Wiktor Grebiennikow

Badając przez kilkadziesiąt lat owady rosyjski entomolog Wiktor Grebiennikow odkrył, że pewna przestrzenna struktura występująca u jednego z owadów wytwarza zjawisko anty grawitacji oraz częściową niewidzialność.

======

Gniazdo pszczół Smuklikow. W dolnej części rysunku pokazano szczątki gniazd pszczół ułożone otworkami do góry – dają szczególnie silne promieniowanie.

======

Sztucznie wykonane gniazdo pszczół Mesierek (Megachile) nacinających liście lucerny i budujących z nich komórki. Setki papierowych rurek o średnicy ołówka tworzy gniazdo. Każda z rurek wypełniona jest zwiniętymi skrawkami liści tworzących szereg pojedynczych komórek. Im więcej komórek, tym silniejsze promieniowanie.

======

Działanie strukturami komórkowymi starego gniazda os na szereg wskaźników zbudowanych z kawałków węgla drzewnego do rysowania podwieszonej na pajęczej nici. Nic pajęcza nie ulega skręceniu i umożliwia obiektywna rejestracje ruchu wskaźników pod wpływem struktur porowatych, struktur komórkowych.

======

Schematyczny przekrój budowy neutralizatora bólu, który zbudowany jest z kilku pustych plastrów pszczelich. Wynalazek ten ma zastosowanie w niektórych szpitalach w Rosji.

======

Działanie promieniowania struktur porowatych (komórkowych) na hodowle glonów Chlamydomonos. Z prawej strony próbka poddana działaniu promieniowania struktur porowatych. Widać przyspieszenie biegu czasu, zanik komórek glonów. Z lewej strony próbka kontrolna, bieg czasu bez zmian, rozwój glonów w normie. Przy zegarkach zapisano datę doświadczenia: 15 kwietnia 1985. Okazało się, że w silnym polu EPS (Efektu Porowatych Struktur) czasami zauważalnie okłamuje zegar zarówno mechaniczny, jak i elektroniczny. A zatem mamy tutaj wpływ na zachowanie się czasoprzestrzeni. Okazało się też, że strumień EPS działa silniej na organizmy żywe, gdy jest skierowany w stronę przeciwległą do słońca, a także w dół, do środka ziemi. Spowodowane jest to zwrotem i kierunkiem przepływu energii eterycznej, która się dodaje do strumienia EPS.

Urządzenie grawitacyjne do latania Wiktora Grebiennikowa (grawitolot)

Wyjaśnienie złudzeń optycznych podczas lotu na urządzeniu grawitacyjnym. Napis na rysunku: podczas obserwacji z dołu aparat nie jest widoczny – promienie zakrzywiając się obchodzą go łukiem (a), albo jest widoczny w postaci silnie zdeformowanej – jako plazmoid, dysk lub kula (b). Bardzo uproszczony schemat, Wiktor Grebiennikow.

Magnokraft (Teoria magnokaft – Prof. dr inż. Jan Pająk). Statek grawitacyjny, popularnie nazywany UFO, wytwarza również soczewkę magnetyczną wokół siebie. Z powodu tej soczewki magnetycznej statek jest najczęściej niewidoczny dla obserwatora z zewnątrz.

======

Widok próbówki, w której umieszczono przed startem owada. Po wylądowaniu na ziemi po locie za pomocą urządzenia grawitacyjnego (grawitoplanu) – owad zniknął. W próbówce szklanej został wytopiony owalny otwór.

======

Obrazy namalowane przez Wiktora Grebiennikowa pokazujące to, co on widział lecąc na urządzeniu grawitacyjnym własnej konstrukcji (na grawitoplanie). Urządzenie zostało skonstruowane na podstawie obserwacji skrzydeł owada żuka.

Struktury wydzielające promieniowanie typu EPS (Efektu Struktur Porowatych):

======

Запретные знания об эфире! Что скрывают ученые? (2020-06-09)

Zakazana wiedza o eterze (orgonie). Co ukrywają uczeni?

======

Neutralizator bólu głowy – Wiktor Grebiennikow (2013-08-14)

======