Sojusznicy Ludzkości

(Allies of Humanity) (Tekst z około roku 2003 lub trochę wcześniej)

…Ponad dwanaście lat temu grupa istot z różnych światów zebrała się w ukrytym miejscu w Układzie Słonecznym z zamiarem obserwowania działań obcych przybyszów (przestępców, okupantów, kryminalistów).

Działania tych obcych przybyszów mają obecnie miejsce również na naszej planecie.

Ze swego dogodnego punktu obserwacyjnego byli w stanie określić tożsamość, organizacje i intencje istot odwiedzających nasz świat oraz monitorować ich działania. Ta grupa obserwatorów nazywa siebie Sojusznikami Ludzkości [Allies of Humanity]. Oto jest ich raport.

Tak zaczyna się obszerne sprawozdanie na temat obecności na Ziemi obcych, ich zamiarów i metod działania. O jego autorach niewiele wiadomo, a oni nazywają siebie Sojusznikami Ludzkości. Oni mówią, że obserwują tą planetę z jej mieszkańcami z jakiegoś ukrytego miejsca w Układzie Słonecznym. Oczywiście każdy może siebie nazwać sojusznikiem ludzkości.

Dlatego najlepiej się przyjrzeć, co mają oni do powiedzenia.

Bardzo ładnie opisują zamiary obcych agresorów, ich metody działania przeciwko ludziom oraz ich naturę.

Obcy ci pochodzą z różnych światów, które również kiedyś były w podobnej sytuacji, jak ten świat. I także wysyłano do tych światów emisariuszy.

Wydaje się, że są oni z czwartej gęstości energetycznej świata fizycznego. Zresztą sami mówią, że są ze światów fizycznych. Nie są w stanie samodzielnie robić channeling i czynią to przy pomocy jakichś przewodników duchowych. Zresztą oni cały czas z tymi przewodnikami współpracują. Oni sami znajdują odpowiedniego człowieka do odbioru tych przekazów.

Według nich sytuacja tej planety jest poważna (krytyczna), choć nie beznadziejna.

Wiele zależy od garstki ludzi, którzy wiedzą, co tu się w tym świecie dzieje. Ponieważ obraz tego świata utrzymywany jest w oparciu o wielkie kłamstwa dla naiwnych i nie myślących samodzielnie ludzi.

Treść sprawozdania obserwatorów, którzy wspierają ludzi dobrej woli

Nie jesteśmy przybyszami, jesteśmy obserwatorami.

Nie przypisujemy sobie żadnych praw do waszego świata i nie zamierzamy ustanawiać tu naszej obecności. (Brak uzurpacji do cudzego życia, brak uzurpacji do cudzej wolnej woli i brak uzurpacji do cudzego świata.)

Z tego powodu nasze imiona pozostaną nieznane, gdyż nie zamierzamy wchodzić z wami w żadne relacje, poza tym przekazem. Dlatego też nie mamy wpływu na jego wynik.

Obcy przybysze (przestępcy i okupanci) chcą was kontrolować w czterech podstawowych dziedzinach. Każda z nich jest unikalna, ale wszystkie są razem koordynowane.

Ludzkość była studiowana od długiego czasu, przez wiele tysiącleci ziemskich. Ludzkie myśli, ludzkie zachowania, ludzka psychika i ludzkie religie. Zostały one przez przybyszów dobrze poznane i wiedza ta zostanie przez nich wykorzystana przeciwko ludziom. Sami obcy przybysze pozostają w ukryciu, co sugeruje ich przestępcze zamiary.

Pierwsza dziedzina aktywności to wpływanie na jednostki mające władze i autorytet.

Ponieważ przybysze nie chcą zniszczyć waszego świata, a tylko planują przejąć nad nim kontrolę przy pomocy ludzi mających władzę polityczną i religijną. Tacy ludzie będą im służyć. Agresorzy dążą do kontaktów tylko z pewnymi określonymi jednostkami i mają dużą siłę perswazji. Nie wszyscy, z którymi się kontaktują, ulegają tej perswazji. Ale wielu ludzi ulega tej perswazji. Obietnica wielkiej władzy nad innymi ludźmi, kontroli populacji ludzi żyjących na tej planecie, dostępu do wspaniałych technologii i całkowitej dominacji nad tym światem jest dla wielu ludzi atrakcyjna. Tacy ludzie są zdrajcami rasy ludzkiej.

Przybysze świetnie rozumieją, na czym polega hierarchia władzy, bo sami w niej tkwią. Obcy przybysze są bardzo dobrze zorganizowani i skoncentrowani na swoich celach. Idea kultur składających się z wolnych umysłów jest dla nich obca i sprzeczna z ich systemem politycznym (polityczna indoktrynacja). Agresorzy nie rozumieją i nie pojmują indywidualnej wolności jednostki. (Tak samo każdy fanatyk, który został indoktrynowany – nie może pojąć indywidualnej wolnej woli i wolności jednostki). Oni widzą ludzkość jako chaotyczną i bez kontroli. Oni wierzą, że wprowadzają tu porządek w tym chaosie.

Drugi obszar ich działań to manipulacja waszymi religijnymi wartościami (teologiami, wierzeniami) i impulsami (emocjonalnymi).

Wiara typu religijnego powoduje brak samodzielności i niewolnictwo umysłowe, ponieważ każdy wierzący wierzy w cudze pomysły i nie weryfikuje tego. Tzw dogmaty muszą być uznawane za pewne i nie podlegające weryfikacji nawet wtedy, kiedy to są zwykłe bzdury i kłamstwa. Dlatego jest to bardzo dogodna pozycja do utrzymywania niewolnictwa ludzi i ich manipulacji w dowolnym kierunku za pomocą kontroli umysłu, manipulacji emocjonalnej, wirusów informacyjnych, wirusów emocjonalnych.

Tęsknota ludzi za indywidualnym odkupieniem, czyli dążenie do doskonałości stanowi bardzo dużą wartość. Taką wartość ludzie mogą wnieść do Wielkiej Społeczności Świata. Ta wartość jest również waszą największą słabością. Bardzo duża skłonność ludzi do tworzenia kultu cargo jest bardzo wielką słabością, która prowadzi do niewolnictwa duchowego, umysłowego, psychicznego i życiowego. Ta skłonność jest skutecznie wykorzystywana przez obcych przybyszy.

Tylko wolność zapewnia samodzielność we wszystkich aspektach życia.

Wiele grup obcych próbuje działać jako duchowi agenci, ponieważ umieją porozumiewać się przy pomocy Sfery Umysłu [Mental Enviroment]. Mogą bezpośrednio mówić do ludzi przy użyciu telepatii naturalnej lub technologicznego przekazu (dostrojenie do fal mózgowych). Niestety niewielu ludzi potrafi odróżnić swój prawdziwy duchowy głos ze swojego wnętrza od głosu obcych przybyszy (kłamców). Sytuacja stała się bardzo trudna.

Trzeci obszar ich działalności to ujawnienie ich obecności i przyzwyczajenie do niej ludzi.

Chcą ludzkość oswoić z tą bardzo wielką zmianą w światopoglądzie, z ich fizycznym wyglądem oraz z ich wpływem na waszą Sferę Umysłu. By to osiągnąć, stworzą tu różne placówki. Będą one niewidoczne, lecz będą miały wielki wpływ na ludzkie populacje żyjące w ich pobliżu. Stworzenie tych placówek zabierze wiele czasu i wysiłku. Stosowane są też urządzenia techniczne, niewidoczne dla zmysłów fizycznych ludzi, które manipulują umysłami ludzi.

Przybysze chcą być pewni, że działają one efektywnie i że wystarczająca ilość ludzi jest pod ich wpływem (utworzonym również za pomocą urządzeń technicznych, które oddziaływają na umysły – urządzenia psychotroniczne).

To jest właśnie to, co teraz dzieje się w waszym świecie. To wielkie wyzwanie i niestety wielkie ryzyko. Te same rzeczy, które opisujemy, wydarzyły się już wiele razy w wielu miejscach w Wielkiej Społeczności [Greater Community – tak nazywają ogół cywilizacji wszechświata]. Rasy wstępujące do Wielkiej Społeczności, takie jak wasza, są zawsze najbardziej podatne na negatywne wpływy istot o naturze demonicznej (pasożytniczej – przeciwieństwo zasad Totalizmu – przestrzegania zasad moralnych).

Czwarty obszar działań przybyszy to wymieszanie się z wami na drodze genetycznej, tworzenie hybryd genetycznych z ludźmi.

Nie mogą oni żyć w waszym środowisku, potrzebują waszej fizycznej wytrzymałości. Potrzebują waszych naturalnych więzi z tym światem i zdolności reprodukcji. Wykorzystują ludzi do reprodukcji, bez świadomej i dobrowolnej zgody ludzi oraz bez ich wiedzy. Ingerencja w pamięć, manipulowanie wspomnień, wyłączanie świadomości, przemoc.

Oni także chcą się związać z ludźmi, gdyż takie więzy oznaczają większą lojalność niewolników ludzkich.

Ich wpływy wciąż rosną, a ich program tworzenia hybryd (hybrydyzacji ludzkości), nad którym pracują od kilku pokoleń, może przynieść efekt końcowy. Powstaną hybrydy genetyczne podobne do ludzi, istoty o większej inteligencji, jednak już te istoty nie będą ludźmi.

Jeszcze o religiach

By osiągnąć wasze podporządkowanie, obcy przybysze wykorzystują wasze instytucje religijne w celu zniewolenia ludzi za pomocą wierzeń religijnych. Te instytucje religijne nie odpowiadają rzeczywistej konstrukcji świata, są one kłamstwem, manipulacją i oszustwem.

Agresorzy wykorzystują instytucjonalne religie, które według nich są najbardziej przydatne do realizacji ich zamiarów.

Obcy agresorzy nie są zainteresowani waszymi wartościami, ideałami i przekonaniami.

Oni są zainteresowani tylko tym, w jaki sposób te instytucje religijne mogą służyć ich planom.

Nie oszukujcie siebie, że przyciągnęła ich tu wasza duchowość. Ponieważ ci obcy nie mają żadnej duchowości.

To są degeneraci moralni, którzy bez żadnych skrupułów dbają wyłącznie o własne interesy realizowane cudzym kosztem.

Ich wielka technologia i technika – służy tylko ich interesom i krzywdzeniu innych.

Wasza naiwna wiara w ich duchowość, to byłaby głupia pomyłka, która może spowodować wasze fatalne w skutkach decyzje.

Nie myślcie, że przyciąga ich do was wasze życie i rzeczy, które was intrygują. Ich to nie obchodzi. Ludzie też ich nie obchodzą. Oni potrzebują zbiorników energii – w ludzkich ciałach.

Tylko w bardzo nielicznych przypadkach będziecie mogli wpłynąć na nich wzbudzając zainteresowanie.

Oni sami siebie pozbawili swojej naturalnej ciekawości i bardzo niewiele jej im zostało. Sami doprowadzili do tego, z powodu własnych niemoralnych uczynków. Jest w nich bardzo mało tego, co można nazwać Duchem lub Drogą Poznania. Oni kontrolują, jak też sami są kontrolowani. Oni powielają tylko sposób myślenia i postępowania, który został im wpojony. Brak samodzielnej indywidualnej inicjatywy i samodzielnego myślenia. Brak wolności indywidualnej.

Może się wam wydawać, że agresorzy sympatyzują z waszymi ideałami. Ale oni robią to tylko po to, by zyskać wasze oddanie – taki manewr taktyczny, czyli typowe oszustwo.

Jedyną rzeczą, której będą szukali w waszych tradycyjnych instytucjach religijnych i waszych skłonnościach psychicznych jest to, w jaki sposób je wykorzystać, aby was sobie podporządkować.

Posłużymy się tu przykładem, zrodzonym zarówno z naszych obserwacji oraz z wiedzy, jaką przekazali nam Ci Niewidzialni. „Unseen Ones” – tak oni nazywają wysoko rozwinięte bezcielesne istoty duchowe.

Wielu z was wyznaje wiarę chrześcijańską. Uważamy to za godne szacunku, ale na pewno nie jest to jedyny możliwy punkt widzenia w kwestii duchowości. Przybysze wykorzystają fundamentalny czynnik podporządkowania jednemu przywódcy, osiągając w ten sposób lojalność dla nich samych. W tym kontekście wasza identyfikacja z Jezusem Chrystusem będzie im wielce pomocna. Obietnica jego powrotu na ten świat stwarza przybyszom ku temu doskonałą sposobność.

Według naszej wiedzy nie nastąpi powtórne przyjście Jezusa na ten świat, gdyż on działa wspólnie z Tymi Niewidzialnymi. Służy on ludzkości, jak też i innym rasom.

Fałszywy Jezus będzie kimś specjalnie urodzonym i przygotowanym do tego zadania przez element przestępczy. Ten fałszywy Jezus będzie miał ludzki wygląd i nadprzyrodzone zdolności, w porównaniu z waszymi obecnymi zdolnościami. On będzie się wydawał całkowicie altruistyczny – ale tylko z pozoru. On będzie dokonywał rzeczy wzbudzających strach i cześć. On będzie zdolny stwarzać obrazy aniołów, demonów czy czegokolwiek, co jego przełożeni będą chcieli wam pokazać. Będzie się wydawało, że on ma moce duchowe, gdy tymczasem będzie częścią kolektywu. Jego celem będzie pozyskanie waszego oddania. Powtórne przyjście jest zatem przygotowywane przez obcych przybyszy.

W innych tradycyjnych religiach jednolitość będzie popierana przez obcych przybyszy.

Można to nazwać fundamentalnym rodzajem religii, bazującym na przeszłości i na lojalności względem autorytetu, który bazuje na podporządkowaniu się instytucji. To jest właśnie to, co służy obcym przybyszom.

W jednej części świata jedna religijna ideologia będzie dominować, w drugiej części planety – inna.

To jest dla przybyszy bardzo użyteczne, gdyż nie obchodzi ich to, ile jest religii.

Nie można jednak powiedzieć, że fundamentalne religie są zarządzane przez obcych. Chcemy tylko powiedzieć, że mechanizmy i impulsy tych religii, są przez obcych wspierane i wykorzystywane do ich własnych celów.

Przybysze są przekonani, że jeśli nie interweniują, to ludzkość zniszczy siebie i zniszczy ten świat. To nie opiera się na prawdzie, to tylko założenie.

Chociaż ludzkości grozi samounicestwienie, niekoniecznie musi to być waszym przeznaczeniem.

Ale kolektyw obcych przybyszy wierzy, że tak będzie, jeśli oni nie wprowadzą tu swojego programu i swoich porządków. Tak oni usprawiedliwiają swoją agresję. Ci z ludzi, którzy dadzą się przekonać, będą cenni i pożyteczni dla nich. Ci z ludzi, którzy nie dadzą się przekonać do ich (obcych przybyszy) koncepcji co do kształtu istnienia tego świata – zostaną odrzuceni i wyobcowani. Gdy przybysze staną się wystarczająco silni i będą posiadać całkowitą kontrolę, wyeliminują (zlikwidują) wszystkich ludzi, którzy się im nie podporządkują.

To przerażający scenariusz, wiemy o tym, ale nie może być tu niejasności.

To nie byłoby unicestwienie ludzkości. To byłaby integracja ludzi z cywilizacją obcych przybyszów i podporządkowanie im rasy ludzkiej. To oni chcą osiągnąć. Będą w tym celu mieszać się z wami genetycznie i tworzyć hybrydy. Oni będą próbowali wykorzystać wasze religijne impulsy i wierzenia. Oni będą próbowali wykorzystać wasze instytucje religijne i państwowe. Będą wpływali na rządy wielu państw oraz na siły zbrojne.

Przybysze są przekonani, że oni osiągną sukces w przejęciu waszej cywilizacji. Ponieważ oni widzą, że ludzkość nie stawia wystarczająco silnego oporu, by się im przeciwstawić.

By się im przeciwstawić, musicie uczyć się Drogi Poznania Wielkiej Społeczności [The Greater Community Way of Knowledge].

Każda wolna rasa musi uczyć się Drogi Poznania, jakąkolwiek ona może przybrać postać, w zależności od kultury. To jest źródło wolności. To jest to, co pozwala jednostkom i społecznościom zachować integralność i przeciwstawić się negatywnym wpływom.

W przyszłości zobaczycie okropności, jakie przyniosą wierzenia religijne wyrażone w gwałtowny sposób. Skierowane przeciw ludziom, którzy się z nimi nie zgadzają. Skierowane przeciw słabszym narodom, przeciw słabszym osobom.

System religijny i polityczny był, jest i będzie użyty jako broń. Celem będzie atakowanie i niszczenie innych społeczności. Przybysze oczekują od waszych instytucji religijnych, aby one rządziły narodami. Temu musicie się przeciwstawić.

Obcy przybysze pragną zamiany wiary wszystkich ludzi w religijne dogmaty, gdyż to ułatwi im przejęcie cywilizacji ludzkiej. Ludzie wierzą w dogmaty. Ludzie wierzą w obce idee lub kult logicznego rozumu, który nie nadaje się do poznawania świata. Ludzie nie chcą tworzyć własnej doświadczalnej wiedzy za pomocą widzenia własnym sercem energetycznym tego świata i innych ludzi.

Ludzie unikają wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, za swoje decyzje, za swoje uczynki. Dlatego ludzie wybierają kulty religijne – i myślą, że są oni w ten sposób zwolnieni z własnej odpowiedzialności.

Dlatego też chcemy was zachęcić, abyście powstrzymywali się przed:
– podejmowaniem nierozsądnych decyzji;
– podporządkowywaniem swojego życia sprawom, których nie rozumiecie;
– rezygnowaniem ze swoich wątpliwości i pytań w imię jakiejś abstrakcyjnej, nieprawdziwej i obiecanej „nagrody”.

Chcemy wam powiedzieć, abyście nie zdradzali Wiedzy, którą w sobie macie.

Chcemy wam powiedzieć, abyście nie zdradzali siebie i waszej duchowej inteligencji, z którą się rodzicie.

W tej waszej duchowej inteligencji zawiera się wasza jedyna i największa obietnica oraz gwarancja waszej wolności.

Jesteście suwerenami waszej wolnej woli.

Jesteście suwerenami waszego wolnego życia.

Używajcie tego, co macie wewnątrz siebie – tej nieskończonej mocy duchowej i nieograniczonych możliwości, które macie wbudowane wewnątrz siebie (serce energetyczne i intuicja – nadświadomość, duch opiekun).

Nikt z zewnątrz tego wam nie zapewni, ponieważ wszystko jest wewnątrz.

Na zewnątrz z reguły jest kłamstwo fałszywych manipulantów i uzurpatorów cudzej wolnej woli, uzurpatorów cudzego wolnego życia oraz uzurpatorów cudzej własności.

Istnieją wielkie duchowe moce w Wielkiej Społeczności. Istnieją wielkie duchowe jednostki i całe społeczności, które osiągnęły stopień rozwoju daleko wykraczający poza to, co do tej pory zademonstrowała ludzkość.

Te moce duchowe nie szukają możliwości kontroli innych światów. One nie reprezentują politycznych i ekonomicznych sił we wszechświecie. Nie są one uwikłane w handel, manipulacje, kłamstwa i oszustwa.

Te moce duchowe nie wykraczają poza zaspokajanie swoich podstawowych potrzeb, ponieważ świat ma obfitość wszystkiego, zgodnie ze swoją naturą istnienia.

Emisariusze tacy jak my, są wysyłani w celu pomocy tym, którzy wkraczają do Wielkiej Społeczności. Istnieją również duchowi emisariusze, którzy mogą mówić do tych, którzy są gotowi ich usłyszeć. Ci odbiorcy przekazów emisariuszy mają czyste serca i intencje, dlatego są gotowi słuchać. Tak oto Stwórca działa w swoich wszechświatach.

Przybysze mają kilka słabych punktów.

Indywidualnie agresorzy posiadają bardzo niewiele wolnej woli i maja trudności w radzeniu sobie ze złożonymi problemami. Oni nie rozumieją waszej duchowej natury i nie rozumieją impulsów Wiedzy. Im silniejsza jest w was Wiedza (wasz duch i wasza wiedza duchowa), tym trudniej was kontrolować. Tym mniej wy jesteście użyteczni dla nich i dla ich programu integracji. Tym trudniej im przejąć was i waszą cywilizację.

Im mocniejsza jest w was Wiedza indywidualnie, tym mniejsza szansa na zrobienie z was niewolników. A im więcej jednostek ma silną własną Wiedzę wewnętrzną, tym trudniej przybyszom takie jednostki wyizolować i zneutralizować (zlikwidować).

Przybysze nie mają siły fizycznej. Ich moc leży w Sferze Umysłu i w ich technologii, technice wysoko zaawansowanej. Liczba agresorów jest niewielka, w porównaniu z waszą liczebnością. Dlatego oni dążą do depopulacji ludzi. Agresorzy są całkowicie zdani na wasze podporządkowanie. Oni są całkowicie przekonani, że im się powiedzie i osiągną oni pełną kontrolę nad wami.

Ich doświadczenie wskazuje, że ludzkość jak dotąd nie stawiła znaczącego oporu.

Prawda żyje w każdym człowieku. Jeśli będziecie komunikować się z waszą wewnętrzną prawdą, to stanie się ona silniejsza i zacznie rezonować z mocą wszechświata.

Naszą wielką nadzieją jest ta wasza wewnętrzna prawda, którą powinniście odkryć przed samym sobą.

Taką nadzieję mają ci Niewidzialni – siły duchowe, które służą wam i waszemu światu. To nadzieja tych, którzy cenią ludzką wolność.

Nie możemy tej świadomości wymusić na was.

Możemy wam ją tylko ukazać i wierzyć w siłę tej wiedzy, w którą Stwórca was wyposażył.

Obecnie żyje na świecie wielu ludzi, którzy mają wrodzoną wiedzę na temat Wielkiej Społeczności.

Jest wielu innych, którzy byli uprowadzani przez obcych przybyszy, lecz nie ulegli ich perswazji.

I jest wielu ludzi, którzy martwią się przyszłością ludzkości i są świadomi zagrożeń.

Ludzie z tych wszystkich kategorii mogą stać się pierwszymi, którzy odpowiednio zareagują na rzeczywistość Wielkiej Społeczności i przygotują się do niej.

Mogą oni pochodzić z różnych grup społecznych, narodów, religii i obszarów tej planety.

Są oni rozsiani po całym świecie. To od nich oraz od ich reakcji – zależy dobro ludzkości.

Im silniejsza jest w was wasza wewnętrzna Wiedza i świadomość obecności obcych okupantów, tym jesteście mniej pożądanym obiektem do ich badań i manipulacji.

Im bardziej wykorzystujecie wasze zetknięcia z nimi do zyskania wglądu w nich, tym większym ryzykiem dla nich się stajecie.

Gdyż oni podążają po linii najmniejszego oporu, jak każdy typowy pasożyt i degenerat moralny.

Interesują ich jednostki ulegle, ustępliwe, głupie i cwane. Chcą takich ludzi, którzy przysparzają im niewielu problemów i obaw. Oni potrzebują kolaborantów przeciwko rasie ludzi.

Kiedy wasza wewnętrzna Wiedza stanie się w was silna, będziecie poza zasięgiem ich kontroli.

Ponieważ agresorzy nie będą mogli zniewolić waszych ludzkich umysłów i serc.

A z czasem zyskacie zdolność wglądu w ich umysły, której sobie bardzo nie życzą – chcą oni pozostać niewidoczni, aby skuteczniej manipulować. Staniecie się wtedy niebezpieczni dla nich, staniecie się dla nich wyzwaniem i będą was unikać, gdy tylko będą mogli.

Przybysze nie chcą się ujawniać. Nie chcą wywoływać żadnych konfliktów.

Są całkowicie przekonani, że osiągną swoje cele bez większego oporu ze strony ludzkości.

Ale gdy taki opór zaistnieje, gdy potęga wewnętrznej Wiedzy obudzi się w jednostkach, wtedy obcy przybysze (okupanci) napotkają bardzo trudną i niewygodną przeszkodę.

Ich wysiłki zaczną być niweczone, a ich integracja, czyli podporządkowanie sobie rasy ludzkiej na tej planecie, będzie trudniejsza do osiągnięcia.

Bądźcie zatem świadomi obecności przybyszów (okupantów) i nie ulegajcie perswazjom, że ich obecność jest duchowej natury i ma przynieść wam korzyści. To typowe kłamstwo.

Odzyskajcie swój wewnętrzny autorytet, jedyny prawdziwy autorytet – własną intuicję duchową. Ten wasz wewnętrzny głos pochodzi z własnego wewnętrznego serca energetycznego.

Wewnętrzny autorytet to wielki i bezcenny dar, w który Stwórca was wyposażył.

Stańcie się siłą.

Stańcie się suwerenem własnego życia.

Stańcie się suwerenem własnej wolności.

Stańcie się suwerenem własnej wolnej woli, z którą każdy musi się liczyć, kto chce naruszyć wasze fundamentalne prawa do waszej wolnej woli i do waszego życia.

Niewidzialni powiedzieli nam, że żyje dziś wielu ludzi, którzy mają dziwne poczucie dyskomfortu i bliżej nieokreślone zaniepokojenie. Czują, że coś ma się wydarzyć i że coś musi być zrobione.

Nie ma to nic wspólnego z ich codziennym życiem. Możemy to zrozumieć, bo mieliśmy podobne sytuacje w naszej historii.

Tłumaczenie i wprowadzenie: Ascorti


Ludzie są wersją inteligentną grupy biologicznej: ssaki.

Każda inna grupa biologiczna, np. ptaki, gady, owady itd. – ma też własną wersję inteligentną. To jest oczywiste.