Wszechświat – filmy 02

======

Clifford Stone & Robert Dean – The Truth about UFO (2009-12-17)

======

Krzysztof Rusek – O spotkaniach z inną inteligencją. Cz. 1 (2015-10-04)

======

Krzysztof Rusek – O spotkaniach z inną inteligencją. Cz. 2 (2015-10-07)

Original Solar System. Artificial Moon. – Steward Swerdlow (2017-11-04)

======

Sekretne terytoria. Mars – ojczyzna bogów (2013-05-08)

======

Stewart Swerdlow – Inni mieszkańcy układu słonecznego (2016-11-21)

======