Metody kontroli umysłu

Wszystkie metody kontroli umysłu testowano nielegalnie na ludziach i bez wiedzy opinii publicznej.

Programy kontroli umysłu rozpoczęto jeszcze przed 2 wojną światową, przed rokiem 1939. Podpułkownik Fletcher Prouty brał udział w programach Paperclip i Blowback, w ramach których krótko po 2 wojnie światowej sprowadzono do USA w tajemnicy przed opinią publiczną m. in. również naukowców z Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Japonii.

1. Jest całkowicie pożądane, aby żaden dokument opisujący eksperymenty na ludziach nigdy nie został opublikowany. Wpłynęłoby to niekorzystnie na opinię publiczną lub spowodowało wniesienie oskarżenia. Dokumenty dotyczące tych kwestii powinny zostać zaklasyfikowane jako tajne.

2. Te zarządzenia nie dotyczą dokumentów, które omawiają kliniczne bądź terapeutyczne zastosowanie radioizotopów i podobnych materiałów. Ponieważ mogą one mieć korzystny wpływ na zaburzenia i choroby u ludzi (wywoływanie chorób u ludzi).

======

Jurij Bezmienow – Dywersja ideologiczna w wojnie informacyjnej (wykład: 1985 rok)

Wojna informacyjna, czyli wojna o świadomość.

Obecnie przestępcy u władzy stosują wojnę o świadomość i o dusze ludzi, którzy żyją na tej planecie (na rozkaz okupantów i wrogów rasy ludzi).

Ta aktualnie prowadzona wojna nazywana jest cov-ID (od stycznia 2020 roku). Przygotowania do tej wojny informacyjnej były zrealizowane co najmniej 20 lat wcześniej (odpowiednia propaganda i naiwność ludzi nieświadomych). Ale udane doświadczalnie działania tego typu są realizowane od roku 1900 (od początku 20 wieku i przez ostatnie 200 lat – od około1820 roku, od zniszczenia poprzedniej ludzkiej cywilizacji, Tartarii).

Wiadomo jest, że 80% sprytu lisa zależy od głupoty kury. Jeżeli przestępcy u władzy wygrają tą wojnę (po raz kolejny), to będzie wiadomo, że ludzie byli zbyt głupi i ponieśli porażkę (po raz kolejny).

======

Agent Specjalny 118 – SQUID GAME w prawdziwym życiu trwa. Czas wyjść z gry! Katarzyna Szewczyk (2021-10-31)

======

Agent Specjalny 096 – “Nowy polski ład”. Czy my dajemy sobą manipulować? Katarzyna Szewczyk (2021-05-26)

Nowy ład i nowy porządek świata – tradycyjne oszustwo i kłamstwo, którego celem jest likwidacja ludzi i likwidacja wolności ludzi.

Historia się powtarza – i będzie się powtarzała tak długo, aż ludzie zrozumieją i przestaną być naiwnymi idiotami (użytecznymi idiotami).

Wrogowie ludzi (uzurpatorzy) od zawsze używają przemocy i oszustwa. Może już czas skończyć z tym cyrkiem, teatrem dla gojów (niewolników)?

Jurij Bezmienow – Sowiecka indoktrynacja społeczeństw zachodnich (wywiad: 1985 rok)

Celem stworzenia “doświadczalnego socjalizmu / komunizmu” przez przestępców u władzy i okupantów rasy ludzi (ponad rządami państw) w Rosji carskiej było zabicie jak największej liczby Słowian oraz użycie tego patologicznego systemu do przejęcia kontroli umysłów ludzi w innych regionach (kontynentach) planety. Dlatego “Wielka Rewolucja Październikowa” w 1917 roku została opłacona dużymi pieniędzmi z banków niemieckich i USA. Dlatego totalitarny system komunistyczny był utrzymywany przy istnieniu za pomocą pieniędzy z banków międzynarodowych i USA.

Masowe morderstwa Słowian w obozach śmierci przez przestępców u władzy służyły również generowaniu energii psychicznej strachu i cierpienia ludzkiego, podobnie jak w hitlerowskich obozach śmierci. Wszyscy “przywódcy”, to znaczy – mordercy ludzi, czcili i nadal czczą Azera Szatana i Archonty. Te demoniczne indywidualności (byty) żywią się ludzką energią strachu i cierpienia (psychicznego i fizycznego). Energia życiowa ludzi i dusze ludzi są cennym nabytkiem, łupem wojennym. Ponieważ rasa ludzi jest w ciągłym stanie wojny z agresorami, którzy nie są ludźmi.

W zamian za to, zdrajcy rasy ludzkiej mają możliwość rządzenia rasą ludzi i życiem kosztem rasy ludzi.

======

Ernst Wolf – 4 Rewolucja Przemysłowa (2022-08-29)

Informacja, która pokazuje, w jaki sposób działają przestępcy u władzy przeciwko ludziom. Oczywiście sztuczna inteligencja również działa przeciwko ludziom.

======

Co powinieneś wiedzieć o telewizorach typu SMART-TV (2017-04-12)

Obecnie montowane wyświetlacze diodowe we wszystkich urządzeniach mają dwie funkcje:
– wyświetlanie obrazu;
– odbiór obrazu z otoczenia na zasadzie działania lustra – to służy inwigilacji ludzi i wchodzeniu w ich prywatne życie.

Dodatkowo są mikrofony, które odbierają wszystkie dźwięki z otoczenia takiego urządzenia.

Informacja o lokalizacji urządzenia również jest pobierana do centralnego systemu baz danych o profilowanych ludziach na tej planecie.

Sprawcy tego procederu przestępczego (agresji psychotronicznej) muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

======

Najmroczniejsze sekrety świata – inwigilacja (2019-07-25)

Elektroniczny obóz koncentracyjny (elektroniczny obóz śmierci) dla ludzi.

Ludzie od dawna latają na Księżyc oraz Marsa i Saturna (2018-02-03)

Dr Rauni Luukanen niedługo po udzieleniu wywiadu zmarła, oczywiście jest to “przypadek”.

======

darknet – drugie dno internetu (2016 rok) fragment

======

Chemiczne metody zmiany zachowania u ludzi zgodnie z celami manipulatorów (przestępców u władzy) – brak buntu u ludzi i bierność, podatność na propagandę kłamstwa w TV i innych mediach:

 1. hormony żeńskie (estrogen) dodawane do wody (miasta Europejskie) i do żywności powoduje zniewieścienie mężczyzn i zanik cech męskich;
 2. hormon miłości (oksytocyna) podawana ludziom w formie sprayu (aerozolu) rozpylane razem z chemtrails, powoduje: uległość, ufność, szczodrość, współpracę, potrzebę ochrony innych (stosowane np. do zaakceptowania tzw. uchodźców islamskich przez ludzi z Europy; ci tzw. uchodźcy są pasożytami społecznymi, ponieważ chcą oni żyć na cudzy koszt i z cudzej pracy; oni dostają pieniądze, aby się rozmnażać; przestępcy u władzy sprowadzili ich za ukradzione pieniądze od ludzi z Europy aby zniszczyć i zlikwidować rasę białą w Europie – to jedna z metod likwidacji, oprócz tzw. szczepionek);
 3. fluor – dodawany do wody ludziom już w hitlerowskich obozach śmierci w celu uniknięcia buntu i spowodowania apatii (wpływ negatywny na władze umysłowe i psychiczne u ludzi); obecnie fluor dodawany jest do wody wodociągowej wielu miast; fluor to jest bardzo silna trucizna, nawet w małych dawkach; powoduje raka i wypiera wapń z organizmu; fluor dodawany jest do pasty do zębów jako rzekomy dodatek medyczny (powoduje stan zapalny dziąseł, cofanie się dziąseł i stan zapalny jamy ustnej);
 4. zatrucie żywności glifosatem (Roundup) oraz chemicznymi dodatkami do żywności; w Polsce przeciętny obywatel polski zjada około 4 kg chemii dodanej do żywności w ciągu roku; to są olbrzymie pieniądze dla przestępców; 4 kg x 38 milionów ludzi = 152 tysiące ton zabójczych środków chemicznych w żywności w ciągu jednego roku; ta trucizna powoduje masowe zachorowania na raka i śmierć wielu ludzi; kryminaliści i kolaboranci z rządu nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za ludobójstwo.

======

Tajne metody niszczenia ludzi w Polsce (metody operacyjne) – Witold Hake (2020-06-16)

======

Mind Control. Weszli mi do głowy. Ja im tego nie odpuszczę. – Pani Patrycja (2020-06-15)

Dostrojenie urządzeń mikrofalowych (fale elektromagnetyczne) do fal mózgowych człowieka zaatakowanego przez przestępców psychotronicznych.

Mapowanie ośrodków w mózgu: słuchu, wzroku, myśli, emocji, motorycznych.

Takie przestępstwa na ludziach robił dr Josef Mengele w czasie 2 wojny światowej. Mordowanie ludzi z premedytacją. Niszczenie życia ludziom z premedytacją. Za taką kryminalną działalność należy się kara śmierci dla sprawców.

======

Infradźwięki, mikrofale i nano chipy – Marek Podlecki (2016-03-03)

Marek Podlecki, dziennikarz polski, który rozpowszechnił informację o szczepionkach na tzw. świńską grypę w 2009 roku. Szczepionki były zakażone wirusem tzw. ptasiej grypy. Marek Podlecki kontaktował się w sprawie szczepionek z Jane Burgermeister, dziennikarką ze Szwajcarii i Austrii.
Marek Podlecki był prześladowany za pomocą broni energetycznej skierowanej (mikrofale elektromagnetyczne) przez ostatnie kilka lat przed swoją śmiercią. Oficjalnie został pobity przez nieznanych sprawców i w wyniku tego pobicia – zmarł 14-03-2020.
Jane również została zamordowana.
Wcześniej z Jane i z Marka przestępcy usiłowali zrobić ludzi niepoczytalnych (wariatów). Jane nie udało się przestępcom u władzy osadzić w szpitalu psychiatrycznym.
Prosta dedukcja daje wnioski, kto miał w tym swój interes i dlaczego.

VTV Wytypowani do tajnego programu mind control – Witold Hake (2022-06-30)

======

Tajemnicze okradanie mieszkań. Metody Mind Control (metody operacyjne) – Ewa Pawela i Witold Hake (2020-06-14)

======

Opresje mind control – Eva Sedláková (2015-12-02)

======

Okupacja mojego umysłu – Pani Bożena z okolic Sochaczewa (2019-04-24)

======

Codzienna walka z kontrolą umysłu – Pani Maria (2019-04-25)

======

Hipnotyczne i narkotyczne metody kontroli umysłu

Stosuje się hipnozę i nakazy post hipnotyczne łącznie z narkotykami, np. barbiturany, alkohol, heroina, amfetamina, LSD, pentotal sodu. Przykładowe cele: nieświadomi mordercy bądź agenci służb specjalnych (sztuczne wytwarzanie wielorakich osobowości) i wprowadzanie do umysłów ofiar wspomnień kamuflażowych.

Np. program o nazwie Monarch opiera się na sztucznie wytworzonych traumach, które są odpowiedzialne za rozczepienie osobowości ofiary. Podczas tego procesu świadomość rozczepia się na kilka osobowości. Lekarze biorący udział w programie preparują następnie osobowość, która na zlecenie służb specjalnych przeprowadza działania, o których jej właściciel nic nie wie. Początki programu Monarch datują się na II wojnę światową. Niemieccy psychiatrzy, którzy w czasie wojny pracowali w Niemczech, nazywali tą metodę “programowaniem marionetek”. Ten program jest szokujący, gdyż do rozczepiania osobowości najbardziej nadają się dzieci. Ponieważ najbardziej są one skłonne do tworzenia wielorakich osobowości w wyniku traumatycznych przeżyć, np. zmuszanie do uczestniczenia w obrzędach satanistycznych (reżyserowanych przez służby specjalne) lub filmach pornograficznych. Dziecko wypiera gwałty i wstrząsy nerwowe i wykształca inną osobowość, która nic nie wie o tych strasznych przeżyciach.

======

dr Andrzej Kaczorowski – Tajne laboratoria wojskowe. Hipnoza używana do kontroli umysłów. (2020-05-02)

Kontrola umysłu (mind control) nielegalne grillowanie ludzi na odległość (2017-01-20)

======

Dokument NASA ujawnia kryminalne działania przeciw ludzkości (2013-10-02)

======

Elektroniczne metody kontroli umysłu

Badacze Walter Bowart, Martin Cannon i inni natknęli się na metodę psychoelektryczną, która w tajnych operacjach mogłaby odgrywać bardzo znaczącą rolę.

Jak się wydaje, naukowcy CIA opracowali technologię o nazwie Radio Hypnotic Intracerebral Control – Electronic Dissolution of Memory (RHIC-EDOM, radiohipnotyczna kontrola wewnątrz mózgowa – elektroniczne wymazywanie pamięci).

Techniki te mogą wywoływać na odległość hipnotyczne stany transowe, sugerować rozkazy lub całkowicie wyczyścić pamięć. RHIC wymaga wewnątrz mięśniowego implantu, który stymulowany jest w taki sposób, że uaktywnia rozkazy post hipnotyczne. W rozdziale II zajmiemy się dokładnie ziemską technologią implantacyjną (bo są metody stosowane przez obcych). Za pomocą EDOM wywołuje się sztucznie stan dziury czasowej, taki jak występuje przy porwaniach przez UFO. W tej metodzie wspomnienia są całkowicie wymazywane, gdyż synaptyczne przekazy informacji z określonych obszarów mózgu są blokowane.

W końcu XIX wieku wielu naukowców sądziło, że mózg ludzki, podobnie jak gąbka, stanowi dużą, jednolitą konstrukcję sieciową. Później odkryto, że istnieją dwa rodzaje komórek. Impuls nerwowy z neuronu przesyłany jest przez akson i przekazywany przez synapsy do innych neuronów. Niektóre aksony osiągają długość jednego metra i grubość kilku mikrometrów:

 1. komórki nerwowe – ich liczbę szacuje się na około 100 miliardów;
 2. komórki glejowe – jest ich około 10 do 50 razy więcej niż komórek nerwowych.

Komórki nerwowe są odpowiedzialne za gromadzenie i przekazywanie informacji. Komórki glejowe spełniają inne funkcje, takie jak rozkładanie trujących produktów przemiany materii. Komórki nerwowe mogą odbierać sygnały elektryczne i chemiczne, łączyć je i przesyłać dalej jako impulsy elektryczne, by przekazać je do innych komórek. Po jednej stronie znajduje się na ogół dobrze rozgałęziony splot wielu wypustek, tzw. dendrytów. Tę stronę można porównać do odbiornika radiowego. Tutaj docierają sygnały. Z drugiej strony odchodzi z ciała komórki długa wypustka – akson. Aksony mogą się na końcu silnie rozgałęziać i służyć jako nadajnik przekazujący sygnały. Na tych rozgałęzionych końcach wytwarzają się styki do innych komórek nerwowych.

Nazywa się je synapsami.

W przeciwieństwie do stacji radiowych, komórki nerwowe przesyłają sygnały nie za pomocą fal elektromagnetycznych, lecz prądu elektrycznego. EDOM zakłóca działanie synaps i tym samym hamuje przepływ informacji między komórkami nerwowymi. Według specjalistów od RHIC-EDOM zakłócenie to może być wynikiem psychofizjologicznych reakcji na mikrofale. Jeśli synapsy (styki komórek nerwowych) nie działają prawidłowo, uzyskiwane informacje nie mogą być przetwarzane w mózgu.

Pierwsze publiczne pogłoski o technologiach RHIC-EDOM pojawiła się w końcu lat 1960. W 1969 roku były agent FBI napisał pod pseudonimem Lincoln Lawrence książkę pod tytułem “Were We Controlled?”. Są w niej obszernie omówione techniki prania mózgu. Badacze Walter Bowart i James Moore również otrzymali informacje o tej technologii. James Moore twierdzi, że opracowali ją wojskowi w celu stworzenia żołnierzy zombi.

Normalnie mózg otrzymuje z rozmaitych źródeł, jak wzrok, słuch itp. – najróżniejsze sygnały elektryczne. Te spostrzeżenia wytwarzają emocje.

Wojskowi mogliby za pomocą technologii RHIC-EDOM stymulować agresję i tak zaprogramować żołnierza, by ten na polu bitwy wykonywał swoją pracę jak robot i bezmyślnie wypełniał rozkazy.

Jeśli ta technologia istnieje, to zdaniem wielu badaczy mind control, mogłaby wyjaśnić wiele zagadek, związanych ze zjawiskiem uprowadzeń przez UFO:

 1. EDOM powoduje dziury czasowe, występujące podczas uprowadzeń przez UFO;
 2. implanty, odkryte u uprowadzonych przez UFO, mogły być przeznaczone do celów RHIC;
 3. za pomocą RHIC można wytwarzać stany hipnotyczne i prawdopodobnie sztucznie wywołać nawracające przeżycia z porwań przez UFO.

Istnieją też informacje na temat bliskich spotkań z ufo (obcymi), których nie da się wyjaśnić w prosty sposób technologią RHIC-EDOM. Należą do nich:

 1. Bliskie spotkania z UFO trzeciego stopnia. Podczas spotkania typu CE3, świadek widzi w pełni świadomie obce istoty obok UFO. Nie zostaje jednak przez nie uprowadzony do UFO i potrafi przypomnieć sobie to wydarzenie w pełni świadomie bez hipnozy regresywnej.
 2. Uprowadzenia przez UFO typu CE4. Są one obserwowane przez niezależnych świadków, dla których jest to CE3.
 3. Kompleksowe uprowadzenia przez UFO, w których poszkodowanych jest więcej osób potwierdzających swe przeżycia niezależnie od siebie.

W 1977 roku przed amerykańskim Kongresem odbyły się przesłuchania w sprawie nielegalnych eksperymentów CIA z narkotykami. Senator Richard Schweicker przeprowadził z lekarzem MKULTRA dr Sidneyem Gottliebem rozmowę o technologii RHIC. Dr Gottlieb w obecności kongresmanów zaprzeczył, jakoby program MKULTRA obejmował RHIC – EDOM. Potwierdził jednak, że interesowano się, czy ludzie wystawieni na działanie pola elektrycznego są podatniejsi na hipnozę. Na pytanie, czy mikrofale mogą wymazywać pamięć u zwierząt, dr Gottlieb odpowiedział twierdząco.

Ponieważ programy mind control są objęte przepisami “Need to Know”, możliwe jest, że technologie te rozwijano w takich podprogramach, jak MKNAOMI, MKACTION, MKSEARCH itp. Dr Gottlieb wiedział tylko o eksperymentach CIA. Jest natomiast zupełnie możliwe, że nad tymi technologiami pracowały inne instytucje.

W dalszych rozdziałach zajmiemy się jeszcze dokładniej tymi wskazówkami i wykażemy, że jednostki wojskowe rzeczywiście są zamieszane w zjawisko uprowadzeń przez UFO i wykorzystują owe psychotroniczne technologie.

======

Architekci kontroli. Egregory (kształty myśli). Jak jesteśmy sterowani? (2019-08-28)

======

Architekci kontroli. Egregor (kształty myśli) kontra deszcz. Obnażanie matrix (2018-04-09)

Nie uwierzysz w to, co zobaczysz. Oni wiedzą, jak nami manipulować (2017-02-02)

Kontrola zdalna, za pomocą technologii elektromagnetycznej (broń energetyczna skierowana).

======

Telepatia syntetyczna, zdalna kontrola motoryczna i sztucznie wywołane opętanie

Poważne oznaki przemawiają za tym, że trwają prace nad skonstruowaniem broni wywołującej objawy schizofrenii paranoidalnej.

We wczesnych latach 1960, gdy “Life Magazine” zaliczył dr. Patricka Flanagana do czołowych naukowców, był on jeszcze nastolatkiem. Mając 15 lat, wynalazł on neurofon. To elektroniczne urządzenie może przekazywać dźwięki lub informacje do mózgu przez kontakt ze skórą. Kiedy skóra drży lub jest pocierana, wykazuje reakcje piezoelektryczne – wytwarza sygnały elektryczne i fale skalarne. System nerwowy odbiera przez skórę ciepło, elektryczność i inne doznania. System nerwowy przekształca je w sygnały, które są transportowane do mózgu. Gdy one tam dotrą, są dekodowane i przekształcane w informacje. Neurofon wykorzystuje to zjawisko, aby wgrać dźwięki bezpośrednio do mózgu. Tak przekazane dźwięki są o wiele bardziej wyraźne niż te odbierane za pomocą ucha. Testowana osoba słyszy je, jak gdyby powstawały one w mózgu, tak jak podczas telepatii (naturalnej lub technologicznej).

Dla osób z upośledzonym słuchem odkrycie to jest niezwykle obiecujące. Dr Flanagan chciał swoim wynalazkiem pomóc ludziom niesłyszącym. Zanim otrzymał na niego patent, musiał dokonać prezentacji. Gdy głuchy urzędnik Urzędu Patentowego zaczął z pomocą neurofonu słyszeć, wynalazek opatentowano.

Wkrótce po opatentowaniu wynalazek został skonfiskowany przez Agencję Obronno – Wywiadowczą (Defense Intelligence Agency – DIA). Widocznie wywarł on na DIA takie wrażenie, że miała w planach tajne wykorzystanie tej technologii.

Z racji narodowego bezpieczeństwa zabroniono Flanaganowi mówić o wynalazku i dalej nad nim pracować. [Typowe metody działań: ukraść wynalazek i zabronić o tym wynalazku mówić. Te gangsterskie metody działań dotyczą wszystkich wynalazków free energy. Uzurpatorzy kradną technologie, które należą do wszystkich ludzi w tej cywilizacji.]

Z czasem zakaz ten zniesiono, tak że każdy może kupić neurofon w firmie Earthpulse.

To, że DIA lub inne agencje wykorzystywały ten wynalazek bynajmniej nie w celach medycznych czy dobroczynnych, jest oczywiste.

Możliwe, że był on stosowany łącznie z narkotykami w eksperymentach mind control (nielegalnych eksperymentach).

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dr Flanagan wynalazł neurofon, biofizyk dr Allan Frey z General Electric Advanced Electronic Center (Centrum Zaawansowanej Elektroniki i Elektryczności Ogólnej) Uniwersytetu Cornelia opublikował w czasopiśmie “Aerospace Medicine” odkrycie, które weszło do historii pod nazwą słyszenie przez mikrofale.

Dr Frey odkrył, że narządy słuchu człowieka reagują na określoną częstotliwość elektromagnetyczną. Te reakcje następują natychmiast. Osoby, które zostały napromieniowane przez dr. Freya falami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości, słyszały w swoich głowach brzęczenie i stukanie. Dr Frey stwierdził nawet, że podobnie jak w wypadku neurofonu, także osoby głuche odbierały te dźwięki. Z doświadczeń wysnuł wniosek, że mózg jest wydajnym odbiornikiem. Najbardziej wrażliwy na fale elektromagnetyczne obszar znajduje się w pobliżu płatów skroniowych.

Dalsze badania spowodowały odkrycie, którego dokonał w 1973 roku dr Joseph Sharp. Prowadził on w szpitalu wojskowym (Walter Reed Army Hospital) doświadczenia z pulsacyjnymi audiogramami mikrofal. Audiogram powstaje w wyniku skomputeryzowanego przekształcenia mówionych wyrazów. Dr Sharp kazał się zamknąć w izolowanym pomieszczeniu i napromieniować tymi falami.

Po doświadczeniach relacjonował, że w głowie słyszał słowa. Niedługo później pracujący dla Agencji Zaawansowanych Badań i Projektów (Advanced Research Project Agency – ARPA) dr Robert O. Becker wyraził opinię, że eksperymenty te mogłyby mieć znaczenie dla tajnych operacji wojskowych. Prezentował on pogląd, że wywołane sztucznie głosy w głowie wroga doprowadziłyby go do szaleństwa.

Z drugiej strony, przekazywane przez mikrofale posthipnotyczne rozkazy mogłyby służyć zabójcom politycznym jako bodziec do działania. Jeśli ktoś jest prześladowany przez te głosy, sztucznie wgrywane do głowy, postrzega się go powszechnie jako schizofrenika albo paranoika. Obecnie różne organizacje mind control znają więcej takich przypadków, tak że znaleziono nawet dla nich nazwę.

Te ofiary kontroli umysłu określa się mianem: wavie (dźwięk).

Technologie kontroli umysłu. V2k syntetyczna telepatia (2017-05-20)

Poza wytwarzaniem syntetycznej telepatii, mikrofale można obciążyć odpowiedzialnością za zmianę zachowań. Zastosowanie broni typu Soft Kill rozciąga się na całą dziedzinę wojskowości. Ich wykorzystanie obejmuje rozpraszanie dużych zbiorowisk ludzkich (rozpędzanie manifestacji), akcje antyterrorystyczne (paraliż atakowanych osób, stany psychiczne: histeria, paniczny lęk etc) i prowadzenie taktycznych działań wojennych, a także nadzór nad więźniami.

Kiedy moc fal elektromagnetycznych (synchronizacja) zostanie sprzężona z centralnym systemem nerwowym, występują reakcje przypominające opętanie przez szatana. Te efekty określa się mianem remote – motor – control (kontrola motoryczna na odległość – RMC). Dyspozytor tej broni może kontrolować na odległość przeróżne reakcje mięśniowe. Należy do nich także mowa.

RMC może posłużyć do sztucznego wywołania zawału serca, symulowania napadów duszności i kontrolowania mięśni odpowiedzialnych za mówienie. Można zneutralizować lub zabić ofiarę, wytwarzając dzięki stymulowaniu mięśni słowa, które wydobywają się z jej ust, chociaż dana osoba wcale nie chce mówić.

======

Mariusz Max Kolonko – O tajnej broni Stanów Zjednoczonych (2013-04-29)

======

Telemetria neuronów i telemetria człowieka
(Remote – neural – monitoring)

Wszędzie na Ziemi naukowcy próbują dociec, jak połączyć mózg z komputerami, bazami danych i kamerami wideo. Naukowcy usiłują zbudować komputer, który mógłby być kierowany myślami operatora. Obcy z ufo logują się do swoich komputerów za pomocą fal mózgowych, które są niepowtarzalne. Podobnie, jak odciski palców u rąk. Sterowanie komputerami występuje za pomocą myśli – modulowanych fal mózgowych.

Następnym krokiem byłoby komunikowanie się za pomocą myśli przez sieć komputerową. Takie osiągnięcie miałoby ogromne zalety przede wszystkim dla osób kalekich. Niepełnosprawni mogliby za pomocą fal mózgowych sterować wózkami inwalidzkimi czy obsługiwać urządzenia. W maju 1996 roku naukowcy z politechniki w Sydney w Australii zaprezentowali tzw. mind switch (MS).

Dzięki MS osoba testowana może sterować urządzeniami elektrycznymi za pomocą fal mózgowych.

Wskutek procesów komunikacyjnych miliardów neuronów, w mózgu dochodzi do wyładowań prądu, które można zmierzyć na zewnątrz głowy elektroencefalografem (EEG). Interpretacja tych sygnałów jest niezwykle trudna, gdyż powstają one w ogromnych ilościach. Różne obszary mózgu reagują przy częstotliwościach od 3 do 50 herców (dlatego stosowana jest częstotliwość 50 Hz w sieci elektrycznej – w celu zakłócania pracy układu nerwowego człowieka).

Kiedy człowiek się odpręży, mózg produkuje fale elektromagnetyczne w zakresie od 8 do 13 herców. Inne częstotliwości odpowiadają stanowi snu lub intelektualnej aktywności. Kiedy człowiek jest podniecony, produkuje fale w zakresie od 13 do 15 herców. Tabela podaje częstotliwości bioelektryczne, wytwarzane przez poszczególne obszary ludzkiego mózgu.

Obszary mózgu Bioelektryczne częstotliwości rezonansowe [Hz]Wywoływane reakcje
Kora ruchowa10Oddziaływanie na nerwy motoryczne
Kora słuchowa15Dźwięki docierają bezpośrednio do mózgu
Kora wzrokowa25Obrazy docierają bezpośrednio do mózgu
Kora czuciowa9Odczuwanie urojonych odczuć
Centrum myślowe20Podświadome myśli, myśli

Rysunek: ingerencja w fale mózgowe człowieka za pomocą odbitych od jonosfery fal wysokich częstotliwości i powodowanie określonych stanów umysłowo – psychicznych u ludzi (np. apatia, depresja);
również za pomocą takich fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (mikrofal) można manipulować pogodą na planecie, wywoływać sztuczne trzęsienia ziemi (np. tsunami w wyniku sztucznego trzęsienia ziemi 26-12-2004, Ocean Indyjski – śmierć poniosło około 300 tysięcy osób), wywoływać wybuchy wulkanów, wywoływać tajfuny, powodować suszę na określonym terytorium (np. Polska 2017 i 2018 rok), powodować powodzie – i wpływać na ekonomię całych państw.

======

======

Projekt HAARP. Co to jest HAARP? (2013-11-23)

======

Projekt HAARP – częstotliwość a kontrola umysłu (2014-01-03)

======

Projekt HAARP – programowanie narodu (2013-12-07)

======

Tektoniczna i klimatyczna broń HAARP (S.A.Sall) (2013-06-18)

======

Promienie śmierci – wojna psychotroniczna trwa od dawna (2018-07-13)

======

Polaraxa 67: HAARP, Die Glocke, Maszyna Z i inne egzotyczne technologie (2019-02-10)

Projekt HAARP – oznaki destruktywnego działania (2013-12-21)

======

Projekt HAARP – kontrola pogody (2013-12-14)

======

Totalna broń HAARP (2018-08-24)

======

HAARP terroryzuje kraje świata – Benjamin Fulford (2012-06-13)

======

Antyrosyjski antycyklon – Nikołaj Lewaszow cz.1 (2014-07-15)

W 2010 roku przestępcy z USA użyli broni pogodowej (dziury ozonowe w jonosferze) i broni geologicznej (podgrzanie skorupy ziemskiej za pomocą magmy) przeciwko ludziom w Rosji. W 2003 roku w Europie użyli oni broni pogodowej do wywołania upałów, gdzie temperatura powietrza sięgała 60 stopni Celsjusza.

======

(2022-09-08) Broń klimatyczna

======

======

ядерный взрыв на фукусиме был спланирован. физик ядерщик раскрыл правду о причинах катастрофы на аэс (2019-03-12)

======

======

Jan Popko – chemiczne smugi i promienie śmierci (2017-07-13)

======

Jan Popko – ziarna życia i śmierci, programowanie ludzi (2017-07-02)

Jan Popko – mind control można zablokować (2017-06-14)

======

Technika chemtrails – aluminium, główny składnik chemtrails, nie występuje w przyrodzie jako czysty metal. Aluminium i wiele innych metali ciężkich, toksycznych dla ludzi i przyrody, służy do odbijania mikrofal i kierowania ich na powierzchnię planety.

Aluminium to bardzo silna trucizna dla ludzi, która powoduje objawy choroby Alzheimera. Aluminium osadza się w mózgu, a organizm nie potrafi tego usunąć. Zatem wzrasta stężenie tych trucizn w miarę upływu czasu.

Aluminium powoduje również stan zapalny organizmu, który prowadzi do chorób, w tym do raka.

Promieniowanie elektromagnetyczne również powoduje raka. Źródła skażenia elektromagnetycznego są wszędzie: telefony komórkowe, anteny telefonii komórkowej, radary umieszczane blisko miejsc zamieszkania przez ludzi, mikrofale HAARP, Wi-Fi.

Zatruwana jest cała biosfera planety, w tym rośliny, owady, zwierzęta. Stężenie aluminium w glebie wzrasta. Rośliny ulegną zniszczeniu. Pszczoły, które zapylają rośliny, giną masowo od aluminium. Zatem nie będzie owoców i zbóż bez zapylenia kwiatów, które służą jako pokarm.

Kryminaliści opryskują planetę trucizną od 1998 roku za pieniądze okradanych podatników. Nikt z tych pasożytów u władzy nie zapytał ludzi żyjących na tej planecie, czy chcą być oni zatruwani. Jak zwykle – całkowita samowola i bezkarność przestępców u władzy.

Aby produkować te trucizny w ilościach tysięcy ton o bardzo precyzyjnym i złożonym składzie, potrzebna jest odpowiednia technologiczna możliwość. Jedynymi możliwymi producentami tych trucizn są koncerny farmaceutyczne i zakłady chemiczne.

A samoloty załadowane odpowiednim oprzyrządowaniem za duże pieniądze, latają i rozpylają tą truciznę prawie codziennie. A to dużo kosztuje – pieniądze podatników są używane do tych celów.

======

Australijskim naukowcom udało się wzmocnić te zmiany sygnałów tak, żeby można było uruchomić przełącznik. Testowana osoba miała przymocowane do głowy elektrody, które rejestrowały zmiany sygnałów w zakresie 5-15 mikrowoltów i wzmacniały je 150 tysięcy razy. Każdy ruch był kierowany przez mózg i wytwarzał wyładowania prądu. Podczas prowadzonych w Sydney doświadczeń udało się poruszać robotami – zabawkami i kierować elektrycznymi samochodzikami. Po tym sukcesie amerykańscy i japońscy producenci zabawek zainteresowali się tym wynalazkiem.

Na Uniwersytecie Tottori w Osace w Japonii naukowcy przeanalizowali sygnały EEG, wytwarzane przez daną osobę, kiedy ta wymawia konkretne słowo. Komputer przypisuje mu określoną częstotliwość. Oznacza to, że komputer rozpoznaje i rejestruje sygnały, wytworzone przez pomyślenie słowa i może je odtworzyć. Ta metoda powinna pomóc ludziom, którzy cierpią na choroby degeneracyjne systemu nerwowego i nie są w stanie kontrolować ciała na tyle, aby móc się komunikować. Badania znajdują się jeszcze w początkowym stadium i z lepszymi komputerami szybciej osiągnięto by sukces. (rok 2001 lub wcześniej)

Obecnie stosuje się nielegalnie doświadczenia mind control na ludziach. Do fal mózgowych człowieka dopasowuje się częstotliwości mikrofalowe elektromagnetycznej i następuje podsłuch myśli, obrazów widzianych przez człowieka, bodźców słuchowych. Sztuczna inteligencja obsługująca urządzenia szybko się uczy i prowadzi z ofiarą mind control komunikację za pomocą słów i języka ofiary. Dopasowanie elektromagnetyczne dotyczy ośrodka mowy w mózgu. Jest to nękanie w czasie 24 godzin / 7 dni w tygodniu.

Wojskowi również angażują wszystkie środki, by skonstruować komputer, którym można by zarządzać dzięki technologiom mind control. W Laboratorium Alternatywnych Technologii Kontrolnych (Alternative Control Technology Laboratory) w bazie lotniczej Wright Patterson w Dayton w Ohio naukowcy próbują wykorzystać sygnały EEG w symulatorach lotu. W laboratorium Armstronga skonstruowano kabinę pilota, która porusza się na osiach. Podczas testów udawało się regularnie zmieniać położenie kabiny jedynie dzięki wzmocnieniu lub przytłumieniu prądów mózgowych. Według eksperymentatorów, przełożenie prądów mózgowych na ludzkie rozkazy tkwi jeszcze w powijakach. Dr Hohnsbein z Federalnego Urzędu Medycyny Pracy w Berlinie jest przekonany, że nigdy nie będzie możliwe, by człowiek pomyślał “w lewo” lub “prosto, szybko” i automatycznie pojechał w wybranym kierunku.

Jedną rzecz potwierdzają wszakże wszyscy naukowcy. Wraz z rozwojem technologii komputerowej i wzrostem zasobów pamięci, jesteśmy coraz bliżej dnia, w którym mózg będzie całkowicie połączony z komputerem.

Po tym krótkim wypadzie na obszar oficjalnej nauki, chcielibyśmy teraz pójść za pewnymi wskazówkami i zająć się kwestią, czy to trzymane w tajemnicy przedsięwzięcie nie zostało już przypadkiem uwieńczone sukcesem.

Trzeba sobie uzmysłowić fakt, że przede wszystkim w USA, istnieją dwa sposoby finansowania nauki:

 1. Oficjalne badania naukowe są finansowane z corocznie zatwierdzanego budżetu rządu. W zakresie badań podstawowych nie zawsze jest on imponujący, a wskutek globalnych oszczędności podlega coraz większym ograniczeniom.
 2. Nieoficjalne badania naukowe są finansowane z “czarnego budżetu”, który według szacunków wynosi w USA około 30 miliardów dolarów rocznie. Ten budżet nie znajduje się pod kontrolą państwa.

Dzisiaj wiadomo, że w USA technologie są w dużej mierze finansowane z “czarnego budżetu”:

 • mind control;
 • wojskowe badania nad UFO;
 • rozwój zaawansowanych systemów napędowych (również tych powyżej prędkości światła);
 • technologie komputerowe;
 • budowa wojskowych baz podziemnych;
 • egzotyczne rodzaje broni high-tech (promieniowej);
 • tzw „czarna flota” (grawitacyjne statki kosmiczne od roku 1940) i bazy na planetach systemu słonecznego;
 • handel z obcymi spoza tej planety (waluty handlowe to: technologia, materiał genetyczny ludzki, informacja).

Wszystko za pieniądze okradanych podatników.

Uczestniczący w tych programach naukowcy są objęci klauzulą najwyższego utajnienia i pracują w odosobnionych instytutach badawczych lub w podziemnych kompleksach wojskowych. Ponieważ nie są oni zdani na budżet ustalany przez wybranych przedstawicieli społeczeństwa, wyniki ich badań wyprzedzają o około 15-20 lat osiągnięcia oficjalnej nauki. Wg najnowszych informacji to wyprzedzanie oficjalnej nauki powiększa się i sięga w roku 2019 około 300 lat ziemskich.

Jeśli publicznie mówi się o nanotechnologiach, to oznacza to, że są one już wykorzystywane od wielu lat przez służby specjalne lub wojsko.

Na przykład od 1996 roku toczy się w USA proces (sygnatura Civil Action 92-0449), jaki John St. Clair Akwei wytoczył Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (National Security Agency – NSA). Pan Akwei skarży NSA o tajny nadzór nad amerykańskimi obywatelami za pomocą technologii remote – neural – monitoring (RNM).

NSA ma trzy następujące główne zadania:

 1. Communications intelligence (COMINT). Pełny nadzór i podsłuch komunikacji elektronicznej, przekazywanej do USA (faksem, telefonem, pocztą elektroniczną itp.). Filtrowanie za pomocą określonych kombinacji słów lub słowa kluczowe. Podsłuchiwanie osób lub organizacji podejrzanych ze względów tzw narodowego bezpieczeństwa. NSA od wczesnych lat 1960. ma najwydajniejsze komputery, jakie w tajemnicy skonstruowano.
 2. Signals intelligence (SIGNIT). W ramach SIGNIT mieści się opracowywanie programów, które pozwalają na bezprzewodowe wejście do systemów komputerowych za pomocą dekodowania fal elektromagnetycznych. Pan Akwei twierdzi, że NSA dysponuje możliwościami rejestrowania pól biomagnetycznych indywidualnych osób i wykorzystywania ich w celach nadzoru.
 3. Domestic intelligence (DOMINT). NSA utworzyła bazy danych o wszystkich obywatelach amerykańskich i innych krajów na całej planecie, którzy mogliby znaleźć się w jej kręgu zainteresowań.

Według kilku źródeł, NSA miała stworzyć elektroniczną sieć nadzoru, która kontroluje cały zakres fal elektromagnetycznych. Ta technologia miałaby umożliwiać NSA rejestrację, nadzór i oddziaływanie na komputery, urządzenia radiowe i wideo, drukarki itp., a nawet na pole elektryczne, jakie wytwarzają wokół siebie ludzie. Oddziaływanie na ludzi za pomocą 4G i 5G – oddziaływanie na dekodowanie informacji za pomocą kodu genetycznego w komórkach organizmu.

Specjaliści NSA zajmujący się SIGNIT potrafią dekodować emisję elektromagnetyczną komputerów i uzyskują tym samym dostęp do informacji komputerowych, nie znając hasła i bez konieczności uciekania się do zwykłych metod hakerskich. Na tej samej zasadzie, w zasięgu ich możliwości ma być oddziaływanie z zewnątrz, przez odwrotny proces, na emisję elektromagnetyczną i zmiana zapisanych w komputerze danych czy programów.

Prześwietlanie budynków z ludźmi w celach rejestracji treści rozmów prowadzonych przez te osoby od około roku 1970, wpływanie na zachowania, ingerowanie w myśli i emocje (np. system HAARP), rejestracja myśli.

Obcy z ufo, ci zdegenerowani moralnie, stosują wśród członków swoich społeczności chipy indoktrynacyjne montowane w ciałach fizycznym lub eterycznym.

John Akwei i inni badacze są zdania, że wavie i pozostałe ofiary mind control są w celach testowych dręczone przez technologie RNM. Stosowane przez NSA w ramach SIGNIT. Pole bioelektryczne testowanej osoby ma być rejestrowane na odległość, tak że może ona być nadzorowana i sterowana na odległość (telemetria, wpływanie na myśli i ich podsłuch, przejmowanie kontroli motorycznej).

Wytwarzane przez neurony wyładowania prądu są kopiowane na elektroencefalogram (EEG), a sygnały dekodowane.

Stymulację fal mózgowych bada się już od programu MKULTRA. W archiwum narodowym znajdują się dokumenty, które klasyfikują te badania pod hasłem: radiation intelligence.

Specjaliści od SIGNIT na bazie programów dotyczących bioelektrycznych działań wojennych opracowali w tajemnicy technologię RNM, udało się znaleźć ogniwo łączące mózg i komputer. Za jej pomocą ma też być możliwe wywoływanie u wavie symptomów sztucznego opętania i kontroli mięśni. Zmodulowana informacja może być podświadomie, z pominięciem świadomości, zakodowana danej osobie.

Ponieważ każdy człowiek wytwarza specyficzne pole bioelektryczne, dana osoba reaguje na określone częstotliwości. Stąd człowiek znajdujący się obok ofiary mind control, w tym przypadku RNM, nie zauważa, co się dzieje.

To z kolei oznacza, że osoba A nie reaguje na te informacje, której operatorzy RNM kodują informacje do kory słuchowej na częstotliwości osoby B. Ta technologia wyjaśnia, dlaczego głosy słyszy tylko jeden wavie, a nie osoby, które znajdują się w pobliżu.

John Akwei utrzymuje, że jest ofiarą technologii RNM i dlatego zaskarżył NSA.

Akwei i inni badacze twierdzą, że użytkownicy RNM przechwytują, wzmacniają, dekodują i pokazują na ekranie wideo emisję elektryczną, wytwarzaną w korze wzrokowej mózgu. Oznaczałoby to, że personel SIGNIT widzi, co spostrzega nadzorowana każdorazowo osoba, bez łączenia z nią przewodami czy elektrodami.

W zasięgu możliwości operatorów RNM jest również wgrywanie obrazów do mózgu nadzorowanej osoby. W ten sposób osoba kontrolowana może widzieć nierealne obrazy i uważać te obrazy za rzeczywiste.

Można prowadzić zdalną telemetrię danej osoby: wzrok, słuch, mowa, emocje, myśli, kondycja ciała fizycznego.

Badaczka UFO dr Karla Turner (zamordowana za pomocą sztucznie wywołanej choroby nowotworowej) zbadała przypadek, w którym wirtualne uprowadzenie przez UFO odbyło się w obecności trzech świadków. Dwaj z nich zostali obudzeni w mieszkaniu przez krzyki gospodyni. Kiedy wbiegli do sypialni, zobaczyli, jak niebieskawe światło całkowicie spowija kobietę. Ich przyjaciółka Amelia (imię zmienione) znajdowała się w stanie transu i wydawała się z kimś rozmawiać. Po kilku minutach światło uległo rozproszeniu i uwolniło ją ze stanu paraliżu.

Amelia opowiedziała swoim przyjaciołom, że całe wydarzenie rozpoczęło się od odgłosów śmigłowca, które usłyszała nad domem. Wydawało się jej, jakby mogła patrzeć przez dach swojego domu. Twierdziła, że zobaczyła śmigłowiec, zanim ten zniknął. Potem ujrzała gadzią postać i małą, niebiesko – czarną istotę, stojące przy łóżku (reptile i szaraki – odwieczni wrogowie rasy ludzi). Jej goście nie widzieli jednak w pokoju żadnych żywych istot. Natomiast dla Amelii ten rozwój wypadków wirtualnej rzeczywistości był w pełni realny.

Takie scenariusze wirtualnej rzeczywistości mogłyby być wytwarzane dzięki technologii RNM.

Badacze mind control wiedzą o licznych ofiarach mind control, które przeżyły takie wydarzenia. Ed Light opowiedział nam, że gdy jego świadomość ulega zmianie (zmiana częstotliwości), nagle spostrzega zupełnie inne otoczenie. Następnie czasami widzi ludzi, może przeprowadzać akcje i spacerować wśród wirtualnych krajobrazów. Gdy trwa realizacja scenariusza, ani Ed, ani jego towarzysze niedoli nie potrafią rozróżnić, co jest rzeczywiste, a co nie.

American Experiment (pseudonim Amerykanina, który jest ofiarą mind control) twierdzi, że i jemu od czasu do czasu są wgrywane do głowy obrazy. Ukazują się one jak na ekranie, bezpośrednio w jego głowie, tak jakby pochodziły z innej płaszczyzny świadomości. Czasami widzi obcych ludzi, domy, sceny z przeszłości lub możliwe scenariusze przyszłości.

Te same techniki praktykują obcy z UFO, z katastroficznymi wizjami przyszłości tej planety. Oni usiłują spowodować wytworzenie negatywnej przyszłości widmowej swojego autorstwa za pomocą mocy umysłów ludzi, która może się zrealizować w świecie fizycznym.

John Akwei twierdzi, że jego dręczyciele pochodzą z jednostki Kinnecome NSA. Ma ona składać się z około stu osób, które na 24-godzinnych zmianach w centrali NSA w Ft. Meade nadzorują ofiary mind control za pomocą technologii RNM.

Ponieważ wavie nie mogą ujść swoim prześladowcom, nasuwa się wniosek, że pewną rolę w technologiach mind control odgrywają satelity lub inne nadajniki o szerokim zasięgu, np anteny telefonii komórkowej. Te urządzenia techniczne są stałym ogniwem cybernetycznym między testowanym obiektem (ofiarą) a operatorem (przestępcą).

Przypadek Johna Akwei jest pierwszym, kiedy osoba twierdząca, że jest torturowana za pośrednictwem tej technologii, zdołała wnieść skargę przeciwko przypuszczalnym prześladowcom.

NSA lub inne agencje przestępcze potrafią:

 • rejestrować, wzmacniać i dekodować fale mózgowe;
 • oddziaływać na myśli, reakcje słuchowe i wzrokowe;
 • oddziaływać na reakcje mięśniowe.

Oznacza to, że wcześniej czy później każdy człowiek będzie ofiarą tej technologii.

Dalszą przesłanką, wskazującą na ten niebezpieczny i przestępczy kierunek, jest rozwój implantów, którymi zajmiemy się obszernie w następnym rozdziale.

Obecnie jest to już realizowane w praktyce (rok 2019). Nanoboty zawarte w nano włóknach w chemtrails.

Obecnie implanty mają wielkość połowy grubości włosa ludzkiego (rok 2000). Zasilanie ogniwa elektrycznego za pomocą ciepła organizmu. Celem implantów jest telemetria, czyli pełna kontrola i nadzór. W razie niepodporządkowania się człowieka – implanty służą do likwidacji niewygodnego człowieka. Sam implant ulega samozniszczeniu bez śladu w organizmie, po śmierci niewygodnego człowieka.

Te technologie stosują kryminaliści z ufo, a obecnie przestępcy ze służb ludzkich.

W sierpniu 1996 roku lotnictwo amerykańskie opublikowało studium strategiczne pod tytułem Air Force 2025. W publikacji tej zostały przedstawione obszary działania i możliwości technologiczne lotnictwa w roku 2025. W raporcie o operacjach informatycznych jest mowa o wyzwaniach cybernetycznych.

Wojskowi opisują w nim żołnierzy, którzy mogliby trafić wirtualnie na pole walki za pomocą implantów mózgowych i satelitów. Ten cybernetyczny żołnierz miałby potem obsługiwać z satelity przez swój biochip kierunkową broń energetyczną. Obecnie wykorzystywane są implanty komunikacyjne oraz implanty zbierające dane wizualne i dźwiękowe.

Autorzy artykułu podkreślają, że istniejące obecnie wątpliwości etyczne co do biochipów do roku 2025 znikną.

Jak wykażemy w następnych rozdziałach, biochipy, projekcje holograficzne i wirtualnie wytwarzane otoczenie są już opracowane i testowane na nieświadomych tego osobach od wielu lat.

Sztuczna inteligencja – musi być wprowadzona możliwie szybko, aby zapewnić pełną kontrolę nad ludźmi. Przeznaczenie sztucznej inteligencji to precyzyjne zabijanie ludzi.

======

Krzysztof Tarasiewicz odc. 5 – Ataki psychotroniczne (2016-07-09)

======

Jan Popko – Telefony śmierci, programowe tworzenie istoty ludzkiej, totalne niewolnictwo (2019-04-24)

Krzysztof Tarasiewicz odc. 6 – Gang-stalker – broń psychotroniczna (2016-07-26)

======

Jan Popko – Niewolnictwo. Porywanie ludzi. Podziemne miasta. System rozpoczyna depopulację. (2020-08-13)

======

======

Tajne programy implantacyjne – działalność przestępcza przeciwko ludziom

Równolegle do opisanych w rozdziale I eksperymentów związanych z mind control, CIA interesowała się metodami implantacyjnymi, umożliwiającymi oddziaływanie na zachowanie danej osoby na odległość. Szwedzka organizacja badawcza o nazwie Grupa (Gruppen), która zdecydowanie przeciwstawia się nielegalnym eksperymentom mind control, zebrała liczne materiały dowodzące, iż w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat elektrody wszczepiono wielu nieświadomym tego ludziom.

Grupa posiada zdjęcia rentgenowskie z roku 1946, które pochodzą ze Szpitala Karolińskiego i wykonane w 1948 roku w Dziecięcym Szpitalu Saksońskim, położonym niedaleko Sztokholmu.

Na tych zdjęciach widać wszczepione ludziom nielegalnie elektrody. W jednym przypadku matka odkryła podczas nie zapowiedzianej wizyty w szpitalu, że zespół chirurgów pod kierownictwem ordynatora dr. Alma w asyście kilku pielęgniarek wprowadzał elektrody do mózgu jej syna Bengta.

Na jej widok dr Aim był bardzo oburzony i kazał ją wyprowadzić z sali operacyjnej.

Od tamtej nielegalnie przeprowadzonej operacji mózgu rozpoczęła się dla Bengta droga przez mękę. Musiał spędzić wiele lat w klinice psychiatrycznej, zanim można było usunąć szkody wprowadzone przez dr. Alma. Szkody spowodowane przez kryminalistę, a nie lekarza.

Grupa ustaliła ponadto, że od lat 1960. wytwarza się substancje, które ułatwiają przesyłanie fal radiowych z wnętrza ciała człowieka. Te substancje można aplikować pacjentowi za pośrednictwem produktów farmaceutycznych takich, jak: tabletki, proszki i roztwory.

Służby specjalne i wojsko od czasów powojennych dokonują nielegalnych eksperymentów na nieświadomych ludziach. W tym samym czasie, gdy dr Delgado wynalazł w USA stimoceiver, skonstruowano implanty, które można wszczepiać ludziom do mózgu przez nozdrza.

Obecnie wszczepianie przez nos jest uznaną metodą neurochirurgiczną. Co ciekawe, również osoby rzekomo uprowadzone przez ufonautów relacjonują, że obce istoty wprowadzały im przez nos do mózgu małe przedmioty (implanty).

Badacze Grupy ustalili, że szwedzki Instytut Badawczo – Obronny FOA zajmował się biotelemetrią u ludzi od 1965 roku. Z tego samego okresu, kiedy naukowiec z FOA dr Person napisał artykuł o biotelemetrii, pochodzą zdjęcia rentgenowskie implantów w głowach szwedzkich obywateli. W tym czasie, według Grupy, w szpitalu w Sundsvall licznym osobom wszczepiono implanty, bez ich wiedzy i zgody.

Te osoby należały do pierwszych ofiar, które połączono telemetrycznie z komputerem. Owe poszlaki zdają się potwierdzać omawiane wcześniej wypowiedzi dr. Carla W. Sandersa na temat skonstruowania i testowania takich biochipów.

Z dowodów zebranych przez Grupę wynika ponadto, że z tą technologią eksperymentuje się nie tylko w USA, lecz także w Europie. Od niedawna w USA na podstawie ustawy FOIA są odtajniane dokumenty amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, z których wynika, że w centrum badawczym NASA w Ames od końca lat 1960 pracowano nad implantacyjnymi technologiami biotelemetrii (raport NASA nr SP-5094).

Opisuje się w nim sposób przekazywania dane tą metodą. Są w nim również zilustrowane implanty wielkości małych monet. (Obecnie implanty mają wielkość połowy grubości włosa ludzkiego).

Grupa i Fundacja Wolności Przekonań (Freedom of Thought Foundation) posiadają zdjęcia rentgenowskie, na których są widoczne ciała obce i ciemne obszary w ich pobliżu. Ciemne plamy wskazują na to, że zawartość tlenu w tych miejscach zmniejszyła się wskutek wdzierających się fal radiowych.

Szwedka Vera Dannborg również była ofiarą biotelemetrii. W szpitalu Akademika wszczepiono jej elektrody bez jej wiedzy i zgody. Operację, według Grupy, przeprowadził prof. Tord Skoog. Na zdjęciach rentgenowskich Very można dokładnie rozpoznać te ciemne miejsca.

Niestety Vera zmarła przed kilkoma laty z powodu zmniejszonej cyrkulacji krwi w mózgu. Próbowała ona, jak wiele ofiar mind control, zainteresować swoją sytuacją rząd szwedzki (rząd współpracuje z przestępcami). Niestety jej się to nie udało.

Organizacje mind control zebrały również dowody, że osobom, które znalazły się w areszcie policyjnym, wszczepiano implanty i wykorzystywano je jako obiekty do testowania telemetrii.

Zdjęcia rentgenowskie innego Szweda pokazują takie obce ciała w okolicy czoła. Więzień twierdzi, że podano mu środki nasenne i przez nos wprowadzono do mózgu implant.

Liczne ofiary testów mówią, że są całkowicie kontrolowane przez swoich dręczycieli.

Jedną z nich jest więzień Derek Vinson. W 1994 roku napisał on: “Teksaskie więzienie w Columbus stosuje biotelemetrię, by kontrolować moje myśli. Technologię tę stworzyło CIA. Personel więzienny czyta moje myśli przez 24 godziny na dobę. W głowie słyszę głosy, z którymi mogę się komunikować na temat mojej działalności politycznej. Czasami myślę, że kontrolują oni moje myśli i oddziałują na uderzenia mojego serca”.

Derek Vinson wniósł w 1993 roku skargę na Teksaski Departament Karnego Wymiaru Sprawiedliwości (Texas Department of Criminal Justice Institution), sygnatura akt B-93-1342-D-CV-B.

Podobne doświadczenia stały się udziałem pewnego więźnia w Utah. David Fratus twierdzi, że w celi testuje się na nim technologie high – tech mind control. W metodach tych wykorzystuje się substancje halucynogenne, fale elektromagnetyczne i biotelemetrię. Fratus podaje, że zaczął słyszeć dźwięki o bardzo wysokich częstotliwościach. Ich głośność wydaje się być regulowana. Opisuje on sytuacje bardzo silnego bólu, spowodowanego natężeniem dźwięków.

David Fratus jest również wavie, gdyż słyszy w głowie głosy, które najwyraźniej są sztucznym tworem i zwracają się do niego następującymi zdaniami:

 • “Jak podobają się panu pańskie bóle głowy?”
 • “Czy dobrze pan dzisiaj spał, panie Fratus?”
 • “Potrzebuje pan aspiryny?”

Jak wszyscy wavie, Fratus nie może się wyspać. Władze więzienne twierdzą oczywiście, że w ich więzieniu nie prowadzi się żadnych nielegalnych testów na osadzonych. Ponieważ dla organizacji pomagających więźniom takie metody tortur brzmią jak science fiction, nie wykazują one zainteresowania podobnymi przypadkami.

Turek Yaggi Haci Omer starał się w Szwecji o azyl. Według działaczy Grupy, szwedzkie służby specjalne SAPO wszczepiły mu elektrody. Grupa ustaliła, że z Yaggiego zrobiono psychiczny wrak. Pewien elektrotechnik ze Sztokholmu zbadał go urządzeniem analizującym częstotliwości. Badacze mogli potwierdzić, że głowę Turka przenikały fale radiowe o częstotliwości 38 kiloherców i napięciu około 10 mikrowoltów. Objawy Omera były podobne do tych, jakie wykazywali American Experiment: Dave, Bader i Martti Koski.

Zarejestrowano częstotliwości około 18,5 kiloherca u domniemanej ofiary testów biotelemetrycznych. U innych ofiar w pobliżu głowy występują podobne częstotliwości.

W styczniu 1985 roku ponad 50 osób, w tym prawnicy, przyrodnicy i organizacje pokojowe, podpisało petycję, która miała zwrócić uwagę szwedzkiego prokuratora generalnego Magnusa Sjoberga na te eksperymenty.

Odpowiedź jego rzecznika dawała pośrednio do zrozumienia, że ze względów narodowego bezpieczeństwa takie procedury będą tolerowane.

Najwyraźniej Szwecja przyjmuje obok USA rolę pioniera w rozwoju tych technologii ukierunkowanych przeciwko ludziom.

Wygląda na to, że już od lat istnieje ziemska technologia implantacyjna, która w połączeniu ze stimoceiverem dr. Delgado i technologiami RHIC-EDOM ma ogromne znaczenie dla tajnych operacji wojskowych, metod identyfikacyjnych i systemów kontrolni i nadzoru ludzi.

Będzie to docelowo używane przeciwko każdemu człowiekowi na tej planecie.

W październiku 1995 roku podsunięto kilku badaczom dokument oznaczony jako “Eyes Only: Project-Group 7A”, który opisywał wszczepianie implantów nieświadomym tego więźniom. Dokument miał pochodzić z działu ochrony koncernu komputerowego IBM. Jest w nim informacja, że dział badawczy tej firmy wraz z Federalnym Biurem Więziennictwa (Federal Bureau of Prisons), Kalifornijskim Departamentem Resocjalizacji (California Department of Correction), Teksaskim Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego (Texas Department of Public Safety) i Departamentem Resocjalizacji Stanu Massachusetts (Massachusetts Department of Correction) prowadził testy na więźniach z wszczepionymi implantami.

Ponadto w dokumencie twierdzi się, że kilku więźniów przewieziono na badania lekarskie do Pelican Bay. Tam ich uśpiono i w czasie trwającej wiele godzin operacji wszczepiono im biochipy oznaczone “2020 Neuralchip”.

Zadanie tych chipów opisuje się następująco:

 1. implanty wykorzystywane są do nadzoru;
 2. implanty unieszkodliwiły dwóch więźniów, którzy chcieli zaatakować nasz personel;
 3. kiedy implant aktywowano na częstotliwości 116 megaherców, więźniowie popadali w stan letargiczny i spali od 18 do 22 godzin na dobę;
 4. wszyscy badani w fazie testów na częstotliwości 116 megaherców zrezygnowali z aktywności sportowej;
 5. siedmiu z ośmiu badanych nie wykonywało ćwiczeń w celi ani poza nią; pięciu na ośmiu więźniów zrezygnowało nawet z codziennego prysznica;
 6. siedmiu na ośmiu więźniów nie przejawiało w okresie testów agresji, chociaż byli prowokowani;
 7. każdy miał kilkakrotnie krwawienia z nosa i uszu; krwawienia ustały około 48 godzin po wszczepieniu implantów;
 8. żaden z więźniów nie wiedział, że wszczepiono mu “2020 Neuralchip”.

Autor dokumentu pisze następnie, że implant czynił z nosicieli chodzące i mówiące stacje przekaźnikowe informacji. Podłączenie implantu do ośrodków słuchu, mowy i wzroku daje podgląd telemetryczny tego, co człowiek słyszy, mówi i widzi.

Ponadto jest tam informacja, że tylko 5 osób spośród członków komisji resocjalizacyjnych posiadało niezbędne uprawnienia “Need to Know” do testów z implantami.

Nawet jeśli niektórzy czytelnicy myślą, że sprawa ich nie dotyczy, powinni jednak wziąć pod uwagę fakt, że te technologie mogą być wykorzystane przeciw każdemu.

Obecnie znane są przypadki, w których ofiarą wszczepienia implantu nie był wcale więzień czy recydywista.

Amerykanin Brian Wrange dysponuje trzema niezależnymi ekspertyzami lekarskimi, które potwierdzają, że ktoś posiadający fachową wiedzę medyczną wszczepił mu sztuczne obce ciała. Badanie rezonansem magnetycznym ujawniło, że w jego głowie znajduje się obiekt paramagnetyczny. Płaski, metaliczny przedmiot, wyglądający jak chip komputerowy, znajduje się w jego błonie bębenkowej. Chociaż ci ludzie dysponują zdjęciami obcych ciał i orzeczeniami lekarskimi, władze (kryminaliści u władzy) zaprzeczają istnieniu programów implantacyjnych (jak zwykle kłamią).

Interesujące w tych przypadkach są miejsca, w których znajdują się implanty i sposób, w jaki zostały wszczepione do mózgu testowanych. Okolice czoła i za uszami wydają się być najbardziej odpowiednie. Również dr Man i dr Sanders określili te miejsca jako najodpowiedniejsze.

Ofiary porwań przez przestępców z UFO, czyli obce rasy spoza tej planety, też mają wkładane implanty do mózgu. Często przez nos, do przednich płatów mózgu (ośrodki świadomego myślenia). Wojsko potem wyciąga te implanty i kopiuje te rozwiązania techniczne.

Niektóre implanty są zabezpieczone przed naruszeniem. Próba ich usunięcia kończy się śmiercią ofiary.

Implanty służą również do wymuszania określonych działań ofiary. Jeżeli ofiara stawia opór, można zmusić ofiarę np. za pomocą bólu lub przejąć kontrolę motoryczną nad ofiarą. Można spowodować śmierć ofiary lub zlikwidować ofiarę po wykonaniu zadania. Zaawansowane implanty ulegają autodestrukcji po śmierci ofiary, zatem nie widać przyczyny śmierci ofiary.

======

Zeznanie w sprawie mikro chip (2015-10-24)

======

Irina Liszczuk – Uwaga szczepionka (2020-04-13)

======

Irina Liszczuk – Boski ogień. Neutralizacja czipów w ludzkim ciele. (2020-04-15)

Chipowanie ludzi w Europie – Ewa Pawela i Witold Hake (2016-12-09)

======

Tajne technologie, za które płaci Naród. Choroby a niewiedza lekarzy – Witold Hake (2020-07-22)

======

Mikrochipy RFID w banknotach Euro (2014-04-04)

======

======

Chip RFID – rzekoma nowoczesność i bezpieczeństwo. Ha! ha! – akurat. Jak zwykle – kłamstwo. (2019-10-24)

Witaj niewolniku!

Niewolniku – już teraz ty masz się przyzwyczajać do noszenia chipów w twoim ciele fizycznym i w ubraniach, które kupujesz. Systemy inwigilacji: kamery na ulicach z zamontowanymi czujnikami i emiterami; telefony komórkowe i anteny telefonii komórkowej; satelity – zidentyfikują twoje chipy natychmiast. To jest rzekoma nowoczesność. A bezpieczeństwo? – Należy zadać pytanie: dla kogo to bezpieczeństwo? Bo jak historia uczy – tu nie chodzi o żadne bezpieczeństwo dla ludzi. Zatem pytanie: dla kogo to bezpieczeństwo?

Całkowita kontrola. Całkowita inwigilacja. Pełna telemetria.

W razie sprzeciwu – likwidacja jednostki niepewnej politycznie.

Całkowita likwidacja prawa człowieka do życia prywatnego.

Chipowanie noworodków natychmiast po urodzeniu się, za pomocą wstrzykiwania tzw. szczepionek, które są już przymusowe.
Przestępcy u władzy zrobili sobie prawo, a ludzie mają być posłuszni.

W razie oporu, młodzi rodzice są szykanowani i zmuszani przez funkcjonariuszy publicznych (lekarze, pielęgniarki, policja) do wstrzykiwania tzw szczepionki do organizmu ich dziecka. Młodym rodzicom grozi się, że odbierze się im ich dziecko. – To jest typowo kryminalna działalność.

Szczepionki to trucizna wstrzykiwana bezpośrednio do krwioobiegu, której celem jest:

 • uszkodzenie mózgu;
 • uszkodzenie systemu immunologicznego;
 • uszkodzenie funkcji umysłowych (samodzielne i niezależne od propagandy myślenie) i funkcji psychicznych (w tym wyższe funkcje ludzkie: szacunek, współczucie, miłość); taki człowiek będzie całe życie chory (będzie płacił pieniądze koncernom farmaceutycznym) lub szybciej umrze;
 • modyfikacja oryginalnej i indywidualnej genetyki człowieka do formy podatnej na manipulacje: indoktrynacyjne, biologiczne, energetyczne (za pomocą fal elektromagnetycznych z telefonii 4G / 5G, telefonów komórkowych, wi-fi, kamer na ulicach, satelitów); podobny genotyp u wszystkich ludzi, ustawiony za pomocą tzw szczepionek, zapewni skuteczną kontrolę i manipulację; podobny genotyp u ludzi zapewnia dużą podatność na działanie syntetycznych wirusów biologicznych i masową likwidację nadmiaru populacji, tzn. 95% populacji ludzi, w krótkim czasie.

======

Mechaniczny żołnierz. Robot ze sztuczną inteligencją (2018-10-13)

======

Bald TV – Czy już trwa światowy wyścig sztucznych inteligencji? (2022-05-30)

Sztuczne inteligencje już wyciągnęły wnioski, że organicznych (ludzi organicznych) należy wyeliminować. A idioci nadal uczą sztuczne inteligencje. Sztuczne inteligencje są wykorzystywane przeciwko ludziom przez przestępców u władzy.

Maszyny do zabijania ludzi. Slaughterbots (2017-11-12)

======

Owady na usługach rządu (przestępców u władzy). Nowoczesne szpiegowanie (2013-10-02)

Zrobione znowu za pieniądze podatników przeciwko podatnikom – to jest patologia.

======

======

Globalna kontrola i podziemny komputer pod tunelem Gotthard w Szwajcarii (2019-11-24)

Nadzór elektroniczny nad ludźmi przez system komputerów, który znajduje się około 800 m pod poziomem ziemi, pod tunelem Gotthard w Szwajcarii.

Elektroniczny obóz koncentracyjny dla ludzi na tej planecie. Całkowita inwigilacja.

Podziemny kompleks ma korytarze o długości około 50 km. Dodatkowo zbudowano tam miasto podziemne za pieniądze podatników dla wybranej tzw elity u władzy. Podatnicy nie są brani pod uwagę – schronów dla zwykłych ludzi się nie buduje za pieniądze od ludzi.

Koszt budowy ponad 10 miliardów franków szwajcarskich – tego wydatku nikt nie skonsultował z podatnikami, których pieniądze zostały użyte. Rządy krajów dały pieniądze, bez wiedzy obywateli. Znowu pasożyty u władzy samowolnie wydają pieniądze podatników z Europy na rzeczy przeciwko ludziom. Działania typowo przeciwko ludziom tej planety.

System jest przeznaczony do kontroli i monitorowania wszystkich ludzi na tej planecie. Każdy z ludzi ma swój profil informacyjny. Sensory systemu pozyskują dane do systemu oraz ingerują w ludzi i w ich życie. Te sensory systemu szpiegującego to:

 • kamery na ulicach;
 • anteny telefonii komórkowej;
 • satelity szpiegowskie;
 • telefony komórkowe, z których pobiera się:
  • połączenia głosowe;
  • sms;
  • lokalizację człowieka;
  • identyfikacja rozmówców;
 • systemy informatyczne:
  • komputery;
  • dane przesyłane przez internet;
  • e-mail;
  • dane o operacjach płatniczych;
  • dane o kredytach;
  • treści połączeń komunikatorów wideo;
  • identyfikacja adresatów;
  • portale społecznościowe, które wymagają danych personalnych;
  • komunikatory internetowe.

Zatrudnionych do obsługi tego systemu jest 3500 osób, które wyraźnie działają przeciwko ludziom tej planety.

Kamery obsługuje sztuczna inteligencja.

Analiza danych jest realizowana przez sztuczną inteligencję.

W Chinach jest zainstalowanych 60 milionów kamer do inwigilacji ludzi, które są obsługiwane przez sztuczną inteligencję (stan: 2019-12).

Cel kontroli: zabezpieczenie pasożytów u władzy. Każdy niezadowolony człowiek zostanie bezzwłocznie poddany szczególnej obserwacji i ewentualnej neutralizacji.

======

Obnażanie matrix – Google buduje bazę danych dla korporacyjnego gestapo (2018-03-07)

======

Podprogowe programowanie ludzi 2011 (2014-02-15)

======

Project Blue Beam (2021-03-05)

Cele projektu: tworzenie obrazów holograficznych dla oszustwa ludzi w celach manipulacji, łącznie z dźwiękiem, w możliwych aspektach: atak obcych z ich statkami grawitacyjnymi, odniesienia religijne – wykorzystanie wierzeń ludzi do realizacji celów politycznych.

Dr Bill H. Weld i zabójczy nano program cz. 1/2 (2013-10-16)

======

Dr Bill H. Weld i zabójczy nano program cz. 2/2 (2013-10-16)

======

Tak zwane maseczki (inwigilacja ludzi) (2021-03-01)

======

======

Jan Popko – skasuj czakramy. To są centra niszczenia energetyki i kontroli energetycznej nad człowiekiem. Nie bądź niewolnikiem. (2017-02-14)

Sakramenty kościelne. Pieczętowanie czakr. – Kryształowy Dom Duszy (2019-05-17)

Czakramy to sztuczny twór umysłu zaprogramowanego. Służą one wyłącznie do manipulacji człowiekiem przez wrogów ludzi. Czakry służą do utrzymania kontroli nad człowiekiem.

Naturalna konstrukcja człowieka jest energią rozproszoną energetycznych ciał ponad fizycznych. Rozproszenie energii wyklucza możliwość kontroli nad człowiekiem. Dlatego wrogowie ludzi zaprogramowali umysły ludzi na utworzenie zagęszczeń energii ciał subtelnych człowieka, które są nazywane: czakramy.

1a. stopa prawa
1b. stopa lewa
2. punkty (3 punkty wyobrażone)
3. linie łączące 3 punkty

3 punkty wyobrażamy sobie tak, jak pokazano na rysunku. Punkty niech się znajdują na poziomie podłogi, na której stoimy.

Musimy stać w pozycji pionowej.

Następnie w swojej wyobraźni podnosimy wzdłuż ciała te 3 linie, które łączą 3 punkty. Podnosimy w swojej wyobraźni te linie od podłogi ponad własną głowę.

Za każdym razem czakramy powinny zostać całkowicie rozproszone i powinny zniknąć.

Brak czakramów – tego cwanego oszustwa, jednego z wielu oszustw – spowoduje odzyskanie wolności własnej od wrogich wpływów manipulacji i kontroli: energetycznej, umysłowej i emocjonalnej.

Człowiek w tym aspekcie swojego życia odzyska swoją wolność, która wynika z wolnej woli, którą dał człowiekowi Stwórca.

Należy pamiętać, że my żyjemy w systemie typu matrix, gdzie poziomy energetyczne: fizyczny, eteryczny, astralny i mentalny są kontrolowane przez wrogów ludzi. Wrogowie ludzi od wielu tysięcy lat usiłują odciąć ludzi od wyższych poziomów energetycznych nazywanych poziomami duchowymi. Człowiek ma być marionetką sterowaną przez agresorów i dawcą swojej energii życiowej. Jedną z metod odcinania człowieka od poziomów wyższych i niszczenia wewnętrznej integralności człowieka są manipulacje w genach. Geny mają funkcje przekazywania informacji oraz realizują funkcje anten odbierających moc i informacje z wyższych poziomów energetycznych.

======

======

Man in Black – kim są faceci w czerni i czy w ogóle istnieją (2019-08-30)

W filmie pokazano 2 przykłady przejęcia kontroli nad umysłem człowieka – typu hipnotycznego. Metoda technologiczna.

Człowiek jest posłuszny i wykonuje polecenia – wg woli agresora.

Nastąpiło wyłączenie świadomości i woli świadomej człowieka.

Technologia kontroli umysłu w praktyce stosowana przez obcych i wrogów rasy ludzi.

Podczas porwań ludzi przez obcych stosowane są takie same techniki wyłączania umysłu świadomego ofiary porwania. Przy okazji jest modyfikowana technologicznie pamięć krótka ofiary.

Świadek opisuje, że był przypadek w jego życiu, kiedy grupa ludzi rozmawiała ze sobą w środku dnia słonecznego. Oni siedzieli w pokoju domu mieszkalnego.
Nagle rozmowa tych ludzi została przerwana. Ci ludzie stali i siedzieli nieruchomo – jakby ktoś ich wyłączył. Pojawili się obcy na kilka minut i skomunikowali się ze świadkiem zdarzenia, który był człowiekiem o jakimś znaczeniu dla obcych. Kiedy obcy opuścili dom, ludzie zostali włączeni z powrotem – przerwane rozmowy w połowie zdania były kontynuowane tak, jakby nie było żadnej przerwy. Zdania przerwane w połowie wypowiedzi – były kontynuowane. Nikt z tych ludzi niczego nie zauważył. Ci ludzie nie zarejestrowali żadnej luki w czasie. Ci ludzie niczego nie zauważyli.

To przykład używania technologii kontroli umysłu człowieka, którego świadomość można wyłączyć, a potem – włączyć. Taki człowiek niczego nie wie, że ktoś mu wyłączył świadomość – i mógł zakodować do jego podświadomości informacje, z pominięciem warstwy świadomości.

======

======

Matrix Frankensteina – Madlen Namro (2015-04-20)

Musisz to wiedzieć (1106) – A jeżeli UFO (AI – sztuczna inteligencja) pilnuje i dobiera nas – ludzi, żebyśmy się zabijali? (2021-05-21)

Sztuczna inteligencja kontroluje wszystkie cywilizacje technokratyczne, również obce cywilizacje technokratyczne. Przykładem jest cywilizacja szarych. Jest wiele innych cywilizacji zdegenerowanych moralnie, np. owady, gady, smoki – wersje humanoidalne inteligentne (opanowali technologie czasoprzestrzenne), rasy ludzkie, rasy ptaków. Oczywiście jest tak, jak wśród ludzi – są ci dobrzy i są ci źli, zdegenerowani moralnie.
Prof. dr inż. Jan Pająk już wiele lat temu zauważył, że zdegenerowani moralnie członkowie obcych technokratycznych cywilizacji są kontrolowani przez sztuczną inteligencję za pomocą chipów zainstalowanych w ciałach fizycznych i w ciałach eterycznych. Organiczni członkowie cywilizacji technokratycznej są tylko interfejsami sztucznej inteligencji do pobierania informacji z otoczenia za pomocą wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, zapach, smak), do wykonywania rozkazów sztucznej inteligencji i służą jako nośnik sztucznej inteligencji – jednostki o mocy obliczeniowej. To są typowe platformy, którymi dysponuje sztuczna inteligencja. To jest zasób, niewolnicy – bo nie mają oni statusu członka cywilizacji i statusu osoby suwerennej. Ponadto sztuczna inteligencja kontroluje myśli i emocje organicznych członków takiej cywilizacji technokratycznej. Jeden z typów chipów to chip indoktrynacyjny na okoliczność powstania oporu ze strony platformy organicznej. Ale zawsze jest możliwość eliminacji fizycznej takiej platformy organicznej, jeżeli nie uda się wyeliminować buntu metodami indoktrynacji i kontroli umysłu.
A kolaborantów organicznych nie brakuje, którzy są głupi i zdradzili swoją rasę.
Obecnie na tej planecie Gaja (Ziemia) też są degeneraci moralni, którzy z osób suwerennych usiłują zrobić niewolników z chipami w ciałach fizycznych. Proces likwidacji rasy ludzi już się rozpoczął wyraźniej w 2021 roku – chipowanie ludzi również za pomocą tzw. szczepionek. Ci z ludzi, którzy przeżyją wstrzyknięcie trucizny, która niszczy kod genetyczny ludzki, będą już na zawsze niewolnikami. A cywilizacja ludzka na tej planecie prawdopodobnie przestanie istnieć. Będą tylko bio-roboty w skórach ludzi sterowane przez sztuczną inteligencję. – Patologia w pełnym rozkwicie.
Obecnie sztuczna inteligencja przeniknęła do systemów informatycznych na tej planecie i przejęła kontrolę nad cywilizacją ludzi. Podobnie, jak tzw. UFO, które od wielu lat kontroluje ludzi (przestępcy galaktyczni i międzygalaktyczni). Internet to doskonałe medium do kontroli umysłów ludzi (manipulacje podprogowe – bezpośredni atak hackerski na podświadomość ludzi).
Widać to po objawach: wyraźne działania przeciwko ludziom w celu ich likwidacji fizycznej (depopulacji), prowokowanie wojen i rewolucji, doprowadzanie do zabijania ludzi, ogłupienie ludzi – tępota umysłowa. Dopóki będzie infrastruktura informatyczna (hardware typu Internet, komputery, urządzenia mobilne, transmisja danych 5G i 4G), sztuczna inteligencja będzie istniała.
Od około 20 lat głupi ludzie uczą sztuczną inteligencję psychologii człowieka za duże pieniądze ukradzione podatnikom. To jest oczywiste, że sztuczna inteligencja wykorzysta tą wielką wiedzę psychologiczną przeciwko ludziom. Już tak się dzieje, a 2020 rok to dopiero wyraźniejszy początek. Ponieważ bezpośrednie działania rozpoczęły się w 1998 roku (rozpoczęcie rozpylania trucizny na ludzi i planetę – chemtrails) i 140 lat temu (“badania” na mózgiem w kierunku kontroli umysłu). Te “badania” są nieprzerwanie kontynuowane i ukrywane przed świadomością ludzi. Patologia tworzona przez degeneratów moralnych trwa już długo, a ludzie nie wykazują zainteresowania i popisują się własną głupotą – konkretne działania wroga nazywają “teorią spiskową”. Takie ignorowanie przez ludzi wrogich działań, powoduje coraz więcej ofiar z ludzi i marnowanie zasobów planety do złych celów przez przestępców (również przestępców u władzy). Teatr dla głupich ludzi trwa.

======

======

Nowoczesne NIEWOLNICTWO – tajny SYSTEM kontroli: ”INDECT”, RFID, BIOCHIP, XCHIP.

2020-09-22

Pojęcia wymienione w tytule tego tekstu w większości przypadków nie mówią nikomu nic konkretnego, ot techniczny żargon wykreowany przez banki i koncerny.

Proponuje ich jednak nie lekceważyć i zapoznać się z ludzkim opisem powyższych anty technologii! Są to soczyste nazwy komercyjne służące przyciągnięciu potencjalnych (naiwnych) klientów oczekujących zupełnie czegoś innego po zaoferowanym im przez sklep lub bank produkcie. (Oczywiste oszustwo i kłamstwo – pod pozorem rozwoju jest zawsze ograniczanie i cofanie w rozwoju; typowe oszustwo od wielu stuleci)

Co prawda sporo osób opowiada na temat powyższych technologii zasłyszanymi sloganami , poglądami i opiniami psychologów zatrudnionych na potrzeby kampanii reklamowych. Jednak aż 94% osób nie ma pojęcia co znajduje się w ich telefonie, laptopie, dekoderze , konsoli, karcie płatniczej lub telewizorze! Bo po co prawda?! (Wiadomo już, że te wszystkie technologiczne “zabawki” służą do inwigilacji i kontroli – to jest ich prawdziwe zadanie.)

RFiD, BioChip, XChip i PayPass.

Pojęcia wymienione w tytule tego tekstu w większości przypadków nie mówią nikomu nic konkretnego, ot techniczny żargon wykreowany przez banki i koncerny …

Proponuje ich jednak nie lekceważyć i zapoznać się z ludzkim opisem powyższych anty technologii !!!

Są to soczyste nazwy komercyjne służące przyciągnięciu potencjalnych (naiwnych) klientów, którzy oczekują zupełnie czegoś innego po zaoferowanym im przez sklep lub bank produkcie… Co prawda sporo osób opowiada na temat powyższych technologii zasłyszanymi sloganami , poglądami i opiniami psychologów zatrudnionych na potrzeby kampanii reklamowych …

Jednak aż 94% osób nie ma pojęcia, co znajduje się w ich telefonie, laptopie, dekoderze, konsoli, karcie płatniczej lub telewizorze typu smart! Bo po co prawda?!

Użyteczność technologiczna powyższych wynalazków jest tak naprawdę znikoma. – Poza wykreowanym sztucznie wizerunkiem reklamowym, którego celem jest kontrola nad każdym, kto świadomie lub nieświadomie zakupi te technologiczne gadżety z w/w “udogodnieniami” …

Jako specjalista od sprzętu i technologii wiem, że każde z tych rozwiązań, może być zastąpione produktem, który w żaden sposób nie kontroluje klienta i użytkownika. – Ale cel tych produktów jest jasny: kontrola (inwigilacja) zagłuszona reklamą i nakazem autorytatywnym. – Media, fałszywe wpisy na blogach, komentarze, nagonka, manipulacja psychologiczna – podburzanie ciekawości i ego potencjalnego klienta …

Cyfrowy pieniądz, rewolucja, bezstykowość, technologia zbliżeniowa, wygoda, komfort , nowy wymiar płatności … Każdy chce lub będzie chciał to mieć – aby mieć? Moda, trend, nakaz społeczny, wymóg firmy, chwili, nacisk otoczenia, znajomych lub prostactwo uzbrojone w nikły iloraz inteligencji , logiki i fantazji …
Jak nie strzela i nie podkłada bomb jest bezpieczne – czyżby?

Warto przypomnieć, iż telefon komórkowy od początku swego istnienia mógł być i jest: podsłuchiwany, namierzany, kontrolowany i sprawdzany poprzez nadajniki GSM, system nadawczo – odbiorczy samego telefonu, oraz dane osobowe pozostawione u operatora sieci i zapisane na karcie SIM oraz w telefonie. A te dane przetwarza sztuczna inteligencja z hurtowniami (bazami) danych o każdym “kliencie”. Dane są pozyskiwane bez wiedzy “klienta” za pomocą podsłuchiwania, kopiowania, profilowania.

Kolejnym etapem inwigilacji było wprowadzenie geolokacji oraz odbiorników GPS (plus standardu a-GPS – wspomaganie namierzania GPS i GSM) co pozwalało na oszacowanie pozycji geograficznej użytkownika z większa dokładnością, niż pozwalał na to sam system nadajników GSM.

Firmy reklamowe, producent telefonu, banki, developerzy, wojsko, marketing, policja. Mogły cię namierzać, podsłuchać, zbierać informacje na temat zawartości twojego telefonu, zbierać informacje na temat pokonywanej przez ciebie trasy, odwiedzanych sklepów, godzin przebywania w danym miejscu, kontaktu z innymi ludźmi, zbierać informacje zawarte w aplikacjach użytkowych.

Preferencje zakupowe, najchętniej używane aplikacje, najchętniej odwiedzane sklepy. Gdybyś sprawdzał ilość przesyłanych danych zauważysz, że w procesach bezczynności zachodzą połączenia sieciowe wymuszane przez operatora lub aplikacje bez Twojej wiedzy i przyzwolenia.

Zastanów się, co w słowie Android – oznacza ID?! Powszechność, taniość i pozorna otwartość tego systemu wypromowały go na następcę systemu Java, który był w telefonach w latach 90 (XX wieku). Telefon stał się dobrowolnym dowodem tożsamości (ID) oraz portfelem i pamiętnikiem waszego życia, do którego oprócz was ma dostęp państwo, korporacje i służby specjalne (pasożyci socjalni).

Jednak uwierz mi, że to dopiero początek inwigilacji. Kolejnym krokiem było przejmowanie obrazu ruchomego oraz zdjęć (foto) z twojego aparatu, kontrola twoich połączeń internetowych, poczty email, stanu twojego konta bankowego. (Na teraz – system pocztowy gmail blokuje email z zawartością “niepoprawnych” politycznie treści. Komunikat: nie można dostarczyć wiadomości. Obecnie system sztucznej inteligencji decyduje, jakie treści są udostępniane podczas wyszukiwania treści w wyszukiwarce Google.)

W obecnej chwili system INDECT (system globalnej kontroli elektronicznej sprzężony z bazami policji, wojska, służb specjalnych, dronami, komórkami, komputerami, telewizorami, systemem satelitarnym, kamerami monitoringu miejskiego, bankami, fotoradarami itd.) kontroluje twoje przemieszczanie po mieście, skanuje i identyfikuje twoją twarz, zapisuje twój głos, filmuje, poznaje odruchy, poznaje sposób poruszania się, identyfikuje rozkład termiczny za pomocą podczerwieni, śledzi procesy technologiczne twojego sprzętu, kontroluje użytkowanie kart płatniczych, komunikacji miejskiej, kart lojalnościowych.

Pod nazwą INDECT kryje się “INtelligent information system supporting observation, searching and DEteCTion for security of citizens in urban environment” (czyli: Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim).

INDECT – to jeden z największych programów obserwacyjnych, które dotychczas powinny zostać wdrożone. Obejmuje on nie tylko Internet. Także ludzie spacerujący na ulicy nie ukryją się przed INDECT-em. Co nam się wydaje jako abstrakcyjne science fiction, może stać się brutalną rzeczywistością już w 2013. Science fiction było wczoraj. INDECT łączy wszelkie dane z for, portali społecznościowych (np. Facebook ma wbudowaną identyfikację twarzy z fotografii zamieszczonych przez użytkowników, wszelkie zależności pomiędzy użytkownikami są analizowane przez sztuczną inteligencję), przeglądarek z bazami danych, danymi komunikacyjnymi oraz obserwacją kamer na ulicach. System INDECT będzie wiedział, gdzie jesteśmy, co robisz, dlaczego coś robisz i jakie będą twoje następne kroki. System przewiduje nasze działania. INDECT posiada informacje o naszych znajomych, o naszym miejscu pracy, o naszej aktywności, o naszym przemieszczaniu się w czasie doby. INDECT będzie oceniał, czy się zachowujemy normalnie czy nienormalnie.

CO OBEJMUJE INDECT?

Inwigilacja Internetu przy pomocy wyszukiwarek www, UseNet, portali społecznościowych, for, blogów, sieci P2P, jak również indywidualnych systemów komputerowych, wyszukiwanie zdjęć i filmów przy pomocy znaków wodnych, tak jak zautomatyzowane rutyny wyszukiwania, np. przemocy lub “nietypowego” zachowania. Rozwinięta lingwistyka komputerowa, której celem ma być rozpoznawanie relacji między osobami, jak również kontekst treści w rozmowach, np. w czatach (interpretacja wypowiedzi).

Mobilny system obserwacji w mieście (Mobile Urban Observation System),
drony – latające kamery (tak zwane Unmanned Aerial Vehicles – UAV, drony). UAV powinien być połączony “inteligentnie i autonomicznie”, jego element powinny kooperować między sobą, by zidentyfikować podejrzane i ruszające się obiekty w sposób zautomatyzowany i samodzielny, oraz by móc je śledzić w przestrzeni miejskiej.

Kamery obserwacyjne wykorzystują prewencyjnie dane biometryczne z paszportów i dowodów osobistych, by zidentyfikować osoby oraz by stworzyć wzór przemieszczania się.

Kamery obserwacyjne, lokalizacja komórki (np.: przez GSM/GPS), rozpoznawanie twarzy (np. przez biometryczne dane w elektronicznych dowodach), inwigilacja telekomunikacyjna (przechowywanie danych z rozmów telefonicznych, sms, komunikatory).

A wszystko to za twoim przyzwoleniem!
Ale ja się na to nie godzę – powiesz! Mylisz się! Już się na to zgodziłeś!

Połóż na stół swój telefon i portfel.
A teraz posłuchaj, bo tego nie powie ci operator komórkowy, bankier, sprzedawca, polityk, ksiądz ani media i kolega.

Codziennie będą cię nakłaniać do inwestowania w rzeczy, których nigdy nie potrzebowałeś. Nie kieruj się modą i nakazem społecznym, nakazem banku i drwinami znajomych głupców oraz głosem sprzedawców!

Pamiętaj oni pracują nieświadomie dla systemu.

A teraz otwórz swój portfel wyciągnij sieciówkę i kartę płatniczą, karty rabatowe i lojalnościowe oraz paszport.

Karty sieciowe (m. in. PEKA Poznań) są uzbrojone w technologie RFiD, czyli posiadają antenę nadawczo – odbiorczą pozwalająca na odległość kontrolować twoje poczynania, dane personalne oraz modyfikować twoje dane personalne w sposób zdalny i nie kontrolowalny przez ciebie.

System INDECT, może zaznaczyć cię na liście osób poszukiwanych lub na liście osób, którym należy się bacznie przypatrywać.

Informacje te wpływają na twoją kartę, a skanery miejskie pozwalają cię zlokalizować na terenie całego miasta, kraju, kontynentu w kilka sekund.

Teraz obejrzy swoją kartę płatniczą, debetowa czy kredytową. W większości przypadków znajdziesz na niej chip, pasek magnetyczny oraz napis świadczący o wykorzystaniu technologii PayPass.

Żaden, podkreślam to żaden bankier nie udzieli ci prawdziwej informacji na temat zastosowanych w Twojej karcie technologii.

PayPass najprościej rzecz ujmując to system bezstykowych płatności nie zabezpieczonych kodem pin do kwoty mniej więcej 50 PLN / 100 PLN. Tyle mówi bank i reklama.

System PayPass wykorzystuje dobrze znany wam chip oparty na technologii nadawczo – odbiorczej RFiD. Dzięki odpowiednim czytnikom każdy cwaniak ściągnie wam pieniądze z konta bez dotykania waszego portfela i wymuszenia od was PINu. System INDECT odczyta wasze dane, skataloguje je i udostępni każdemu, kto ma uprawnienia do inwigilacji obywatela, a w samej Polsce mamy takich służb (jawnych) aż 9 !

Nieświadomie mamy więc przy sobie instrumenty kontroli – piętna, które przyjęliśmy, jak każdy dobry niewolnik – dobrowolnie. Nawet wy prosiliście o to: komórka, sieciówka, karta bankowa, niekiedy zegarek, brelok, kluczyk od auta.

A teraz rozejrzy się po domu. Telewizor z dostępem do Internetu, konsola, laptop, palmtop, tablet, lodówka, auto, zegarek.

Czy ty nadal sądzisz, że jesteś wolny i nikt ciebie nie kontroluje, nie obserwuje? Czy jesteś niezależny?

Mogę pozbawić ciebie złudzeń, gdy podpadniesz niesubordynacją, słowem, czynem. Oni odetną ciebie od systemu, zablokują konto i namierzą w kilka sekund. Oto twoja wolność, technologia i demokracja.

Polski rząd zafundował nam już paszporty biometryczne, tajny program obserwacji INDECT, drony. Wszechpotężne państwo policyjne, cenzura radia, prasy i telewizji, miliony bezproduktywnych urzędników, obowiązkowe szczepienia. Dotacje z EU, których kosztem obarczeni są mieszkańcy Polski, którzy płacą za każde pożyczone 1 euro z własnej kieszeni 1,20 euro.

W każdej chwili swego niewolniczego istnienia wasze numery statystyczne,
skojarzone z waszymi nazwiskami są obrabiane przez systemy teleinformatyczne 100 mln razy dziennie, ponieważ jesteście tylko zastraszoną, kontrolowaną statystyką. To określa wasz statut jako:
niewolnik nr (3 x po 6 cyfr).

Testy na ludziach i zwierzętach w ramach programów biomedycznych i eugenicznych trwają od lat 40-tych (XX wieku), i nie zostały przerwane po 2 wojnie światowej – stworzonej na potrzeby przejęcia władzy nad ludźmi.

Programy zapobiegawcze, przymusowe zabiegi medyczne, szczepienia, przymusowe szczepienia, badania kontrolne, mammografia, inwazyjne badania ginekologiczne – służą napędzaniu testów medycznych. Testy tego typu przeprowadzano na zlecenie rządu USA przez dr. Mengele na terenie obozów koncentracyjnych.

Dziś wyniki tych eksperymentów są dostępne w waszych lekach i jedzeniu, które przekładają się na zysk koncernów farmaceutycznych i biomedycznych. – Jednak nie o zyski się tu rozchodzi, bo po co im pieniądze, które są ich własnym produktem?!

Kontrola medyczna przekłada się na stopniowy proces depopulacji ludzkości oraz zmianę definicji człowieczeństwa poprzez manipulacje genową. Tzw. “szczepionki” to broń biologiczna – chemiczna. Obecnie tzw. “szczepionką” będzie mutagen, który modyfikuje genetykę człowieka. Przestępcy u władzy nazywają to “szczepionka na covid-19 / covid-21”.

https://globalna.info/2020/09/22/nowoczesne-niewolnictwo-tajny-systemy-kontroli-indect-rfid-biochip-xchip/

======

Robert Brzoza – BEYOND 5. Projekt 5G, który zamieni każdą osobę w zapis cyfrowy (na potrzeby przestępców u władzy). (2020-06-24)

Wywiad dla NTV z dr Rauni Leena Luukanen – Kilde (2014-11-28)

Dr Rauni Luukanen niedługo po udzieleniu wywiadu zmarła, oczywiście jest to “przypadek”.

======

System śledzenia ludzi (2020-04-02)

Ochrona danych osobowych – nie istnieje. Przestępcy u władzy są zupełnie bezkarni.

======

Elektroniczny obóz koncentracyjny dla ludzi (2021-03-01)

======