Tablica cykliczności dla urządzeń napędowych

Autor: prof. dr inż. Jan Pająk

Kierunek rozwoju czynników roboczych (Obecny poziom rozwoju (rok 1981))
^
^
^

Obieg linii sił pola magne-tycznego

3

3. Czas
2. Efekt telekinetyczny
1. Siłowe oddziaływanie magnetyczne

?

Wehikuł czasu;
magnokraft trzeciej generacji (modyfikacja czasoprzestrzeni)
rok ok. 2300

?

?

2

2. Efekt telekinetyczny
1. Siłowe oddziaływanie magnetyczne

Silnik telekinetyczny [pobiera ciepło otoczenia, sprawność powyżej 100%] (ok. 2036 rok)

Wehikuł teleportacyjny;
 magnokraft drugiej generacji (ok. 2200 rok)

?

?

1

1. Siłowe oddziaływanie magnetyczne

Silnik elektryczny 1936 rok

Magnokraft pierwszej generacji (ok. 2036 rok)

Silnik pulsarowy (ok. 2040 rok)

Statek gwiaździsty/ między-
gwiezdny (ok. 2140 rok)

Obieg masy

3

3. Energia wewnętrzna (np. ciepło, stopień jonizacji)
2. Bezwładność
1. Ciśnienie

Maszyna parowa 1769 rok

Napęd odrzutowy 1939 rok

Silnik spalinowy wewnętrznego spalania 1867 rok

Napęd rakietowy 1942 rok

2

2. Bezwładność
1. Ciśnienie

Silnik pneumatyczny 1860 rok

Poduszkowiec 1959 rok

Maszyna atmosferyczna Newcomena 1712 rok

Śmigło 1903 rok

1

1. Ciśnienie

Wiatrak 1191 rok

Żagiel 1390 rok

Puszka Vidi’ego z aneroidu (stosowana też do napędów zegarowych) 1860 rok

Balon 1863 rok

Obieg siły

3

3. Sprężystość
2. Inercja
1. Siła

Wiertarka bezwładnościowo
– sprężysta

Katapulta

Sprężyna

Piła

2

2. Inercja
1. Siła

Koło
garncarskie

Taran

Koło
zamachowe

Praca
odśrodkowa

1

1. Siła

Korba

Tyczka
flisacka

Kierat
bębnowy

Koło

Rodzaj czynnika roboczego

Generacja urządzeń napędowych

Wykorzystywany
nośnik
energii
^
^

Silnik
(wytwarza ruch względny różnych części tego samego urządzenia

Pędnik
(wytwarza ruch bezwzględny całego obiektu w otaczającej go przestrzeni)

Silnik

Pędnik

   

> > > Rodzaj urządzenia > > >

Charakterystyka
używanego
czynnika
roboczego
^
^
^

Stopień doskonałości urządzenia

Pierwsza para napędów stosująca wytwornik czynnika roboczego całkowicie oddzielony od przestrzeni roboczej

Druga para napędów, w której czynnik roboczy jest wytwarzany bezpośrednio w przestrzeni roboczej

> > > Opis urządzeń napędowych > > >

> > > Kierunek rozwoju urządzeń napędowych utylizujących dany czynnik roboczy >>>