Rozmowy z Bogiem

Neale Donald Walsch – Rozmowy z Bogiem, tom 1, rozdział 1 (Fragment) – Komunikacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem

======

Neale Donald Walsch – Rozmowy z Bogiem, tom 2, rozdział 3 (Fragment) – Teologia ludzi i punkt widzenia Boga tej ludzkiej teologii

Bóg to jest największy ateista.

======

Neale Donald Walsch – Rozmowy z Bogiem, tom 2, rozdział 4 (Fragment) – Zbiorowa świadomość

======

Neale Donald Walsch – Rozmowy z Bogiem, tom 2, rozdział 5 (Fragment) – Przeszłość i przyszłość

======

======