Victor Schauberger

Victor Schauberger – potrafił bardzo dobrze obserwować przyrodę.

Podobnie jak Wilhelm Reich – prowadził badania i doświadczenia z orgonem, czyli energią eteryczną.

Victor Schauberger rozpoznał mechanizm działania przyrody w zakresie koncentracji energii eterycznej – i jej przemian. Podstawowym i najważniejszym odkryciem jest mechanizm wiru energii (eterycznej) szeroko rozpowszechnionego w przyrodzie.

Jest to wirujący torus w dwóch kierunkach: w osi symetrii prostopadłej do płaszczyzny torusa oraz wzdłuż osi torusa.

Jego spostrzeżenia zostały wykorzystane przez III Rzeszę do zbudowania latających dysków nazywanych Haunebu / Vrill / V7. W 1943 roku została zbudowana kolejna wersja latającego dysku – już doskonała. Maksymalna prędkość owego sprzętu latającego to 40 000 km/h; prędkość podróżna to 6 000 km/h. Załoga 8 osób + pasażerowie. Niemcy wykorzystali również do budowy owego sprzętu informacje zawarte w świętych pismach Tybetu i Indii odnośnie pojazdów używanych przez starożytnych bogów. A zatem osiągnęli oni pełny sukces w dziedzinie tzw. technologii grawitacyjnej.

Taki pojazd, jak każdy pojazd używający tej technologii, ma swoją własną grawitację, więc problem przeciążeń bezwładności podczas lotu nie istnieje z powodu otaczającego taki pojazd pola energetycznego grawitacyjnego (siłowego).

The helical model our solar system is a vortex. 432Hz (2012-08-25)

Przyroda

Victor Schauberger spostrzegł i potwierdził doświadczalnie efekty uprawiana gleby za pomocą pługów do orania. Zauważył on, że używanie pługa żelaznego niszczy energetykę gleby i powoduje wysuszanie gleby.

Zastosował on doświadczalnie pługi zrobione z miedzi.

Okazało się, że gleba nie wysychała, a rośliny uprawiane na tak zaoranej glebie rosły tak samo dorodnie, jak te, na które sypano nawozy sztuczne (nawozy chemiczne). A więc nawozy sztuczne były zupełnie zbyteczne.

Po takich wnioskach lobby producentów nawozów sztucznych zablokowało możliwość używania pługów z miedzi z powodu swojej chciwości i chęci niszczenia wszystkiego, co dobre dla przyrody, a przede wszystkim – dla ludzi.

======

Magnokraft (statek grawitacyjny magnetyczny) – prof. dr inż. Jan Pająk

Wiry energetyczne robione technologicznie (prof. dr inż. Jan Pająk): komory oscylacyjne (a) pierwszej, (b) drugiej i (c) trzeciej generacji oraz ich osadzenie w kadłubie dysku latającego.

Na fotografiach pokazano kanały wytopione w skale przez pojazdy grawitacyjne magnetyczne – magnokraft.

Pojazdy te mogą latać sprzężone w klastry typu cygaro. Sprzęgi są realizowane za pomocą pędników magnetycznych.

Symbole Totalizmu, przeciwieństwa filozofii pasożytniczej

Poniżej pojazd tzw bogów, odtworzony przez inżyniera niemieckiego, Josefa F. Blumricha, kierownika zespołu badawczo – konstrukcyjnego NASA w Huntsville w Alabamie.

Pojazd bogów został odtworzony na podstawie opisu Ezehiela zawartego w Biblii.

Ryczące trąby – to były silniki rakietowe, odrzutowe. Z powodu braku słownictwa technicznego, autor opisu użył znanych mu słów.