nie nadużywajcie chmielonych napojów, miejcie umiar w piciu. Bo kto alkoholu nadużywa, traci ludzki Wymiar.
 14. Utwierdzajcie na Ziemi waszej prawa Niebiańskie, które dali wam Jaśni Bogowie wasi.
 15. Żony – ubrań męskich nie noście, gdyż kobiecość stracicie. Noście Żony to, co wam polega na naturze.
 16. Kochajcie Żony swoich mężów, gdyż oni obroną i oparciem waszym. I całego rodu waszego.
 17. Nie zabijajcie dziecięcia w brzuchu matki. Kto zabije dziecię w brzuchu, ten ściągnie na siebie gniew Boga – Stwórcy Jedynego.
 18. Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego. Kogo cudze nieszczęście raduje, ten do siebie nieszczęście wzywa.
 19. Żyjcie prawami RITA i prawami Boga – Roda – Stwórcy Jedynego. Tymi prawami żyją wszystkie Światy i Ziemie we wszystkich Wszechświatach.
 20. Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary, gdyż Bóg Stwórca Jedyny jest nad wszystkimi Ziemiami i wszystkimi Światami.

======

======

Słowiańscy Królowie Lechii – pokaz map (2019-08-30)

======

My Słowianie (2017-03-10)

======

Istniejemy trochę dłużej niż od roku 966 (2017-02-26)

======

Pytanie do Władimira Putina o Słowian (2016-01-03)

======

Pokolenie (2016-08-27)

======

Krzysztof Tarasiewicz: teraz nie wolno wam się cofnąć ani o krok! Uzupełnienie do odcinka 1 (2016-01-15)

To MY Słowianie podbiliśmy Rzym (2019-09-11)

======

Niemiecka kradzież tożsamości (2019-06-21)

======

Krzysztof Tarasiewicz – my Słowianie, my Polacy (2017-03-10)

======

Krzysztof Tarasiewicz odc. 6 – Wizje i Słowianie (2017)

======

Krzysztof Tarasiewicz – Mowa o Wędrowcach (2017-08-20)

======

Krzysztof Tarasiewicz o Imperium Słowiańskim (2016-01-10)

======

======

Starożytna chińska Ruś PL (1-4) (2015-01-10)

======

Starożytna chińska Ruś PL (3-4) (2015-01-10)

Starożytna chińska Ruś PL (2-4) (2015-01-10)

======

Starożytna chińska Ruś PL (4-4) (2015-01-10)

======

======

Wielka Tradycja Północy – Stara Słowiańska Tradycja, która ma historię 30 tysięcy lat ziemskich

Starożytna wiedza, która wydawała się bezpowrotnie utracona, odradza się.

To nie jest reanimacja na wpół zmarłych, ale przywrócenie waszej pamięci Słowian. Może się to wydawać niewiarygodne, ale każdy zainteresowany znajdzie w głębi swojej pamięci (w swoim wnętrzu) wszystko, co niezbędne do opanowania i pracy w systemie Wielkiej Tradycji Północy.

Moc nieograniczoną można wykorzystać dla dobra siebie i dobra twoich bliskich oraz dobra innych ludzi. Łatwo się tego nauczyć, ponieważ praktyki są proste i dostępne.

Moc jest bardzo inteligentna i zna uczciwe lub nieuczciwe intencje każdego człowieka. Ta konstruktywna Moc nie wspiera złych intencji. Ludzie o naturze demonicznej, uzurpatorzy cudzej wolnej woli, uzurpatorzy cudzego życia i uzurpatorzy cudzej energii życiowej – oni nigdy nie dostaną wsparcia od Mocy.

Każdy z ludzi może świadomie poprosić Moc o pomoc i obronę. To jest istota żywa, która rozumie bardzo dobrze zasady moralne. To jest aspekt Mocy Wszechświata, Mocy Stwórcy.

Uzurpatorzy usiłowali przez ostanie 2 tysiące lat zmusić ludzi do wiary w ich oszustwo i ich kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad ludźmi (Słowianami). Oni usiłowali oszukać ludzi, że są reprezentantami Mocy Świata i Mocy tej planety. Oni stosowali przemoc i zabijali.

Jadnak każdy człowiek ma w sobie, w swoim wnętrzu, bardzo wyraźną informację o Mocy Stwórcy. Tego zapisu żadne kłamstwo nie może zlikwidować. Jeżeli zło będzie usiłowało zniszczyć człowieka, taki człowiek zawsze może prosić tą Moc o pomoc. Prośba o pomoc – zawsze jest wysłuchana. – To jest jedna z zasad działania Wszechświata.

Ta Moc jest jedną w wielu form Mocy Stwórcy.

Ta Moc Wszechświata i Moc Planety – zawsze szanuje wolną wolę.

Jednak ta Moc, z którą łączyli się w sposób świadomy dawni przodkowie Słowian, jest przystosowana do tej planety. Jest to aspekt Mocy Wszechświata. A my ludzie, żyjemy na tej planecie.

Każdy, kto chce, może łączyć się bezpośrednio z Mocą Wszechświata.

Jednak Moc istniejąca na tej planecie jest bardziej przystosowana do ludzi żyjących tutaj, na tej planecie. Moc gwiazdy – Słońca – jest przystosowana do żyjących tutaj ludzi.

Jak się wydaje, łatwiej człowiekowi żyjącemu na tej planecie połączyć się z formą Mocy tej planety i gwiazdy systemu Słonecznego, zamiast z Mocą Wszechświata – bezpośrednio. Chyba łatwiej człowiekowi żyjącemu na tej planecie połączyć się z Mocą Wszechświata za pośrednictwem Mocy tej planety.

Każdy, kto będzie chciał, otrzyma pomoc i wskazówki postępowania w swoim życiu od tej Mocy, czyli od Stwórcy.

Jednak człowiek tworzy samodzielnie siebie, kreuje samodzielnie swoją indywidualność i rozwija swoją świadomość. Człowiek też musi samodzielnie myśleć w swoim życiu i kreować. Człowiek musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie i swoje decyzje.

Tego uczy życie.

Przez tysiące lat wtajemniczeni zachowali wiedzę o Mocy i Pierwszych Początkach Słowian w ciszy i milczeniu. Tradycja Północy była przekazywana z ust do ust w formie pakietów wiedzy przez wiele stuleci. Przekazano zasadniczą esencję wiedzy, niezakłóconą informację o starożytnej wiedzy Słowian. Nasi bardzo, bardzo dawni przodkowie żyli w całkowitej jedności ze światem i w harmonii z planetą Gaja. Oni mieli harmonię w sobie, z otaczającą przestrzenią, z Kosmosem, ze Stwórcą. Oni komunikowali się ze światem za pomocą myśli, odczuć i uczuć oraz za pomocą swojego ducha.

Każdy z ludzi, kto che, może przyłączyć się do praktyk Wielkiej Północnej Tradycji.

Każdy z ludzi, kto chce, może odkryć w sobie wszystkie starożytne możliwości kompletnego i duchowego człowieka, które były obecne u naszych przodków.

W tej chwili (rok 2019), od ponad trzydziestu lat, techniki Tradycji Północy są opanowane przez każdego, kto chce poznać mądrość Przodków. Wielu ludzi używa starożytnej wiedzy i technik, aby pozbyć się dolegliwości i niepowodzeń, przywrócić i wzmocnić zdrowie oraz rozwiązać problemy życiowe.

Celem jest uzyskanie dobrego, szczęśliwego i mądrego życia.

Co jest sensem życia?

Być może sensem życia jest pozyskanie doświadczenia praktycznego, które wynika z powiększania swojej świadomości i swojego rozumienia?

Być może sensem życia jest kreowanie własnej indywidualności?

Co jest największą wartością w życiu?

Być może największą wartością w życiu jest wolna wola?

Być może celem życia jest dobra komunikacja ze Stwórcą, którego warto poznać osobiście?

Każdy, kto chce, może rozmawiać (komunikować się) ze Stwórcą bezpośrednio – bez żadnych pośredników (uzurpatorów).

Taka jest natura człowieka zaprojektowana przez Stwórcę, który szanuje wolną wolę każdej istoty. Takie są możliwości człowieka wg natury rzeczy.

Uczestnicy grup zdrowia trenują w Moskwie, Petersburgu, Yoshkar-Ola, Niżnym Nowogrodzie, Orenburgu, Samara, Saratowie, Sewerodwińsku, Jekaterynburgu, Stawropolu, Białorusi i krajach bałtyckich, Polsce, Czechach i innych krajach.

Шерстенников. Что такое Великая Северная Традиция рассказывает Н. И. Шерстенников. (2014-06-23)

======

Dawno Słowiańskie tajemnice, stopnie wtajemniczenia, moc przewodnika – Grzegorz Skura (2019-08-11)

Zapomniana wiedza Wielkiej Tradycji Północy – Grzegorz Skura (2019-11-05)

======

Centra MOCY w człowieku wg dawnej wiedzy Słowian

Centra MOCY w człowieku wg dawnej wiedzy Słowian, które można naładować mocą:

 1. Centrum mocy umysłu (rozsądku, zasad uczciwości) – centrum mocy: szyszynka;
 2. Centrum mocy miłości (serca, odczuwania siebie i świata, uczuć) – centrum mocy: grasica;
 3. Centrum mocy energii życiowej – centrum mocy: miejsce osadzenia kręgosłupa w miednicy i trochę powyżej – odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Połączenia centrów mocy pomiędzy sobą:

 1. centrum mocy umysłu i centrum mocy miłości łączy się u podstawy szyi człowieka; u podstawy szyi człowieka z przodu jest dołek, wgłębienie; to jest punkt granicy pomiędzy 1 a 2 centrum mocy;
 2. centrum mocy miłości łączy się z centrum mocy energii życiowej na splocie słonecznym; jest to miejsce, w którym łączą się żebra z przodu ciała, czyli tzw. mostek; wewnątrz ciała człowieka jest tam osierdzie i serce; grasica jest pomiędzy mostkiem z podstawą szyi człowieka.

Splot słoneczny, czyli również splot nerwów ciała fizycznego człowieka. Na wysokości mostka (punkt połączenia żeber z przodu).
Ładowanie mocą zaczyna się od splotu słonecznego (drugie centrum mocy).

Anteną do odbioru mocy planety Gaja jest obszar w dolnym odcinku kręgosłupa, u podstawy kręgosłupa. Odbiór pasywnej formy energii, Yin, która daje życie.

Druga antena odbioru mocy naszej gwiazdy w systemie planetarnym, czyli Słońca, jest grasica. Odbiór ognistej i oczyszczającej formy energii, Yang.

Z tych obu anten energia wpływa do splotu słonecznego. Energię można przekierować przez naturalne kanały energetyczne kończyn lub skoncentrować w obszarze własnego ciała fizycznego i ciał energetycznych ponad fizycznych.

Tej energii życia (ciepłej i chłodnej) można użyć do podgrzania:

 • szpiku kości;
 • kości szkieletu;
 • tkanek miękkich ciała fizycznego;
 • warstwy skóry ciała fizycznego;
 • wzmocnienia ciał energetycznych ponad fizycznych.

Podział i rozkład energii Yang i Yin kontroluje automatycznie Moc i podświadomość człowieka. Świadomie nie potrzeba tym sterować.

Centrum mocy całego systemu człowieka jest splot słoneczny. Energia typu psychicznego, którą koncentruje i produkuje podświadomość człowieka. Jest to mana (energia życiowa) niskiego poziomu. W obszarze splotu słonecznego znajduje się podświadomość człowieka.

Połączenie z Mocą Przewodnika zaczynamy na poziomie podświadomości, przy użyciu energii (many) niskiego poziomu. Jest to energia nośna, która napełnia nasz splot słoneczny, naszą podświadomość i nasz system energetyczny: astralny, mentalny niski, eteryczny i fizyczny.

Podświadomość jest podstawowym, głównym generatorem i przetwornikiem energii życiowej niskiej. Jest to energia życiowa niska.

Świadomość człowieka jest zasilana energią życiową średnią, którą dostarcza podświadomość. Świadomość człowieka przebywa w obszarze oka pierwszego, pomiędzy brwiami, nad oczami i trochę w głąb czaszki.

Z nadświadomością (własnym duchem opiekunem) można komunikować się za pomocą anteny, którą jest szyszynka.

Następuje harmonizacja systemu energetycznego niższego człowieka.

Potem Moc Przewodnika komunikuje się również z naszą nadświadomością (naszym opiekunem) i nami, czyli naszą świadomością (świadomością średnią).

Jest to połączenie pełne z całą osobą człowieka – potrójną osobą człowieka.

Wtenczas warunki połączenia z Mocą Przewodnika są prawidłowe.

Aby połączyć się z Mocą, niezbędne jest czucie sercem i uczucie. Niezbędna jest miłość i wola (własna decyzja).

Umysł logiczny nie nadaje się do łączenia z Mocą, ponieważ to nie jest funkcja umysłu świadomego. Umysł logiczny może nie rozumieć rzeczy, które można odebrać tylko jako odczuwanie świata. Umysł logiczny służy głównie do podejmowania decyzji.

Ta wiedza przetrwała w formie symbolicznej, wg której dzieci lepią ze śniegu bałwana z 3 kul śniegu.

======

======

Jan Popko – Kto i dlaczego zniszczył świątynie Polan? Ich moc zacznie się odradzać (2019-08-21)

Bóg (Stwórca) i Jezus (siła duchowa, która nie ma nic wspólnego z religią) – to oni są największymi ateistami.

======

Słowianie Głagolica (2016-10-31)

======

Słowiańskie Runy (2016-11-01)

Przekaz od Prasłowiańskich Przodków – Marzenia Bielińska (2016-10-28)

======

Sarahmata do Polachów czyli Aria Boga-My (2018-03-18)

======

Aria Boga Lachy My – Marzena Bielińska (Łeba) (2017-08-13)

======

Przekaz od Prasłowiańskich Przodków – Marzenia Bielińska (2017-09-10)

======

======

Tommy Robinson na marszu i o Polakach (2017-11-14)

======

Dwóch Polaków jasno i wyraźnie powiedziało, co myśli o imigracji (2017-10-14)

======

Prezydent Turcji Recep Erdogan o Lechistanie (2019-02-02)

Marsz Rosjan – dziadek dobrze mówi. Русский марш – дед хорошо говорит (2016-08-24)

======

Obnażanie Matrixa – Lechicki Dom (2016-01-29)

======

Turcja jako jedyny kraj nigdy nie uznała rozbiorów Lechistanu (Polski), “Poseł Lechistanu jeszcze nie przybył” (2017-10-11)

Caryca Katarzyna 2 – nie była Rosjanką, była Niemką. Zabiła swojego męża, Rosjanina – i przejęła władzę nad Rosją w porozumieniu z Niemcami i Austrią. Była uczestnikiem rozbiorów Polski, razem z Austrią i Niemcami. Rozbiory Polski zostały wykonane na polecenie Watykanu. Watykan został utworzony przez sługi sił ciemności, których przedstawicielami jest rasa jaszczurów.

======

======

Sound of Triglav – Zoriuszka (Звук Триглав – Зориушка) (2018-07-28)

======

Słowiańska muzyka etniczna 432 Hz (2018-03-14)

======

Jaruha – Lechistan, nieznane dzieje Polski 432 Hz (2018-10-29)

Słowiańska muzyka ludowa (Slavic folk music) 432 Hz (2018-04-01)

======

Sati Sauri – Wołanie (2018-11-12)

======

Sabaton – Winged Hussars (polskie napisy) 432 Hz (2016-09-15)

======

======

Słowiańska mantra pomyślności, Славянская мантра процветания, Slavic mantra of weal. 432 Hz (2017-02-15)

======

Słowiańska mantra wewnętrznego wglądu i oczyszczenia. 432 Hz (2018-10-21)

Słowiańska mantra zdrowia, Славянская мантра здоровья, Slavic mantra of health. 432 Hz (2017-03-08)

======

======

Chińska opowieść o Polakach – Czesław Białczyński (2017-06-02)

Jan Popko – Proroctwo o żółtej rasie zalewającej Europę może się spełnić. USA odpadnie z gry (2020-01-04)

======