Wilhelm Reich – Orgon

Wilhelm Reich (1897-1957) – urodzony we Lwowie, absolwent wydziału medycyny Uniwersytetu Wiedeńskiego, był asystentem w poliklinice psychoanalitycznej Zygmunta Freuda.

Energię, nazwaną później “Orgon”, odkrył w roku 1929. Energia eteryczna występuje w przyrodzie jako podstawowa energia potrzebna do życia.

W roku 1933, po dojściu Hitlera do władzy, wyemigrował do Danii, później Szwecji i Norwegii. Tuż przed wybuchem wojny wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W Nowej Szkole Nauk Społecznych (New School for Social Research) w Nowym Jorku uzyskał posadę wykładowcy w dziedzinie psychologii medycznej.

W 1942 roku nabył posiadłość (około 80 ha) w Rangeley (w stanie Maine), którą nazwał “Orgonon” i utworzył tam laboratorium oraz Fundację Wilhelma Reicha.

======

WILHELM REICH – A walk around the Orgone Energy Observatory (2020-09-29)

======

Wydawał własne czasopismo pt. „The International Journal of Sex Economy and Orgone Research”.

Wilhelm Reich z dobrym skutkiem leczył m in raka (nowotwory) u ludzi.

W 1954 roku zaczęły się problemy. Amerykański Urząd Nadzoru Żywności i Lekarstw (FDA), instytucja skorumpowana i przymykająca oko na wybryki firm farmaceutycznych, wydał nakaz zaprzestania działalności. Wiadomo, że firmy farmaceutyczne pokazały swoją zbrodniczą działalność przeciwko ludzkości, np. szczepionki i lekarstwa, które dużo kosztują i są skuteczne w mniej, niż 15%. Lekarstwa bardziej efektywne leczniczo są eliminowane z rynku i są niedostępne dla ludzi chorych.

Sprawa trafiła do sądu. Reich nie stawiał się na rozprawy i w 1956 roku został skazany na dwa lata i cztery miesiące więzienia oraz 10 000 dolarów grzywny za obrazę sądu. Dwa tygodnie przed przedterminowym wyjściem z więzienia w Lewisburgu, 3 listopada 1957 roku, zmarł na atak serca. Oczywiście – to jest wersja “oficjalna” przebiegu zdarzeń.

Wyrok sądu nakazywał zebranie wszystkich egzemplarzy prac Reicha i ich spalenie, a także wewnątrz – stanowy zakaz przywozu wszystkich książek, w których istnieje słowo: orgon. (Wyrok #1056, 19 marzec 1954 rok, US District Court, Portland Maine, sędzia John D. Clifiord Jr).

Oczywiście żaden urzędnik nawet nie zapoznał się z tymi publikacjami, nie było mowy o doświadczalnym zweryfikowaniu odkryć.

Agenci FDA porąbali siekierami wyposażenie laboratorium w Maine.

Dlaczego? – Wnioski są oczywiste.

Lecz idee tak ławo nie umierają wraz z twórcą. Obecnie na terenie Orgonon funkcjonuje Institute of Orgon oraz muzeum. Pasjonaci konstruują akumulatory, cloudbustery, a nawet orgonalne silniki i generatory elektryczności.

Funkcjonują firmy, które realizują zamówienia na modyfikację pogody (wynajmowane m.in. przez rządy afrykańskich państw).

======

Wilhelm Reich odkrył istnienie formy energii, nazwanej „orgon”. Jest to bio – psychiczna energia organizmu, wszechobecna siła, która przenika i otacza wszystkie żywe istoty. Ta energia płynie przez wszechświat i utrzymuje funkcjonowanie wszystko przy istnieniu.

Orgon czuje sympatię – w stosunku do żelaza. Dlatego w urządzeniach kumulujących go używa się drobnoziarnistej waty żelaznej, jako mającej największą powierzchnię kontaktującą się z tą energią. To również jest powodem, że związki żelaza są dobroczynne w leczeniu chorób krwi i anemii. Atomy żelaza są zawarte w krwi ludzi.

Orgon w pewnym sensie – podobny jest do grawitacji.

Energię orgon Chińczycy nazywają – “chi” lub “qi”, Hindusi – “prana”, Hawaje – “mana”, Europa – “woda życia” lub “energia życia”.
Inna nazwa orgon to energia eteryczna, która zasila ciało eteryczne każdej żywej istoty (również człowieka). Ciało eteryczne jest to wzorzec energetyczny ciała fizycznego. Jeżeli ciało eteryczne jest mocne, to ciało fizyczne jest zdrowe.

Blokady w swobodnym przepływie owej siły w organizmie człowieka (i każdej żywej istoty) powodują choroby (psychologiczne, fizjologiczne).

Kolejnym odkryciem były cząstki energii życiowej, nazwane “bion”. To rodzaj pulsujących kuleczek energii życiowej, obecnych w każdej żywej komórce. Jest to ogniwo pośrednie pomiędzy światem ożywionym a nieożywionym.

Dwa stany ładunkowe energii orgon, umownie dodatni i umownie ujemny, istnieją w przestrzeni w równowadze. Pod tym względem równoważne są wschodniemu pojęciu dwóch stanów natury: dodatniemu Yang i ujemnemu Yin.

Technicy wojskowi jednakże już dawno zauważyli, iż nałożenie się na siebie dwóch pól energii orgon o takiej samej wartościowości powoduje silną kondensację pary wodnej, aż do jej skroplenia.

W oparciu o tą zasadę skonstruowano emitery energii orgon wywołujące deszcze.

Własności energii orgon (energia eteryczna):

The helical model our Galaxy is a vortex. 432Hz (2013-01-26)
 1. wypełnia wszelkie przestrzenie, wszechobecny (atmosfera planety, przestrzeń kosmiczna); istnieje wszędzie, lecz jej koncentracja jest zmienna, zarówno w czasie, jak i przestrzeni;
 2. występuje masowo i swobodnie;
 3. energia ta jest spolaryzowana; polaryzacja energii orgon oznacza, że możemy uzyskać dodatnią lub ujemną siłę i stany pośrednie;
 4. energia kosmiczna i pierwotna (podstawowa) w swej naturze;
 5. ona ma stałą tendencję do unoszenia się w górę;
 6. promieniuje (reaguje i działa) na dużą odległość fizyczną bez opóźnienia czasowego (poza lokalną czasoprzestrzenią, którą tworzy; grawitacja i czas to siła wynikająca z przyspieszania spływającej energii eterycznej w obszarze spływu energii eterycznej do jądra planety, systemu gwiezdnego – gwiazdy lub gwiazd, galaktyki, grup galaktyk, wszechświata fizycznego, grupy wszechświatów fizycznych);
 7. penetruje wszelkiego rodzaju materię fizyczną z różnymi prędkościami (tzw materia fizyczna jest zanurzona w energii
  orgon; materia fizyczna to najbardziej zagęszczona energia); orgon przechodzi przez wszystkie materiały, lecz z różną prędkością;
 8. jest ona wolna od masy, czyli nie posiada bezwładności, ciężaru etc;
 9. otacza i przenika ciało ludzkie, ciało fizycznej każdej żywej istoty; planety; gwiazdy; galaktyki; wszechświata fizycznego;
 10. jest w ciągłym ruchu; przemieszcza się nierównomiernie z zachodu na wschód z prędkością znacznie przekraczającą prędkość obrotową planety Ziemia; ruch ten polega na pulsacyjnym rozszerzaniu się i kurczeniu z przepływem wzdłuż krzywej; promienie gwiazdy Słońce mają bardzo duży wpływ na orgon; energia orgon napływa ze Słońca w ogromnych ilościach; oznacza to, że najwyższą gęstość osiąga ona po południu i zanika w godzinach wczesnych – porannych;
 11. podlega zasadom fizyki falowej (odbicie, interferencje, skupienie za pomocą odpowiedniej soczewki); mają do niej zastosowanie prawa optyki; ulega refrakcji przy przechodzeniu przez pryzmat, jest odbijana przez wypolerowane powierzchnie etc;
 12. statyczne pole elektryczne oddziałuje na energię eteryczną;
 13. cząstki fizyczne są stabilną formą fizyczną energii eterycznej; tworzy materię fizyczną;
 14. pulsuje spontanicznie, ulega rozszerzaniu i zagęszczaniu (kurczeniu się, zmienia objętość);
 15. przepływa w sposób charakterystyczny dla fal wirujących (pulsujący wir); te zjawisko zaobserwował Victor Schauberger;
 16. możliwa do bezpośredniej obserwacji i pomiarów;
 17. posiada negatywną (odwrotną) entropię (wzrasta uporządkowanie; przepływ z niższych do wyższych potencjałów, zagęszczeń energii); energia orgon przepływa od mniejszego stężenia ku większemu, tzn ściąga koncentrację na siebie – odwrotnie, jak np ciepło fizyczne; jest to normalna cecha procesu kreacji, która dowodzi, że orgon jest żywą energią;
 18. bardzo silnie pokrewna do wody; pochłaniana i przyciągana przez wodę; kumuluje się we wodzie;
 19. akumuluje się, koncentruje się w drewnie;
 20. akumulowana w sposób naturalny przez żywe organizmy (przez pożywienie, wodę, oddech, skórę);
 21. może występować wspólne pobudzenie i przyciąganie (silna reakcja) oddzielnych strumieni energii orgon lub oddzielnych systemów pobudzonych (ładowanych) przez orgon;
 22. energia orgon jest pobudzana przez inne drugorzędne energie: jądrowa, elektryczna, elektromagnetyczna, iskrzenie elektryczne, tarcie;
 23. posiada zdolność do powstrzymywania i absorbowania elektromagnetyzmu, fal elektromagnetycznych (można zneutralizować smog elektromagnetyczny lub technologie elektromagnetyczne, np. promieniowanie Wi-Fi, telefonia komórkowa, 4G / 5G);
 24. rodzaj energii orgon determinuje pogodę planety (pogoda słoneczna, zachmurzenie, wiatr, temperatura powietrza, opady atmosferyczne, tornada, trzęsienia ziemi); sterowanie rodzajem energii orgon powoduje powstanie określonej pogody w danym regionie, np. słoneczna lub deszczowa; w naturze, wysoki potencjał energii orgon w atmosferze oznacza okresy zachmurzeń z silnymi burzami, podczas gdy wysoki potencjał energii orgon Ziemi powoduje warunki bezchmurne;
 25. w czasie słonecznej pogody ładunek energii orgon powierzchni Ziemi jest silny; gdy jest on stabilny lub jest w fazie wzrostu, uniemożliwia jakikolwiek widoczny wzrost zachmurzenia; jeżeli są burze i deszczowa pogoda, ładunek energii orgon powierzchni planety Ziemia jest słaby, podczas gdy ładunek atmosferyczny jest wysoki; ta utrata ładunku energii orgon powierzchni Ziemi powoduje zwolnienie aktywności żyjących stworzeń;
 26. na energię orgon mają wpływ istoty żywe; jest to ważne, ponieważ człowiek i jego nastawienie (siła myśli i psychiki) mają wpływ na energię orgon;
 27. zaobserwowano, że duża ilość surowców znajdujących się w naszym otoczeniu: elektryczność, elektronika, azbesty, przedmioty metaliczne, wysypiska śmieci, cmentarze, miejsca masowych zabójstw, itd. …są silnymi źródłami silnego DOR (death orgon);
 28. wszystkie przedmioty i organizmy wraz z otaczającym je środowiskiem, włączając w to powietrze, wodę i planetę Ziemia, posiadają ładunek, który zwiększa się i zmniejsza w cykliczny czy pulsujący sposób, w rytmie kosmicznych jak i meteorologicznych czynników;
 29. przeciwny potencjał pracy wykonywanej przez energię orgon, który jest przeciwny do zasad termodynamiki fizycznej; wyjaśnia to, dlaczego naturalne systemy energii orgon (jak organizmy, system pogodowy, planeta) utrzymują wyższą koncentrację energii niż otaczające je środowisko; z dwóch systemów energetycznych orgon, silniejszy będzie wysysał energię ze słabszego, aż do jego całkowitego wyczerpania lub osiągnięcia pewnej maksymalnej pojemności własnej; później może nastąpić rozładowanie; to jest zasada działania darmowej energii (free energy) i urządzeń telekinetycznych o sprawności energetycznej większej, niż 100%.

Biologiczne efekty silnego naładowania energią orgon (eteryczną):

 1. odczucie ciepła (nie – fizycznego);
 2. podwyższona temperatura wewnętrzna i skóry, rumieńce na twarzy;
 3. wrażenie delikatnego swędzenia i ciepła na powierzchni skóry;
 4. delikatne ukłucia w ciele fizycznym (dłonie i stopy – bramy energetyczne ciała fizycznego);
 5. poczucie pełnego spokoju, również psychicznego i umysłowego;
 6. zrównoważenie (uregulowanie) ciśnienia krwi i tempa pulsu;
 7. zwiększona perystaltyka organów wewnętrznych i głębszy oddech;
 8. zwiększona szybkość regeneracji tkanek organizmu, leczenia zranień; tkanki z większym ładunkiem energetycznym orgon goją się szybciej, a wzrost raka jest zwolniony lub zatrzymany w stosunku do porównywalnych tkanek energetycznie osłabionych;
 9. zwiększona odporność organizmu (integralność tkanek) i zwiększona wytrzymałość organizmu;
 10. wyższy poziom energetyczny organizmu, podwyższona aktywność i żywotność organizmu;
 11. zwiększone kiełkowanie, pączkowanie, ukwiecenie oraz owocowanie upraw roślin.

Powyższe zestawienie pozytywnych skutków dużej koncentracji energii orgon wyjaśnia, dlaczego kryminaliści naświetlają ludzi i przyrodę planety niszczącą energią elektromagnetyczną przy użyciu urządzeń typu HAARP, anten telefonii komórkowej oraz radarów ustawianych celowo blisko miast i skupisk ludzi.

Rodzaje orgonu

 1. orgon pozytywny (dodatni) – odpowiednik Yang, aktywny i dynamiczny; utrzymuje żywe organizmy przy życiu i dobrym zdrowiu; wszystkie żywe istoty tworzą i wykorzystują orgon pozytywny dla własnego zdrowego życia (mistrz Yoda z filmu “Gwiezdne Wojny”: całą moc świata tworzą wszystkie żywe istoty, jest to moc); gromadzi się tam, gdzie w terenie przeważają kształty zbliżone do piramid, szczególnie skały granitowe, kwarcowe i wapienne – czyli takie, które w swym składzie nie zawierają chlorowców; dlatego tak dobroczynne dla zdrowia człowieka są okolice górzyste;
 2. orgon negatywny (ujemny) – odbiera energię życiową, odpowiednik Yin, pasywny, hamujący dynamikę; powstaje tam, gdzie naruszono strukturę Ziemi; np. poprzez duże prace odkrywkowe (kopalnie odkrywkowe);
 3. ORANUR (forma orgon negatywny) – wysusza żywe organizmy, a w skali większej – cały obszar terytorium, na którym się pojawia; w obecności ORANURU pojawia się czarne promieniowanie radiestezyjne – fotografowane niekiedy również jako rozmyta czarna barwa;
 4. DOR (Deadly Orgone Radiation) (forma orgon negatywny); powstaje on np. w pobliżu sieci energetycznej (elektrycznej z prądem zmiennym) oraz substancji radioaktywnych (nie wolno ich umieszczać w akumulatorze orgon, ponieważ grozi to nawet formą wybuchu energetycznego zabójczego dla żywych organizmów);
  DOR powstaje w promieniu około 30 km od elektrowni atomowych, izolacje fizyczne przeciwko promieniowaniu radiacyjnemu są nieskuteczne;
  jeżeli na teren napromieniowany radioaktywnie, np. po wybuchu bomby jądrowej lub po rozpyleniu w powietrzu substancji radioaktywnych, to nałoży się spontanicznie lub intencjonalnie silne promieniowanie ORANUR – wówczas promieniowanie gamma znika, a na jego miejsce pojawia się złowrogi DOR (DEATH ORGONE RADIATION) – promieniowanie śmierci.

Struktury architektoniczne o kształcie piramid, a więc właśnie piramidy egipskie oddziałują również z orgonem. Na zewnątrz piramidy gromadzi się ORGON DODATNI, wzdłuż linii biegnącej w kierunku północ – południe. Wzdłuż linii wschód – zachód gromadzi się ORGON UJEMNY, który wysusza.

Plony roślin zmniejszają się tam, gdyż to promieniowanie pozbawia je siły (energii) życiowej. Działa on na podobieństwo słabego ORANUR. Silny, odwadniający ORANUR gromadzi się wewnątrz piramidy na 1/3 jej wysokości.

W odniesieniu do ORANUR i DOR zachodzi ta sama sytuacja, jak w zastosowaniu trucizn w leczeniu chorób. Lekarzom i farmaceutom wiadomo, że pewne silne trucizny mogą być podawane chorym. Mogą one pomagać chorym pod warunkiem, że stosowane są w bardzo małej ilości. Trucizny te stymulują wówczas system obronny organizmu, pobudzając go do większej aktywności. Podobnie jest z ORANUR i DOR.

Akumulator energii orgon

Wilhelm Reich skonstruował akumulator orgon. Jest to prostopadłościan, w którym może przebywać człowiek w celu regeneracji własnej energii życiowej.

Konstrukcja składa się z warstw przewodników elektrycznych (np. metal miedź, złoto) i izolatorów elektrycznych (np wełna, suchy torf).

W akumulatorze panuje temperatura ok. 0,5 stopnia wyższa niż na zewnątrz, a elektroskop wolniej się rozładowuje.

Temperatura człowieka przebywającego wewnątrz także wzrasta. Widoczny bywa efekt poświaty.

Zasada działania jest prosta. Orgon gromadzi się w izolatorach, a rozprasza się z powodu przewodników elektryczności. Jest to zasada działania kondensatora elektrycznego.

Institute of Orgon opublikował wskazówki dla konstruktorów akumulatora:

 1. Wnętrze akumulatora powinno być zrobione z metalu.
 2. Zewnętrzna powierzchnia akumulatora musi być pokryta substancją organiczną (nie metalem), która absorbuje orgon.
 3. Celem spotęgowania efektu akumulacyjnego, warstwy metaliczne i niemetaliczne należy ułożyć na przemian. Im więcej akumulator ma warstw, tym większa jest jego moc.
 4. Żelazo (złoto) jako warstwy metalu. Nie stosować aluminium (bardzo silna trucizna dla organizmów żywych).
 5. Zdarzały się eksperymenty z akumulatorami zbudowanymi jako metalowe skrzynie zakopane w żyznym czarnoziemie. To przypomina kopiec nagrobny.
 6. Wyjątkowo silny akumulator można zbudować w oparciu o wosk pszczeli lub inny materiał dielektryczny w warstwach niemetalicznych.
 7. Najlepiej sprawdzają się konstrukcje prostopadłościenne lub sześcienne.
 8. Do budowy akumulatora orgon nie należy stosować stożków i piramid (z ostrym czubkiem).

UWAGA:
w zbudowanych urządzeniach nie może być niczego, co zawiera chlor lub związki chlorowców, które są antagonistami energii życia.
Fluor jest również bardzo silną trucizną, również ten dodawany do pasty do zębów.

Cloudbuster

Dla zneutralizowania energii DOR skumulowanej w atmosferze powstał “cloudbuster” (rozbijacz chmur).

Okazało się, że za jego pomocą można modyfikować pogodę.

Urządzenie składa się z długich, równolegle ułożonych metalowych rur, których jeden koniec jest uziemiony w płynącej wodzie, która ma kontakt bezpośredni z ziemią (uziemienie). Brak uziemienia powoduje powstanie w wodzie podłączonej do rur dużego potencjału DOR, który może zabić człowieka, po dotknięciu wody naładowanej DOR.

Ważna uwaga: to urządzenie jest naprawdę niebezpieczne!

Nigdy nie należy dotykać rur gołymi rękoma. Ani kierować w stronę maszyn latających z napędem elektromagnetycznym (to takie bez dysz i śmigieł), gdyż zakłóca pracę owych silników i zmusza je do ucieczki lub awaryjnego lądowania.

Institute of Orgon opublikował wskazówki dla użytkowników cloudbuster:

 1. Porzuć wszelkie ambicje wywarcia na innych taniego wrażenia.
 2. Nie zajmuj się wywoływaniem deszczu i rozpędzaniem chmur dla zabawy. Środowisko orgon, które modyfikujesz za pomocą urządzenia, stanowi kontinuum energetyczne. Nieodpowiedzialnym postępowaniem możesz wywołać cyklony lub pożary lasów.
 3. Inżynieria atmosferyczna nie polega na “tworzeniu deszczu i niszczeniu chmur” – nie ma to nic wspólnego z zabawą w Boga. To nauka wspomagająca naturalny bieg rzeczy w przyrodzie.
 4. Nie pozwalaj operować energią orgon pracownikom, którzy łatwo bledną, czerwienieją i którzy cierpią na zawroty głowy. Pozwalaj pracownikom odpoczywać i każ im zwilżać twarz i ramiona wodą.
 5. Nigdy nie rób dziury w niebie bezpośrednio nad sobą, chyba że pragniesz długo oczekiwanego deszczu.
 6. Jeśli zamierzasz rozpędzić chmury lub zatrzymać deszcz, wyceluj w sam środek najcięższych chmur.
 7. Aby chmury przybrały na masie, ściągaj energię z okolic mniejszych chmur, a większe pozostawiaj w spokoju.

UWAGA:
w zbudowanych urządzeniach nie może być niczego, co zawiera chlor lub związki chlorowców, które są antagonistami energii życia.
Fluor jest również bardzo silną trucizną, również ten dodawany do pasty do zębów.

Cloudbuster kontra chembuster

Odkrycie Reicha – CLOUDBUSTER

Wilhelm Reich stwierdził, że rury mogą działać jako przewodniki i soczewki falowej energii Orgon. Odkrył, że może skierować energię Orgon do rur, jeśli istnieje źródło wody na drugim końcu rur. Woda działa jako atraktor dla energii orgon.

Atraktor – zbiór w przestrzeni fazowej, do którego w miarę upływu czasu zmierzają trajektorie rozpoczynające się w różnych obszarach przestrzeni fazowej, np. wiry.

Ta idea pozwoliła Wilhelmowi Reichowi zaprojektować i zbudować cloudbuster.

Cloudbuster Wilhelma Reicha umożliwiał tworzenie deszczu. Problemem było jego dalsze użytkowanie, między innymi ze względu na DOR (negatywny Orgon). DOR wchłaniany z atmosfery w trakcie pracy urządzenia może zaszkodzić operatorowi, jeśli nie został on prawidłowo zabezpieczony.

Rozwiązaniem na nagromadzony DOR było podłączanie cloudbuster do bieżącej wody uziemionej.

Don Croft 2001 – CHEMBUSTER

Don Croft, alternatywny naukowiec, badacz i wynalazca wykorzystał badania Wilhelma Reicha. Był wspierany przez swoją partnerkę Carol. On stworzył tanie, przenośne i łatwe do zbudowania urządzenie, które konsekwentnie niszczy Chemtrails i uzdrawia atmosferę (usuwa trucizny).

Chembuster Reicha – Crofta jest odpowiedzią na trwające od lat opryski chemiczne truciznami (chmury śmierci) przy użyciu samolotów, realizowane przez wrogów ludzi dobrej woli (zdrajców rasy ludzkiej na tej planecie) za kradzione pieniądze w formie patologicznych podatków.

W przeciwieństwie do oryginalnego cloudbustera, chembuster rzeczywiście zmienia DOR (nagatywny orgon) na POR (pozytywny orgon). Jest bezpieczny dla operatora.

Chembuster (działo orgonowe)

Odpowiednio zrobiony chembuster redukuje działanie chemtrails (chmury śmierci) w promieniu około 70-120 kilometrów. Urządzenie to posiada właściwości ogniskowania pozytywnej energii życiowej oraz rozpraszania obszarów energii szkodliwej dla zdrowia.

Chembuster może skutecznie niszczyć chemtrails (chmury śmierci). Może to potrwać kilka dni, ponieważ chembuster musi uaktywnić środowisko, współpracować ze środowiskiem otaczającym.

Czasami chemtrails będzie rozpraszać się wolniej. Dotyczy to innego typu smug chemicznych, które prawdopodobnie zbudowane są z cząsteczek cięższych (bardziej stałych).

Chembuster przyciąga negatywnie spolaryzowany Orgon (zwany DOR) do podstawy Chembuster, a następnie przekształca tę energię w pozytywnie spolaryzowaną (nazywana “OR” lub “POR” – pozytywny Orgon).

Zauważyliśmy, że Chembuster wspomaga energie zwane Sylphs i tzw żywiołaki (moce) powietrza, które mają zdolność do transmutacji toksyn osadzonych w smugach chemicznych, do nietoksycznych substancji.

Aluminium generuje DOR (Death Orgon). To jest główny składnik chemtrails.

Nowy Chembuster przystosowuje się do środowiska lokalnego kilka tygodni, a więc możesz nie zobaczyć radykalnej eliminacji smug chemicznych od razu. Im większa podstawa Chembuster (żywica i metal), średnica rur, długość rur oraz jest więcej kryształów górskich i są większe kryształy górskie – tym większa moc orgonu skupianego przez Chembuster.

Działo orgon (chembuster) wysyła w górę, do atmosfery pozytywną energię Orgon i zastępując negatywną energię (DOR), która występuje obecnie w ogromnych ilościach w powietrzu i w górnych warstwach atmosfery.

Ponadto wspomaga oczyszcza powietrze z chemikaliów rozpylanych przez samoloty (chemtrails).

Chemtrails są bronią New World Order dla kontroli populacji i depopulacji. Chemtrials niszczą przyrodę tej planety i niszczą ludzi. Zawierają w swoim składzie m.in. aluminium, bar i różne składniki biologiczne (często wirusy, grzyby, bakterie – biohazard). Rozpylane są z samolotów (najczęściej nie oznakowanych, za kradzione pieniądze od podatników). Tworzą sztuczne chmury, które zakłócają warunki pogodowe. Nasycają atmosferę truciznami: aluminium i bar.

System HAARP, zlokalizowany na Alasce (oraz w kilku innych miejscach na świecie), jest bardzo silnym emiterem fal elektromagnetycznych ELF (niskiej częstotliwości), obejmującym całą planetę Ziemię.

Rysunek: ingerencja w fale mózgowe człowieka za pomocą odbitych od jonosfery fal wysokich częstotliwości i powodowanie określonych stanów umysłowo – psychicznych;
również za pomocą takich fal elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (mikrofal) można manipulować pogodą na planecie, wywoływać sztuczne trzęsienia ziemi (np. tsunami 26-12-2004, Ocean Indyjski – śmierć poniosło około 300 tysięcy osób), wywoływać wybuchy wulkanów, wywoływać tajfuny – i wpływać na ekonomię całych państw; przykładem jest zniszczenie elektrowni atomowej w Japonii (11-03-2011) i spowodowanie skażenia radioaktywnego całej planety.

======

Aluminium i bar tworzą tarczę (fal elektromagnetycznych), która obejmuje jonosferę planety. Fale elektromagnetyczne ELF odbijają się od tarczy aluminium i opadają w dół, na całą planetę, Ziemię.

Fale ELF wpływają na wzorce myślowe ludzi, stany emocjonalne, stan zdrowia, zaburzać strukturę i działanie DNA.

DNA jest anteną do odbioru światła duchowego, energii duchowej, informacji o świecie. Uszkodzona antena nie może odbierać poprawnie sygnałów i informacji.

Ostatni wynalazek przestępców przeciwko tej planecie i ludziom – to satelity rozmieszczone na orbicie wokół planety, które mają funkcjonalność HAARP. Są one finansowane z kradzionych od ludzi pieniędzy w formie patologicznej ekonomii – opartej na oszustwie i lichwie oraz z patologicznych podatków, np złodziejski podatek od emisji CO2.

Głównym celem ataku na ludzi jest spowodowanie niewydolności systemu immunologicznego u ludzi, co jest już wyraźnie widoczne. Wystarczy się zainteresować i rozejrzeć wokół siebie. Choroby i śmierć. Zmuszanie ludzi do szczepień truciznami nazywanymi oficjalnie – szczepionki, jest tylko inną metodą ludobójstwa.

Chemtrials, czyli trucizny rozpylane w atmosferze mają na celu zlikwidowanie owadów zapylających rośliny. Nie będzie owoców i nasion. Łatwo przewidzieć, że skończy się to brakiem żywności i ludobójstwem za pomocą głodu. W najgorszym przypadku ludzie zostaną zmuszeni do jedzenia żywności zmodyfikowanej genetycznie, która jest trucizną energetyczną.

Do około 1900 roku zatruwaniem powietrza zajmowali się obcy z ufo, którzy działali w sposób niezamaskowany. Np w średniowieczu spowodowali oni zarazy w Europie i Azji, które spowodowały śmierć milionów ludzi. Kronikarze opisali te fakty.

Pojawiali się też “ludzie” ubrani w kaptury i czarne ubrania w miastach i wsiach Europy, którzy często w swoich dłoniach trzymali “kije”. Obecnie możemy to nazwać rozpylaczami aerozolu, a ich ubiory były kombinezonami typu zagrożenie biologiczne (biohazard). Po ich pojawieniu się mieszkańcy miast i wsi chorowali na choroby zakaźne ze skutkiem śmiertelnym. Obcy stosowali broń biologiczna przeciwko ludziom. Z reguły zabijani byli ludzie o wyższym poziomie rozwoju wewnętrznego i bardziej wykształceni. Reguła stosowana przez wszystkich przestępców u władzy np podczas rewolucji i wojen na tej planecie: eliminacja fizyczna wszystkich ludzi samodzielnie myślących.

W jaki sposób pomocna jest technologia orgonu?

Działo orgon wypromieniowuje w górę, do atmosfery pozytywną energię (pozytywny orgon). To nie pozwala na utrzymywanie się rozpylanych aerozoli w powietrzu i formowanie chemicznych chmur. Energia orgon przekazana do atmosfery wspiera proces konwertowania chemtrails do naturalnych związków występujących w górnych warstwach atmosfery (tlen, azot, dwutlenek węgla itd).

Działanie tego typu potwierdza wielu posiadaczy chembusterów. Zanikają smugi chemiczne. Jest mniej nienaturalnych chmur chemicznych. Jest bardziej stabilna pogoda. Jest więcej specyficznych, delikatnych i naturalnych chmurek o nazwie Syplhs.

Orgon jest bardzo specyficzną formą energii. Orgon to nie jest energia elektromagnetyczna. Orgon ma wielowymiarowe działanie i jest on trudny do zrozumienia przez umysł ścisły.

Urządzenia orgonitowe, w tym chembuster, są urządzeniami radionicznymi, które są zasilane i sterowane przez operatora (właściciela) urządzenia. Stają się jakby częścią umysłu operatora. Wola człowieka steruje i wpływa na jakość i intensywność działania energii orgon.

Jeśli chcesz wyczyścić niebo ze smug chemicznych, po prostu wyobraź sobie czyste niebo. Wydychasz z ust powietrze nasycone złotą energią – taka wizualizacja przyspieszy proces oczyszczania. Pamiętaj, że masz więcej mocy, niż myślisz, niż ci się wydaje…

Szkodliwe skutki promieniowania elektromagnetycznego i pól elektromagnetycznych

Organizm człowieka reaguje w bardzo charakterystyczny sposób na negatywne czynniki oddziałujące na niego z zewnątrz. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy czynniki owe wpływają na człowieka w sposób ciągły lub bardzo częsty.

Jednym z takich negatywnych wpływów na organizm jest bardzo szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Ponieważ organizm jest systemem elektrycznym i magnetycznym.

Charakterystyczna reakcja organizmu na promieniowanie elektromagnetyczne polega na zaciskaniu powięzi otaczającej mięśnie, co z kolei powoduje biochemiczną niewydolność organizmu. Ta niewydolność organizmu zakłóca działanie błon komórkowych.

Efektem zaburzeń błon jest brak możliwości przenikania do wnętrza komórki substancji odżywczych oraz niepełne usuwanie z jej wnętrza odpadów przemiany materii. Powoduje to wzrost liczby drobnoustrojów, pojawienie się chorób zwyrodnieniowych, stanów zapalnych organizmu oraz nowotworów (raka).

Już teraz wiadomo, że promieniowanie elektromagnetyczne powoduje raka w organizmie żywym.

Orgon. Powrót mocy. (2019-03-06)

Fragment z filmu, w którym mowa o energii orgon i Wilhelmie Reichu.

======

Orgon – lecznicza energia kosmosu (2019-02-08)