Piramidy

Piramidy są rezonatorami i koncentratorami energii. W związku z tą właściwością ostrosłupów, można ich używać do leczenia i doładowania energią życiową.

Plan sytuacyjny piramid w Gizie.

Piramidy – kształty ostrosłupa – koncentrują energie.

Zasada powstawania strefy wyeliminowanej spod wpływu czasu, nazywanej strefą cienia.

Piramida wytwarza energetyczny klosz sferyczny wokół siebie, który chroni przed promieniowaniem: kosmicznym, geopatycznym, radioaktywnością. Tworzy własne pole wibracji energii różnych typów.

Zasada tworzenia stref cienia i obszaru spotęgowanego wpływu czasu.

Pole energetyczne w piramidzie o proporcjach piramidy Heopsa powoduje odwrócenie utleniania się metali, hamuje rozwój drobnoustrojów gnilnych. Jedzenie ustawione w piramidzie wysycha, odpowiednio dużej nie psuje się.

Piramidy w Gizie tworzą 1 z 9 kompleksów (jak się wydaje) zbudowanych na planecie celem stabilizacji pola magnetycznego. W rejonie trójkąta bermudzkiego na dnie obecnego morza znajduje się kompleks jeszcze większych piramid. Długość boku największej piramidy przekracza 300 m.

Bloki kamienne, z których składają się piramidy, obrobione zostały najprawdopodobniej za pomocą lasera. Wskazuje na to twardość powierzchni (zahartowana) oraz geometria powierzchni (odchyłki: ok. 0,05 mm). Transportowano te bloki kamienne z odległości do 700 km przy użyciu sprzętu o napędzie typu telekinetycznego (grawitacyjnego).

Oryginalnie, piramidy były pokryte alabastrem (odmiana marmuru), który powodował około 10 razy większy zasięg oddziaływania i większą mocy oddziaływania. Zasięg działania piramid w Giza był około 3000 km, przy czym ówcześnie biegun północny planety znajdował się na obecnym jeziorze Bajkał.

Schemat rozkładu sił oraz wpływu wiatru słonecznego na ukształtowanie powłoki gazowej planety Ziemi.
Grawitacja przemieszczanych mas gazu wywołuje zjawisko odpływu oceanu (2).

Piramidy miały ścięte czubki, co powodowało ich bardziej pozytywne oddziaływanie. Piramidy z ostrym czubkiem mają wpływ bardziej negatywny, niż pozytywny na organizmy żywe i na człowieka.