System kłamstwa

Najlepszym antywirusem na wirusy informacyjne i wirusy emocjonalne jest Twój umysł (Twoja intuicja / Twoje serce).

======

„Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy to się komukolwiek podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy rząd światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.”
James Paul Warburg – bankster

„Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”
Zbigniew Brzeziński – podkomendny globalisty Davida Rockefellera

Ostateczny cel NWO – Aaron Russo (2015-01-07)

======

Zbigniew Brzeziński (iluminata) nie wierzy w tajne stowarzyszenia (2015-02-28)

(2022-06-07) Przestępcy u władzy

======

Pozew przeciwko Obamie, Clintonowi, Gatesowi, Sorosowi. Współpraca z Chinami. Bioterroryzm. (2020-05-03)

„Jesteśmy wdzięczni wydawcom „Washington Post”, „New York Times”, „Time Magazine” i innym wielkim publikacjom, których menadżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego. Idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza (dla kogo korzystniejsza?) od narodowego samostanowienia, praktykowanego w minionych stuleciach.”
David Rockefeller – bankster

======

Klątwa diabła (Szatana) na Carów Rosji (2017-08-04)

Geneza i jedna z przyczyn agresji Szatana i jego sług ciemności na Słowian – w szczególności Rosjan.

Car Rosji sprzeciwił się globalizacji świata (rządu światowego, NWO) na Kongresie Wiedeńskim w 1814 roku. To był cel i do tej pory jest to cel, któremu przewodził Natan Mayer Rotschild i inni słudzy ciemności (zdrajcy i wrogowie rasy ludzi). Diabeł przychodził do pałacu tych hybryd typu żydowskiego (to nie są ludzie) i materializował się. Jest obraz w pałacu Rotschild, który przedstawia jedno z takich zdarzeń.

Azer Szatan mieszka w innym wymiarze fizycznym świata na swojej planecie, którą kiedyś przejął i może się pojawiać w naszym wymiarze świata fizycznego.

Zablokowanie przez Cara Rosji globalizacji świata przez rząd światowy spowodowało zemstę sił zła na rodzinie Cara Rosji i na ludziach Rosji.

Polacy też są bezwzględnie rozgrywani przez wrogów ludzi poprzez morderstwa, wojny, niszczenie języka polskiego poprzez usunięcie z niego mocy energii – zmiana słów i znaczenia słów. Watykan tutaj wyniszcza Polaków od co najmniej 1000 lat w różnych aspektach, szczególnie kontrola umysłu, programowanie umysłu, oszustwo, przejmowanie terenu. Wcześniej były masowe morderstwa.

Były kataklizmy planetarne generowane technologicznie, aby zniszczyć Słowian na tej planecie i poprzednie cywilizacje ludzkie: zrzucanie komet na planetę, użycie broni jądrowej lub broń promieniowa, która zabija wszystko, co żywe i pozostawia nienaruszone np. budynki. Np pod miastem Paryż jest 6 milionów szkieletów przypuszczalnie sprzed około 200 lat, na których nie ma śladów tkanki organicznej ani ubrań; szkielety noszą ślady obróbki termicznej promieniowej. W innych miastach Europy i świata są podobne pochówki szkieletów ludzkich. Reset około roku 1825 typu atomowego z falą tsunami – są zasypane miasta na głębokość około 12 m, np. w Rosji: Sankt Petersburg, Moskwa; Afryka; Ameryka; Bliski Wschód.

W Europie i na terenie Rosji nie ma starych lasów. Istniejące drzewa mają podobny wiek, nie ma zróżnicowania. Można wnioskować, że drzewa zaczęły rosnąć od jakiegoś czasu, a starszych drzew nie ma.

Artur Lalak; EterTV; teoria Resetu 2024. Watykan. Titanic i John Mlynarczyk (świadek zatopienia okrętu Titanic) (2020-03-29)

Książka Gerharda Wiśniewskiego pt. “Attentat Titanic” (Atak na Titanic). Książka wycofana ze wszystkich bibliotek w Niemczech (rok 2020), która opisuje przyczynę zatopienia okrętu Titanic wraz z wieloma ludźmi. To było zaplanowane morderstwo wielu ludzi, takie samo, jak wysadzenie w powietrze i zniszczenie wież WTC w Nowym Yorku 11-09-2001 roku z około 5 000 ludzi wewnątrz budynków. Tylko ludzie jednej narodowości tego dnia nie przyszli do tych budynków. Wniosek: oni zostali powiadomieni o planowanym zniszczeniu tych budynków.

Okręt Titanic został zatopiony razem z bogatymi ludźmi na pokładzie, którzy mogli przeszkodzić w przejęciu finansów USA i finansów świata przez zorganizowaną grupę przestępczą. W książce jest informacja o roli Jezuitów w tej sprawie. Jezuici historycznie są znani ze swojego wkładu w “kształtowanie” oblicza tej cywilizacji ludzkiej. To są funkcjonariusze Watykanu.

======

Wy musicie zrozumieć, że czołowi bolszewicy, którzy przejęli Rosję, nie byli Rosjanami. Oni nienawidzili Rosjan. Oni nienawidzili Słowian (chrześcijan). Kierowani etniczną nienawiścią (do Słowian) torturowali i mordowali miliony Rosjan, nie mając ani odrobiny ludzkich wyrzutów sumienia (bezwzględne ludobójstwo Słowian). To nie jest przesada (co najmniej 100 milionów zamordowanych ludzi, Słowian). Bolszewizm i funkcjonariusze bolszewizmu dokonali największej ludzkiej rzezi znanych w historii. Fakt, że większość świata ignoruje to i jest obojętna wobec tej ogromnej zbrodni jest dowodem, że światowe media znajdują się w rękach sprawców.

======

1 Wojna Światowa została wywołana w celu zniszczenia Cara Rosji.
Car Rosji został zastąpiony komunizmem, który został wykorzystany do niszczenia ludzi i ich religii – oraz – wolnej woli ludzi. Dorobek cywilizacyjny również został zniszczony przez wrogów ludzi dobrej woli.
Zostało zamordowanych około 110 mln Słowian.
Żydzi u władzy komunistycznej stworzyli i prowadzili obozy koncentracyjne (obozy zagłady) – nazywane: gułagi. W Rosji (Związek Radziecki) te obozy śmierci od roku około 1920, przeznaczone do okrutnego mordowania Rosjan.

======

Planowane granice Europy w 1890 roku

London City – kontrola finansowa nad światem.
Rosja – eksperymentalny socjalizm; w tym celu należy zlikwidować Cara Rosji i zniszczyć państwo Rosyjskie.
Lata zaplanowanej 1 wojny światowej: 1914-1918.
Cel wojny – przejęcie większej kontroli nad państwami narodowymi Europy oraz likwidacja Rosji (likwidacja Słowian w Rosji).

======

Wnętrze budynku w Watykanie
Głowa żmii / węża i oczy owada – rasa wężowa / żmijowa i owadzia – okupanci rasy ludzi i tej planety.

======

Cywilizację śmierci zbudowali Żydzi. Największe ludobójstwo Słowian w Rosji – 110 milionów ofiar

Żaden kraj nie stracił podczas obu wojen światowych tylu obywateli, co Rosjanie.

Ale to sowiecka, a w praktyce – żydowska władza – przez tzw czystki i wymuszony głód, zabiła więcej ludzi, niż wszyscy wrogowie Rosjan razem wzięci.

Józef Stalin (pseudonim rosyjski, pochodzenie żydowskie) spowodował śmierć 20 milionów ludzi na Ukrainie poprzez stworzenie głodu. To nie są wszystkie jego ofiary.

Bezwzględna likwidacja Słowian trwa od 2000 lat, sterowana przez siły ciemności.

Masowe ludobójstwo Rosjan zaczęło się w 1917 roku. Dopiero po 22 latach, w 1939 roku zaczęło się kolejne ludobójstwo ludzi białych, czyli 2 wojna światowa. Ta kryminalna działalność była realizowana przez odwiecznych wrogów ludzi dobrej woli.

Media w pełni kontrolowane przez wrogów ludzi dobrej woli chcą skłócić Słowian i wmawiają ludziom, że zbrodni na Polakach w Katyniu dokonali Rosjanie. Jednak sprawcami tych morderstw byli żydzi z NKWD ubrani w mundury radzieckie. Tak samo – ci sami zbrodniarze zabijali Polaków w czasie 2 wojny światowej. Jednak oni byli ubrani w mundury niemieckie z napisami na pasach wojskowych “Gott mit Uns” – “Bóg z nami”. Cesarstwo Watykańsko – Niemieckie zabija Słowian od 2 tysięcy lat.

Metody działań i skutki ich uczynków – zdradzają ich, zdradzają autorów kryminalnej działalności. Kryminalistów. Po owocach ich uczynków – poznacie ich. Po skutkach ich uczynków – poznacie ich.

Czyste ZŁO rozgrywa gojów, jak chce.

Przypomnienie: Izraelska gazeta „Maariv” z 21 lipca 1971 roku wyjawia końcowy sekret katyńskiej masakry: „Żydowski major w tajnej sowieckiej służbie (NKWD) i inni oficerowie przyznali mi się, że okrutnie zamordowali 12 tysięcy polskich oficerów w lesie katyńskim po wybuchu II wojny światowej”. Żydzi w mundurach radzieckich osobiście zamordowali Polaków, ponieważ nie ufali Rosjanom.
Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, że Zbrodnia Katyńska na Polakach, to ciąg dalszy tej potwornej zbrodni ludobójstwa Słowian. Nie można zapominać, kim byli zbrodniarze i komu oni służyli.

Po 2 wojnie światowej zostało zamordowanych w okrutny sposób, również w obozach zagłady prowadzonych przez tzw komunistów, kolejne 600 tysięcy Polaków na terenie PRL (Polskiej Republiki Ludowej).

Żydowska Rewolucja 1917 roku była sfinansowana przez banki niemieckie i amerykańskie, przez banksterów. Rewolucja była największym w dziejach świata ludobójstwem Słowian.

Siły ciemności, Zły – wymordował w carskiej Rosji całą elitę i wszystkich szlachetnych ludzi wraz z rodzinami (co najmniej 40 milionów ludzi, inteligencji rosyjskiej). Nastąpiła likwidacja elity narodu. Dorobek cywilizacyjny Słowian został całkowicie zniszczony. Takie same metody działań były realizowane wobec Polaków przez ostatnie 700 lat, a szczególnie przez ostatnie 300 lat. Ludobójstwo Polaków zaczęło się wcześniej – około 1000 lat temu.

W wyniku tej największej w świecie eksterminacji Słowian, wyselekcjonowano z ludobójczych pogromów najbardziej zdegenerowaną rasę głupich i posłusznych niewolników. Ci niewolnicy pracowali bez buntu na odwiecznego pasożyta społecznego zżerającego od środka żywy organizm nosiciela.

Przypomnienie

Pierwszy rewolucyjny sowiecki rząd składał się tylko z samych Żydów: Lenin, Trocki, Zinowiew, Kamieniew, Swierdłow. Ani jednego Rosjanina, choć przecież rewolucję przeprowadzano w Wielkiej Rosji carów.

Żydzi sprzymierzeni z bolszewikami

Żydzi tworzyli bolszewizm. Bolszewizm z rosyjskiego oznacza wielki.

Zwolennicy teorii o rytualnym uśmierceniu cara Rosji Mikołaja II przez wyznawców judaizmu opierają swe podejrzenia na fakcie, że większość działaczy bolszewickich było pochodzenia żydowskiego. Człowiek, który nakazał egzekucję cara wraz z rodziną, Jakow Swierdłow, był Żydem. A ci działacze bolszewiccy byli sfinansowani przez banki angielskie, niemieckie i amerykańskie.

Propaganda bolszewicka ciągle opowiadała, że rządy żydowskie w Związku Radzieckim były rządami ludu. Oczywiście to było kłamstwo.

Emigracja rosyjska, która opuściła kraj po rewolucji październikowej 1917 roku, mówiła o sojuszu Żydów i komunistów, którzy zabili cara i przejęli władzę nad krajem.

Morderstwo Cara Rosji i jego rodziny

Mikołaj II Romanow został zamordowany wraz z rodziną 17 lipca 1918 roku.

Decyzję o egzekucji ostatniego cara Rosji podjęło kierownictwo bolszewików. Zgodę na rozstrzelanie Cara Rosji na polecenie Lenina (żyda z pochodzenia) wydał Jakow Swierdłow, przewodniczący Rosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad. Ciała Mikołaja II i jego rodziny zostały wywiezione do lasu, oblane kwasem, poćwiartowane i wrzucone do nieczynnych szybów po dawnej kopalni żelaza. (Skąd oni mieli kwas do niszczenia zwłok ludzkich? Te metody działań stosują fanatycy religii islamu, którzy polewają kwasem każdego, kto myśli inaczej, niż oni – i wykrzykują “Allah Akbar”. – To są podobne metody działań, podobne uczynki. Po ich uczynkach – poznacie ich. Kto tym fanatykom i kryminalistom daje kwas do polewania na ludzi?)

Hazarscy (żydowscy) zbrodniarze od 1917 roku w Rosji, masoni wysokiego stopnia. Gest masoński jest taki sam.
Mason 33 stopnia, tak jak J. Stalin i A. Hitler.

Mord rytualny

Tuż po tragedii w domu kupca Ipatiewa w Jekaterynburgu, gdzie bolszewicy zabili Mikołaja II, jego żonę, dzieci i towarzyszące im sługi, też mówiono o zbrodni rytualnej kabalistycznej. (Faryzeusze) Żyd Jakow (Jankiel) Swierdłow, przywódca bolszewików na Uralu, rozkazał w lipcu 1918 r. Żydowi Jakowowi Jurowskiemu, by wraz z grupą współwyznawców zgodnie „z rytuałami Kabały” zemścili się na carze i jego bliskich za (rzekome) krzywdy wyrządzane Żydom przez dynastię Romanowów. Po zamordowaniu cara i jego rodziny, wymalowali krwią zabitych na ścianach domu „znaki Kabały”. Odciętą głowę monarchy zakonserwowaną w spirytusie wysłali do Moskwy, gdzie w sejfie miał ją trzymać Lenin (żyd z pochodzenia). To trofeum przypominało, że pośrednio odpłacił ojcu Mikołaja, carowi Aleksandrowi III za to, że ten kiedyś kazał stracić młodego Aleksandra Uljanowa za działania przeciwko Rosji, brata wodza bolszewików.

NKWD składało się w 84 procentach z żydów. Wszystkie najwyższe hierarchie NKWD zajmowali tylko żydzi. Tak było również w każdym kraju komunistycznym po 2 wojnie światowej. Komendantami byli wyłącznie żydzi. Żyd automatycznie otrzymywał stopień oficera politycznego. Rosjan nie awansowano na oficerów, chyba że ktoś z Rosjan zasłużył na awans mordując swoich rodaków.

To największe w historii świata ludobójstwo Słowian (łącznie prawie 110 mln wymordowanych tylko w Rosji), Zły za wszelką cenę chce wytłumaczyć tzw wypatrzeniami ustroju. Ustroju, który on sam wymyślił i realizował.

Można się domyślać, że młody Hitler miał możliwość zapoznania się z tym, co wyprawiali Żydzi w Rosji finansowani z kradzionych pieniędzy od ludzi przez pasożytniczy system bankowy.

Pierwsze obozy zagłady powstały w Rosji, na Syberii. Nikt, kto znalazł się w takim obozie zagłady, nie miał prawa żyć dłużej, niż 60 dni. Hitlerowskie obozy koncentracyjne w porównaniu z obozami zagłady w Związku Radzieckim były bardzo łagodne. Hitler wzorował się na tych obozach śmierci (gułagach) w Rosji.

Aleksander (Sasza) Uljanow

Aleksander (Sasza) Uljanow to był starszy brat Włodzimierza Lenina, oficjalnego wodza Wielkiej Rewolucji Październikowej 1917 roku. Kolejny zbrodniarz XX wieku.

1 marca 1887 r. 21-letni Aleksander (Sasza) Uljanow i jego towarzysze z organizacji terrorystycznej “Wola Ludu” (rzekoma wola ludu) mieli rzucić bomby w kierunku cara Aleksandra III, jego żony Marii i następcy tronu Mikołaja, przejeżdżających po Prospekcie Newskim w Petersburgu. Data planowanego zamachu nie była przypadkowa, bowiem tego dnia sześć lat wcześniej mordercy zabili poprzedniego monarchę – Aleksandra II. (Znowu lewactwo z rzekomą władzą ludową, krety i pasożyty społeczne przeciwko cywilizacji ludzi rasy białej – Słowianom; takie same metody działań są realizowane do dnia dzisiejszego.)

Bomba, zawierająca półtora kilograma dynamitu, zapakowana była w oprawę książki „Słownik terminologii medycznej” Greenberga. Sama eksplozja zniszczyłaby wszystko w promieniu czterech metrów. Aby mieć pewność, zamachowcy obłożyli ładunek 541 ołowianymi kostkami wypełnionymi i posmarowanymi strychniną oraz siarczanem atropiny (to była trucizna). Wybuch rozrzuciłby je na odległość 23 metrów.

Skonstruowanie takiego ładunku w celu zabicia innych ludzi pokazuje, jaka przewrotność i nienawiść kierowała tymi zamachowcami. Oni już 30 lat wcześniej, przed rokiem 1917, chcieli zniszczyć Rosję i przejąć władzę nad krajem i nad Rosjanami.

Kto mu dostarczył materiały do budowy bomby i instrukcje, jak zbudować taką bombę? Zamach bombowy – obecnie charakterystyczna sprawa dla fanatyków islamskich i służb. Te same metody działań. Po ich uczynkach – poznacie ich.

Celem zamachu miał być car Aleksander III. Organizatorem spisku był 21-letni student rewolucjonista Aleksander Iljicz Uljanow – oficjalnym organizatorem.

Tym razem policja wiedziała o planach spiskowców i aresztowała zamachowców z bombami, zanim oni zdążyli przystąpić do działania. W tym samym dniu aresztowano Saszę Uljanowa.

Car Rosji Aleksander III był gotów ułaskawić swych niedoszłych morderców, gdyby ci okazali skruchę i zwrócili się do niego z uniżoną prośbą. Sasza nie skorzystał z tej możliwości i 8 maja 1887 roku został powieszony na dziedzińcu Twierdzy Szlisselburskiej.

Wnioski: eliminacja Carów Rosji za pomocą ładunków wybuchowych. Skądś te metody działania są znajome. Po ich uczynkach – poznacie ich. Terroryści zawsze opowiadają, że walczą z terroryzmem, który oni sami stworzyli. Teraz obecni zbrodniarze nazywają takie działania przestępcze: wprowadzanie demokracji.

======

Syberyjskie sekrety [enigma] – FRAGMENT (2014-05-05)

Mapa Gomberga, czyli zarys powojennej Mapy Nowego Świata (2019-08-26)

Rozkład wpływów USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR po 2 wojnie światowej. Mapa powstała w 1941 roku, przed przystąpieniem USA do 2 wojny światowej. – To o czymś świadczy.

======

Aleksander Jabłonowski – Mapa Gomberga. Jak to Amerykanie chcieli stworzyć Nowy Świat. Rodacy Kamraci Amsterdam. (2022-03-30)

======

Każdy podchodzący pod „mur żydowski” w Jerozolimie ma na głowie czarną jarmułkę (okrągłe nakrycie głowy) obowiązującą Żydów lub białą jarmułkę dla „szabas gojów” (usłużnych gojów), czyli nie żydów.

Wysocy urzędnicy Watykanu też mają okrągłe nakrycie głowy, co pokazuje, kto stworzył Watykan.

======

Kto rządzi Rosjanami? Sfałszowane 400 lat historii Rosji! – dr Franc Zalewski © VTV (2019-05-01)

======

======

Papież Jan Paweł 2, czyli Karol Wojtyła, miał matkę żydówkę i babcię żydówkę. A zatem zgodnie z regułami – Karol Wojtyła też był żydem z urodzenia. Może dlatego swoich pobratymców nazwał starszymi braćmi?

Pomyśl o – “Starsi Bracia w Wierze” (2018-03-08)

Żydzi – oficjalnie – nazwani przez papieża, Jana Pawła 2: „starsi bracia w wierze”. Oczywiście – to nie są żadni “starsi bracia w wierze”:

  • ani starsi;
  • ani bracia;
  • ani w wierze.

To są wrogowie Słowian od samego początku swojego zaistnienia. A dowodem są ich morderstwa na Słowianach przez ostatnie tysiące lat.

A w praktyce to są kryminaliści, przestępcy, zdrajcy, pasożyty społeczne i handlarze ludźmi. Jeżeli spojrzeć na historię ostatnich 3 tysięcy lat.
Struktura mafijna – każdy, kto chce od nich odejść – jest brutalnie mordowany, aby zniechęcić innych do odejścia. Faryzeusze pilnują tego.
Faryzeusze kolaborują z jaszczurami i siłami ciemności przeciwko rasie ludzi na tej planecie.

Masowe mordowanie Słowian. Ludobójstwa na całej planecie: rewolucje, wojny, rabunek, kradzież, oszustwo, lichwa, życie pasożyta – cudzym kosztem.

Ich działalność jest również opisana w Biblii – Stary Testament: morderstwa, rabunek, kradzież, przewrotność, kłamstwo, oszustwo, zdrada, fałsz, podstęp, bezczelna uzurpacja. Zestaw typowo demonicznych cech.

Jest tylko jedna grupa uczciwych Żydów – Hasydzi.

======

System działania pasożytów (2014-03-12)

Gangsterskie metody działania pasożytów socjalnych (społecznych).

System kapitalizmu to jest nieuleczalna choroba. Każdy kolejny kryzys pokonywany jest zdobywaniem nowych dolarów (pieniędzy), które pochodzą z działalności przestępczej.

Najpierw kolonie, potem kraje trzeciego świata, potem rewolucje i wojny w krajach drugiego świata. I pasożyt pożera wszystko, co jeszcze zostało.

A następnie sytuacja odwraca się, powtarza się. Pasożyt wnika w zdrowe i ufne społeczeństwo zgodnie z idealnie wypracowanym schematem.

Zupełnie jak w anegdocie: dajcie się napić wody.

Dokładnie tak żyją pasożyty biologiczne, nie ma pomiędzy nimi różnicy. Algorytm działania pasożytów jest zawsze dokładnie taki sam dla wszystkich pasożytów.

Jak radzimy sobie z biologicznymi pasożytami? Niszczymy je i zabijamy je, ponieważ te pasożyty chcą nas zabić.

A co z pasożytami społecznymi, które żyją kosztem społeczności ludzkich?

Pasożyt społeczny obejmuje wszystkie istotne punkty kontrolne danego społeczeństwa, np. finanse, władza, gospodarka, edukacja, sądownictwo, lecznictwo.

Pasożyt społeczny eliminuje wiedzę o historii danego narodu, który zaatakował. Następuje fałszowanie historii narodu poddanego pasożytowaniu w celu odcięcia ludzi od ich przeszłości i przejęcia ideologicznej kontroli nad nimi.

Przykładem takiej kontroli umysłu mogą być religie stworzone przez pasożyta (chrześcijaństwo, islam, buddyzm i inne) lub systemy ideologiczne typu komunizm, kapitalizm, socjalizm.

Systemy religijne bardzo skutecznie blokują rozwój świadomości u człowieka i samodzielne myślenie – to bardzo skuteczne narzędzie kontroli. To narzędzie samo się kopiuje na następne pokolenia ludzkie – typowy wirus informacyjny i wirus emocjonalny. Ta strategia agresji jest opracowana i sterowana przez siły ciemności. Wykonawcami są czciciele Azera Szatana.

W każdym z tych systemów kłamstwa jest zawarte oszustwo i tworzenie konfliktów wewnętrznych w ludziach oraz tworzenie konfliktów pomiędzy ludźmi. Zasada każdego pasożyta brzmi: dziel i rządź.

Kiedyś próbowano walczyć z pasożytami poprzez wygnanie pasożytów – wyganiano tych pasożytów z różnych krajów. Przeganianie i pogromy pasożytów w Europie przez wszystkie narody zaczęło się co najmniej od roku 397 i trwa do dzisiaj.

Obecnie pasożyty bardzo skutecznie zainfekowały wszystkie kraje w Europie i na tej planecie.

To pasożyty społeczne sprowadziły na narody niewolę, śmierć, rewolucje i wojny. Taka jest historia ostatnich 2 tysięcy lat.

A teraz pasożyty wprowadzają wbrew woli ludzi rząd światowy, niszczą cała planetę i tworzą z planety obóz śmierci: szczepionki, fale elektromagnetyczne, chemtrails, czipy dla ludzi, morgellon, całkowita inwigilacja i technologiczna kontrola umysłu.

Technika i technologia w złych rękach zawsze powoduje zło dla wszystkich.

Pasożyty przejęły kontrolę nad tą planetą i nad żyjącymi tutaj ludźmi za pomocą kłamstwa, oszustwa, szantaży i przemocy.

Oczywiście – pasożyty uważają siebie za wybrańców Boga. Pytanie: jakiego boga i dlaczego oni sami siebie wybrali na wybrańców tzw boga? W Biblii opisano, kim jest ich tzw bóg: zazdrość, nienawiść, morderstwa, rabunek, niszczenie innych ludzi, robienie z ludzi niewolników.

Żyd wie, gdzie mu będzie lepiej żyć cudzym kosztem – i tam on pójdzie. Cel uświęca środki – każdy, kto przeszkadza w realizacji wyznaczonych celów, będzie zamordowany.

Kolaboranci i zdrajcy narodów będą bezzwłocznie zlikwidowani, jak tylko oni przestaną być potrzebni. Tak było np w Rosji krótko po zakończeniu tzw Rewolucji Październikowej – główni masoni Rosji zostali bezzwłocznie zabici, bo za dużo wiedzieli i nie byli już potrzebni do przejęcia Rosji.

Żydowi nie robi różnicy, na kim będzie pasożytował. To może być biały Europejczyk, żółty Chińczyk, czarny Afrykanin.

Dla pasożyta ważne jest, aby pasożytować na wszystkim, zaczynając od ropy naftowej a kończąc na wiedzy.

Jednak ludzkość już wie, że nie potrzebuje nikogo wyznaczonego przez tzw boga i sama może się zatroszczyć o swoje szczęście i szczęśliwe życie bez żadnych pośredników.

Każdy normalny człowiek może zarazić się pasożytnictwem i mutować jako pasożyt. To jest wybór człowieka.

Zarażona i skażona jest większość ludzi i cała planeta jest na kwarantannie.

Wyjście, rozwiązanie tego problemu zawsze jest i to nie jedno.

Ludzie zapomnieli o swojej ludzkiej naturze i oni upadlają się.

======

Musisz to wiedzieć (314) – Celebryci polskich mediów to szefowie lóż masońskich (2018-05-28)

======

Antyrosyjski antycyklon – Nikołaj Lewaszow cz.1 (2014-07-15)

W 2010 roku przestępcy z USA użyli broni pogodowej (dziury ozonowe w jonosferze) i broni geologicznej (podgrzanie skorupy ziemskiej za pomocą magmy) przeciwko ludziom w Rosji. W 2003 roku w Europie użyli oni broni pogodowej do wywołania upałów, gdzie temperatura powietrza sięgała 60 stopni Celsjusza.

======

Underground Military OPS CIVMILINT TUNNEL NETWORKS (2020-04-02)

Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata, Berlin (2012-03-13)

======

Podziemne państwo we wnętrzu naszej planety (2020-04-04)

Podziemne kompleksy laboratoriów genetycznych, technologicznych, technologii grawitacyjnej (latające dyski). Podziemne miasta nawet na głębokości 8 km pod powierzchnią ziemi i kilka tysięcy km tuneli podziemnych pod wszystkimi kontynentami. Nielegalne doświadczenia na porwanych ludziach i porwanych dzieciach. Znaleziono tam co najmniej 35 tysięcy więzionych dzieci ludzkich oraz wielu więzionych ludzi na cele: ofiar kultów satanistycznych; nielegalnych doświadczeń medycznych; technologia pozyskiwania komórek macierzystych (to kończy się śmiercią ofiary w wielkich cierpieniach); pozyskiwanie innych płynów fizjologicznych; handel z przestępcami z ufo; modyfikacja genetyczna ludzi; pedofilia; zabawy polegające na polowaniu na dzieci i okrutne mordowanie przerażonego dziecka; jedzenie dla: kanibali, jaszczurów, ufo, smoków.
To wszystko służyło do handlu ludźmi, narkotykami, komunikacji, transportu.

Podziemne kompleksy i ta działalność zostały zbudowane za kradzione pieniądze od ludzi przez ostatnie co najmniej 50 lat. Tzw rząd podziemny.

To są wrogowie rasy ludzi na tej planecie, czciciele Szatana.
To są zdrajcy rasy ludzi na tej planecie.
Jest tylko jedna kara dla takich demonicznych potworów.

======

Daniel Estulin – Lalkarze tego świata (manipulanci, kłamcy, przestępcy) stoją zawsze w cieniu. 1/2 (2015-04-04)

Daniel Estulin – Lalkarze tego świata (manipulanci, kłamcy, przestępcy) stoją zawsze w cieniu. 2/2 (2015-04-04)

Treść rozmowy z filmów: Daniel Estulin – Lalkarze (manipulanci, kłamcy) tego świata stoją zawsze w cieniu.

– Oczywiście, ta pańska książka “Kto rządzi światem? Prawda o klubie Bilderberg.” – co to jest? – To jest fantastyka?

– Nie, to nie jest fantastyka, to dziennikarstwo. Miałem sześć lat, gdy z tatą oglądaliśmy wiadomości w telewizji. Podszedłem do telewizora i szukałem spikera za telewizorem ale go tam nie było. Powiedziałem: “Tato, to wszystko kłamstwo! To wszystko nie tak! Tego tu nie ma!” Mam teraz 48 lat. Ale koncepcja się nie zamieniła: wszystko co nam opowiadają, to bajki – kłamstwa. I kiedy zaczynasz rozumieć, że są lalkarze – kłamcy, zaczynają pojawiać się pytania: jeśli amerykańscy prezydenci Obama, Bush, Clinton, królowie i inne głowy państw i rządów w ogóle niczego nie reprezentują?

To kto rządzi światem? Kim są lalkarze i jak to działa? To są normalne ludzkie pytania. 20 lat temu zacząłem zadawać sobie te pytania i zainteresowałem się tym tematem.

– Zrozumiałam, że w wieku 28 lat pojął pan, że wymienieni ludzie z Francji, Anglii, Hiszpanii niczego nie reprezentują.

– W 1992 roku jadłem obiad z pracownikiem kontrwywiadu KGB, FSB w Toronto. Przyjechał do nas z wizytą. Mój dziadek był pułkownikiem KGB. I powiedział mi po angielsku: matter of fact. I zaczął opowiadać, że w 1995 roku, czyli za 3 lata, zacznie się kampania w Quebec. Żeby kraj rozpadł się na dwie części – angielską i francuską. Opowiedział mi jak to ma być zrobione i dla czego? Ponieważ rząd USA po prostu nie ma środków. Oni muszą przyłączyć Kanadę do USA, ponieważ Kanada jest bardzo dużym krajem z małą populacją i ze wszelkiego rodzaju zasobami. Nastały lata 1993, 1994, 1995. I rzeczywiście, nagle zacząłem widzieć, jak rozpoczęły się te wydarzenia. Zaczęli pojawiać się w telewizorach członkowie jakichś mało znanych partii, ekstremiści z Quebecu, ekstremiści prawi, lewi, środkowi etc. Spojrzałem na to wszystko jak na teatr (teatr kłamstwa) i zadałem sobie dwa pytania. Ten oto człowiek 3 lata temu w Toronto jedząc swój kotlet opowiedział mi to wszystko. Nastał rok 1995 i to wszystko się działo.

– To było KGB, FSB?

– Nie ma to odniesienia do jednego i drugiego, on po prostu tych ludzi znał. Zdałem sobie sprawę, że informacje w mediach o tym co się dzieje na świecie, w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu zacząłem zadawać pytania. A jeżeli najważniejsze procesy nie zależą od prezydenta, to kto go tam postawił? A co się stanie, jeśli go usuną i umieszczą innego? Od razu zorientowałem się, że absolutnie nic nie dzieje się samo.

– Jak nic nie zależy? Gdy mieliśmy prezydenta Gorbaczowa – była jedna historia, gdy nastał Jelcyn była inna historia.

– W przypadku Gorbaczowa, Jelcyna była całkiem inna historia.

– Jednak Jelcyn i Putin to całkiem dwie różne historie, tylko rozciągnięte w czasie.

– To prawda. Dlaczego Zachód jest przeciw Putinowi? Ponieważ Putin jest złym “demokratą” w ich rozumieniu. To znaczy, że nie jest pro Zachodni, nie słucha ich, nie wykonuje ich poleceń, jest nasz Ruski.

– Mieszkał pan w wielu krajach, praktycznie światowy człowiek? Jest pan patriotą?

– Zawsze byłem radzieckim patriotą. Nie jestem komunistą, ale jestem Radzieckim obywatelem. Urodziłem się w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Kocham mój kraj. Moim krajem nie jest Kanada, ani Hiszpania. Obojętnie gdzie żyję, czy jestem w samolocie, czy gdzie indziej – moim krajem jest Rosja. Bardzo – bardzo kocham Rosję. I gotowy jestem oddać nawet życie za mój kraj, za jego przyszłość. Dlatego piszę książki, które ujawniają prawdziwy stan rzeczy. Te informacje zaskakują wielu ludzi i moją mamę, która bardzo boi się o moje życie. Jednak doskonale rozumiem, że przyszłość moich dzieci, przyszłość naszego kraju, przyszłość w ogóle ludzkości zależy od naszej pracy. Musimy szukać, zbierać, badać i publikować informacje. Informacje analityczne mają pomóc ludziom zrozumieć, co się w rzeczywistości dzieje w tym świecie. Nie jestem konspiro logiem, chociaż jestem bardzo znanym człowiekiem na świecie. Nie po to pisałem te wszystkie książki.

– Kto rządzi światem? To jest wroga czy dobra organizacja?

– To zależy dla kogo. Dla Rockefellera jest ona bardzo dobra. Dla nas ludzi – wroga. Dlatego powinniśmy patrzeć, jaka ona jest dla naszego kraju. Oczywiście, dla Rosjan – to są wrogowie naszego kraju. I oczywiście, wszystko, co teraz widzimy na świecie, robi się przeciwko interesom Rosji. Bilderberg jest znany od 1954 roku z Holandii. Dlatego, że zebrali się w hotelu Bilderberg. To hotel królowej Holandii. Dlatego klub nosi nazwę Bilderberg. Podobnych organizacji jest wiele na świecie. Jest na przykład Komisja Trójstronna, amerykańska organizacja podobna do Klubu Bilderberg. Jest wiele takich organizacji w świecie. Oni między sobą zawsze współpracują, razem pracują. Do Bilderberg wchodzą ludzie ze starych krajów NATO – Zachodniej Europy, wraz z USA i Kanadą. Po roku 1989 wybrano członków z krajów Europy Wschodniej (Polska, Czechy), którzy również się przyłączyli do tego klubu. Klub ten wybiera ludzi.

– Kto się przyłączył, przyłączyli się prezydenci tych krajów, premierzy?

– Przyłączyły się do tej organizacji grupy finansowe reprezentujące interesy tych krajów. Ogólnie rzecz biorąc interesy się nigdy nie zmieniły – czy to wczoraj, czy 5-6 tysięcy lat temu. Kto rządził światem 6000 lat temu? Faraonowie. Kapłani, którzy 6000 lat temu żyli w Egipcie i sprawowali rządy nad wiedzą świata, mieszkają obecnie w Szwajcarii. To się nigdy nie zamieniło i nie zamienia. Ziemia jest bardzo małą planetą. Żyje na niej 7 miliardów ludzi. Ludzi jest wielu a wody i jedzenia mało. Dla wszystkich nie wystarczy. W niedalekiej przyszłości, za 10-15 lat, według prognoz będzie 10 miliardów ludzi, potem – 14, 18, 25 itd. Oznacza to, że po prostu dojdziemy do takiego punktu, w którym wszystkie zasoby wystarczą jedynie dla bardzo małej ilości ludzi. W Indiach ludzie już teraz mają problemy z wodą. Rockefeller – to rzeczywiście bardzo ważna postać, jest bardzo wpływowy na świecie. Chociaż niezbyt ważna persona w historii świata, bo naprawdę ważni ludzie nie są znani wszystkim. Znamy Rockefellera, Rothschilda. Oni są znani, mają dużo pieniędzy. Ale znowu – silni ludzie w historii ludzkości nie są znani. Często nawet nie wiemy, kim oni są. Jeśli popatrzymy dziś na tych lalkarzy (manipulantów) ze wspomnianych wcześnie organizacji, to można założyć, że w przyszłości będą oni mogli zbudować swój Rząd Światowy. Bardzo ostrożnie odnoszę się do teorii spiskowych i zakulisowego rządu światowego, ponieważ nie jestem żadnym konspiro – logiem, lecz dziennikarzem i pisarzem. Spędziłem 3,5 roku w bibliotece we Florencji. Nie mogłem zrozumieć, skąd się wzięło u ludzi będących w tej organizacji od 1954 roku, tyle bogactwa i władzy? Oczywiście, historia fortuny rodziny Rockefellerów liczy 150 lat. W historii ludzkości jest to bardzo mało. Rothschildów – 250 lat. A historia tych ludzi w rzeczywistości liczy – 6 tysięcy lat.

– Nie ma co tak daleko sięgać, ale 1000 lat w 100% . Mogę to udowodnić. To rodziny, które od tysiąca lat kontrolują Wenecję. Są wzmianki o nich w latach 1205, 1340.

– I teraz ich potomkowie kontrolują?

– Tak.

– Czy to jest mafia?

– Pewnego rodzaju mafia, ostrożnie się do tego odnoszę. W ogólnie przyjętym rozumieniu takiej mafii, jak Włoska i Rosyjska – to nie jest mafia.

– Szanowani ludzie?

– Są to ludzie, którzy mają wiele możliwości, aby w ogóle zmienić oblicze świata. Tym się zajmują.

– A po co te oblicze zmieniać, jeśli jest zmieniane przez tysiąc lat? Wiemy przecież, że świat jest niedoskonały.

– Przykładem pracy tych lalkarzy jest Detroit, które obecnie znajduje się w stanie ruiny. W ogóle nie jest podobne do miasta, lecz do czegoś jak w filmie z Bradem Pittem o zombies (World War Z). Ludzie nie zastanawiają się, dlaczego tak jest?

– Oni są w Detroit?

– Nie. Dlatego, że nie potrzebują rozwoju narodu w przyszłości. Znaczy to, że więcej pieniędzy i liczby ludzi, ale mniej idei. Dlatego, aby Rockefellerowie, Rothschildowie i inni bogaci lalkarze świata mogli żyć na Ziemi, większość ludności świata powinna zginąć.

– W Detroit oni nie poumierali fizycznie?

– Detroit jest tym, co oni przedstawiają jako scenariusz przyszłości ludzkości. Oni chcieliby, żeby tak było nie tylko z Detroit, ale również z Toronto, Londynem, New Yorkiem, Paryżem, Moskwą i wszystkimi wielkimi miastami świata. W ogóle, żeby wszystkie kraje świata były podobne do Detroit. Tak wygląda dla nich przyszłość. Spojrzymy na Europę. Np. Hiszpania już jest podobna do Detroit. Mają tam 70% bezrobocie wśród młodych ludzi do 30 roku. Podobnie jest w Portugalii, Grecji, Włoszech, Niemczech. Mieszkałem w Hiszpanii. Tam jest 70% populacji Europy, 40% bez pracy.

– A w tym samym czasie Ukraina chce wejść do Europy, aby tam szukać pracy.

– To nie tyle, że Ukraina stara się. Pracy w Europie po prostu nie ma. Sprawa zmierza do zniszczenia narodów i krajów, do zniszczenia systemów (państw narodowych). My to teraz widzimy. Ludzie po prostu nie rozumieją, dlaczego Rockefellerowie, Rothschildowie i wszyscy ci miliarderzy chcą zniszczyć gospodarkę. W końcu są kapitalistami zarabiającymi pieniądze na nas. Ale oni nie muszą zarabiać pieniędzy, ponieważ są już właścicielami świata (w ich rozumieniu). Jeżeli wyjedziemy na jakieś piękne wyspy, w dowolnej części świata: ach tak pięknie, jaki piękny pejzaż! Najprawdopodobniej, ktoś to już kupił.

– Ci ludzie też nie mogą wszystkiego zniszczyć, wszystkich zabić a sami żyć na pustkowiu. Nie ważne, że oni czymś władają. Jeśli ludzie nie zmienią się w zombie, to oni mogą im wszystko odebrać.

– To jest bardzo subtelna gra. 6 tysięcy lat temu kapłani, którzy władali światem dozowali ludziom fragmentaryczną wiedzę (kontrola informacyjna). Dziś to nie działa, bo każdy ma komputer, internet i Google. Wszyscy, dowolny Papuas, siedzący na pustyni, może wystukać zapytanie i od razu otrzyma całą informację, w tym tajną. Tajne informacje są również w Internecie. Prawie wszystkie te tajne organizacje zachowywały tajemnice między sobą przez ostatnie 6 tysięcy lat. A teraz one są wlewane do sieci internet. A co będzie z nami, jeśli wszystko to o czym mówimy, ziści się? Z jednej strony potok informacji co oni robią. Oni po prostu niszczą światową gospodarkę. A z drugiej strony, wnoszą ogromna ilość swoich pieniędzy w technologie przyszłości. Celem jest dystans pomiędzy nami – tzn. 99% populacji, a nimi. Oni to jest 0,001 procent populacji. Czyli Rockefeller i Rothschild. Dystans ma być większy niż dzisiaj. Dlatego w przyszłości pojawią się technologie, w porównaniu z którymi energia i broń jądrowa będą prymitywne. W związku z tym jest im całkowicie obojętna liczba ludności. Np. Chińczycy to ekonomiczna potęga a Rosja nie jest nią, ale ma mocne technologie. Dlatego Amerykanie chcą sytuacji, jak w latach 90-tych. W miejsce Putina oni chcą znaleźć drugiego Jelcyna. Wtedy będziemy (dla nich) normalni, dobrzy. Taki “Putin” będzie dla nich demokratą – będzie wykonywał ich polecenia, tak jak było wcześniej. I dlatego to, co teraz się dzieje zmierza do tego, że – nie ma prostych pytań. Ludzie nie rozumieją, dlaczego tacy bogaci ludzie niszczą ekonomię swoich krajów? Dlaczego Rockefeller i Rothschild, Kissinger, Brzeziński i inni – robią to Stanom Zjednoczonym? Dlaczego oni są przeciwko interesom kraju, którego są obywatelami? Oni nie są Amerykanami. Oni nigdy w życiu nie byli Amerykanami. Soros również nie jest Amerykaninem. Tak, on ma również paszport amerykański. Ale to nie znaczy, że jest Amerykaninem. Ci ludzie to globaliści. Ich system pracy w języku angielskim nazywa się “super national”, tzn. nie są narodowi a ponadnarodowi.

– Kosmopolici ?

– Nie są kosmopolitami. Są zdrajcami nie tylko swojego własnego kraju. Oni są w ogóle zdrajcami świata, są przeciw nam wszystkim. Oni pracują aktywnie za pomocą lalkarzy, aby w dalszej przyszłości wszystko było ich, a nie nasze. Putin i Chiny sprzeciwiły się temu. Nie jest to jakaś propaganda, ponieważ nie mieszkam w Rosji. Jeżeli Rosja będzie zdolna wytrwać, utrzymać się w tej konfrontacji, wtedy tę wojnę my wszyscy normalni ludzie świata jesteśmy w stanie wygrać. Jeśli nie Rosja, to nikt inny nie jest w stanie obronić się. Nie widzę nikogo innego, kto może stanąć przeciw interesom Zachodu.

– Pan mówi, że ci wrogowie ludzi są przeciwko Ameryce, jak również przeciwko Europie.

– Oni nie są przeciwko Ameryce. Kissinger, Rockefeller, Brzeziński, Soros, oni są w zupełnie innym systemie. To nie tak. To nie jest żadne komando. Że np. jedni, jak w futbolu, są za Realem Madryt a drudzy za Manchesterem. Oni nie są za żadną z tych stron, oni są z innego globalnego systemu kontroli.

– Mówił pan o człowieku, który wiedział, co miało miejsce w Kanadzie. Czy to, co wydarzyło się na Ukrainie, też można było przewidzieć? Wiele osób wiedziało, że to się stanie?

– Cóż, nie koniecznie wiedzieli.

– W tej wojnie nie jest jasne, kto jest wrogiem?

– Wszystko jest bardzo jasne.

– Zrozumiałem, że Rockefeller, Brzeziński, Kissinger, Soros…

– Nazywam ich po imieniu nie dla tego, że są ważnymi ludźmi. Bo to w ogóle miernoty, które nic sobą nie reprezentują. Włącznie z Rockefellerem. To są po prostu popularne nazwiska, z których oni się wywodzą.

– Mówił pan, że tych najważniejszych nikt nie zna?

– Wydaje się to logiczne. Wierzę, że tak jest.

– Tym nie mniej przywódcy krajów nie postępują zgodnie ze swoją wolą, a pod wpływem tych sił. Kto na Ukrainie prowokuje tą wojnę? Wydaje mi się, że to sprawka Turczynowa z pomocą swoich lalkarzy (manipulantów). Według pańskiej teorii ktoś inny spowodował tą wojnę i ten ktoś jedynie może ją zakończyć?

– Trzeba zrozumieć, że ta wojna jest przeciwko Rosji. To nie jest wojna o oswobodzenie Ukrainy. Wszystko, co się dzieje na świecie, jest teraz przeciwko interesom Rosji. Po prostu dlatego, że to Rosja jest jedynym krajem, który stanął przeciwko ich interesom, nie ugiął się przed nimi. Wszystkimi sposobami, czyli poprzez dolara, ropę naftową, wojnę – oni chcą wyciągnąć Rosję z różnych sfer interesów tak, jak to było w latach 1990. Prawie to osiągnęli i starają się to zrobić w 2015 roku. Ale idzie im nie tak, jak tego oni chcą – wg ich planu. Myślę, że to nie przejdzie. Jesteśmy dziś w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jesteśmy na progu 4 wojny światowej (3 wojna światowa – to zimna wojna). Jeśli się zacznie 4 wojna światowa, a będzie to wojna atomowa, to na ziemi nic nie zostanie. Niestety, nie tylko na Zachodzie ale także w Rosji nie każdy rozumie, dlaczego to wszystko się tak dzieje. Nie mam telewizora w ogóle, ale czasem oglądam programy. Wszystkie programy robi się na skraju bardzo silnych emocji. A informacji w mediach nie można przyjmować emocjonalnie lecz głową, logicznie. I należy zadawać właściwe pytania: Dlaczego to mówią? Kto za to płaci? Dziennikarze nie są wolnymi ludźmi, nie mogą mówić tego co myślą. Dziennikarze mówią zgodnie z linią kompanii i linią polityczną, którą kreują właściciele. Dziennikarze nie są wolnymi ludźmi, którzy mogą mówić to co myślą. Nigdy takiego czegoś nie było i nie będzie. Myślenie, że ktoś będzie pisał o tym wszystkim swobodnie jest po prostu niepoważne. Dlatego trzeba zadawać sobie pytania i szukać odpowiedzi na te pytania. Trzeba zastanowić się, kto stoi za taką wiadomością i czy tak jest w rzeczywistości? Dlaczego ci zakulisowi lalkarze niszczą swoje kraje? Oni traktują kraje jako swoje koszta. Jeśli odpowiemy sobie na te pytania będzie nam wszystkim łatwiej zrozumieć, co się dzieje w naszym skomplikowanym świecie.

– Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończąc mam tylko taką nadzieję, że jeśli gdzieś istnieją ci lalkarze, potomkowie tych sprzed 6 tysięcy lat i jeszcze nie zniszczyli nas przez tyle czasu, to mam nadzieję, że jeszcze wszyscy troszkę pożyjemy.

– Miejmy nadzieję.

– Właśnie. Bardzo dziękuję. Gościliśmy dziś Daniela Estulina.

======

======

SPPW Bristol – Za ten film historyk Eward Reid został zbanowany na YouTube (cenzura YouTube usunęła film) (2019-07-03)

The Truth About Auschwitz by M. Ścisłowski #119431 Education video! (10-02-2018)

======

Plemię żmijowe (wersja inteligentna, jeden z okupantów tej planety) – wrogowie rasy ludzi.
Symbol plemienia żmijowego.

======

Syjonizm – plany i środki wg rabina Sanhedrynu Menachema Mendla Schneersona (żył: 1902 – 1994)

Jeden z członków plemienia żmijowego.

Wypowiedź Schneersona została opublikowana w Wołogodskiej gazecie “Sławianin” N-4 (32) w 2001 roku. Po publikacji sąd nie zdołał „przyszyć” redaktorowi W. F. Popowowi 282-go artykułu, ponieważ operował on faktami i bronili go rosyjscy naukowcy akademik J. K. Biegunow i doktor prawa O. G. Korotajew.

Powinniśmy rozpowszechniać prawdę o planach okupantów Rosji (okupantów Słowian).

Mowę tę wygłosił ten czciciel diabła w 1994 roku. Można dużo dyskutować o jej wiarygodności, tak jak kiedyś spierano się o autentyczność “Protokołów mędrców Syjonu”. Ale bezspornym jest fakt, że praktycznie wszystkie postawione przez Żydów cele i zadania, przedstawione przez Schneersona, dzisiaj są już zrealizowane.

Więc dlaczego my, Rosjanie, dotąd nie zdajemy sobie sprawy, że nasz naród znajduje się w okrutnej okupacji czcicieli diabła?

„A słowiańskie bydło wypędzimy daleko na północ…” – Słowa rabina Sanhedrynu Rebe Menachema Mendla Schneersona, chabadskiego przywódcy.

Jeden z członków plemienia żmijowego.

===

Plan tzw „wybrańców Boga”
(- samozwańczych oczywiście; to nie są jedyni przestępcy na tej planecie, którzy wymyślili sobie takie uzasadnienie do prowadzenia swojej działalności przestępczej przeciwko innym ludziom i przeciwko rasie ludzkiej)

(Jak słusznie zauważyli przodkowie Słowian około 40 tysięcy lat temu – ogień odpłaty spali sługi ciemności za ich kryminalne uczynki przeciwko ludziom. Oni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ nikt tego prawa świata nie może ominąć. Tylko głupcy myślą, że ominą skutki swoich uczynków.)

1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie – są czerwono – brązowi), z mocy swojej skrytości jest Tajna Wiedza. Główne ostrze walki skierujemy przeciwko Słowianom, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z Żydami przez wspólne interesy. Co prawda, tych „spokrewnionych” później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy z naszego społeczeństwa. Słowianie, a wśród nich Rosjanie – to najbardziej niepokorny naród świata. Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń przodków, genów, które nie są podatne na „przerabianie”. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić. Dlatego Słowianie muszą zostać zlikwidowani, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia ich liczebności.

2. Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie (jest ich 300 milionów, połowę stanowią Rosjanie) na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: dziel i rządź. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia.

Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji. Ukrainiec będzie wierzył, że walczy o swoją niezależność i wolność. Ukrainiec będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas.

Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd.

To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe.

W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty (pol. – chaosu, zamętu). My niby będziemy stali z boku i nie będziemy pozornie uczestniczyli w krwawych wydarzeniach.

Ponadto zapewnimy sobie całkowite bezpieczeństwo.

Do świadomości Słowian – profanów (niewtajemniczonych) zainstalujemy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem będzie “antysemita”. Słowo „Żyd” będą wymawiać szeptem.

Kilkoma sprawami sądowymi (podobnymi do procesu „antysemity” Ostaszwili – i późniejszą jego likwidacją) i innymi metodami (radio, telewizja) – wprowadzimy poprawność polityczną i strach wśród Słowian.

Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, zabijani tysiącami. Np tzw Rewolucja Październikowa 1917 rok i komunizm – zamordowanych zostało 110 milionów Słowian, w tym 40 milionów inteligencji rosyjskiej, terror i ludobójstwo w czasie 2 wojny światowej.

3. Tępa słowiańska grupa etniczna nie rozumie, że najstraszniejszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie na głos o tym nie mówią. To oni organizują wszystko jakby według najbardziej demokratycznych standardów. A my odwrotnie, wyraz „faszysta” uczynimy słowem obelżywym. Tej etykietki będzie bał się każdy, na kogo ją powiesimy. Bardzo dobrze wiemy, że nacjonalizm wzmacnia naród, czyni go silnym. Slogan „internacjonalizm” jest przeżytkiem i już nie działa tak, jak wcześniej. My zastąpimy go „wartościami ogólno – ludzkimi”, oznaczającymi to samo.

Nie pozwolimy na podniesienie się ani jednego nacjonalizmu. A te ruchy nacjonalistyczne, które próbują wyprowadzić swoje narody spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem tak, jak się to robi w Gruzji, Armenii, Serbii (Jugosławii). Ale za to zapewnimy pełen rozkwit naszego nacjonalizmu – syjonizmu, a dokładniej: żydowskiego faszyzmu, który w swojej tajemniczości i potędze jest super faszyzmem.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1975 roku przyjęło rezolucję, która określiła syjonizm jako najbardziej rażącą „formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”. Ale z powodu naszego triumfalnego marszu na całej planecie w roku 1992 ONZ rezolucję tę uchyliła. Z tego międzynarodowego organu uczyniliśmy broń naszych aspiracji, dotyczących przejęcia władzy nad „wszystkimi królestwami i narodami”.

4. Liczną populację Słowian pozbawimy elity narodowej, która określa rozwój wydarzeń i postęp kraju. I w końcu cały bieg historii. Wykonano eliminację fizyczną inteligencji Słowian za pomocą rewolucji i wojen światowych.

Obecnie eliminacja inteligencji Słowian postępuje za pomocą obniżania poziomu ich edukacji. Już w następnych 5 latach zamkniemy połowę ich uniwersytetów, a w drugiej połowie będziemy się kształcić my. Wpuścimy tam jeszcze Ormian, Czeczenów, Romów i innych. Będziemy walczyć o to, aby w rządach państw słowiańskich było jak najmniej rdzennych przedstawicieli narodu, którzy zostaną zastąpieni naszą elitą żydowską. W mass mediach – radiu, telewizji, prasie, sztuce, literaturze, teatrze i kinie stopniowo będziemy usuwać kadry narodowe i zastępować je naszymi lub w skrajnych przypadkach – kosmopolitycznymi.

Zostanie przeprowadzona humanizacja edukacji, w wyniku której wszystkie dyscypliny, wpływające na strukturyzację procesu myślowego lewej i prawej półkuli mózgu, będą zmniejszane (zawężane) i degradowane:

а) język i literatura;
b) fizyka i matematyka.

O historii nie ma co mówić. Bydłu słowiańskiemu damy nasze spojrzenie na historię, w którym pokażemy, że cała historia ewolucji ludzkiej szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów za panów całego świata. Zamiast wartości narodowych damy wam fałszywy patriotyzm. Tutaj naszym celem jest zastąpienie czerwono – brązowej elity naszą elitą.

W tych krajach nie pozwolimy na rozwój nauki. A centrum uczonych (Akademia Nauk) będzie składać się z naszych ludzi. Nie dopuścimy do żadnych postępowych technologii, co doprowadzi do całkowitego upadku przemysłu. Przemysł zawęzimy do produkcji przedmiotów pierwszej potrzeby dla ograniczonego kontyngentu niewolników, wydobywających dla nas surowce.

Wśród mieszkańców miast jest dużo inżynierów, wykwalifikowanych robotników i nauczycieli. Dla nich stworzymy takie warunki życia (żadnych miejsc pracy, wysoki czynsz, wysokie ceny za usługi komunalne, transport), że oni sami będą uciekać, tak jak teraz Rosjanie uciekają z krajów WNP (skrót od: Wspólnoty Niezależnych Państw) (emigracja Polaków z Polski do innych krajów). Rosjanie uciekną do głuchych wiosek na północy, gdzie będą myśleć, że tam będzie można łatwiej przeżyć. Ale w rzeczywistości będzie to także oszustwem.

===

Zdeprawujcie młodzież, a zdobędziecie naród!

To jest nasza dewiza.

Społeczeństwo wasze pozbawimy młodzieży, deprawując ją seksem, muzyką rockową, gwałtem, alkoholem, paleniem, narkotykami, tzn. pozbawimy wasze społeczeństwo przyszłości.

Bez zasad moralnych i szacunku nie ma przyszłości.

Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy rozrodczość. Hitler (wnuk Rotschild) był głupim chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie. I musiał wykonywać niezmiernie trudną robotę – miliony ludzi spalić, rozstrzelać, pogrzebać itp. Pozostawił po sobie krwawe ślady.

My działamy sprytniej: u nas nie będzie żadnych śladów. Zmniejszyć rozrodczość chociażby o połowę – to znaczy zniszczyć 2 – 3 miliony Rosjan w ciągu jednego roku bez żadnych nakładów fizycznych. Nie potrzeba pieców, amunicji, grobów. I nie ma żadnych śladów. Nie urodził się. I nie ma winnych.

Stworzymy lepsze warunki życiowe dla kryminalistów, niż dla pracującego bydła. Z więzień będziemy wypuszczać kryminalistów, po to, żeby było więcej morderstw, rabunków i niestabilności.

Amnestia będzie dotyczyć tylko złodziei i morderców. Krótko mówiąc, amnestia będzie dotyczyć wszystkich, oprócz skazanych z artykułu o “podżeganiu do nienawiści etnicznej”, który zastąpi istniejące prawo dotyczące antysemityzmu.

Wśród ludzi zasiejemy strach. Strach o życie, które stanie się nic nie warte. Strach o miejsce pracy, które w każdej chwili może być zabrane. Strach o przyszłość bliskich. Będziemy rządzić strachem i za pomocą nędzy.

5. Te ogromne zadania będą realizowane w kilku etapach. Już obecnie 85% szelfu Północnego Oceanu Arktycznego znalazło się w naszych rękach – opinia publiczna na razie jeszcze o tym nie wie. To przejęcie terytorium stało się dzięki mętnym i niewyjaśnionym narodowi kontraktom, zawartym przy Gorbaczowie i Jelcynie. Już obecnie na ziemiach południowych Rosji mieszka półtora miliona Ormian – to nasza straż przednia (forpoczta).

Na początku, dla zmylenia, ogłosimy na Kubaniu Republikę Ormiańską. A następnie po przepędzeniu Kozaków, przekształcimy ją w Chazarię – Izrael. (Przed i w czasie Wielkiej Rewolucji Październikowej w 1917 roku zostało wymordowanych co najmniej 7 milionów Kozaków wraz z rodzinami.) Pomoże nam to, że Kozacy są ciągle pijani, kochają władzę i są gotowi do walki między sobą na tym gruncie. Co prawda, jest tam jeszcze jedna zorganizowana organizacja – prawosławne duchowieństwo. Wyślemy tam jako kapłanów naszych żydowskich przedstawicieli, którym według Talmudu pozwala się na zewnętrzne wykonywanie rytuałów innych religii, zachowując w duszy swoją wiarę – judaizm. Wszystkich innych przekupimy. A tych, którzy się nie poddadzą – zlikwidujemy. Więcej u Rosjan już nie ma żadnych mniej lub bardziej zorganizowanych struktur. Do tego bydło słowiańskie nie jest zdolne do zjednoczenia i stworzenia tych struktur, ponieważ rosyjskie bydło już się spiło i zdegradowało i nie jest w stanie niczego zorganizować.

Wszystkich Górali zapędzimy tam, gdzie oni powinni być – wysoko w góry. Równocześnie odetniemy Rosjan od Wschodu za pomocą Wielkiego Łuku. Zostanie utworzona Konfederacja wolnych narodów „Itil-Ural”, która odetnie Ural i Syberię od środkowej Rosji (Komi, Republika Komi-Perm, Udmurdia, Wielki Tatarstan, Baszkortostan i tworzona zgodnie z tajnym porozumieniem z Niemcami Republika Niemców Powołża).

Następnie Łuk przejdzie niżej przez Kałmucję, Dagestan, Azerbajdżan i połączy się z Turcją.

A za Uralem – wszystko jest łatwiejsze: suwerenne, niby wyzwolone spod jarzma Rosji, Sacha (Jakucja), Czukotka, Buriacja.

Stworzymy tam taką nie do zniesienia sytuację, że mniejszości narodowe same poproszą “społeczeństwo zachodnie” o ochronę ich przed krwawymi kolonizatorami rosyjskimi.

Podczas gdy w ubiegłym stuleciu Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę, to w XXI wieku wykupią całą Syberię. Będzie to obszar Syberii między Jenisejem na zachodzie, Północnym Oceanem Arktycznym na północy, Pacyfikiem na wschodzie i granicą z Chinami, Mongolią i Koreą Północną na południu. Te obszary Ziemi są dwa razy większe niż teren Stanów Zjednoczonych. Akr ziemi [4.040 m. kw.] będzie kupowany po 1.000 dolarów, za całą Syberię trzeba będzie zapłacić 3 tryliony dolarów w ciągu 20 lat. Roczne spłaty wyniosą 200 milionów dolarów, z których połowa pójdzie na zakup towarów w USA.

Sybiracy nigdzie nie pójdą z tego powodu, że będą musieli ulec jakimś zagranicznym wpływom. Ponieważ Stany Zjednoczone Ameryki wyglądają przyjemniej, niż ich azjatyccy sąsiedzi. W końcu, Władywostok jest bliżej Los Angeles niż Moskwy.

6. Dla przeprowadzenia tych wszystkich arcyważnych dla nas przedsięwzięć pod pozorem “transformacji demokratycznych” słowiańskiemu bydłu damy monarchię. Dla każdego – marionetkowego prezydenta. I jak więcej blasku, hałasu i pompy! Monarchia jest dobra w tym, że całą energię mas kieruje w gwizdek. Odwraca uwagę od naszej tajnej i aktywnej pracy, dotyczącej organizowania społeczeństwa w sposób, który jest nam potrzebny. Prezydent jest zasłoną, niby wybrany powszechnie. A my sfałszujemy procedury wyborcze w taki sposób, żeby wszystko wydawało się legalne. Przez tę zasłonę będziemy sterować wszystkimi niezbędnymi procesami. Prezydent będzie posiadał nieograniczoną władzę. Poprzez przestawienie kadr na najwyższych stanowiskach struktury władzy, na ich szczytach postawi on naszych ludzi. Armia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, FSB i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą bezpośrednio podległe prezydentowi. A to znaczy – one będą podległe nam. W naszych rękach będziemy mieć tylko sznurki, idące do rąk prezydenta. I my będziemy za nie pociągać w taki sposób, jaki będzie konieczny dla realizacji ogromnego planu podbicia wszystkich plemion i królestw. Wszystkie narody będą podporządkowane nam, wybranym przez Boga Izraela.

7. Ale najważniejsze są pieniądze. One zrobią wszystko. Pieniądze to władza. Pieniądze to siła. Kto ma pieniądze – ten ma broń i władzę. Ultranowoczesną broń. Ten ma armię najemników (morderców). Pieniądze władają mediami, bałamucą miliardy ludzkiego bydła. Pieniądze przekupują potrzebnych nam ludzi. Pieniądze usuwają (likwidują) niepokornych. Pieniądze bombardują sprzeciwiających się fanatyków – np Irakijczyków, Serbów i w perspektywie – Rosjan.

O wszystkim decyduje kapitał pieniężny i przejęcie władzy – dowolnymi metodami.

Gromadzenie kapitału i przejmowanie władzy praktykujemy już od ponad 3000 lat i nikt w tej kwestii nie może z nami konkurować.
(Dotyczy to w szczególności wszystkich krajów Słowiańskich. Metody przejmowania kontroli nad Słowianami były i są dowolne, oparte na oszustwie, bezwzględnej przemocy, morderstwach, tworzeniu rewolucji i wojen. Jedną z metod było i jest wprowadzenie metodami gangsterskimi mafii Watykańskiej, czcicieli Szatana. Indoktrynacja typu religijnego z użyciem czarnej magii, odpowiedniego programowania umysłu i kodowania podświadomości okazała się bardzo skuteczna. Siły ciemności z pierwszych 4 poziomów energetycznych świata, ponad fizyczne, wspomagały agresorów: tzw złe byty, duchy; rasa jaszczurów; rasa smoków; kryminaliści galaktyczni z tzw ufo. Wszyscy oni są uzurpatorami cudzej wolnej woli, cudzego życia, cudzej własności. Przyjdzie czas odpłaty dla nich. To co oni zasiali, będą zbierali – zgodnie z zasadami i prawami wszechświata. Ogień odpłaty za ich uczynki przeciwko rasie ludzi – spali ich.)

Własnych pieniędzy u was nie ma. Władzy u was też nie ma. Nie ma u was pieniędzy i władzy – i nie będzie! Nie damy wam tego!

Nienawidzimy was bezgranicznie! (Słowian i ludzi dobrej woli.)

Ta nienawiść daje nam siły, by ładnie się do was uśmiechać i zdobywać wasze zaufanie. (Siły ciemności dają tym zdrajcom rasy ludzi dużo siły.) Aby kierować wami, pokazując wam „troskę” o was i wasze dzieci, przyszłe wnuki i prawnuki, którzy w rzeczywistości się nie pojawią na tym świecie.

Jesteście straceni. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, dopóki będziecie się szarpać. Do tego czasu będziecie bici bardziej, niż potrzeba. (Oni są na tyle głupi, że nie zdają sobie sprawy z tego, że to wszystko zło wróci do nich + premia od świata, wg zasad działania świata.)

Jeśli wy będziecie posłuszni – pozostanie was może 65 milionów osób, w przeciwnym wypadku pozostawimy przy życiu 40 milionów osób. (Oni już zamordowali przez ostatnie 2000 lat co najmniej 500 milionów Słowian. Czas będzie wyrównać rachunki z tymi wrogami rasy ludzi.)

===

Co zrobimy

1. Nasze dążenia są skierowane na Rosję i mają tylko dwa cele:

a) likwidacja najpotężniejszego i niezależnego imperium, zajmującego jedną szóstą część ziemi;

b) przejęcie bogactw naturalnych Słowian (Rosji), które stanowią 70% wszystkich światowych zasobów surowcowych i 75% odkrytych światowych zapasów ropy i gazu, skupionych na Syberii i na szelfie Oceanu Arktycznego.

2. Na planecie zachodzi intensywne ocieplenie klimatu. Pustynia posuwa się na północ z prędkością 10 km/rok, odwodnienie ziemi – 25 metrów na rok. Już obecnie starożytne ośrodki świata – Ateny, Rzym, a co najważniejsze, Jerozolima (Izrael) trafiają do strefy tylko sztucznego nawadniania. Za 20 – 30 lat trzeba będzie myśleć o przesiedleniu ogromnej masy narodów cywilizowanych bardziej na północ w stosunku do ich obecnego miejsca zamieszkania. Do tego czasu na Kubaniu, w regionie Rostowa, na Ukrainie będzie zdumiewający klimat podzwrotnikowy, a na Czarnoziemu i na północy Ukrainy – klimat dzisiejszego Przedkaukazia.

Słowianie są tutaj tymczasowymi gośćmi i podlegają wysiedleniu. Zabierzemy ten teren i stworzymy na tych żyznych ziemiach Wielką Chazarię – państwo żydowskie. Tak samo, jak 50 lat temu utworzono państwo Izrael, wypierając i eliminując Palestyńczyków. Tutaj przesiedli się część Izraelczyków. A bydło słowiańskie wypędzimy daleko na północ, poza granice Moskwy. Będzie tam maleńkie północne terytorium – rezerwat o zwartej populacji. Rezerwat, podobny jak rezerwat dla Indian w Ameryce” (gazeta „Sławianin”, N-4 (32), 2001 rok).

======

Ukraina, Kijów, Majdan, rok 2014
Ukraina, Premier Ukrainy w latach 2014-2016, Arsenij Jaceniuk
Ukraina, Premier Ukrainy w latach 2014-2016, Arsenij Jaceniuk (Арсеній Петрович Яценюк)
Ukraina – wspólna sprawa (666 – symbol satanistów).
Papież Franciszek, Jezuita (urząd papieża od 2013 roku) i Prezydent Ukrainy w latach 2014-2019, Petro Poroszenko.

Donbass, Documentary – Anne Laure Bonnel (subtitles EN FR, napisy polskie PL) (2022-03-25)

Przemówienie prezydenta Ukrainy, Petra Poroszenki, z 2013 roku (przed agresją na ludzi rosyjskojęzycznych od 2014 roku, która zakończyła się śmiercią wielu cywili rosyjskojęzycznych, łącznie z dziećmi i niemowlętami).

Znowu ten sam motyw “rasy wyższej” – inni ludzie (poza Ukraińcami) to podludzie, którzy są przeznaczeni do likwidacji fizycznej, jak za czasów Hitlera.

======

Donbass, Documentary – Anne Laure Bonnel (subtitles EN FR, napisy polskie PL) (2022-03-25)

Zeznanie żołnierza w sprawie morderstwa na 50 osobach rosyjskojęzycznych w 2014 roku.

======

Niektóre z tatuaży funkcjonariuszy z Azowa (przestępców ukraińskich)! (2022-06-24)

Są tam również tatuaże Baphometa (Molocha, Azera Szatana) – to są demony (Hazarzy) w skórach ludzi, a nie ludzie.


Prezydent Ukrainy od 2019 roku, Wolodymir Zelenskiy
Prezydent Ukrainy od 2019 roku, Wolodymir Zelenskiy (on pokazuje, komu on służy)
Data: 2022-03

Zielony – nazwisko w takim stylu, jak inni obywatele Izraela w Polsce (fałszywe nazwisko dla gojów na podstawie miasta, np. Warszawski, Kołomyjski lub koloru – zielony).

Ukraiński Żyd lub szabas goj, aktor filmowy i teatralny.

Majątek (rok 2022): 596 milionów USD, 3 samoloty, 5 jachtów, co najmniej 15 willi i posiadłości (poza Ukrainą), 8 samochodów, 15 akcji giełdowych wartych 60 milionów USD, 75 milionów USD w gotówce.

Dochody roczne: 113 milionów USD.

===

Ukraina, Igor Kolomoisky, gubernator Dniepra 2014-2015, magnat finansowy
Ukraina, Igor Kolomoisky, gubernator Dniepra 2014-2015, magnat finansowy
(napis na koszuli: żydo bandera)
Stefan Bandera i banderowcy

Obywatel Ukrainy, Izraela, Cypru.

Majątek 1,36 miliarda USD.

Właściciel Privat Bank.

Finansuje Zelenskiego.

======

======

Tzw. prawo dla Polaków uchwalone przez parlament polskojęzyczny w Warszawie (przynajmniej 90% to obywatele Izraela) i podpisane przez tzw. prezydenta Polski, Andrzeja Dudę (Aarona Fiegenbaum – żyda z Ukrainy, podobnie jak premier: Mateusz Morawiec – obywatele Izraela, Żyd z Ukrainy; Andrzej Duda oficjalnie przewodzi uroczystościom Święta Chanuka w Warszawie): każdy Polak dostanie przynajmniej 1 rok więzienia, jeżeli będzie on nawet próbował wysiedlić z własnego mieszkania obywateli Ukrainy.

======

Stefan Bandera (1909-1959). Przywódca Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

W 1936 roku skazano go na karę śmierci, za zorganizowanie w 1934 roku zamachu na polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Pieracki został zastrzelony przed restauracją na ul. Foksal w Warszawie, przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Hrihorija Maciejkę. Ostatecznie wyrok zamieniono na dożywocie, a wraz w wybuchem 2 wojny światowej Bandera opuścił więzienie.

W 1941 r. w okupowanym przez Niemców Lwowie, Bandera ogłosił deklarację niepodległości Ukrainy, w następstwie czego trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie przebywał do 1944 r. Po 2 wojnie światowej przebywał na emigracji w Niemczech, gdzie został zamordowany przez agenta KGB w 1959 roku, Bohdana Staszyńskiego.

W 1942 r. powstała Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). UPA jest odpowiedzialna za morderstwa Polaków na Wołyniu, Podolu i w Galicji Wschodniej od wiosny 1943 roku. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) zamordowała około 150 tysięcy Polaków (brutalne morderstwa, również dzieci polskich). Świadkowie tych morderstw Polaków zeznali, że szczególne okrucieństwo wykazywały oddziały składające się z Żydów – to nie byli Ukraińcy. Żydzi mieli na sobie mundury ukraińskie i oni zamordowali najwięcej Polaków. To była powtórka wymordowania inteligencji polskiej (co najmniej 40 tysięcy osób) w Katyniu i innych miejscach – to byli również Żydzi w mundurach rosyjskich. Sprawcy sami się do tego przyznali. Izraelska gazeta „Maariv” z 21 lipca 1971 roku wyjawia końcowy sekret katyńskiej masakry: „Żydowski major w tajnej sowieckiej służbie (NKWD) i inni oficerowie przyznali mi się, że okrutnie zamordowali 12 tysięcy polskich oficerów w lesie katyńskim po wybuchu II wojny światowej”.

======

Bronisław Geremek (Berele Lewartow) o Polakach (około 1990 rok)

“Ja ich po prostu nienawidzę! Ruch społeczny “Solidarność”, który tworzymy oraz ożywimy go najróżniejszymi nurtami politycznymi, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo – gospodarczej, aby Żydom w Polsce żyło się zawsze lepiej jak Polakom.”

Polska, Bronisław Geremek, minister Polski (1997-2000)
Polska, Marszałek Józef Piłsudski, premier Polski (1926-1928 i 1930 rok) – po prawej
Polska, Lech Wałęsa, prezydent Polski (1990-1995) – po prawej
Polska, Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski (1995-2005) – na środku
Polska, Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski (1995-2005)
Polska, Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski (1995-2005)
Polska, Prezydent Lech Kaczyński (2005-2010) – po lewej
Polska, Prezydent Lech Kaczyński (2005-2010)
Polska, Prezydent Lech Kaczyński (2005-2010)
Polska, Prezydent Bronisław Komorowski (2010-2015) – po lewej
Polska, Donald Tusk, premier Polski (2007-2014), przewodniczący Rady Europy od 2014 roku
Polska, Donald Tusk, premier Polski (2007-2014), przewodniczący Rady Europy od 2014 roku
Polska, Donald Tusk, premier Polski (2007-2014), przewodniczący Rady Europy od 2014 roku
Polska, Donald Tusk, premier Polski (2007-2014), przewodniczący Rady Europy od 2014 roku
Polska, Donald Tusk, premier Polski (2007-2014), przewodniczący Rady Europy od 2014 roku
Polska, Radosław Sikorski (na środku), minister Polski (2007-2014)
Po prawej, Roman Giertych, minister Polski (2006-2007)
Polska, Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, od 2003 roku
Polska, Wiceprezes Rady Ministrów – Jarosław Kaczyński (od 2020) – na środku
Donald Tusk – Premier Polski (2007-2014) i Andrzej Duda – Prezydent Polski (od-2015)
Polska, prezydent Andrzej Duda (Aaron Fiegenbaum – obywatel Izraela) (od 2015) z żoną Agatą Kornhauser-Duda i Szewach Weiss (drugi od lewej).
Święto Chanuki w Warszawie.
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015) i Jonny Daniels
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015) i Jonny Daniels
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015) i Jonny Daniels (oficer Mossad)
Polska, Prezydent Andrzej Duda (od 2015)
Polska, premier Mateusz Morawiecki (od 2017 roku) i Johnny Daniels (Izrael, po prawej stronie)
Polska, Premier Mateusz Morawiecki (od 2017) – trzeci od lewej
Polska, Minister Finansów, Tadeusz Kościński (2019)
Polska, Premier Mateusz Morawiecki (od 2017) – po prawej
Polska, Premier Mateusz Morawiecki (od 2017)
Polska, Premier Mateusz Morawiecki (od 2017)
Polska, Premier Mateusz Morawiecki (od 2017)
Polska, Premier Mateusz Morawiecki (od 2017) – po prawej; Jonny Daniels – po lewej
Polska, Premier Mateusz Morawiecki (od 2017)
Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk (po prawej) i Jonny Daniels
Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk (po prawej, Żyd); Jonny Daniels (po lewej); Tadeusz Kościński (Minister Finansów Polski w 2019 roku)
Polska – politycy
Polska, Premier Beata Szydło (2015-2017)
Polska, Patryk Jaki (wiceminister sprawiedliwości 2015-2019; od 2019 roku poseł do Parlamentu Europy; obywatel Izraela) i Jonny Daniels (po lewej)

======

Czarne nakrycie głowy – to mają na głowach Żydzi.

Białe nakrycie głowy – to mają nie Żydzi, którzy służą Żydom i współpracują (szabas goje).

======

Prezydent USA Donald Trump (2017 – 2021) – czarna czapka na głowie dla Żydów, a biała czapka na głowie – dla szabas gojów (usłużnych gojów).

666

Donald Trump & Jeffrey Epstein (1992 rok; obywatel Izraela)

666

666

666

666

Henry Kissinger i przyjaciele
Córka Winstona Churchilla (masona 33 stopnia), druga od lewej.
Angela Merkel (jedna z trzech córek Hitlera)
Córka Donalda Trumpa z mężem (Rothshild)

======

======

======

Libia

Do 1968 roku Libia była monarchią. 70% ludności żyło w biedzie. Było dużo analfabetów, którzy mieszkali w koczowniczych namiotach. To był typowy,
niedorozwinięty kraj afrykański. Kadafi dał Libijczykom nowe życie na takim poziomie, że zazdrościł im cały czarny kontynent. Na pustyni pojawił się ósmy cud świata – ogromna rzeka stworzona przez człowieka – największy na świecie system irygacji.

Politolog Leonid Sawin:
Kadafi był w stanie stworzyć system irygacji na terenie całej pustyni poprzez sieć podziemnych wodociągów. Powstały zupełnie nowe zakłady pracy w całej Libii, których nigdy przedtem nie było. Nie ponosząc żadnych kosztów, Libijczycy przeprowadzili się z namiotów do bloków mieszkalnych. Czynsz za mieszkanie w ogóle nie istniał. Wszystko, łącznie z usługami komunalnymi i energią elektryczną, było opłacane przez państwo.

Możemy porównać takie miasto, jak Tripolis. Zanim Kadafi przejął władzę, to Tripolis był biedną wioską. 30 lat później zmienił się w miasto wieżowców. Młode małżeństwa dostawały od państwa 64 tysiące amerykańskich dolarów na zakup domu i 7 tysięcy dolarów za każde nowo narodzone dziecko.

Kto chciał kupić samochód, to państwo pokrywało 50% ceny auta. A benzyna w Libii była tańsza od wody: 3 centy za litr. Minimalne płace wynosiły tysiące dolarów, studia zagraniczne były opłacane przez państwo, podobnie jak wszelkie operacje i leczenie za granicą. Jeśli nie można było chorych wyleczyć w kraju, państwo pokrywało koszty leczenia za granicą.

Problem się zaczął, kiedy Prezydent Libii, Muammar Al Gathafi, chciał się rozliczać za ropę naftową za pomocą złota, a nie USD. To się nie spodobało Wall Street w Nowym Yorku.

“Przyjaciel” z Wielkiej Brytanii, premier Tony Blair, fałszywy osobnik, sługa sił ciemności
“Przyjaciel” z USA, prezydent Barack Obama (wnuk Hitlera), fałszywy osobnik, sługa sił ciemności

Lewa strona: rok 2007 – tak wyglądała Libia – Trypolis, kiedy rządził Muammar Al Gathafi, ludzie żyli w dobrobycie, na poziomie godności ludzkiej.

Prawa strona: rok 2011 – Trypolis po wprowadzeniu “demokracji” przez USA, Wielką Brytanię i Francję.
Śmierć wielu tysięcy ludzi. Zniszczenie życia ludzi mieszkających w Libii. Zniszczenie kraju, który był dobrym miejscem życia dla ludzi.
Typowo gangsterskie działania spowodowały zniszczenie kraju i śmierć wielu ludzi. Odpowiedzialni przestępcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zdradę rasy ludzkiej i działania przeciwko rasie ludzkiej.

Trypolis po wprowadzeniu “demokracji”, którą propaganda kryminalistów nazywa “Wiosną Arabską”, 2011 rok.

To tak samo, jak w 1917 roku w Rosji – “Wielka Rewolucja Październikowa” – zniszczenie całego kraju, zniszczenie życia ludzi oraz śmierć wieluset milionów ludzi.

Te same metody działań, te same skutki działań – pokazują one sprawców, ich cele i ich psychikę. Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie i zobaczyć.

======

======

Satanistyczny rytuał elity NWO na otwarciu najdłuższego tunelu świata (2016-07-10)

======

Znajomi z Watykanu – co oni tu robią? Rzekoma świętość.
Aluzje do religii chrześcijańskiej, którą stworzyli faryzeusze i ich mocodawcy.

Znajomi z Watykanu – co oni tu robią? Rzekoma świętość.

Aluzje do religii chrześcijańskiej, którą stworzyli faryzeusze i ich mocodawcy.
Prezydent USA Donald Trump (2017 – 2021)
Prezydent USA Donald Trump (2017 – 2021)
Angela Merkel, kanclerz Niemiec od 2005 roku
Wspólnota: Merkel, Poroszenko, Jaceniuk, Hitler.

Satanistyczno – masońska ceremonia otwarcia tunelu drogowego Św Gottharda (2017-01-30)

Musisz to wiedzieć (126) Czemu miał służyć satanistyczny rytuał przy otwarciu tunelu w Szwajcarii? (2016-06-30)

======

======

CERN – apokalipsa i wielki tunel (2019-11-11)

======

CERN – symbolika, portal do innych wymiarów (2016-08-22)

======

CERN – ofiary z ludzi w instytucie fizycznym CERN (2016-08-24) (satanizm)

======

CERN – Stewart Swerdlow – CERN, Blue Beam Portal (2017-12-04)

CERN otwiera portal do innych wymiarów. Medytacje organizowane przez Simona Parkesa (2017-12-12)

Inne cele działalności CERN – to m in tworzenie antymaterii co najmniej 1 raz do roku, której siła detonacji 1 kg może zrobić dziurę w ziemi o średnicy 25 km – bardziej skuteczne od dotychczasowych “wynalazków” do zabijania ludzi i niszczenia planety Ziemia.

======

CERN – Dziwna chmura nad Genewą może być związana z działalnością CERN (2016-08-20)

======

======

======

Imperium “dobra” kontra pozostali – wszystkie eksplozje nuklearne od 1945 roku (2018-08-21)

Detonowanie od 1945 roku bomb atomowych, które niszczą ludzi i planetę. Skutek powiększającej się radioaktywności atmosfery planety to zachorowania na raka płuc. Propaganda kłamstwa wymyśliła biernego palacza. Radioaktywność w wyniku detonowania bomb atomowych ciągle powiększa się, a celem jest doprowadzenie do tępoty umysłowej u ludzi. Podobnie było w Średniowieczu w Europie. Detonowanie magnokraftu (statku latającego o napędzie magnetycznym) w Tapanui, Nowa Zelandia, w 1174 roku spowodowało kolejne cofnięcie w rozwoju cywilizacji ludzi na tej planecie. Odkrycia tego faktu na podstawie śladów i starych legend z różnych miejsc świata dokonał dr inż. Jan Pająk – twórca teorii magnokraftu (latającego statku napędzanego magnetycznie). Skorupa Ziemi w wyniku wybuchu uległa poślizgowi (przemieszczeniu) w kierunku północnym i w wyniku zakłóceń energii po wybuchu, nastąpiły mroki Średniowiecza – otępienie umysłów ludzi.

======

Korzenie zła na Ziemi – Danuta Anna Sharma (2018-05-29)

======

Solar Flash i powrót Kalki Avatara – Danuta Anna Sharma (2018-07-04)

Ludzie kontra klony – Danuta Anna Sharma (2018-03-20)

======

Życie po śmierci – Danuta Anna Sharma (2018-04-22)

======

======

Przepowiednia z Wed Słowiańsko – Aryjskich na te czasy, sprzed 40.000 lat

Odrodzenie Rasy Wielkiej – Sławian (Słowian) i przebudzenie Ducha opiekuńczego, synów Rodu Niebieskiego przyniesie Biały Wilk, posłany przez Bogów na Świętą Ziemię Rasy Wielkiej.

Oczyści się święta Ziemia z tysiącletniego niewolniczego jarzma cudzoziemskich wrogów (czarnogłowych), którzy składają w ofierze krew i ciało dzieci.

Wszech niszczący Ogień Odpłaty – Sił Świata, spali sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków cudzoziemskich wrogów, co pustką bezduszną napełnili cały Świat Ludzki (wszystkich uzurpatorów).

Oni niosą na sztandarach swoich kłamstwo, wady, lenistwo, okrucieństwo, uzurpację cudzego i pożądanie, strach i zwątpienie w siły swe.

I to będzie Wielkim Końcem Świata – ich demonicznego świata, który stworzyli za pomocą oszustwa i przemocy.

Dla tych cudzoziemskich wrogów, przybyłych ze Świata Ciemnego, nastąpi koniec.

Nastąpi koniec czasów ciemności, dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i potomków Rodu Niebieskiego – Słowian (Sławian).

======

Steve Hughes – Kilka słów o wojnie z terroryzmem (2017-04-16)

======