Stany intelektów

Stany intelektów i ich zależność od współczynnika “m”

Definicja:

Względny Zasób Wolnej Woli (ZWoW) (inaczej: poziom energii moralnej) (oznaczenie: m) można zdefiniować następująco: względny zasób wolnej woli (m) jest to stosunek aktualnie posiadanego przez dany intelekt (osobę) bezwzględnego zasobu wolnej woli (E) do aktualnej pojemności moralnej tego intelektu (osoby), czyli do maksymalnego zasobu wolnej woli (E max) jaki intelekt ten mógłby osiągnąć zabiegami czysto moralnymi. Maksymalny zasób wolnej woli osoba osiąga bez zmiany swojego stanu fizycznego i intelektualnego oraz bez zmiany warunków otoczenia, w których właśnie się znajduje, tj.

m = E / E max; (przedział zmienności m: od zera (0) do jedności (1)).

Zasób Wolnej Woli (ZWoW) wzrasta i jest efektem dokonywania uczynków bezinteresownych (dobrych) dla innych ludzi, dobroci, pokory, samodyscypliny, hartu ducha, szacunku do siebie i innych. Poprawia się widzenie subtelności – łącznie z coraz większym rozumieniem, co to jest taktowne postępowanie. Pojawia się coraz większy spokój wewnętrzny – i dobra komunikacja z innymi oraz światem.

Egoizm, lenistwo, pasożytowanie na innych, nienawiść, zazdrość (zawiść) – powoduje zmniejszanie się Zasobu Wolnej Woli (ZWoW), stopniowe ogłupianie, popadanie w coraz większą ignorancję, paraliż psychiczny, śmierć psychiczną. Rozwija się bezczelność, arogancja, chamstwo, pogarda do innych, napastliwość, agresja, uzurpacja do cudzej wolnej woli i uzurpacja do cudzych rzeczy, lęki i strach przed innymi i światem. – Krótko – taka osoba żyje już w (swoim) piekle, ale jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy.

Poniżej przedyskutujemy najbardziej istotne stany, jakie najróżniejsze intelekty doświadczają, kiedy ich energia moralna “m” ulega stopniowej zmianie. W pełnym zakresie wartości “m” jakie intelekty mogą doświadczyć, tj. w zakresie od m = 1 do m = 0, pojawia się aż kilka odmiennych stanów lub kondycji, jakie dany intelekt nabywa, kiedy wartość jego “m” osiąga określony poziom.

Oczywiście, musimy przy tym pamiętać, że ma miejsce rodzaj bardzo gładkiej i ciągłej transformacji z jednej kondycji/ stanu do drugiej, ponieważ wartości “m”, przy jakich kondycje te się pojawiają, są jedynie przybliżone (miejmy nadzieję, że w przyszłości znajdą się totaliztyczni badacze, którzy pomierzą je dokładnie).

Najbardziej wyróżniające się stany/ kondycje, jakie doświadczane są przez intelekty, których “m” zmienia się w pełnym zakresie możliwych wartości, mogą być nazywane:

(1) nirwana,
(2) adoracja,
(3) przyjacielskość,
(4) prowokacyjność,
(5) marazm,
(6) niszczycielstwo,
(7) śmierć moralna.

======

Przedyskutujmy teraz każdy z tych stanów/ kondycji oddzielnie. Oto one:

1. Nirwana.

Jest to stan, jaki doświadczany jest przez osobę, która zakumuluje w swoich ciałach subtelnych tak wiele energii moralnej, że wartość jej “m” przekroczy m > 0,6. Owa wartość graniczna równa m = 0,6 jest nawet nazywana “barierą nirwany” i oznaczana jest w tej monografii symbolem “m nirvany”.

Ludzie, u których wartość “m” przekroczyła tą szczególną barierę “m nirvany = 0,6” zaczynają doświadczać uczucia niewypowiedzianej szczęśliwości, jaka dynamicznie bucha z ich wnętrza. Z powodu owej szczęśliwości, a także z powodu wysokiej koncentracji energii zwow w ich wnętrzu, osoby takie przyjmują bardzo szczególny wygląd, a także rozprzestrzeniają ze siebie szczególne pole energetyczne, jakie odczuwane jest przez innych ludzi i otoczenie. Ten wygląd oraz pole energetyczne czyni ich bardzo wyjątkowych. Zarówno sama nirwana, jak i wszelkie zjawiska jakie jej towarzyszą, opisane są szczegółowo w podrozdziale A7.

2. Adoracja.

Ten stan osiągany jest przez ludzi u których “m” osiągnęło wartość około m = 0,5. Jest to stan, który u osób jakie nieustannie zwiększają swoją energię zwow, pojawia się na krótko przed stanem samej nirwany.

Ludzie którzy osiągnęli poziom zwow sięgający około m = 0,5, także otoczeni są przez rodzaj potężnego pola energetycznego, jakie czyni ich ogromnie atrakcyjnymi dla wszystkich osób, u których m > 0,35. Dlatego zazwyczaj są oni adorowani i uwielbiani przez swoje otoczenie. Jednocześnie oni sami ogromnie lubią każdego wokół siebie, jeśli ich energia moralna przekracza m > 0,35.

Osoby których “m” osiągnęło poziom około m = 0,5 odczuwają nieprzerwaną satysfakcję z własnego życia, a także odczucie spełnienia. Odczuwają one także rodzaj statycznej szczęśliwości jaka sprawia wrażenie, iż została “sprężona” w ich wnętrzu i jedynie oczekuje okazji, aby wydostać się na zewnątrz.

3. Przyjacielskość.

Jest to chyba najczęściej spotykany stan u pozytywnych i moralnych ludzi dzisiejszych czasów. Zostaje on osiągnięty przez wszystkich tych, których “m” kształtuje się w okolicach wartości m = 0,4. Osoby jakie osiągnęły wartość swojego “m” bliskiej owej wartości m = 0,4, są przyjacielskie, uczynne, pozytywnie nastawione oraz pogodne. Zajęte są one swoim życiem, dając pozytywny wkład do społeczeństwa i realizując swoje zadania w normalny, pozytywny sposób. Wiodą one szczęśliwe życie.

4. Prowokacyjność.

Jest to pierwszy negatywny poziom moralności, jaki osiągany jest przez ludzi, którzy pozwolili aby ich “m” ześlizgnęło się do poziomu około m = 0,3. W typowych przypadkach, osiągnięcie tak niskiego poziomu “m” przez dojrzałą osobę (tj. nie przez nastolatka, który ciągle gotowy jest słuchać podszeptów swojego sumienia) oznacza, że osoba ta adoptowała już pasożytnictwo w swoim postępowaniu.

Ludzie ci więc zaczynają ukazywać cały szereg negatywnych cech i zaczynają być uważani przez swoje otoczenie jako “prowokacyjni” i trudni we współżyciu, aczkolwiek ciągle są oni w stanie wypełniać swoje codzienne działania i obowiązki. Jeśli chcą, ciągle potrafią się zdobyć na grzeczność, aczkolwiek od czasu do czasu mają zwyczaj wybuchać silnymi emocjami.

Jednak ich postępowanie i działania zaczyna zawierać rosnącą liczbę nieprzyjemnych zachowań, z jakich niektóre obejmują: usiłowania zamienienia innych na swoich niewolników; codzienne stosowanie gry o władzę; zmuszanie innych; robienie szantażu; stawiania innych przed alternatywami etc.

Wszystkie te niemoralne zachowania zaczynają być uzupełniane przez najgorsze z nich – mianowicie przez “moralny wampiryzm”, jaki osoby o m < 0,3 zaczynają powszechnie praktykować, aby uzupełniać swój niedobór energii zwow. Jeżeli ktoś ześlizgnął się do niego bez jakiegoś ważnego powodu o charakterze losowym, wówczas to oznacza, że ta osoba praktykuje filozofię pasożytnictwa.

To oznacza, że osoba ta nie zakończy swojego ześlizgiwania się w dół na poziomie m = 0,3, a spadnie jeszcze niżej.

5. Marazm.

Ludzie, którzy pozwolą, aby ich “m” ześlizgnęło się tak nisko, że osiągają oni poziom około m = 0,2, zaczynają ujawniać cechy ogromnie negatywnego stanu “marazmu”. W stanie tym zaczynają komplikować wszystko do takiego poziomu, że praktycznie nie są już w stanie ukończyć żadnego zadania. Są jedynie zdolni do mowy, jednak nie potrafią już działać.

Zaczynają oni wieść bezproduktywne, pasożytnicze i zakłócające innym życie. Żyją już jedynie na koszt innych. Jednocześnie doświadczają stany potężnych depresji i odczucia braku zainteresowania przez innych ich osobą, jakie w wielu przypadkach prowadzą ich np. do pozorowania spektakularnych “samobójstw” (tj. do spektakularnego uszkadzania swojego ciała na oczach innych ludzi; dokonywanego jednak nie w celu zaszkodzenia sobie; a w celu sprawienia jak największego kłopotu innym; dlatego oni realizują takie działania jedynie w okolicznościach, kiedy mają pewność, że inni nie pozwolą im umrzeć).

Totalizm stwierdza, że intelekty, które w dojrzałym wieku osiągnęły stan marazmu, są już tzw. “agonalnymi intelektami”. Ich moralność jest w tak podupadłym stanie, że nie są już w stanie jej poprawić o swoich własnych siłach.

6. Niszczycielstwo.

Jest to ostatni stan poprzedzający śmierć moralną.

Zostaje on osiągnięty wtedy, kiedy “m” ześlizgnie się do poziomu około m = 0,1. Ludzie, którzy pozwolili, aby ich moralność stoczyła się aż tak nisko, stają się ogromnie niszczycielscy, w stosunku do siebie i w stosunku do swojego otoczenia (automatycznie, ponieważ każda rzecz wypływa z wnętrza).

Wobec siebie samych wykazują oni tendencje samobójcze, jakie w przeciwieństwie do samobójstw popełnianych na poziomie marazmu (apatii), tym razem faktycznie mają już na celu skończenie własnego życia.

Ponadto padają oni ofiarami wszelkich możliwych niszczycielskich nawyków, zboczeń, etc. Ich psychika jest też już ogromnie niestabilna i zboczona, i nie tylko, że żyją w stanie chronicznej depresji, ale także bez przerwy mają napady agresywności i nieprzyjemnego zachowania.

Są też ogromnie niebezpieczni, ponieważ w swoich zboczonych umysłach potrafią wymyślić oraz usiłować zrealizować praktycznie każdą niszczycielską działalność, jaka leży w ich fizycznych możliwościach. Np. ludobójcy, kryminaliści.

7. Śmierć moralna.

Dotyczy każdego intelektu, który pozwala sobie, aby jego “m” spadło do wartości m = 0.

Jest ona ogromnie nieprzyjemnym sposobem umierania, ponieważ pozostawia po sobie bardzo złe wspomnienia u każdego, kto znał taki intelekt. Szczególnie, że przed nadejściem śmierci moralnej owe niemoralne indywidualne intelekty zawsze uciekają się do bardzo nieprzyjemnego wampiryzmu moralnego, aby jakoś opóźnić swoją śmierć.

======

Totalizm ujawnia precyzyjnie i jasno, co ma istotny wpływ na jakość naszego życia – kim jesteśmy i jak się czujemy, w jakich warunkach żyjemy. Jak dotąd nie było to precyzyjnie ustalone, było to niejasne i zagmatwane (oczywiście celowo zagmatwane – przez wrogów rasy ludzkiej).

Istnieją tylko dwie filozofie życia: Totalizm (szacunek) i Parasityzm (Pasożytnictwo – przeciwieństwo szacunku).

======

Literatura:
Prof. dr inż. Jan Pająk
“Totalizm (tj. postępowa filozofia wypełniania praw moralnych i korzystania z ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji)”
Tom 1: Praktykowanie Totalizmu
Monografia, Wellington, Nowa Zelandia, 2001 rok
ISBN 0-9583727-3-X

======