Woda

Struktury Fizyczne – nowe wskaźniki jakości wody

Czym jest woda?

Woda – to jest ciekły kryształ, który przechowuje w sobie informację energetyczną. Cząstka wody przyjmuje formę kryształu, w zależności od informacji energetycznej zawartej w cząstce wody. Woda składa się z dwóch gazów połączonych ze sobą: tlen oraz wodór (H2O).

Badania naukowców amerykańskich, japońskich a także wielu europejskich wykazały, iż o przydatności wody do spożycia nie decydują tylko wskaźniki chemiczne i mikrobiologiczne. Badacze ci, w tym również Johann Grander, w swoich pracach zwrócili uwagę na znaczenie struktury fizycznej cząsteczki wody.

Udowodnili oni, że heksagonalna (sześciokątna) struktura fizyczna cząsteczki wody ma decydujący wpływ na:
– funkcję transportowania tlenu w organizmie żywym;
– funkcję transportowania substancji odżywczych i minerałów do komórek
żywych organizmów;
– funkcję usuwania toksyn z komórek organizmu.

Poniżej pokazano zdjęcia struktur fizycznych różnych typów wody, zrobione przez japońskiego naukowca dr Emoto.

Woda demineralizowana

Jak widać na zdjęciu, woda destylowana nieprzydatna do spożywania przez organizmy żywe. Jest ona pozbawiona fizycznej struktury heksagonalnej cząsteczki wody.

Woda z lodu arktycznego

Woda z lodu arktycznego jest wzorem doskonałości cząsteczki wody pod względem jej przydatności dla żywych organizmów. Woda ta posiada strukturę fizyczną heksagonalną cząsteczki, która jest dopasowana do kanałów komórkowych organizmów żywych.

Woda ze źródła w Lourdes, Francja

Woda z źródła Lourdes w Francji jest zaliczana do wód przynoszących poprawę zdrowia osób, które ją zażywają. Struktura tej wody również jest sześciokątna (heksagonalna).

Woda z ujęcia wodociągu w Japonii

Woda z ujęcia wodociągowego w jednym z miast Japonii. Woda spełnia ustalone normy przydatności do jej spożycia pod względem chemicznym i biologicznym.

Woda jednak nie ma struktury heksagonalnej cząstki.

Bardzo ważnym odkryciem jest fakt, że woda zachowuje uszkodzone struktury fizyczne cząsteczki nawet wówczas, kiedy usuniemy z niej fizyczne i chemiczne cząstki substancji, które były odpowiedzialne za to zanieczyszczenie.

Woda przechowuje informację o zanieczyszczeniu, któremu ona podlegała mimo, że zanieczyszczeń już nie ma w tej wodzie.

Stacje oczyszczania wody chemicznie usuwają substancje trujące i bakterie.

Jednak ta oczyszczona chemicznie i fizycznie woda, dalej emituje drgania elektromagnetyczne o szczególnej długości fali. Po szczegółowym zbadaniu częstotliwości drgań cząstki wody okazuje się, że są to wibracje tych usuniętych szkodliwych substancji.

Zatem woda po jej oczyszczeniu zachowuje pewne informacje energetyczne, które zależnie od ich długości fali mogą być korzystne lub szkodliwe dla żywych organizmów.

Stąd wniosek, że taka woda oczyszczona tradycyjnymi metodami przy użyciu środków chemicznych przenosi te szkodliwe informacje do żywych organizmów, co jest wyjątkowo dla nich niekorzystne. (wywiad z Dr Wolfgang Ludwig)

Zatem woda zdeformowana (nie heksagonalna) cechuje się wysokim napięciem powierzchniowym, co uniemożliwia prawidłowe nawodnienie komórek i przekazywanie substancji odżywczych. Ten stan rzeczy powoduje wzrost zachorowalności ludzi i zwierząt oraz zmniejsza plony z upraw roślin.

W procesach prania napięcie powierzchniowe obniża się przez podwyższenie temperatury wody i dodawanie coraz bardziej skutecznych chemicznie środków.

Ta sama woda z ujęcia w Japonii po procesie tzw ożywienia, czyli zakodowania prawidłowych informacji w cząstce wody.
Woda ma strukturę heksagonalną.

Woda z ujęcia wodociągowego w Japonii po zastosowaniu procesu ożywienia (rewitalizacji) przyjęła heksagonalną strukturę fizyczną cząsteczki.

Woda o strukturze sześciokątnej posiada obniżone napięcie powierzchniowe. Ma to bardzo duże znaczenie dla komórek żywych organizmów. Sześciokątna struktura wody i niskie napięcie powierzchniowe umożliwia łatwy jej przepływ przez kanały w komórkach, których przekrój również jest heksagonalny. Dzięki temu woda szybciej dostarcza środki odżywcze do komórek oraz skuteczniej wydala z nich nagromadzone toksyny.

Heksagonalna struktura cząstki wody powoduje także modyfikację form minerałów zawartych w wodzie. W wyniku tego obniża się tendencja do tworzenia się osadów z wody, w tym osadów wapiennych.

Badania przeprowadzone przez chemika i badacza wody prof. Mu Shik Johna (Korea Południowa) potwierdzają jednoznacznie, że najzdrowsza dla człowieka woda powinna posiadać strukturę heksagonalną lub strukturę do niej zbliżoną.

Wyniki badań struktur cząsteczki wody przez różnych naukowców na świecie, niezależnie od przyjętego sposobu ożywiania wody, są jednakowo zbieżne.

Podobnie jest z efektami zastosowań praktycznych w używaniu wody ożywionej.

======

Austriak, Johann Grander, opracował i opatentował urządzenie, które w swoim działaniu przywraca wodzie jej naturalną, pierwotnie uformowaną przez naturę, strukturę heksagonalną.

Grander ten proces nazwał ożywianiem wody. Literatura światowa nazywa ten proces: rewitalizacja wody.

Aktualnie na świecie znanych jest jeszcze kilka rozwiązań poprawiających strukturę fizyczną wody. Jednakże na dzień dzisiejszy tylko urządzenia Grandera są w stanie poprawiać i zapewnić stabilność struktury wewnętrznej wody na skalę przemysłową.

Najnowsze badania czołowego światowego eksperta do spraw wody pitnej prof. J. Rachmanina wykazały, że urządzenia Grandera potrafią skutecznie obniżać szkodliwość wody, skażenia radioaktywne, wpływ związków toksycznych i stabilizować wodę biologicznie. (materiał Prof. J. Rachmanin, około roku 2005)

Spożywanie i używanie wody o strukturze heksagonalnej cząstki, przyczynia się do lepszego zdrowia człowieka, zwiększenia produkcji rolniczej, lepszej zdrowotności zwierząt, odporności roślin na choroby.

Używanie tej wody powoduje również mniejsze zużycie środków chemicznych w procesach prania i mycia.

======

Filmy z serwera:

======

Woda Grandera 1

======

Woda Grandera 2

======

Эфир имеет форму СОТЫ. Доказательства. (2019-04-22)

======

Energetyzery wody – Barbara Ciereszko (2015-03-04)

Struktura wody przed energetyzowaniem (zmianą struktury).
Struktura wody po energetyzowaniu (heksagonalna cząstka wody – prawidłowa struktura wody).

======

Masaru Emoto – Czarodziej wody (2014-04-04)

======